PrimńÉria Municipiului Or»ôova

 
   

          

 

 

 

 

 

 Legislatura

 

 

 

2016 - 2020

Primar

Viceprimar

Secretar

Servicii si
Compartimente 

     

       

Primăria Municipiului Orşova

 

 

 

 

Legislatura 2016 - 2020

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

 

 

 

STOICA MARIUS-SIMION

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: STOICA MARIUS-SIMION
 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 18.06.1978 - municipiul Orşova ( jud. Mehedinti )


SITUATIA FAMILIARA: căsătorit


STUDII: - Facultatea de Geografie - specializarea Geografie din cadrul
               Universitatii "SPIRU HARET" BUCURESTI


FUNCŢIA ACTUALĂ: - Primar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

                            


EXPERIENTA IN MUNCA :

 
APARTENTA POLITICA : Partidul Social Democrat

 

TELEFON : 0726207198

 

Email : oni.stoica@yahoo.com

 

 

 

 

                                                

 

 

 

VICEPRIMAR

 

 

 

Truşcă Aurelian

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: Truşcă Aurelian

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:

STAREA CIVILĂ:

STUDII: 

FUNCŢIA ACTUALĂ:  - Viceprimar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

                               - consilier local in C.L.M.O.

 

EXPERIENTA IN MUNCA :

 
APARTENTA POLITICA : Partidul Nional Ţărănesc Creştin Democrat

 

TELEFON :

 

Email :

 

 

                            

                             

SECRETAR

 

I. IDENTIFICARE

NUME ŞI PRENUME: MARIAN BOTILA

FUNCŢIA ŞI LOCUL DE MUNCĂ: Secretarul Municipiului Orşova

PREGĂTIREA ŞI PROFESIA: Facultatea de Drept, Jurist - Doctorand anul III

                            LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Comuna Grozeşti, jud. Mehedinţi, 30 ianuarie 1961

                            ADRESA STABILĂ: Municipiul Orşova, jud. Mehedinţi, str. Graţca, nr. 98

                            CETĂŢENIA: Rom

                            II. DATE PERSONALE

                            STAREA SĂNĂTĂŢII (boli, accidente grave sau boli profesionale): NU

                            COPII: - Boţilă Eduard, avnd vrsta de 20 ani - student anul II la Facultatea de
                                         Arhitectură (zi) şi Facultatea de Drept (Ónvăţămnt la distanţă)
                                       - Boţilă Viorel, avnd vrsta de 16 ani - elev clasa a-X-a

                            III. CALIFICAREA ŞI INSTRUIREA

Tipul şcolii Localitatea Perioada Calificarea/
Specializarea
Titlul obţinut
Şcoala generală cu
clasele I-VIII
Grozeşti 1968 - 1976 elev absolvent
Liceul Dr. Tr. Severin 1976 - 1980 elev absolvent cu diplomă de bacalaureat
Facultatea de Drept Bucuresti 1992 - 1996 student licentiat in drept
Master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti 2003 - 2004 student  
Universitatea Liberă Internaţională Moldova  Chişinău      

                            PROGRAME ŞI CURSURI DE PERFECŢIONARE:

                            1. Program de perfecţionare a secretarilor birourilor executive ale Consiliilor Populare
                                comunale - 1987
                            2. Managementul calităţii totale aplicat exploatării şi Óntreţinerii serviciilor publice.
                                Eficientizarea serviciilor publice - 1999
                            3. Comunicare - Facilitare - Negociere - 1999
                            4. Managementul alegerilor - 2000
                            5. Secretarul - funcţionar public de conducere - 2001
                            6. Protecţie civilă - 2002
                            7. Program master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" - 2005, Ón cadrul SNSPA
                                Bucureşti

                            IV. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Limba citit scris vorbit Ónteles
fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil
franceza X   X     X   X
germana   X   X   X   X

                            V. EVOLUTIE PROFESIONALA

                            Activitati de baza, posturi ocupate anterior: 

Instituţia / unitatea Funcţia Perioada

               Principalele atribuţii Óndeplinite

CM Motru - IM Jilt muncitor
necalif. supraf.

