Primăria Municipiului Orșova

 
 

Centrul InfoEuropa


 

 

Biroul Integrare europeană
din cadrul Primăriei municipiului Orşova

 

 


Consilier asistent Vîlceanu Daniela

Telefon: 0252-361233 - int. 16

 

Atribuţii:

- Participă la elaborarea politicilor de dezvoltare economico-socială a municipiului pe termen scurt, mediu şi lung ;

- Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale în elaborarea, promovarea şi derularea unor proiecte şi acţiuni privind stimularea implicării societăţii civile în rezolvarea problemelor comunităţii;

- Promovează, acordă asistenţă tehnică şi iniţiază proiecte în parteneriat cu ONG- uri şi alte instituţii abilitate, în cadrul programelor finanţate din fondurile provenite de la organisme internaţionale sau de la bugetul de stat ;

- Iniţiază, colaborează şi participă la elaborarea şi derularea proiectelor  în cadrul programelor co- finanţate din fonduri PHARE, ISPA, SAPARD, precum şi alte programe în care consiliul local este eligibil;

- colaborează cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în promovarea programelor de dezvoltare regională ;

- elaborează proiecte de hotărâri privind aderarea, asocierea, înfrăţirea, cooperarea şi colaborarea consiliului local cu instituţii, organizaţii, asociaţii, unităţi administrativ teritoriale similare din ţară şi străinătate, în scopul promovării unor interese comune cu respectarea legislaţiei în vigoare ;

- raspunde solicitarilor cetatenilor care cer relatii in probleme legate de Uniunea Europeana, aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in cadrul Punctului de Informare Europa Orsova.
Proiectul „Modernizarea retelei de calculatoare a Primariei municipiului Orsova”

Se implementeaza in prezent, fiind finantat in cadrul Programului Phare 2002 „Fondului de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local”; are numarul de referinta al contractului de grant Phare RO/2002/000-586.03.02 – MH 043, iar un procent de 10% din valoarea totala a proiectului constituie cofinantarea din resursele proprii (bugetul local).
 

Total costuri eligibile
(Costul total al proiectului )

Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

% din costul total al proiectului

19610 EURO

17649 EURO

90 %


Rezumatul proiectului

 

- scopul proiectului: cresterea eficientei activitatilor desfasurate de angajatii Primariei municipiului Orsova, prin dotarea cu echipamente IT performante si calificare profesionala;

- grupul tinta: functionarii publici care lucreaza in Primaria municipiului Orsova;

- cetatenii municipiului Orsova;

- principalele activitati: achizitionarea echipamentelor IT (9 calculatoare, 5 imprimante, software cu licenta: Office, program anti-virus multiuser) adaptarea retelei de calculatoare (configurarea) la cerintele impuse de instalarea noilor echipamente si instalarea acestora; conectarea la Internet, contractarea lectorilor pentru cursurile E.C.D.L.; stabilirea Planului de lucru in cadrul cursurilor de formare; tiparirea suporturilor de curs, amenajarea spatiului necesar pentru desfasurarea cursurilor; derularea programului de training; mediatizarea si evaluarea rezultatelor proiectului.

 

Metodologia

- metodele de implementare

- Reteaua de calculatoare a Primariei municipiului Orsova este, practic, alcatuita din doua module:

         - modulul 1: al calculatoarelor interconectate din compartimentele primariei, exceptand serviciul ITL

         - modulul 2: al calculatoarelor interconectate din cadrul serviciului ITL. 

       Este important de precizat faptul ca, in privinta modulului 1, este facuta legatura la Internet, gazda serverului de Internet coincizand cu calculatorul din cadrul biroului Integrare europeana. In proiect s-a prevazut, pentru modulul 1, instalarea unui calculator pentru a fi folosit exclusiv pentru serverul Internet, renuntand astfel la solutia veche, deoarece este de dorit ca acesta sa fie un calculator cu performante ridicate si functionarea sa sa nu fie afectata de aparitia eventualelor erori ca urmarii a desfasurarii oricaror alte activitati pe acelasi calculator.
     O alta precizare necesar a fi facuta este aceea ca intre Primaria municipiului Orsova si Banca Comerciala Romana – Sucursala Orsova a fost incheiat un protocol (contract) de acceptare a instrumentelor de plata electronica pentru incasarea taxelor si impozitelor locale prin Internet.
 
   Dupa cum se observa in cele doua figuri schematice, reprezentand cele doua module de calculatoare interconectate din Primaria municipiului Orsova, se vor instala calculatoare in plus fata de cele existente in retea si anume in birourile care nu sunt dotate cu echipamente IT (relatii publice, asistenta sociala, primar) si serverul de Internet. De asemenea, se vor instala imprimante, pentru a fi conectate la calculatoarele fara imprimanta sau fara posibilitatea conectarii la o imprimanta existenta deja, din cauza amplasarii intr-un alt birou, tot din acest motiv necesitand in unele cazuri  renuntarea la o conexiune veche si instalarea unei imprimante noi (in cazul Sef  compartiment ITL – modulul 2).
       In plus fata de instalarea de echipamente IT in birourile care nu sunt dotate, este imperios necesara inlocuirea unor echipamente care, din cauza gradului de uzura ridicat (sunt utilizate mai mult de 5 ani, fapt ce contravine normelor pentru utilizarea echipamentelor IT) fac ca munca utilizatorilor sa fie ineficienta si standardele sa nu atinga nivelul scontat. Fiecarui calculator i se va atasa o unitate CD Writer, pentru a putea fi salvata baza de date regulat, eliminand riscul pierderii informatiilor in caz de erori neprevazute.
       
Dupa configurarea celor doua module in felul schitat mai jos se va asigura accesul la calculatoare, imprimante, informatie pentru toti functionarii publici din Primaria municipiului Orsova, indiferent de amplasarea biroului in primarie, eliminand conflictele de acces la acestea, dar si accesul cetatenilor la baza de date a primariei, pentru consultarea acesteia sau si pentru achitarea datoriilor la bugetul local.
     
Achizitionarea echipamentelor IT, a software-ului, a materialelor consumabile, precum si contractarea furnizorilor ce asigura executia lucrarilor necesare se va face cu respectarea procedurilor indicate de Autoritatea Contractanta.