PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
 


 

 

Organizare

concursuri

angajare/promovare

 

 

2021

 

 

17.05.2021

 

ANUNT

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea

functiei publice

 de conducere specifice de arhitect sef

...

 

12.05.2021

 

ANUNT

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector clasa I grad profesional asistent

...

 

REZULTATUL FINAL

la examenul / concursul de promovare pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, jud. Mehedinti

...

 

11.05.2021

 

REZULTATE

INTERVIU

la examenul / concursul de promovare pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, jud. Mehedinti

...

 

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

la examenul / concursul de promovare pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova din data de 11.05.2021

...

 

05.05.2021

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la examenul / concursul de promovare pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova in data de 11.05.2021

...

 

09.04.2021

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova in data de 11.05.2021

...

 

19.01.2021

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

ale concursului pentru ocuparea postului vacant de portar in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU

pentru ocuparea postului vacant de portar

in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

14.01.2021

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA

14.01.2021

pentru ocuparea postului vacant de portar

in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

06.01.2020

 

AFISARE REZULTATE SELECTARE DOSARE

la concursul din data de 14.01.2021 proba scrisa ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de portar

in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

 

 

2020

 

 

18.12.2020

 

ANUNT

organizare concurs in data de 14.01.2021 proba scrisa ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de portar

in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

03.12.2020

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

 pentru ocuparea postului vacant de administrator treapta I in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

02.12.2020

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU

 pentru ocuparea postului vacant de administrator treapta I in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA

 pentru ocuparea postului vacant de administrator treapta I in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

23.11.2020

 

AFISAREA REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 02.12.2020 proba scrisa  pentru ocuparea postului vacant de administrator treapta I in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

06.11.2020

 

ANUNT

organizare concurs in data de 02.12.2020 proba scrisa ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de administrator treapta I in cadrul Serv. A.D.P.P

...

 

20.10.2020

 

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARI-LOR PUBLICI

 

Comunicare

privind organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu din cadrul Serviciului Impozite si Taxe

in data de 03.12.2020

...

 

27.08.2020

 

REZULTATUL FINAL

la examenul / concursul de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

...

 

25.08.2020

 

REZULTATE - INTERVIU

la examenul / concursul de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

...

 

PLAN DE INTERVIU

la examenul / concursul de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

...

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la examenul / concursul de promovare in grad imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova in data de 25.08.2020

...

 

 

12.08.2020

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova in data de 25.08.2020

...

 

22.07.2020

 

Comp.RESURSE UMANE

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova in data de 25.08.2020

...

 

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

Comunicare

privind organizarea concursului/examenului  de promovare in grad profesional

...

 

19.06.2020

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova in data de 20.07.2020

...

 

14.05.2020

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

pentru ocuparea postului contractual -

inspector de specialitate gradul I

 ...

 

12.05.2020

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU

pentru ocuparea postului contractual -

inspector de specialitate gradul I

 ...

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA

pentru ocuparea postului contractual -

inspector de specialitate gradul I

din cadrul Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, al aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova

 ...

 

05.05.2020

 

AFISAREA REZULTATE SELECTARE DOSARE

 DE INSCRIERE

la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata, inspector de specialitate gradul I

din cadrul Serviciuli Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, al aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova, organizat proba scrisa in data de 12.05.2020

...

 

15.04.2020

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 12.05.2020, ora 10,00 la sediul din Orsova, Bv. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata, inspector de specialitate gradul I

din cadrul Serviciuli Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, al aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova

...

 

 

2019

 

 

05.08.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Politia Locala a municipiului Orsova din data de 02.08.2019

...

 

02.08.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU

la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Politia Locala a municipiului Orsova din data de 02.08.2019

...

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA

la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Politia Locala a municipiului Orsova din data de 02.08.2019

...

 

17.07.2019

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE CLASA FUNCTIONARI PUBLICI

Primaria municipiului Orsova judetul Mehedinti, organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul Serviciului Public Politia locala a municipiului Orsova in data de 02.08.2019

...

 

11.07.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la examenul de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

...

 

09.07.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU 09.07.2019

la examenul de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

...

 

04.07.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA PRACTICA din 04.07.2019

la examenul de testare profesionala organizat

pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

...

 

02.07.2019

 

AFISAREA REZULTATELOR SELECTARII CERERILOR DE INSCRIERE

la examenul de testare profesionala organizat

in data de 04.07.2019,

 pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii,

...

 

25.06.2019

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza examen de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii,

in data de 04.07.2019

ora 12,00

...

 

 

09.05.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de

inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice

...

 

 

06.05.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU 06.05.2019

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de

inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice

...

 

 

PLAN DE INTERVIU

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de

inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice

...

 

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA 06.05.2019

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de

inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice

...

 

 

02.05.2019

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de

inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice, din data de 06.05.2019, ora 10,00 proba scrisa

...

 

 

05.04.2019

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de

inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice, din data de 06.05.2019

...

 

26.02.2019

 

REZULTATUL FINAL

LA CONCURSUL

privind ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, din data de 25.02.2019

 ...

 

25.02.2019

 

REZULTATELE

 PROBEI DE INTERVIU  LA CONCURSUL DE RECRUTARE

pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, din data de 25.02.2019

 ...

 

REZULTATELE

LA PROBA SCRISA LA CONCURSUL DE RECRUTARE

pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, din data de 25.02.2019

 ...

 

 

15.02.2019

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 25.02.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica

...

 

 

 

2018

 

 

18.12.2018

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea a 2 posturi:  inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica 

...

 

14.12.2018

 

REZULTATE PROBA INTERVIU DIN 14.12.2018

pentru ocuparea a 2 posturi:  inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica 

...

 

PLAN DE INTERVIU

la concursul pentru ocuparea a 2 posturi:  inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica 

...

 

11.12.2018

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

din data de 11.12.2018 pentru ocuparea a 2 posturi:  inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica 

...

 

05.12.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 11.12.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie, pe perioada nedeterminata, inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica 

...

 

19.11.2018

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 11.12.2018 ORA 10,00 pentru ocuparea

a doua posturi vacante de executie, pe perioada nedeterminata, inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica 

...

 

 

 

06.08.2018

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la concursul de recrutare

pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice

...

 

 

 

01.08.2018

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul de recrutare

pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice

...

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare

pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice. organizat in data de 01.08.2018

...

 

 

30.07.2018

 

REZULTATE FINALE

la concursul de promovare

organizat in data de 26.07.2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica,

...

 

 

26.07.2018

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul de promovare

organizat in data de 26.07.2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica,

...

 

PLAN DE INTERVIU

...

