PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
   

 

 

ANUL 2016

 

 

20.05.2016

 

04.05.2016

 

03.05.2016

 

 

 

 

 

ANUL 2012

05.04.2012

ALEGERI AUTORITATI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
 

 

 

 

 

 

 

A N U L   2 0 1 6

 

 

 

20.05.2016

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 388

privind reconstituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare

a adunarilor publice la nivelul municipiului Orsova

 

 

04.05.2016

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 338

privind delimitarea secţiilor de votare organizate pe raza municipiului Orşova

si stabilirea sediului acestora, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 din luna iunie 2016

 

Anexa la dispoziţia nr.338/04.05.2016

 

 

03.05.2016

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 337

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pe raza municipiului Orşova,

 pentru alegerea autorităţilor  administraţiei publice locale  din luna iunie 2016

 

 

 

 

 

 

A N U L   2 0 1 2

 

 

05.04.2012

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 254

privind delimitarea secţiilor de votare organizate Ón circumscripţia electorală nr.2  Orşova

si stabilirea sediului acestora, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 255

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pe raza municipiului Orşova,

 pentru alegerea autorităţilor  administraţiei publice locale  din luna iunie 2012