PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O.

 

 

 

Anul 2015

 

 

 

14.12.2015

 

Disp.978 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

14.12.2015 - ora 12,00

 

 

09.12.2015

 

Disp.977 convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

17.12.2015 - ora 15,00

 

 

07.12.2015

 

Disp.972 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

08.12.2015 - ora 15,00

 

 

20.11.2015

 

Disp.907 convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

26.11.2015 - ora 15,00

 

 

02.11.2015

 

Disp.891 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

03.11.2015 - ora 15,30

 

 

02.09.2015

 

Disp.757 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

03.09.2015 - ora 12,00

 

 

26.08.2015

 

Disp.714 convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

31.08.2015 - ora 15,00

 

 

18.08.2015

 

Disp.707 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

19.08.2015 - ora 15,30

 

 

07.08.2015

 

Disp.702 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

10 august 2015 - ora 15,30

 

 

28.07.2015

 

Disp.589 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

31 iulie 2015 - ora 13,00

 

 

23.07.2015

 

Disp.580 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

23.07.2015 - ora 17,00

 

 

09.07.2015

 

Disp.558 - privind  supli-    mentarea Disp.557 privind convocarea CLMO in sedinta de indata din data de 09.07.2015 - ora 15,30

 

 

08.07.2015

 

Disp.557 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

09.07.2015 - ora 15,30

 

 

19.06.2015

 

Disp.503 - convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

25 iunie 2015 - ora 15,30

 

 

05.06.2015

 

Disp.448 - convocareaCLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

10 iunie 2015 - ora 16,00

 

 

27.05.2015

 

Disp.361 - privind  supli-    mentarea ordinii de zi a

sedintei ordinare din data de 27 mai 2015

 

 

22.05.2015

 

Disp.348 - convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

27 mai 2015 - ora 16,00

 

 

13.05.2015

 

Disp.311 - convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

14 mai 2015 - ora 15,00

 

 

06.05.2015

 

Disp.295 - convocareaCLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

07 mai 2015 - ora 16,00

 

 

24.04.2015

 

Disp.243 - convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

30 aprilie 2015 - ora 16,00

 

 

15.04.2015

 

Disp.232 - convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

16 aprilie 2015 - ora 16,00

 

 

07.04.2015

 

Disp.224 - convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

07 aprilie 2015 - ora 16,00

 

 

20.03.2015

 

Disp. 173- convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

26 martie 2015 - ora 16,00

 

 

17.03.2015

 

Disp. 168 - convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

18 martie 2015 - ora 15,00

 

Disp. 167 - privind revo-     carea Disp. 166

 

 

13.03.2015

 

Disp. 166 - convocareaCLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

19 martie 2015 - ora 16,00

 

 

06.03.2015

 

Disp. 157-convocareaCLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

09 martie 2015 - ora 15,00

 

 

27.02.2015

 

Disp. 120-convocareaCLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

02 martie 2015 - ora 15,00

 

 

25.02.2015

 

Disp.107 - privind modificarea si completarea art.nr.1 din 

Dispozitia nr.92

 

 

24.02.2015

 

Disp.92 - privind suplimentarea

Dispozitiei nr.90

 

 

12.12.2015

 

Disp.80 - privind suplimentarea

Dispozitiei nr.73

 

 

09.02.2015

Disp.73 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

12 februarie 2015 - ora 16,00

 

 

20.01.2015

Disp.16 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

23 ianuarie 2015 - ora 16,00

 

 

14.01.2015

Disp.10 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

19 ianuarie 2015 - ora 16,00

 

 

07.01.2015

Disp.6 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

08 ianuarie 2015 - ora 16,00

 

 

 

 

Dispozitii convocare Consiliul Local al Municipiului Orsova 

2   0   1   5

 

 

 

 

14.12.2015

 

DISPOZIŢIA nr.978

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 14.12.2015

 

 

09.12.2015

 

