PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O.

 

 

 

Anul 2017

 

 

 

Legislatura

2016 - 2020

 

 

 

20.12.2017

 

Disp.806-privind modificarea Disp.800 emisa in data de 15.12.2017

 

15.12.2017

 

Disp.800 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 21.12.2017 - ora 10,00

 

12.12.2017

 

Disp.794 - convocareaCLMO Ón şedinţa extraordinara din data de 14.12.2017 - ora 16,00

 

27.11.2017

 

Disp.764 - convocareaCLMO Ón şedinţa de indata din data de 28.11.2017 - ora 12,00

 

22.11.2017

 

Disp.742 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 27.11.2017 - ora 10,00

 

14.11.2017

 

Disp.716 - convocareaCLMO Ón şedinţa extraordinara din data de 17.11.2017 - ora 13,00

 

01.11.2017

 

Disp.701 - convocareaCLMO Ón şedinţa de indata din data de 01.11.2017 - ora 16,00

 

25.10.2017

 

Disp.684 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 31.10.2017 - ora 16,00

 

11.10.2017

 

Disp.659 - convocareaCLMO Ón şedinţa de indata din data de 11.10.2017 - ora 16,30

 

02.10.2017

 

Disp.656 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 02.10.2017 - ora 16,00

 

22.09.2017

 

Disp.631 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 28.09.2017 - ora 16,00

 

25.08.2017

 

Disp.574 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 31.08.2017 - ora 16,00

 

21.08.2017

 

Disp.567 - convocareaCLMO Ón şedinţa de indata din data de 21.08.2017 - ora 16,00

 

17.08.2017

 

Disp.565 - convocareaCLMO Ón şedinţa de indata din data de 17.08.2017 - ora 15,00

 

21.07.2017

 

Disp.435 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 27.07.2017 - ora 14,00

 

29.06.2017

 

Disp.395 - privind revocarea Disp.388 emisa in data de 23.06.2017

 

28.06.2017

 

Disp.394-privind modificarea Disp.388 emisa in data de 23.06.2017

 

23.06.2017

 

Disp.388 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 29.06.2017 - ora 12,30

 

12.06.2017

 

Disp. 362 - convocareaCLMO Ón şedinţa de indata din data de 12.06.2017 - ora 14,00

 

26.05.2017

 

Disp.328  privind suplim. ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de

 26 mai 2017 - ora 13,00

 

Disp.326 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara in data de 31.05.2017 - ora 16,00

 

23.05.2017

 

Disp. 325 -convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinara din data de 26.05.2017 - ora 13,00

 

24.04.2017

 

Disp.270-privind modificarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 25 aprilie 2017

 

11.04.2017

 

Disp.242 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 11.04.2017 - ora 15,00

 

09.03.2017

 

Disp.202 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 09.03.2017 - ora 15,00

 

23.02.2017

 

Disp.173 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara din data de 28.02.2017 - ora 15,00

 

17.02.2017

 

Disp.168 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 17.02.2017 - ora 15,00

 

13.02.2017

 

Disp.143 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 13.02.2017 - ora 16,00

 

01.02.2017

 

Disp.136 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 01.02.2017 - ora 12,00

 

26.01.2017

 

Disp.88 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 26.01.2017 - ora 16,10

 

20.01.2017

 

Disp.19 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara din data de 26.01.2017 - ora 13,00

 

06.01.2016

 

Disp.3  - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 09.01.2017 - ora 15,00

 

04.01.2017

 

Disp.1  - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata din data de 05.01.2017 - ora 15,00

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii convocare Consiliul Local al Municipiului Orsova 

2   0   1   7

 

 

 

 

Legislatura 2016 - 2020

 

 

 

20.12.2017

 

DISPOZIȚIA nr.806

privind modificarea Dispozitiei nr.800 privind convocarea Consiliului Local

al municipiului Orsova in sedinta ordinara din data de 21 decembrie 2017,

 emisa la data de 15.12.2017

 

