PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O.

 

 

 

Anul 2014

 

 

02.12.2014

Disp.671 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

02 decembrie 2014 - ora 16,00

 

20.11.2014

Disp.625 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

20 noiembrie 2014 - ora 14,00

 

10.11.2014

Disp.594 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

11 noiembrie 2014 - ora 15,00

 

03.11.2014

Disp.589 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinara

din data de

06 noiembrie 2014-ora 15,00

 

29.10.2014

Disp.556 -  suplimentarea Dispozitiei nr.552 privind convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara din data de 29 octombrie 2014-ora 15,00

 

23.10.2014

Disp.552 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara

din data de

29 octombrie 2014-ora 15,00

 

23.09.2014

Disp.507 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara

din data de

30 septembrie 2014-ora 15,00

 

18.08.2014

Disp.455 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinara

din data de

21 august 2014-ora 15,00

 

07.07.2014

Disp.404 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara

din data de

14 iulie 2014 - ora 15,00

 

01.07.2014

Disp.400 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

01 iulie 2014 - ora 15,00

 

09.05.2014

Disp.289 - privind suplimen-

tarea ordinei de zi a şedinţei ordinare din data de 12.05.2014

 

07.05.2014

Disp.288 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinara

din data de

12 mai 2014 - ora 15,00

 

30.04.2014

Disp.266 - convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

30 aprilie 2014 - ora 13,00

 

04.04.2014

Disp.234 - privind modifi-   

carea şi completarea

Dispoziţiei nr.227

 

01.04.2014

Disp.227 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

04 aprilie 2014 - ora 12,00

 

13.03.2014

Disp.182 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

19 martie 2014 - ora 15,00

 

25.02.2014

Disp.142 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

28 februarie 2014 - ora 13,00

 

07.02.2014

Disp.129 - suplimentarea     ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de

 07 februarie 2014 - ora 13,00

 

Disp.130 - convocarea CLMO

Ón şedinţa ordinară

din data de

13 februarie 2014 - ora 15,00

 

04.02.2014
Disp.62
- convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

07 februarie 2014 - ora 13,00

 

27.01.2014

Disp.23 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

30 ianuarie 2014 - ora 15,00

 
07.01.2014
Disp.2 -
convocarea CLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

08 ianuarie 2014 - ora 16,00

 


 


 

 


 

 

 


 


 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii convocare Consiliul Local al Municipiului Orsova 

2   0   1   4

 

 

 

 

02.12.2014

 

DISPOZIŢIA nr.671

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 20 noiembrie 2014

 

 

20.11.2014

 

DISPOZIŢIA nr.625

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 20 noiembrie 2014

 

 

10.11.2014

 

DISPOZIŢIA nr.594

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 11 noiembrie 2014

 

 

03.11.2014

 

DISPOZIŢIA nr.589

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 06 noiembrie 2014

 

 

29.10.2014

 

DISPOZIŢIA nr. 556

Suplimentarea Dispoziţiei nr.552 privind convocarea Consiliului Local

al municipiului Orşova Ón şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2014

 

 

23.10.2014

 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 552

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2014

 

 

23.09.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr.507

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2014

 

 

18.08.2014

 

DISPOZIŢIA nr.455

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 21 august 2014

 

07.07.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr.404

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 14 iulie 2014

 

 

01.07.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr.400

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 01 iulie 2014

 

 

09.05.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr.289

privind suplimentarea ordinei de zi a şedinţei ordinare din data de 12.05.2014

 

 

07.05.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr.288

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 12 mai 2014

 

 

30.04.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr.266

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 30 aprilie 2014

 

 

04.04.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr. 234

privind modificarea şi completarea Dispoziţiei nr.227 privind convocarea

 Consiliului Local al municipiului Orşova Ón şedinţă extraordinară din data

de 04 aprilie 2014, emisa la data de 01.04.2014

 

 

 

01.04.2014

 

D I S P O Z I Ț I A nr. 227

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţă extraordinară din data de 04 aprilie 2014

 

 

 

13.03.2014

 

D I S P O Z I T I A nr.182

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţă extraordinară din data de 19 martie 2014

 

 

 

25.02.2014

 

D I S P O Z I T I A nr.142

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţă extraordinară din data de 28 februarie 2014

 

 

07.02.2014

 

D I S P O Z I T I A nr.129

privind suplimentarea ordinii de zi

a sedintei extraordinare din data de 07.02.2014

 

D I S P O Z I T I A nr.130

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţă ordinară din data de 13 februarie 2014

 

 

04.02.2014

 

D I S P O Z I T I A nr.62

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţă extraordinară din data de 07 februarie 2014

 

 

27.01.2014

 

D I S P O Z I T I A nr.23

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţă extraordinară din data de 30 ianuarie 2014

 

07.01.2014

 

D I S P O Z I T I A nr. 2

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 08 ianuarie 2014