PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


Anul :
 


2010

Planuri anuale de perfectionare profesionala

 

 

                                                               

 

  


2 0 1 0

Planul anual de perfectionare profesionala
a functionarilor publici si alesilor locali pe anul 2010