PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O.

 

 

 

Anul 2013

 

 

 

17.01.2013

Disp.49 - convocarea CLMO Ón şedinţa extraordinară

din data de

21 ianuarie 2013 - ora 15,00

 

25.01.2013

Disp.62 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

31 ianuarie 2013 - ora 15,00
-----

Disp.63 - privind modifica-rea Dispoziţiei nr.62

04.02.2013

Disp.106 - convocarea CLMO Ón şedinţa de indata

din data de

06 februarie 2013 - ora 15,00

 

22.02.2013

Disp.132 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

28 februarie 2013 - ora 15,00

28.02.2013

Disp.158 -  privind comple-   tarea dispoziţiei nr.132

 

22.03.2013

Disp.198 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

28 martie 2013 - ora 15,00

14.05.2013

Disp.347 - convocarea CLMO Ón şedinţa de indata

din data de

15 mai 2013 - ora 16,00

24.05.2013

Disp.362 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

30 mai 2013 - ora 16,00
 

04.06.2013

Disp.414 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

07 iunie 2013 - ora 13,00

21.06.2013
Disp.419 -
convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

27 iunie 2013 - ora 16,00

05.07.2013

Disp.451 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

11 iulie 2013 - ora 17,00

 

08.07.2013

Disp.455 - modif. Disp.451

convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară din data de

10 iulie 2013 - ora 17,00


09.07.2013

Disp.458 - completare Disp.451 emisa la 05.07.2013 cu modificarile ulterioare
 

26.07.2013

Disp.484 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

31 iulie 2013 - ora 15,00

05.08.2013
Disp.539 -
convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

05 august 2013 - ora 11,00

19.08.2013
Disp.546 -
convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

20 august 2013 - ora 16,00


23.08.2013

Disp.548 - convocareaCLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

30 august 2013 - ora 14,30

11.09.2013

Disp.587 - convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

12 septembrie 2013-ora 16,00


19.09.2013
Disp.591
- convocareaCLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

26 septembrie 2013-ora 16,00

 

08.10.2013

Disp.633 - convocarea CLMO

Ón şedinţa extraordinară

din data de

11 octombrie 2013 - ora 14,00

24.10.2013
Disp.647
- convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

31 octombrie 2013 - ora 15,00

 

21.11.2013

Disp.697 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinară

din data de

28 noiembrie 2013 - ora 15,00

10.12.2013

Disp.765 - convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

11 decembrie 2013-ora 15,00

 

13.12.2013
Disp. 769
- convocareaCLMO

Ón şedinţa ordinara

din data de

19 decembrie 2013 - ora 15,00

16.12.2013
Disp. 771
- convocareaCLMO

Ón şedinţa de indata

din data de

17 decembrie 2013 - ora 15,00


 

 


 

 

 


 


 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii convocare Consiliul Local al Municipiului Orsova


 

 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O. 

 

2   0   1   3

 

 

17.01.2013
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.49

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 21.01.2013

 

25.01.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.62

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.63

privind modificarea Dispoziţiei nr.62 privind convocarea Consiliului Local

al municipiului Orşova Ón şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2013,

emisă la data de 25.01.2013

 

04.02.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.106

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 06 februarie 2013

 

22.02.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A NR.132

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2013

 

28.02.2013
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.158

privind completarea dispoziţiei nr.132 privind convocarea Consiliului Local al

municipiului Orşova Ón şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2013,

emisă la data de 22.02.2013

 

22.03.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.198

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 28 martie 2013

 

14.05.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.347

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 15 mai 2013

 

24.05.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.362

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 30 mai 2013

 

04.06.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.414

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 07.06.2013

 

21.06.2013

D I S P O Z I Ţ I A nr.419

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2013

 

05.07.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.451

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 11 iulie 2013

 

08.07.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.455

privind modificarea Dispoziţiei nr.451  privind convocarea Consiliului Local al

 municipiului Orşova Ón şedinţa ordinară din data de 11 iulie 2013,

 emisă la data de 05.07.2013,cu modificările şi completările ulterioare

 

09.07.2013

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.458

privind completarea Dispoziţiei nr.451  privind convocarea Consiliului Local al

 municipiului Orşova Ón şedinţa ordinară din data de 11 iulie 2013,

 emisă la data de 05.07.2013,cu modificările ulterioare

 

26.07.2013

 

D I S P O Z I T I A nr. 484

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 31 iulie 2013

 

05.08.2013

 

D I S P O Z I T I A nr. 539

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 05 august 2013

 

19.08.2013

 

 D I S P O Z I T I A nr. 546

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 20 august 2013

 

23.08.2013

 

D I S P O Z I T I A nr. 548

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 30 august 2013

 

11.09.2013
 
D I S P O Z I T I A nr. 587

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 12 septembrie 2013

 

19.09.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.591

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2013

 

08.10.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.633

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 11 octombrie 2013

 

24.10.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.647

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2013

 

21.11.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.697

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2013

 

10.12.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.765

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova

in sedinta de indata din data de 11.12.2013

 

13.12.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.769

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova

in sedinta ordinara din data de 19.12.2013

 

16.12.2013

 

D I S P O Z I T I A nr.771

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova

in sedinta de indata din data de 17.12.2013