Primăria Municipiului Orșova

 
   

          

 

 

 

 

 

 Legislatura

 

 

 

2012 - 2016

Primar

Viceprimar

Secretar

Servicii si
Compartimente 

     

       

Primăria Municipiului Orşova

 

 

 

 

Legislatura 2012 - 2016

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

 

 

MANEA ION

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: MANEA ION
 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 06.08.1957 - Comuna Schitu-Topolnita         ( jud. Mehedinti )


SITUATIA FAMILIARA: căsătorit


STUDII: - Scoala generala

             - Scoala profesionala comerciala

             - Liceul economic Dr.Turnu Severin


FUNCŢIA ACTUALĂ: Primar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi


EXPERIENTA IN MUNCA : Administrator - S.C. Manea S.R.L.

APARTENTA POLITICA : Partidul National Liberal

                                                

 

 

 

VICEPRIMAR

 

 

 

Negulescu Constantin

( incetare mandat conf. HCL nr. 42/30.09.2014 )

( reluare mandat conf. HCL nr.   /                    )

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: col(r) ec. Negulescu Constantin

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 28.01.1946, comuna Livezile, Jud. Mehedinţi

STAREA CIVILĂ: căsătorit, 2 copii

STUDII:  - Liceul Teoretic (1968)
              - Academia de Studii Social-Politice (1979)
              - Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti 
                                                        - Fac. de Management (1992)
              - Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti
                                                        - Managementul Firmei (1997)

FUNCŢIA ACTUALĂ:  - consilier local in C.L.M.O.
                               - Viceprimar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

PERIOADA EFECTUĂRII STAGIULUI MILITAR: 1968-1970

DATA PROMOVĂRII CA OFIŢER ACTIV: S.R.I. - 01.09.1994

DATA TRANSFERĂRII ĪN M.I. : 01.06.1999

                             DATA TRECERII ĪN REZERVĂ: 30.06.2001

            DATA AVANSĂRII ĪN GRADUL ACTUAL DE COLONEL: mai 1999, la termen

                             GRADUL ĪN REZERVĂ: colonel

                             PERIOADA DE ACTIVITATE:                                                           
                                            - 1986-1989 - Primar al oraşului Orşova
                                            - 1990-1994 - Director general al S.C. Euroconf S.A. Vīnju Mare
                                            - iunie 1994 - iunie1999 - Director executiv Regia Autonomă            
                                                                                 "Rasirom" Bucureşti
                                            - iulie 1999 - iulie 2001 - Director executiv Regia Autonomă
                                                                                ROM-DACIA Bucureşti
                                            - iulie 2001 - iunie 2004 - Director general S.C. Cazanele S.A.
                                            - iunie 2004 - Primar al Municipiului Orşova

                             CALIFICATIVE OBTINUTE IN PERIOADA ACTIVITĂŢII CA OFIŢER:
                                            - 1994: F.B.
                                            - 1995: F.B.
                                            - 1996: F.B.
                                            - 1997: F.B.
                                            - 1998: F.B.
                                            - 1999: F.B.
                                            - 2000: F.B.
                                            - 2001: F.B.

                             SITUAŢIA FAMILIALĂ:
                                           - Soţia: NEGULESCU ANGELA - pensionară
                                           - Copii: NEGULESCU LAURA - director S.C. Donau Conf S.R.L.
                                                       NEGULESCU FLORIN - cadru militar
                                           - Tatăl: NEGULESCU ION - decedat
                                           - Mama: NEGULESCU IOANA - pensionară
                                           - Tatăl soţiei: MIŢU CONSTANTIN - decedat
                                           - Mama soţiei: MIŢU CONSTANŢA - pensionară

                             PUNCTE TARI:
                                           - Disponibilitate pentru activitatea īn echipa şi īn program de lucru prelungit
                                           - Recomandat pentru activităţi confidenţiale şi bună comunicare
                                           - Comportare foarte bună īn condiţii de stres şi presiune psihică
 

 

 

 

Stoica Marius-Simion

( incepere mandat conf. HCL nr. 43/30.09.2014 )

( incetare mandat conf. HCL nr.   /                   )

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: Stoica Marius-Simion
 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 18.06.1978 - municipiul Orşova ( jud. Mehedinti )


SITUATIA FAMILIARA: căsătorit


STUDII: - Facultatea de Geografie - specializarea Geografie din cadrul
               Universitatii "SPIRU HARET" BUCURESTI


FUNCŢIA ACTUALĂ: - Viceprimar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

                              - consilier local al C.L.M.O.


EXPERIENTA IN MUNCA :

 
APARTENTA POLITICA :

 

TELEFON : 0726207198

 

Email : oni.stoica@yahoo.com

 

 

 

 

SECRETAR

I. IDENTIFICARE

NUME ŞI PRENUME: MARIAN BOTILA

FUNCŢIA ŞI LOCUL DE MUNCĂ: Secretarul Municipiului Orşova

PREGĂTIREA ŞI PROFESIA: Facultatea de Drept, Jurist - Doctorand anul III

                            LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Comuna Grozeşti, jud. Mehedinţi, 30 ianuarie 1961

                            ADRESA STABILĂ: Municipiul Orşova, jud. Mehedinţi, str. Graţca, nr. 98

                            CETĂŢENIA: Romā

                            II. DATE PERSONALE

                            STAREA SĂNĂTĂŢII (boli, accidente grave sau boli profesionale): NU

                            COPII: - Boţilă Eduard, avānd vārsta de 20 ani - student anul II la Facultatea de
                                         Arhitectură (zi) şi Facultatea de Drept (īnvăţămānt la distanţă)
                                       - Boţilă Viorel, avānd vārsta de 16 ani - elev clasa a-X-a