 17.02.1982
 01.12.1983

activitate de producţie specifice sectorului minier
Consiliul Popular al
comunei StÓngăceaua
agent agricol 01.12.1983 01.05.1985 evidenţa terenurilor, a  culturilor, animalelor şi păsărilor, statistică
Consiliul Popular al
comunei StÓngăceaua
secretarul biroului executiv 01.05.1985 01.05.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Butoieşti
secretarul biroului executiv 01.05.1989 15.10.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Vlădaia
secretarul biroului executiv 15.10.1989 10.04.1990 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia şef birou administratie 10.04.1990 01.03.1992 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia secretar 01.03.1992 21.10.1996 organizarea şedinţelor Primăriei şi ale  Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, statistică, activitate de personal, reprezentarea instituţiei Ón instanţă
Primăria municipiului Orşova secretar 21.10.1996 prezent coordonare pe linie de administraţie publică,  stare civilă, arhivă, informare relatii publice şi presă, registru agricol şi cadastru, juridic contencios, pregătirea şedinţelor consiliului local, acordarea vizei de legalitate.

       

                            VI. ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

                            - Cadru didactic agreat la catedra de Drept Administrativ şi Drept Vamal, Facultatea  
                              de Drept Tg. Jiu, din cadrul Universităţii Libere Internaţionale Moldova
                            - Membru al Institutului de Ştiinte Administrative al Romniei "Paul Negulescu"

                            NUMELE, PRENUMELE ŞI ADRESA PERSOANELOR CARE POT DA RECOMANDĂRI:
                            1. Popescu Constantin, secretarul oraşului Baia de Arama, jud Mehedinţi
                            2. Bora Nela, secretarul comunei Greci, jud. Mehedinţi
                            3. Marghiţoiu Iuliana, referent stare civila Primăria oraşului Strehaia
                            4. Gruescu Gheorghe, director general Prefectura judeţului Mehedinţi
                            5. Negulescu Constantin, Primarul Municipiului Orşova

                            FUNCŢII AVUTE P¬NĂ LA 22 DECEMBRIE 1989, PE LINIE DE PARTID: NU

                            VII. STAGIUL MILITAR

                            Satisfăcut la UM 01210, Ón perioada 20.10.1980 - 10.04.1982, cu gradul de caporal

                            VIII. OPŢIUNI CU PRIVIRE LA MUNCĂ

                                 Avnd Ón vedere pregătirea juridică, vechimea de peste 21 de ani Ón administraţia 
                            publică locală, din care 19 ani Ón funcţii publice de conducere, cursurile de perfecţio-

                            nare şi de master absolvite Ón acest domeniu şi nu Ón ultimul rnd experienţa acumu-

                            lată Ón toată această perioada, doresc să lucrez Ón continuare Ón acest domeniu, 
                            respectiv Ón administraţia publică locală sau centrală ori Ón domenii tangenţiale.
                                  Doresc de asemeni să-mi pun cunoştinţele Ón slujba comunităţii, Ón măsura Ón 
                            care ar fi creat cadrul necesar şi totodată să acumulez noi cunoştinţe de specialitate, 
                            să-mi perfecţionez cunoştinţele acumulate pnă Ón prezent, astfel Ónct să-mi aduc 
                            aportul la Óndeplinirea obiectivelor, atribuţiilor şi sarcinilor, prezente şi viitoare.

 

Enea Alina-Maria

                           

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: Enea Alina-Maria

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:

STAREA CIVILĂ:

STUDII: 

FUNCŢIA ACTUALĂ:  - Secretar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

                        

     

EXPERIENTA IN MUNCA :

 
APARTENTA POLITICA :

 

TELEFON : 0728176685

 

Email :

 

 

       

                           

 

 

SERVICII - COMPARTIMENTE

 

 

ORGANIGRAMA - Aprobata conf. Dispozitiei nr.835/07.10.2015

 

STAT FUNCTII/PERSONAL - Aprobat conf. Dispozitiei nr.835/07.10.2015

 

REGULAMENT INTERN - Aprobat conf. Dispozitiei nr.926/13.11.2012