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

a concursul de promovare

organizat in data de 26.07.2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica,

...

 

20.07.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de recrutare din data de 01.08.2018

pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice.

...

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, in data de 26.07.2018 0ra 10.00

...

 

 

29.06.2018

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice, in data  de 01.08.2018

...

 

 

25.06.2018

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice  vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, in data de 26.07.2018 0ra 10.00

...

 

 

11.06.2018

 

REZULTATE FINALE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR al functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Orsova

...

 

08.06.2018

 

REZULTATE FINALE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

IMEDIAT SUPERIOARA

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova - arhivar treapta IA

...

 

07.06.2018

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la examenul de promovare in grad profesional

imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

...

 

PLAN DE INTERVIU

la examenul de promovare in grad profesional

imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

...

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

imediat superior pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

...

 

 

06.06.2018

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

IMEDIAT SUPERIOARA

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova - arhivar treapta IA

...

 

04.06.2018

 

REZULTATE - PROBA SCRISA

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

IMEDIAT SUPERIOARA

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova - arhivar treapta IA

...

 

 

31.05.2018

 

AFISARE REZULTATE SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

...

 

29.05.2018

 

REZULTATE - PROBA SCRISA

la concursul din data de 29.05.2018

pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice.

...

 

24.05.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 30.05.2018

concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic debutant in cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Juridic.

...

 

23.05.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 29.05.2018

pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice.

...

 

16.05.2018

 

ANUNȚ

EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

IMEDIAT SUPERIOARA

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

...

 

 

05.05.2018

 

ANUNȚ

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

...

 

 

27.04.2018

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic debutant in cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Juridic, in data de 30.05.2018

...

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice, in data  de 29.05.2018

...

 

 

29.03.2018

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, in data de 29.03.2018

...

 

 

23.03.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, in data de 29.03.2018 0ra 10.00

...

 

 

26.02.2018

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, in data de 29.03.2018 0ra 10.00

...

 

 

 

2017

 

 

03.10.2017

 

SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE

cu personalitate juridica

" SALUBRIZARE, APA CANAL SI TRANSPORT LOCAL"

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 10.10.2017 pentru ocuparea a 2  posturi vacante contractuale de executie, pe perioada determinata (3 luni), muncitor necalificat

 

03.10.2017

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

 

29.09.2017

 

Rezultatul probei de INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

 

 

PLAN DE INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

 

 

28.09.2017

 

REZULTATUL CONTESTATIEI nr.12279/27.09.2017

depusa de catre NICHESCU CARMEN

la concursul pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

 

 

26.09.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul pentru ocuparea postului vacant de casier in cadrul Compartimentului Administrarea pietelor si Bazarelor

 

19.09.2017

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de

26.09.2017, ora 10.00 pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe perioada nedeterminata, casier in cadrul Compartimentului Administrarea pietelor si Bazarelor

 

11.09.2017

 

SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE

cu personalitate juridica

" SALUBRIZARE, APA CANAL SI TRANSPORT LOCAL"

organizeaza concurs in data de 10.10.2017, ora 10.00 pentru ocuparea

a 2  posturi vacante contractuale de executie, pe perioada determinata (3 luni)

 

01.09.2017

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 26.09.2017, ora 10.00 pentru ocuparea

unui post vacant contractual de executie, pe perioada nedeterminata, casier in cadrul Compartimentului Administrarea pietelor si Bazarelor

 

12.05.2017

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 22.05.2017 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura

 

 

20.04.2017

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura

 

 

24.02.2017

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate - Compartiment Proiecte Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice

...

 

 

 

2016

 

 

18.11.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultura ...

 

 

17.10.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 09.11.2016, ora 10.00 pentru ocuparea

unei functiei contractuale de executie, ingrijitor pe perioada nedeterminata, din cadrul

Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

29.09.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

- 1 post - consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului  Juridic Asistenta de Specialitate,  Comparti-

ment  Juridic

 

 

27.09.2016

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs /examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

 

 

06.09.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultura ...

 

 

23.08.2016

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor ( pe perioada nedeterminata), din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

19.08.2016

 

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor ( pe perioada nedeterminata), din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

17.08.2016

 

REZULTATE PROBA PRACTICĂ

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

11.08.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice Com. Managementul Spitalului, a Institutiilor si Serviciilor Publice Subordonate ...

 

 

09.08.2016

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 17.08.2016 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

22.07.2016

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

 Organizare concurs:

   - pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, ingrijitor, pe perioada nedeterminata , in cadrul Compartimentului Administrativ ,Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari

 

 

23.03.2016

 

REZULTATE FINALE

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate

 

 

21.03.2016

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie  de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate ...

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie  de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate ...

 

 

11.03.2016

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie  de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate

 

 

17.02.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice Compartiment Invatamant Sanatate

 

 

 

 

2015

 

 

 

28.12.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 28.12.2015 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante

de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice. Compartiment

 Invatamant Sanatate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

 

REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 28.12.2015 pentru ocuparea functiei publice de executie de

consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic Asistenta

de Specialitate, Compartiment Juridic

 

 

17.12.2015

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

15.12.2015

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

PLAN INTERVIU

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

10.12.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 10.12.2015 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

BAREM CORECTARE SUBIECTE - VARIANTA 1

la concursul din data de 10.12.2015 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

02.12.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 10.12.2015 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari

 

 

27.11.2015

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

 

 - 1 post -inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate al aparatului de specialitate al primarului mun. Orsova

 

 - 1 post - consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului  Juridic Asistenta de Specialitate,  Comparti-

ment  Juridic

 

 

13.11.2015

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

 Organizare concurs:

   - pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I, in cadrul  Compartimentului Administrativ,

 Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari

 

 

12.11.2015

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca - inspector de specialitate debutant - pe durata determinata de

36 luni  in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

 

10.11.2015

 

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

la concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca - inspector de specialitate debutant - pe durata determinata de 36 luni  in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

 

04.11.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 04.11.2015

pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

BAREM CORECTARE SUBIECTE - VARIANTA 2

la concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate

debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

 

29.10.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 04.11.2015 pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

 

21.10.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 29.10.2015 pentru ocuparea

functiei publice de conducere  de SEF SERVICIU  din cadrul Serviciului Administrarea

Domeniului Public si Privat al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

 

 

13.10.2015

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie - inspector de specialitate debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

 

 

28.09.2015

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de

recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante :

 

-sef serviciu- S.A.D.P.P.

