PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O.


 

Anul 2012

 

27.01.2012

Disp.22 - convocarea CLMO Ón şedinţa extraordinară

din data de

30 ianuarie 2012 - ora 14,00

 

03.02.2012

Disp.75 - convocarea CLMO Ón şedinţa de indata

din data de

03 februarie 2012 - ora 11,30

10.02.2012

Disp.85 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinara

din data de

15 februarie 2012 - ora 16,00

15.02.2012

Disp.91 - modif. Disp.85 emisa la data de 10.02.2012

07.05.2012

Disp.322 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinara

din data de

11 mai 2012 - ora 14,00

 

22.11.2012

Disp.937 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinara

din data de

28 noiembrie 2012 - ora 15,00


11.12.2012
Disp.1065
- convocarea CLMO Ón şedinţa de indata

din data de

11 decembrie 2012 - ora 16,00

 

14.12.2012

Disp.1067 - convocarea CLMO Ón şedinţa ordinara

din data de

20 decembrie 2012 - ora 15,00


 

 

 


 


 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii convocare Consiliul Local al Municipiului Orsova


 

 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O. 

 

2   0   1   2

 

 

27.01.2012
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 22

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa extraordinară din data de 30.01.2012


03.02.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 75

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 03.02.2012

 

10.02.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 85

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2012

 

15.02.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 91

privind modificarea Dispoziţiei nr.85 privind convocarea Consiliului Local al municipiului

Orşova  Ón şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2012,  emisă la data de 10.02.2012

 

07.05.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.322

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa ordinară din data de 11 mai 2012

 

22.11.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.937

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2012

 

11.12.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.1065

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa de Óndată din data de 11 decembrie 2012

 

14.12.2012

 

DISPOZIŢIA NR.1067

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 Ón şedinţa ordinară din data de 20 decembrie  2012