DISPOZIŢIA nr.977

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 17.12.2015

 

 

07.12.2015

 

DISPOZIŢIA nr.972

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 08.12.2015

 

 

20.11.2015

 

DISPOZIŢIA nr.907

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 26.11.2015

 

 

02.11.2015

 

DISPOZIŢIA nr.891

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 03.11.2015

 

 

02.09.2015

 

DISPOZIŢIA nr.757

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 03.09.2015

 

 

26.08.2015

 

DISPOZIŢIA nr.714

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 31.08.2015

 

 

18.08.2015

 

DISPOZIŢIA nr.707

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 19.08.2015

 

 

07.08.2015

 

DISPOZIŢIA nr.702

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 10.08.2015

 

 

28.07.2015

 

DISPOZIŢIA nr.589

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 31.07.2015

 

 

23.07.2015

 

DISPOZIŢIA nr.580

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 23.07.2015

 

 

09.07.2015

 

DISPOZIŢIA nr.558

privind suplimentarea Dispoziției nr.557 privind convocarea Consiliului Local

al municipiului Orşova Ón şedinţa de Óndată din data de 09.07.2015,

emisă la data de 08.07.2015

 

 

08.07.2015

 

DISPOZIŢIA nr.557

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 09.07.2015

 

 

19.06.2015

 

DISPOZIŢIA nr. 503

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 25.06.2015

 

 

05.06.2015

 

DISPOZIŢIA nr.448

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 10.06.2015

 

 

27.05.2015

 

DISPOZIŢIA NR.361

privind suplimentarea ordinii de zi a

sedintei ordinare din data de 27 mai 2015

 

 

22.05.2015

 

DISPOZIŢIA nr.348

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 27.05.2015

 

 

13.05.2015

 

DISPOZIŢIA nr.311

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 14 mai 2015

 

 

06.05.2015

 

DISPOZIŢIA nr.295

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 05.05.2015

 

 

24.04.2015

 

DISPOZIŢIA nr. 243

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 30.04.2015

 

 

15.04.2015

 

DISPOZIŢIA nr.232

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 16 aprilie 2015

 

 

07.04.2015

 

DISPOZIŢIA nr.224

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 07 aprilie 2015

 

 

20.03.2015

 

DISPOZITIA nr.173

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 26 martie 2015

 

 

17.03.2015

 

DISPOZIŢIA nr.168

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 18 martie 2015

 

 

DISPOZIŢIA nr.167

privind revocarea Dispoziţiei nr.166

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa extraordinară din data de 19.03.2015

 

 

13.03.2015

 

DISPOZIŢIA nr.166

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 19.03.2015

 

 

06.03.2015

 

DISPOZIŢIA nr.157

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 09.03.2015

 

 

27.02.2015

 

DISPOZIŢIA nr.120

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 02.03.2015

 

 

25.02.2015

 

DISPOZIŢIA nr. 107

 

          privind modificarea si completarea art. nr.1 din Dispozitia nr.92 privind suplimentarea Dispozitiei nr.90 privind convocarea Consiliului Local al municipiului

Orşova Ón şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2015,

emisa la data de 19.02.2015

 

 

24.02.2015

 

DISPOZIŢIA nr.92

privind suplimentarea Dispoziţiei nr.90

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2015, emisa la data de 19.02.2015

 

 

12.12.2015

 

DISPOZIŢIA nr.80

privind suplimentarea Dispoziţiei nr.73

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 12 februarie 2015, emisa in 06.02.2015

 

 

09.02.2015

 

DISPOZIŢIA nr.73

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 12 februarie 2015

 

 

20.01.2015

 

DISPOZIŢIA nr.16

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 23 ianuarie 2015

 

 

14.01.2015

 

DISPOZIŢIA nr.10

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 19 ianuarie 2015

 

 

07.01.2015

 

DISPOZIŢIA nr.6

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 08 ianuarie 2015