 

 

31.08.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 07.09.2015 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul I in cadrul  Compartimentului Administrativ, Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari

 

 

14.08.2015

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

 Organizare concurs:

   - pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I, in cadrul  Compartimentului Administrativ,

 Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari

 

-pentru ocuparea functiei

 publice de executie de:

consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Juridic.

 

 

16.07.2015

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

 Organizare concurs

-pentru ocuparea functiei

 publice de executie

 temporar vacanta:

consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei economice Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului

 

 

03.07.2015

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a functionarilor publici

din cadrul ...

 

 

03.06.2015

 

REZULTATE SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

la concursul de promovare

pt.ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu din cadrul SJAS

 

 

28.05.2015

 

PRIMARIA

MUNICIPIULUI ORSOVA

 Organizare concurs

-pentru ocuparea functiei

 publice de executie de:

consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Juridic.

 

-pentru ocuparea functiei

 publice de executie

 temporar vacanta:

consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei economice Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului

 

 

06.05.2015

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de sef serviciu-Serviciul Juridic Asistenta de Specialitate

 

 

06.04.2015

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea postului de portar

 

 

02.04.2015

 

PLAN INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului contractual de executie vacant, portar

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului de portar

 

 

30.03.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 30.03.2015 pentru

ocuparea p ostului vacant de portar

 

 

26.03.2015

 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de:

 

-sef serviciu-S.A.D.P.P.

-consilieri juridici SJAS

-inspector  Pr. Achizitii Publice

- politist local - S.P.P.L.

 

 

24.03.2015

 

privind selectarea dosarelor de inscriere la concursul din data de 30.03.2015 pentru

ocuparea postului vacant de portar

 

 

16.03.2015

 

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs 

pentru ocuparea functiei contractuale  de executie

1. ingrijitor la domiciliu-      Compartiment ingrijitori la domiciliu ( 4 posturi )

 

 

05.03.2015

 

Organizare concurs

 pentru ocuparea functiei contractuale  de executie de portar

din cadrul Compartimentului Protectie civila, PSI,SSM

 

Bibliografie

 

 

19.02.2015

 

Reluare procedura

organizare concurs

 pentru ocuparea functiei contractuale  de executie de portar

din cadrul Compartimentului Protectie civila, PSI,SSM

 

 

09.02.2015

 

Organizare concurs:

 pentru ocuparea functiei contractuale  de executie de portar

din cadrul Compartimentului Protectie civila, PSI,SSM

 

 

 


2014
 

 

29.12.2014

 

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs  pentru ocuparea functiei publ. de exec. vacante de:

     -Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic, resurse umane    

 

 

28.11.2014

 

PLAN DE INTERVIU

CONCURS RECRUTARE

funcţie publică de executie  inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Comp.Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

 

 

13.11.2014

 

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs  pentru ocuparea functiilor publ. de exec. vacante de:

     -Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic, resurse umane

                        şi

     -Inspector clasa I grad profesional asistent,Comp. Venit minim garantat, ajut. financiare speciale, protec. persoanelor v‚rstnice, marginalizate, alocaţii, din cadrul aparatului SPAS

 

 

07.11.2014

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie:

- poliţist local clasa III, grad profesional principal

- poliţist local clasa III, grad profesional superior

din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală

 

 

24.10.2014

 

Organizare concurs:

 

- pentru ocuparea functiei contractuale  de executie de portar

din cadrul Compartimentului Protectie civila, PSI,SSM

 

- pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I, grad profesional principal

din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru agricol

 

- pentru ocuparea functiei contractuale  de executie de arhivar

din cadrul Compartimentului Pregatire documente, Arhiva

 

 

26.09.2014

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie:

- inspector clasa I, grad profesional superior

- inspector clasa I, grad profesional asistent

din cadrul Serviciului Impozite si Taxe

 

- auditor clasa I, grad profesional superior

din cadrul Compartimentului Audit Intern

 

 

27.08.2014

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie:

- inspector clasa I, grad profesional principal

- inspector clasa I, grad profesional asistent

din cadrul Compartimentului Banca de Date Urbane si Cadastru

 

 

28.07.2014 

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei contractuale  de executie:

- functionar debutant

 

 

26.05.2014

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei publice de executie:

- inspector clasa I, grad profesional principal

- inspector clasa I, grad profesional asistent

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei contractuale  de executie:

- functionar debutant

 


03.02.2014

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei contractuale  de executie: inspector gradul I

 

 
 06.01.2014

 

Organizare concurs

pentru ocuparea functiei contractuale  de executie: inspector gradul I

 

 

 

 

2013

11.11.2013

 

Organizare concurs

recrutare  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta: inspector superior clasa I

 

 

 

2012

 

 

28.06.2012
 

 Organizare concurs

 pentru ocuparea functiei

 publice de executie temporar vacanta: inspector clasa I


30.10.2012

 

Organizare concurs

 in data de 11.12.2012 proba practica si interviu pentru ocuparea postului vacant de sofer I

 

 

 

 

2011

 

 

27.06.2011

 

Organizare concurs pentru  ocuparea a doua posturi vacante de muncitor necalificat I


30.06.2011

 

 Organizare concurs

de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef serviciu (sef politie locala)
  


 

 

 

 

 

 

 

Organizare concursuri angajare / promovare


 

 

 

 

Organizare

 concursuri angajare/promovare

 

 

 

 

 

ANUL

2 0 2 1

 

 

17.05.2021

 

A N U N T

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea functie publice de conducere specifice de arhitect sef

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

12.05.2021

 

A N U N T

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea functie publice de executie temporar vacante de inspector

clasa I grad profesional asistent in cadrul Directiei Economice, Compartiment Buget,

Contabilitate Financiara, Salarizare, Invatamant, Sanatate, Managementul Spitalului si a

Serviciilor subordonate al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATUL FINAL

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior

celui detinut de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova judetul Mehedinti ...

( vizualizare integrala ... )

 

11.05.2021

 

REZULTATE - INTERVIU

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior

celui detinut de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova judetul Mehedinti ...

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

judetul Mehedinti,din data de 11.05.2021 ora 12,00 ...

( vizualizare integrala ... )

 

05.05.2021

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

organizat in data de 11.05.2021 ora 12,00 - proba scrisa ...

( vizualizare integrala ... )

 

09.04.2021

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

municipiului Orsova in data de 11 mai 2021 ora 12 ...

( vizualizare integrala ... )

 

19.01.2021

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE FINALE

ale concursului pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata, portar  din cadrul Serviciului A.D.P.P. comp. Paza Sediu ...

( vizualizare integrala ... )

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA INTERVIU

pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata,

portar  din cadrul Serviciului A.D.P.P. comp. Paza Sediu ...

