PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 

     


2007
 

 


- consiliul
   local

      

 

 


Declaratii de avere CL 

 

 

 

2007


CONSILIUL LOCAL

Juan Constantin
Popa Ioan Petre

Traistaru Ion