15.12.2017

 

DISPOZIȚIA nr.800

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 21 decembrie 2017 ora 10,00

 

12.12.2017

 

DISPOZIȚIA nr.794

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 14 decembrie 2017 ora 16,00

 

27.11.2017

 

DISPOZIȚIA nr.764

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 28 noiembrie 2017 ora 12,00

 

22.11.2017

 

DISPOZIȚIA nr.742

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 27 noiembrie 2017 ora 10,00

 

14.11.2017

 

DISPOZIȚIA nr.716

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 17 noiembrie 2017 ora 13,00

 

01.11.2017

 

DISPOZIȚIA nr.701

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 01 noiembrie 2017 ora 16,00

 

25.10.2017

 

DISPOZIȚIA nr.684

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 31 octombrie 2017 ora 16,00

 

11.10.2017

 

DISPOZIȚIA nr.659

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 11 octombrie 2017 ora 16,30

 

02.10.2017

 

DISPOZIȚIA nr.656

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 02 octombrie 2017 ora 16,00

 

22.09.2017

 

DISPOZIȚIA nr.631

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 31 august 2017 ora 16,00

 

25.08.2017

 

DISPOZIȚIA nr.574

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 31 august 2017 ora 16,00

 

21.08.2017

 

DISPOZIȚIA nr.567

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 21 august 2017 ora 16,00

 

17.08.2017

 

DISPOZIȚIA nr.565

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 17 august 2017 ora 15,00

 

21.07.2017

 

DISPOZIȚIA nr.435

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 27 iulie 2017 ora 14,00

 

29.06.2017

 

DISPOZIȚIA nr.395

privind revocarea Dispozitiei nr.388 privind convocarea Consiliului Local

al municipiului Orsova in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2017,

 emisa la data de 23.06.2017

 

28.06.2017

 

DISPOZIȚIA nr.394

privind modificarea Dispozitiei nr.388 privind convocarea Consiliului Local

al municipiului Orsova in sedinta ordinara din data de 29 iunie 2017,

 emisa la data de 23.06.2017

 

23.06.2017

 

DISPOZIȚIA nr.388

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 29 iunie 2017 ora 12,30

 

12.06.2017

 

DISPOZIȚIA nr.362

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 12 iunie 2017 ora 14,00

 

26.05.2017

 

DISPOZIȚIA nr.328

privind suplimentarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare

 a Consiliului local al municipiului Orsova din data de 26 mai 2017

 

DISPOZIȚIA nr.326

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 31 mai 2017 ora 16,00

 

23.05.2017

 

DISPOZIȚIA nr.325

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 26 aprilie 2017 ora 13,00

 

24.04.2017

 

DISPOZIȚIA nr.270

 privind modificarea si suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

 a Consiliului local al municipiului Orsova din data de 25 aprilie 2017

 

11.04.2017

 

DISPOZIȚIA nr.242

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 11 aprilie 2017 ora 15,00

 

09.03.2017

 

DISPOZIȚIA nr.202

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 09 martie 2017 ora 15,00

 

23.02.2017

 

DISPOZIȚIA nr.173

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 28 februarie 2017 ora 15,00

 

17.02.2017

 

DISPOZIȚIA nr.168

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 17 februarie 2017 ora 15,00

 

13.02.2017

 

DISPOZIȚIA nr.143

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 13 februarie 2017 ora 16,00

 

01.02.2017

 

DISPOZIȚIA nr.136

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 01 februarie 2017 ora 12,00

 

26.01.2017

 

DISPOZIȚIA nr.88

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 26 ianuarie 2017 ora 16,10

 

20.01.2017

 

DISPOZIȚIA nr.19

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de ordinară din data de 26 ianuarie 2017 ora 13,00

 

06.01.2017

 

DISPOZIȚIA nr.3

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 09 ianuarie 2017 ora 15,00

 

04.01.2017

 

DISPOZIȚIA nr.1

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de indată din data de 05 ianuarie 2017 ora 15,00