( vizualizare integrala ... )

 

14.01.2021

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA SCRISA 14.01.2021

pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata,

portar  din cadrul Serviciului A.D.P.P. comp. Paza Sediu ...

( vizualizare integrala ... )

 

06.01.2021

 

AFISAREA

REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 14.01.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea postului

 vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata, portar  din cadrul

Serviciului A.D.P.P. comp. Paza Sediu ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

Anul 2020

 

 

 

18.12.2020

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 14.01.2021 proba scrisa ora 10,00

pentru ocuparea postului vacant de portar ( functie de executie

cu contract individual de munca pe durata nedeterminata ) din cadrul Serviciului

A.D.P.P. comp. Paza Sediu ...

( vizualizare integrala ... )

 

03.12.2020

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE FINALE

pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata,

administrator treapta I din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat,

Compartiment Administrarea Pietelor si a Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

02.12.2020

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA INTERVIU

pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata,

administrator treapta I din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat,

Compartiment Administrarea Pietelor si a Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA SCRISA

pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata,

administrator treapta I din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat,

Compartiment Administrarea Pietelor si a Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

23.11.2020

 

AFISAREA

REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 02.12.2020 proba scrisa pentru ocuparea postului vacant

contractual de executie, pe durata nedeterminata,administrator treapta I

din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat,

Compartiment Administrarea Pietelor si a Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

06.11.2020

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 02.12.2020 proba scrisa ora 10,00

pentru ocuparea postului vacant de administrator treapta I ( functie de executie

cu contract individual de munca pe durata nedeterminata ) din cadrul Serviciului

A.D.P.P. comp. Administrarea Pietelor si a Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

20.10.2020

 

                         Catre:

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

               revenire la adresa nr.11072 din 07.10.2020

 

Comunicare

privind organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere

 de sef serviciu din cadrul Serviciului Impozite si Taxe al aparatuliui de specialitate al

Primarului municipiului Orsova:

- Proba scrisa in data de 3 decembrie 2020, ora 10

- Interviu, in termen de 5 zile lucratoare de la data

sustinerii probei scrise   ...

( vizualizare integrala ... )

 

27.08.2020

 

REZULTATUL FINAL

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui

detinut, al functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

25.08.2020

 

REZULTATE - INTERVIU

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui

detinut, al functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

PLAN DE INTERVIU

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui

detinut, al functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui

detinut, al functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova, organizat in data de 25.08.2020, ora 10,00 ...

( vizualizare integrala ...

 

12.08.2020

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui

detinut, al functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova, organizat in data de 25.08.2020, ora 10,00 - proba scrisa ...

( vizualizare integrala ... )

 

22.07.2020

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

municipiului Orsova in data de 25.08.2020 ora 10 proba scrisa  ...

( vizualizare integrala ... )

 

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

Comunicare

privind organizarea concursului/examenului  de promovare in grad profesional ...

( vizualizare integrala ... )

 

19.06.2020

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

municipiului Orsova in data de 20.07.2020 ora 10 proba scrisa ...

( vizualizare integrala ... )

 

14.05.2020

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE FINALE

ale concursului pentru ocuparea postului contractual -inspector de specialitate gradul I, pe durata nedeterminata - Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, din cadrul aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

12.05.2020

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA INTERVIU

pentru ocuparea postului contractual -inspector de specialitate gradul I,

pe durata nedeterminata - Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente,

Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, din

cadrul aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA SCRISA 12.05.2020

pentru ocuparea postului contractual -inspector de specialitate gradul I,

pe durata nedeterminata - Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, din

cadrul aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

05.05.2020

 

AFISAREA REZULTATELOR

 SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe durata nedeterminata, inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciuli Juridic

Asistenta de Specialitate, Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura,

Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, al aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova,

organizat proba scrisa in data de 12.05.2020 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

15.04.2020

 

ANUNT

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs in data de 12.05.2020, ora 10,00 la sediul din Orsova, Bv. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe

durata nedeterminata, inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciuli Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Relatii cu Publicul, Sport, Cultura, Evenimente, Protocol, Secretariat Registratura, Fond Locativ, Indrumare Asociatii Proprietari, al aparatului de specialitate al Primarulu municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

Anul 2019

 

 

05.08.2019

 

CENTRALIZATOR

 REZULTATE FINALE

la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta, utile desfasurarii activitatii, in data de 02.08.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

02.08.2019

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA INTERVIU

la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta, utile desfasurarii activitatii, in data de 02.08.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA SCRISA

la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta, utile desfasurarii activitatii, in data de 02.08.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

17.07.2019

 

ANUNT

EXAMEN PROMOVARE CLASA FUNCTIONARI PUBLICI

Primaria municipiului Orsova judetul Mehedinti, organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta, utile desfasurarii activitatii, in data de 02.08.2019, din cadrul Serviciului Public Politia locala a municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

11.07.2019

 

CENTRALIZATOR

 REZULTATE FINALE

la examenul de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contrac-tuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor

         Avand in vedere prevederile regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii, ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 42/19.06.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

09.07.2019

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA INTERVIU din 09.07.2019

la examenul de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii, ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 42/19.06.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

04.07.2019

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA PRACTICA din 04.07.2019

la examenul de testare profesionala organizat pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii, ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 42/19.06.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

02.07.2019

 

AFISAREA REZULTATELOR SELECTARII CERERILOR DE INSCRIERE

la examenul de testare profesionala organizat in data de 04.07.2019, pentru

personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii, ca urmare a intrarii

 in vigoare a Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 42/19.06.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

25.06.2019

 

A N U N Ț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza examen de testare profesionala pentru personalul incadrat pe functii contractuale de ingrijitor din cadrul compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor, care au fost supuse reorganizarii ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 42/19.06.2019, in data de 04.07.2019 ora 12,00 la sediul din Orsova, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 ...

( vizualizare integrala ... )

 

09.05.2019

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

06.05.2019

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA INTERVIU 06.05.2019

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice ...

( vizualizare integrala ... )

 

P L A N   D E   I N T E R V I U

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice ...

( vizualizare integrala ... )

 

CENTRALIZATOR

REZULTATE PROBA SCRISA 06.05.2019

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Juridice ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

02.05.2019

 

AFISAREA REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite

Persoane Juridice, din data de 06.05.2019, ora 10,00 proba scrisa ...

(vizualizare integrala ... )

 

 

05.04.2019

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite

Persoane Juridice ...