                            III. CALIFICAREA ŞI INSTRUIREA

Tipul şcolii Localitatea Perioada Calificarea/
Specializarea
Titlul obţinut
Şcoala generală cu
clasele I-VIII
Grozeşti 1968 - 1976 elev absolvent
Liceul Dr. Tr. Severin 1976 - 1980 elev absolvent cu diplomă de bacalaureat
Facultatea de Drept Bucuresti 1992 - 1996 student licentiat in drept
Master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti 2003 - 2004 student  
Universitatea Liberă Internaţională Moldova  Chişinău      

                            PROGRAME ŞI CURSURI DE PERFECŢIONARE:

                            1. Program de perfecţionare a secretarilor birourilor executive ale Consiliilor Populare
                                comunale - 1987
                            2. Managementul calităţii totale aplicat exploatării şi īntreţinerii serviciilor publice.
                                Eficientizarea serviciilor publice - 1999
                            3. Comunicare - Facilitare - Negociere - 1999
                            4. Managementul alegerilor - 2000
                            5. Secretarul - funcţionar public de conducere - 2001
                            6. Protecţie civilă - 2002
                            7. Program master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" - 2005, īn cadrul SNSPA
                                Bucureşti

                            IV. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Limba citit scris vorbit īnteles
fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil
franceza X   X     X   X
germana   X   X   X   X

                            V. EVOLUTIE PROFESIONALA

                            Activitati de baza, posturi ocupate anterior: 

Instituţia / unitatea Funcţia Perioada

               Principalele atribuţii īndeplinite

CM Motru - IM Jilt muncitor
necalif. supraf.

 17.02.1982
 01.12.1983

activitate de producţie specifice sectorului minier
Consiliul Popular al
comunei Stīngăceaua
agent agricol 01.12.1983 01.05.1985 evidenţa terenurilor, a  culturilor, animalelor şi păsărilor, statistică
Consiliul Popular al
comunei Stīngăceaua
secretarul biroului executiv 01.05.1985 01.05.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Butoieşti
secretarul biroului executiv 01.05.1989 15.10.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Vlădaia
secretarul biroului executiv 15.10.1989 10.04.1990 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia şef birou administratie 10.04.1990 01.03.1992 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia secretar 01.03.1992 21.10.1996 organizarea şedinţelor Primăriei şi ale  Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, statistică, activitate de personal, reprezentarea instituţiei īn instanţă
Primăria municipiului Orşova secretar 21.10.1996 prezent coordonare pe linie de administraţie publică,  stare civilă, arhivă, informare relatii publice şi presă, registru agricol şi cadastru, juridic contencios, pregătirea şedinţelor consiliului local, acordarea vizei de legalitate.

       

                            VI. ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

                            - Cadru didactic agreat la catedra de Drept Administrativ şi Drept Vamal, Facultatea  
                              de Drept Tg. Jiu, din cadrul Universităţii Libere Internaţionale Moldova
                            - Membru al Institutului de Ştiinte Administrative al Romāniei "Paul Negulescu"

                            NUMELE, PRENUMELE ŞI ADRESA PERSOANELOR CARE POT DA RECOMANDĂRI:
                            1. Popescu Constantin, secretarul oraşului Baia de Arama, jud Mehedinţi
                            2. Bora Nela, secretarul comunei Greci, jud. Mehedinţi
                            3. Marghiţoiu Iuliana, referent stare civila Primăria oraşului Strehaia
                            4. Gruescu Gheorghe, director general Prefectura judeţului Mehedinţi
                            5. Negulescu Constantin, Primarul Municipiului Orşova

                            FUNCŢII AVUTE PĀNĂ LA 22 DECEMBRIE 1989, PE LINIE DE PARTID: NU

                            VII. STAGIUL MILITAR

                            Satisfăcut la UM 01210, īn perioada 20.10.1980 - 10.04.1982, cu gradul de caporal

                            VIII. OPŢIUNI CU PRIVIRE LA MUNCĂ

                                 Avānd īn vedere pregătirea juridică, vechimea de peste 21 de ani īn administraţia 
                            publică locală, din care 19 ani īn funcţii publice de conducere, cursurile de perfecţio-

                            nare şi de master absolvite īn acest domeniu şi nu īn ultimul rānd experienţa acumu-

                            lată īn toată această perioada, doresc să lucrez īn continuare īn acest domeniu, 
                            respectiv īn administraţia publică locală sau centrală ori īn domenii tangenţiale.
                                  Doresc de asemeni să-mi pun cunoştinţele īn slujba comunităţii, īn măsura īn 
                            care ar fi creat cadrul necesar şi totodată să acumulez noi cunoştinţe de specialitate, 
                            să-mi perfecţionez cunoştinţele acumulate pānă īn prezent, astfel īncāt să-mi aduc 
                            aportul la īndeplinirea obiectivelor, atribuţiilor şi sarcinilor, prezente şi viitoare.

 

 

 

 

SERVICII - COMPARTIMENTE

 

 

ORGANIGRAMA - Aprobata conf. HCL nr.77/31.01.2013

 

STAT FUNCTII/PERSONAL - Aprobat conf. HCL nr.77/31.07.2013