PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O.


 

Anul 2010


 

05.01.2010

Disp.1 - convocarea    C.L.M.O. Ón şedinţa de indata din data de 07 ianuarie 2010 - ora 12

 

22.01.2010

Disp.24 - convocarea C.L.M.O. Ón şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2010 - ora 14

 

05.02.2010

Disp.168- convocarea C.L.M.O. Ón şedinţa extraordinară din data de 8 februarie 2010 - ora 14,00

 

19.02.2010

Disp.182-convocarea C.L.M.O. Ón şedinţa ordinară din data de

25 februarie 2010 - ora 14,00

 

02.03.2010

Disp.203- convocarea C.L.M.O. Ón şedinţa extraordinară din data de

5 martie 2010 - ora 13,00

 

09.03.2010

Disp.219 -convocarea C.L.M.O. Ón şedinţa de indata din data de

10 martie 2010 - ora 15,30

 

24.11.2010

Disp.931 - convocarea C.L.M.O. Ón şedinţa ordinară din data de

30 noiembrie 2010 - ora 14,00

 
16.12.2010

Disp.1019 - convocarea

 C.L.M.O., Ón şedinţa ordinară

din data de

22 decembrie 2010 - ora 14,00

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

Dispozitii convocare Consiliul Local al Municipiului Orsova


 

 

 

Dispozitii

convocare C.L.M.O. 

 

 


2   0   1   0
 

05.01.2010

 

DISPOZIŢIA  nr. 1

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa de Óndată din data de 7 ianuarie 2010

 

22.01.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 24

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2010

 

05.02.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 168

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa extraordinară din data de 8 februarie 2010

 

19.02.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.182

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2010

 

02.03.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 203

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa extraordinară din data de 05 martie 2010

 

09.03.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.219

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa de Óndată din data de 10 martie 2010

 

 

 

24.11.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 931

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova

Ón şedinţa ordinară din data de 30 noiembrie 2010

 

16.12.2010

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1019

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orşova,

 Ón şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2010