(vizualizare integrala ... )

 

26.02.2019

 

REZULTATUL FINAL

la concursul

privind ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de politist local clasa III grad

profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova,

fara personalitate juridica, din data de 25.02.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

25.02.2019

 

REZULTATELE

probei de interviu la concursul de recrutare

pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de politist local clasa III grad

profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova,

fara personalitate juridica, din data de 25.02.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATELE

la proba scrisa la concursul de recrutare

pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de politist local clasa III grad

profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova,

fara personalitate juridica, din data de 25.02.2019 ...

( vizualizare integrala ... )

 

15.02.2019

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 25.02.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

Anul 2018

 

 

 

18.12.2018

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea a doua posturi inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica  ...

( vizualizare integrala ... )

 

14.12.2018

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

REZULTATE PROBA INTERVIU din 14.12.2018

pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie, pe durata nedeterminata,

inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul

de Informare si Promovare Turistica  ...

( vizualizare integrala ... )

 

PLAN DE INTERVIU

la concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie, pe durata nedeterminata, inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica  ...

( vizualizare integrala ... )

 

11.12.2018

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

REZULTATE PROBA SCRISA DIN 11.12.2018

pentru ocuparea a 2 posturi: inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica  ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

05.12.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 11.12.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie, pe perioada nedeterminata, inspector de specialitate gradul II (agent turism) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica  ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

19.11.2018

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

       organizeaza concurs in data de 11.12.2018 ORA 10,00 la sediul din Orsova, str. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie, pe perioada nedeterminata,  - inspector de specialitate gradul II ( agent turism ) - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica.

        Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

06.08.2018

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

01.08.2018

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice ...

( vizualizare integrala .... )

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice, organizat in data de 01.08.2018 ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

30.07.2018

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

la concursul de promovare organizat in data de 26.07.2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

26.07.2018

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul de promovare organizat in data de 26.07.2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, proba scrisa ce va avea loc  ...

( vizualizare integrala .... )

 

P L A N    I N T E R V I U

Functia publica de conducere pentru care se sustine interviul: SEF SERVICIU -

Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica ...

( vizualizare integrala .... )

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul de promovare organizat in data de 26.07.2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, proba scrisa ce va avea loc  ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

20.07.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

 la concursul de recrutare din data de 01.08.2018 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice ...

( vizualizare integrala .... )

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, proba scrisa ce va avea loc in data de 26.07.2018 ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

29.06.2018

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice.

          Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice, va avea loc   in data de 01.08.2018, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 jud. Mehedinti ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

25.06.2018

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

              organizeaza concurs de PROMOVARE, pentru ocuparea functiei publice vacante de

SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica.

          Concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica , va avea loc   in data de 26.07.2018, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 jud. Mehedinti ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

11.06.2018

 

REZULTATE FINALE

la examenul de promovare in gradul profesional

imediat superior, al functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

08.06.2018

 

REZULTATE FINALE

la examenul de promovare in treapta profesionala

imediat superiora, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova - arhivar treapta IA ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

07.06.2018

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la examenul de promovare in gradul imediat superior a functionarilor publici

 din cadrul aparatului de specialitate al Primariei municipiului Orsova

organizat in data de 07.06.2018 ...

( vizualizare integrala ... )

 

PLAN DE INTERVIU

la examenul de promovare in gradul imediat superior a functionarilor publici

 din cadrul aparatului de specialitate al Primariei municipiului Orsova

organizat in data de 07.06.2018 ...

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la examenul de promovare in gradul imediat superior a functionarilor publici

 din cadrul aparatului de specialitate al Primariei municipiului Orsova

organizat in data de 07.06.2018 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

06.06.2018

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

la examenul de promovare in treapta profesionala

imediat superiora, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova - arhivar treapta IA ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

04.06.2018

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la examenul de promovare in treapta profesionala

imediat superiora, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova - arhivar treapta IA ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

31.05.2018

 

AFISAREA REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova, proba scrisa, ce va avea loc

in data de 07 iunie 2018, ora 10,00 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

29.05.2018

 

REZULTATE - PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 29.05.2018 pentru ocuparea

functiei publice de executie de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

24.05.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

 la concursul din data de 30.05.2018 pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Juridic ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

23.05.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

 la concursul din data de 29.05.2018 pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

16.05.2018

 

ANUNȚ

EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

IMEDIAT SUPERIOARA

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, judetul Mehedinti, cu sediul in Orsova, B-dul

1 Decembrie 1918 nr.20 organizeaza examen de promovare in treapta profesionala

imediat superiora, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova, in data de 04 iunie 2018, conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului/examenului de promovare in grad sau treapta profesionala ori intr-o functie superioara a personalului contractual din

aparatul de specialitate al primarului municipiului Orsova, aprobat prin Dispozitia

Primarului nr. 243/07.05.2018 modifcata ulterior  ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

05.05.2018

 

ANUNȚ

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Orsova

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, udetul Mehedinti, cu sediul in Orsova, B-dul

1 Decembrie 1918 nr.20 organizeaza examen de promovare in grad profesional

imediat superior, in data de 07 iunie 2018, conform articolelor 64 si 65 din

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.126 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

27.04.2018

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic debutant in cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Juridic.

          Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Juridic, va avea loc   in data de 30.05.2018, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 jud. Mehedinti ...

( vizualizare integrala .... )

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice.

          Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, compartiment Proiecte, Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice, va avea loc   in data de 29.05.2018, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 jud. Mehedinti ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

29.03.2018

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, proba scrisa ce va avea loc in data de 29.03.2018 ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

23.03.2018

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica, proba scrisa ce va avea loc in data de 29.03.2018 0ra 10.00 ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

26.02.2018

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de PROMOVARE, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica.

          Concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de SEF SERVICIU in cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova, fara personalitate juridica , va avea loc   in data de 29.03.2018, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 jud. Mehedinti ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

 

 

Anul 2017

 

 

 

03.10.2017

 

SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE cu personalitate juridica

" SALUBRIZARE, APA CANAL SI TRANSPORT LOCAL "

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

    la concursul din data de 10.10.2017 la sediul din Orsova, jud. Mehedinti, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20,  pentru ocuparea a 2 posturi - muncitor necalificat, posturi vacante contractuale de executie, pe perioada determinata (3 luni) ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

03.10.2017

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea postului vacant de  casier din cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

29.09.2017

 

Rezultatul probei de INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului vacant de  casier din cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

PLAN DE INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului vacant de  casier din cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

28.09.2017

 

REZULTATE CONTESTATIE

solutionare contestatie nr.12279/27.09.2017 depusa de catre NICHESCU CARMEN, in

urma derularii probei scrise a concursul pentru ocuparea postului vacant de  casier din cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

26.09.2017

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul pentru ocuparea postului vacant de  casier din cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

19.09.2017

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

 la concursul din data de 26.09.2017, ora 10.00, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe perioada nedeterminata, casier in cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

  

 

11.09.2017

 

ANUNȚ

SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE cu personalitate juridica

" SALUBRIZARE, APA CANAL SI TRANSPORT LOCAL "

    organizeaza concurs in data de 10.10.2017 la sediul din Orsova, jud. Mehedinti, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20,  pentru ocuparea a 2 posturi - muncitor necalificat, posturi vacante contractuale de executie, pe perioada determinata (3 luni);

             Concursul se desfasoara la sediul Serviciului de Utilitati Publice cu personalitate juridica " Salubrizare, Apa Canal si Transport Local " infiintat in subordinea Consiliului Local al municipiului Orsova,  in data de 10.10.2017, ora 10,00  proba PRACTICA si INTERVIU intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice, data probei de interviu va fi comunicata odata cu rezultatele la proba practica. Proba practica se va desfasura pe domeniul public al municipiului Orsova si va consta in executarea unor lucrari de curatenie ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

01.09.2017

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs in data de 26.09.2017, ora 10.00 la sediul din Orsova,

str. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie, pe perioada nedeterminata, casier in cadrul Compartimentului Administrarea Pietelor si Bazarelor ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

12.05.2017

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

 privind selectarea dosarelor de inscrire la concursul din data de 22.05.2017 pentru ocuparea functiei publice de executie  de 1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura  ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

20.04.2017

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de

           1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura

             Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante mentionate mai sus, va avea loc   in data de 22.05.2017, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 jud. Mehedinti ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

24.02.2017

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de

           1 post -inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate - Compartiment Proiecte Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice

             Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante mentionate mai sus, va avea loc   in data de 29.03.2017, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 ...

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

 

 

 

Anul 2016

 

 

 

18.11.2016

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de

           1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultura

             Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante mentionate mai sus, va avea loc   in data de 21.12.2016, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala .... )

 

 

17.10.2016

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs in data de 09.11.2016, ora 10.00 la sediul din Orsova,

str. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru ocuparea unei functiei contractuale de executie, ingrijitor pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

29.09.2016

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

          organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei  publice de executie vacante de :

         1 post -  consilier juridic clasa I grad profesional debutant  din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Juridic.

Conditii de desfasurare:

                 Concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante mentionate mai sus va avea loc in data de 31.10.2016 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

27.09.2016

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs/examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, pentru urmatoarele posturi ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

06.09.2016

 

ANUNȚ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

    organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de

           1 post -inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registrul Agricol, Agricultura

             Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante mentionate mai sus, va avea loc   in data de 07.10.2016, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala .... )

 

 

23.08.2016

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor ( pe

perioada nedeterminata), din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

 ( vizualizare integrala ... )

 

 

19.08.2016

 

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor ( pe

perioada nedeterminata), din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

 ( vizualizare integrala ... )

 

 

17.08.2016

 

`REZULTATE PROBA PRACTICĂ

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor pe

perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

 ( vizualizare integrala ... )

 

 

11.08.2016

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

               - 1 post - inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.

Compartiment Managementul Spitalului, a Institutiilor si Serviciilor Publice Subordonate, al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Orsova

Conditii de desfasurare:

               Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, mentionate mai sus, va avea loc in data de 12.09.2016 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

09.08.2016

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 17.08.2016 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, ingrijitor pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

 ( vizualizare integrala ... )

 

 

22.07.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

         organizeaza concurs de recrutare in data de 17.08.2016, ora 10.00 la sediul din Orsova, str. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, ingrijitor pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

           Calendarul de desfasurare a concursului:

             Data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs: incepand cu data de 25.07.2016 pana in data de 05.08.2016 inclusiv, ora 14.00 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

23.03.2016

 

REZULTATE FINALE

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate  al aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

21.03.2016

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate  al aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie 

vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate  al aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

11.03.2016

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 21.03.2016 pentru ocuparea functiei publice de executie  de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

17.02.2016

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

               - 1 post - inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.

Compartiment Invatamant Sanatate

Conditii de desfasurare:

               Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent  din cadrul Directiei Economice.Compartiment Invatamant Sanatate

va avea loc in data de 21.03.2016 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum

5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

Anul 2015

 

 

 

28.12.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISA

            la concursul din data de 28.12.2015 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante

de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice. Compartiment

 Invatamant Sanatate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

( vizualizare integrala ... )

 

REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 28.12.2015 pentru ocuparea functiei publice de executie de

consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic Asistenta

de Specialitate, Compartiment Juridic

( vizualizare integrala ... )

 

 

17.12.2015

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

15.12.2015

 

REZULTATE PROBA INTERVIU

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

PLAN INTERVIU

la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

10.12.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 10.12.2015 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

BAREM CORECTARE SUBIECTE - VARIANTA 1

la concursul din data de 10.12.2015 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

02.12.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 10.12.2015 pentru ocuparea functiei contractuale de executie, inspector de specialitate gradul I din cadrul compartimentului Administrativ, Fond locativ, Indrumare Asociatii de proprietari ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

27.11.2015

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

               - 1 post - inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice.

Compartiment Invatamant Sanatate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

Conditii de desfasurare:

               Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante mentionate mai sus va avea loc in data de 28.12.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

               - 1 post - consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Juridic

Conditii de desfasurare:

                 Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Comparti-ment Juridic va avea loc in data de 28.12.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

13.11.2015

 

A N U N Ț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

         organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, inspector

de specialitate gradul I, pe durata nedeterminata, in cadrul  Compartimentului Administrativ,

 Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari al aparatului de specialitate al primarului   municipiului Orsova

         Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii:

        Concursul se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, judetul Mehedinti, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.20, in data de 10.12.2015, ora 10,00  proba SCRISA si INTERVIU intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, data probei de interviu va fi comunicata odata cu rezultatele de la proba scrisa. Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari. In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

12.11.2015

 

REZULTATE FINALE

la concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract

individual de munca - inspector de specialitate debutant - pe durata determinata de

36 luni  in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

10.11.2015

 

REZULTATE PROBĂ INTERVIU

la concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract

individual de munca - inspector de specialitate debutant - pe durata determinata de

36 luni  in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

04.11.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

la concursul din data de 04.11.2015

pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

BAREM CORECTARE SUBIECTE - VARIANTA 2

la concursul pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract

individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate

debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

29.10.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 04.11.2015 pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

21.10.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 29.10.2015 pentru ocuparea

functiei publice de conducere  de SEF SERVICIU  din cadrul Serviciului Administrarea

Domeniului Public si Privat al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

( vizualizare integrala ... )

 

 

13.10.2015

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

       organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de executie cu contract individual de munca, pe durata determinata de 36 luni - inspector de specialitate debutant - in cadrul Compartimentului Centrul de Informare si Promovare Turistica al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

28.09.2015

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de:

               - sef serviciu din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

Conditii de desfasurare:

               Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova va avea loc in data de 29.10.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

31.08.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul din data de 07.09.2015 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul I, pe durata nedeterminata, in cadrul  Compartimentului Administrativ, Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari al aparatului de specialitate al primarului   municipiului Orsova, conform procesului verbal 10610/2015

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

14.08.2015

 

A N U N Ț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

         organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, inspector

de specialitate gradul I, pe durata nedeterminata, in cadrul  Compartimentului Administrativ,

 Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari al aparatului de specialitate al primarului   municipiului Orsova

         Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii:

        Concursul se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, judetul Mehedinti, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.20, in data de 07.09.2015, ora 10,00  proba SCRISA si INTERVIU intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, data probei de interviu va fi comunicata odata cu rezultatele de la proba scrisa. Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari. In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor

( vizualizare integrala ... )

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

          organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de : consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Juridic.

Conditii de desfasurare:

                 Concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de    consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment  Juridic va avea loc in data de 17.09.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la

 data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

16.07.2015

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta pana la data de 08.04.2018 de:

                         -consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei economice Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

Conditii de desfasurare:

               Concursul pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta pana la data de 08.04.2018 de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei economice Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului municipiului orsova va avea loc indata de 30.07.2015 ora 10,00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

                Concursul se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala .... )

 

 

03.07.2015

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a functionarilor publici din cadrul Aparatului

de specialitate al primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar

de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica in grad

 profesional imediat superior celui detinut

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

03.06.2015

 

REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE

la concursul de promovare ce va avea loc in data de 08.06.2015 pentru ocuparea

functiei publice de conducere vacante de sef serviciu din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

 ( vizualizare integrala ... )

 

 

28.05.2015

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

       organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de:consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment Juridic.

Conditii de desfasurare:

                 Concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de    consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment  Juridic va avea loc in data de 29.06.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la

 data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA,

b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta pana la data de 08.04.2018 de:

                         -consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei economice Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului

Conditii de desfasurare:

               Concursul pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta pana la data de 08.04.2018 de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei economice Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului municipiului orsova va avea loc indata de 12.06.2015 ora 10,00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

                Concursul se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala .... )

 

 

06.05.2015

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante

de sef serviciu din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

Conditii de desfasurare:

               Concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova va avea loc in data de 08.06.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise  

( vizualizare integrala ... )

 

 

06.04.2015

 

REZULTATE FINALE

a concursul pentru ocuparea postului de portar, din cadrul Compartimentului

Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

02.04.2015

 

PLAN INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului contractual de executie vacant, portar, pe durata nedeterminata din cadrul Compartimentului Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

la concursul pentru ocuparea postului de portar, din cadrul Compartimentului

 Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

30.03.2015

 

REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 30.03.2015 pentru ocuparea postului vacant de portar

pe durata nedeterminata, din cadrul Compartimentului Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

26.03.2015

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de:

               - sef serviciu din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat

al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

Conditii de desfasurare:

               Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova va avea loc in data de 30.04.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

       organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de:consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment

Juridic.

                 Concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor  publice de executie vacante de    consilier juridic clasa I grad profesional debutant si consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate, Compartiment  Juridic va avea loc in data de 28.04.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

       organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei  publice de executie vacante de:

inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate,

Compartiment Proiecte Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice.

                   Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei  publice de executie vacante de

inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic Asistenta de Specialitate,

Compartiment Proiecte Achizitii Publice, Contractare Servicii Sociale, Contracte, Investitii si Lucrari Publice

va avea loc in data de 27.04.2015 ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

          organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea functiei publice vacante de politist local clasa III grad profesional principal din cadrul Serviciului Public de Po;itie Locala , Compartiment Ordine si Liniste Publica, Paza Bunuri Obiective a aparatului de specialitate al primarului.

                     Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de politist local clasa III grad profesional principal din cadrul Serviciului Public de Po;itie Locala , Compartiment Ordine si Liniste Publica, Paza Bunuri Obiective a aparatului de specialitate al primarului va avea loc in data de 04.05.2015 ora 10.00 probe sportive ( proba eliminatorie), in data de 07.05.2015, ora 10.00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

24.03.2015

 

PROCES VERBAL

privind selectarea dosarelor de inscriere la concursul din data de 30.03.2015 pentru

ocuparea postului vacant de portar pe durata nedeterminata, din cadrul

Compartimentului Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

16.03.2015

 

A N U N Ţ

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a

functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:

 

1. ingrijitor la domiciliu - Compartiment ingrijitori la domiciliu ( 4 posturi ) ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

05.03.2015

 

A N U N Ţ

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie,

portar, pe perioada nedeterminata,din cadrul Compartimentului Protectie

Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

BIBLIOGRAFIE

in vederea ocuparii unei functii contractuale de executie,

portar, pe perioada nedeterminata,din cadrul Compartimentului Protectie

Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului de specialitate

al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

19.02.2015

 

A N U N Ţ

 

      Din motive obiective PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, anunta ca va fi reluata procedura de organizare si desfasurare a concursului programat initial pentru data de 23.03.2015, ora 10.00 pentru ocuparea functiei contractuale de executie de portar

din cadrul Compartimentului Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului

de specialitate al Primarului municipiului Orsova ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

09.02.2015

 

A N U N Ţ

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie

de portar din cadrul Compartimentului Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului

de specialitate al Primarului municipiului Orsova.

   Concursul de recrutare se desfasoara  la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 23.03.2015, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2014

 

 

 

29.12.2014

 

A N U N Ţ

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

                         -Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic, resurse umane

               Concursul de recrutare se desfasoara la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA, B-dul Porţile de Fier, nr.32 in data de 02 februarie 2014, ora 10,00 proba scrisă si interviu intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa

( vizualizare integrala ... )

 

 

 

28.11.2014

 

PLAN DE INTERVIU

1. CONCURS RECRUTARE funcţie publică de executie  inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

2. Data desfăşurării interviului : 02.12.2014 ora 10,00

3. Locul desfăşurării interviului : la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, judeţul Mehedinţi, B-dul      1 Decembrie 1918 nr.20

( vizualizare integrala .... )

 

 

13.11.2014

 

A N U N Ţ

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:

                         -Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic, resurse umane

         şi

                         -Inspector clasa I grad profesional asistent, Compartiment Venit minim garantat, ajutoare financiare speciale, protecţia persoanelor v‚rstnice, marginalizate, alocaţii din cadrul aparatului SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA

 

               Concursul de recrutare se desfasoara la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ AL MUNICIPIULUI ORŞOVA, B-dul Porţile de Fier, nr.32 in data de 15 decembrie 2014, ora 10,00 proba scrisă si interviu intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa

( vizualizare integrala .... )

 

 

07.11.2014

 

A N U N Ţ

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORŞOVA, JUDEŢUL MEHEDINȚI

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie

de poliţist local  clasa III, grad profesional principal şi poliţist local clasa III, grad profesional

superior din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală, Compartiment Ordine şi Linişte Publică,

Paza Bunuri Obiective al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova.

        Concursul se desfasoara  la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 şi la sala de sport a Liceului Traian Lalescu din Orşova, după cum urmează: in data de 09.12.2014, ora 10,00 probe sportive ( probă eliminatorie), in data de 12.12.2014,

ora 10,00 proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la

data sustinerii probei scrise.

( vizualizare integrală .... )

 

PROBĂ ELIMINATORIE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR FIZICE

( vizualizare integrală .... )

 

 

 

24.10.2014

 

 

A N U N Ţ

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie

de portar din cadrul Compartimentului Protectie Civila, Paza sediu, PSI, SSM, al aparatului

de specialitate al Primarului municipiului Orsova.

   Concursul de recrutare se desfasoara  la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 11.12.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

( vizualizare integrala .... )

 

 

A N U N Ţ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultura al aparatului de specialitate al primarului municipiului Orsova

Concursul de recrutare se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 25.11.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa

( vizualizare integrala .... )

 

 

A N U N Ţ

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie

de arhivar  din cadrul Compartimentului Pregatire Emitere Adoptare Acte Administrative, Arhiva

 al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova.

   Concursul de recrutare se desfasoara  la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 10.12.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. In cadrul interviului se vor testa cunostintele de operare pe calculator Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa

( vizualizare integrala .... )

 

 

26.09.2014

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:

                         -inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Constatare, Impunere, Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice. al aparatului de specialitate al primarului

                         -inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Impozite si Taxe, Compartimentul Evidenta. Incasare, Urmarire Debite al aparatului de specialitate al primarului

               Concursul de recrutare se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 27.10.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

( vizualizare integrala .... )

 

 

A N U N T

 

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI BUCURESTI

organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de:

                         -auditor clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Intern al aparatului de specialitate al primarului

               Concursul de recrutare se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 28.10.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

27.08.2014

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de : inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Banca de Date Urbane si Cadastru al aparatului de specialitate al primarului şi

inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Autorizare, Controlul in Constructii al  aparatului de specialitate al primarului

Concursul de recrutare se desfasoara la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 29.09.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

In cadrul interviului se vor testa cunostintele de operare pe calculator

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

28.07.2014

 

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei

contractuale de executie de functionar debutant din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului

Public si Privat, Compartiment Intretinerea Domeniului Public si Privat, Transport Auto, Administrare Cimitire, Ecarisaj, Fond Silvic, ULM al aparatului de specialitate al primarului.

   Concursul de recrutare se desfasoara  la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 16.09.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

In cadrul interviului se vor testa cunostintele de operare pe calculator

( vizualizare integrala .... )

 

 

26.05.2014

 

 

A N U N Ț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice

 de executie vacante de : inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Banca de Date Urbane si Cadastru al aparatului de specialitate al primarului şi

inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Autorizare, Controlul in Constructii al  aparatului de specialitate al primarului

Concursul se organizeaza la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 30.06.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de

maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

In cadrul interviului se vor testa cunostintele de operare pe calculator

( vizualizare integrala .... )

 

 

A N U N Ț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei

contractuale de executie functionar debutant din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului

Public si Privat, Compartiment Intretinerea Domeniului Public si Privat, Transport Auto, Administrare Cimitire, Ecarisaj, Fond Silvic, ULM al aparatului de specialitate al primarului.

   Concursul se desfasoara  la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.20 in data de 10.07.2014, ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de

maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

In cadrul interviului se vor testa cunostintele de operare pe calculator

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

03.02.2014

 

A N U N Ț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei

 contractuale de executie de inspector gradul I din cadrul  Compartimentului Administrativ,

 Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari al aparatului de specialitate al primarului. 

Concursul se organizeaza la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, in data de 19.03.2014,

ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii

probei scrise. In cadrul acestui interviu se vor testa cunostintele de operare pe calculator.

( vizualizare integrala .... )

 

 

 

06.01.2014

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei

 contractuale de executie de inspector gradul I din cadrul  Compartimentului Administrativ,

 Fond Locativ, Indrumare Asociatii de Proprietari al aparatului de specialitate al primarului. 

Concursul se organizeaza la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, in data de 24.02.2014,

ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii

probei scrise. In cadrul acestui interviu se vor testa cunostintele de operare pe calculator.

( ... vizualizare integrala )

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2013 

 

 

11.11.2013

 

A N U N T

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA,organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea

functiei publice de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional superior din

cadrul Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe, Compartiment Constatare, Impunere

Urmarire, Executari Silite Persoane Fizice.

Concursul se organizeaza la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI ORSOVA, in data de 12.12.2013,

ora 10,00  proba scrisa si interviu intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii

probei scrise

( ... vizualizare integrala )

 

 

 

 


 

Anul 2012

 

 

28.06.2012

 

ANUNT

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, JUDETUL MEHEDINTI, cu sediul

in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.20, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei

 publice de executie temporar vacanta: inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Serviciului Administratiei Publice Locale, Juridic Contencios, Compartiment

Pregatire Emitere Adoptare Acte Administrative ....

 

30.10.2012

 

A N U N T

Primaria municipiului Orsova organizeaza concurs in data de 11.12.2012 - proba

practica si interviu pentru ocuparea postului vacant de sofer I din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat, compartiment Intretinerea Domeniului Public si Privat, Transport Auto, Administrare Cimitire, Ecarisaj, Fond Silvic, ULM ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2011 

 

27.06.2011

 

ANUNT

avand in vedere prevederile dispozitiei Primarului nr. 909/22.06.2011 PRIMARIA  MUNICIPIULUI ORSOVA organizeaza concurs pentru  ocuparea a doua posturi vacante de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat, Compartiment Ecarisaj

 

30.06.2011

 

ANUNT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef serviciu (sef politie locala) -

Politia Locala a municipiului Orsova,  judetul Mehedinti, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.