Primăria Municipiului Orșova

 
   

 

 

 

           Legislatura

 

 2008 - 2012
 


 
Primar

Viceprimar
 

Secretar
 

Servicii si
Compartimente

 


    

Primăria Municipiului Orşova

 

 

 

                   Legislatura 2008 - 2012

                                  

                                   

                                                               PRIMAR

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: CONSTANTIN ADRIAN BRAGARU

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 26.08.1955 Strehaia jud. Mehedinti

SITUATIA FAMILIARA: Casatorit, 2 copii

STUDII: Universitatea Brasov - Facultatea de Mecanica : Sectia

             Autovehicule Rutiere, promotia 1980

FUNCŢIA ACTUALĂ: Primar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

 

                                                 EXPERIENTA IN MUNCA : 

                                                          - Sef laborator incercari motoare - Societatea Mixta OLTCIT SA

                                                            Craiova : 1980 - 1988

                                                          - Sef sectie Orsova - IJPPS Mehedinti : 1988

                                                          - Presedinte - Cooperativa Cerna Orsova: 1988 - 1991

                                                          - Asociat unic Administrator - SC Cobra SRL : 1991 - 2008

 

                                                 APARTENENTA POLITICA : 

                                                          - Membru al Partidului Democrat-Liberal - Organizatia Orsova

 

              

                                                                                          

                                                  

                            VICEPRIMAR

                                                   

NUMELE ŞI PRENUMELE: VALERU UNGUREANU

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 07.05.42 Com. Ghelmegioaia jud. Mehedinti

SITUATIA FAMILIALA: Casatorit

STUDII: Liceul teoretic

FUNCŢIA ACTUALĂ: Viceprimar al Municipiului Orşova,

                          EXPERIENŢA ĪN MUNCĂ:

                                     - 1964 - 1975 - sef unitate
                                     - 1975 - 1984 - inspector principal personal
                                     - 1985 - 1991 - sef complex
                                     - 1992 - 2005 - administrator
                                     - 2005 -         - pensionar

                         APARTENENTA POLITICA :
                                           - Presedinte al organizatiei Orsova - Partidul Democrat-Liberal

 

 

                                                               SECRETAR

 

I. IDENTIFICARE

NUME ŞI PRENUME: MARIAN BOTILA

FUNCŢIA ŞI LOCUL DE MUNCĂ: Secretarul Municipiului Orşova

PREGĂTIREA ŞI PROFESIA: Facultatea de Drept, Jurist - Doctorand anul III

                            LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Comuna Grozeşti, jud. Mehedinţi, 30 ianuarie 1961

                            ADRESA STABILĂ: Municipiul Orşova, jud. Mehedinţi, str. Graţca, nr. 98

                            CETĂŢENIA: Romā

                            II. DATE PERSONALE

                            STAREA SĂNĂTĂŢII (boli, accidente grave sau boli profesionale): NU

                            COPII: - Boţilă Eduard, avānd vārsta de 20 ani - student anul II la Facultatea de
                                         Arhitectură (zi) şi Facultatea de Drept (īnvăţămānt la distanţă)
                                       - Boţilă Viorel, avānd vārsta de 16 ani - elev clasa a-X-a

                            III. CALIFICAREA ŞI INSTRUIREA

Tipul şcolii Localitatea Perioada Calificarea/
Specializarea
Titlul obţinut
Şcoala generală cu
clasele I-VIII
Grozeşti 1968 - 1976 elev absolvent
Liceul Dr. Tr. Severin 1976 - 1980 elev absolvent cu diplomă de bacalaureat
Facultatea de Drept Bucuresti 1992 - 1996 student licentiat in drept
Master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti 2003 - 2004 student  
Universitatea Liberă Internaţională Moldova  Chişinău 2002 - prezent doctorand anul III  

                            PROGRAME ŞI CURSURI DE PERFECŢIONARE:

                            1. Program de perfecţionare a secretarilor birourilor executive ale Consiliilor Populare
                                comunale - 1987
                            2. Managementul calităţii totale aplicat exploatării şi īntreţinerii serviciilor publice.
                                Eficientizarea serviciilor publice - 1999
                            3. Comunicare - Facilitare - Negociere - 1999
                            4. Managementul alegerilor - 2000
                            5. Secretarul - funcţionar public de conducere - 2001
                            6. Protecţie civilă - 2002
                            7. Program master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" - 2005, īn cadrul SNSPA
                                Bucureşti

                            IV. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Limba citit scris vorbit īnteles
fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil
franceza X   X     X   X
germana   X   X   X   X

                            V. EVOLUTIE PROFESIONALA

                            Activitati de baza, posturi ocupate anterior: 

Instituţia / unitatea Funcţia Perioada

               Principalele atribuţii īndeplinite

CM Motru - IM Jilt muncitor
necalif. supraf.

 17.02.1982
 01.12.1983

activitate de producţie specifice sectorului minier
Consiliul Popular al
comunei Stīngăceaua
agent agricol 01.12.1983 01.05.1985 evidenţa terenurilor, a  culturilor, animalelor şi păsărilor, statistică
Consiliul Popular al
comunei Stīngăceaua
secretarul biroului executiv 01.05.1985 01.05.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Butoieşti
secretarul biroului executiv 01.05.1989 15.10.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Vlădaia
secretarul biroului executiv 15.10.1989 10.04.1990 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia şef birou administratie 10.04.1990 01.03.1992 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia secretar 01.03.1992 21.10.1996 organizarea şedinţelor Primăriei şi ale  Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, statistică, activitate de personal, reprezentarea instituţiei īn instanţă
Primăria municipiului Orşova secretar 21.10.1996 prezent coordonare pe linie de administraţie publică,  stare civilă, arhivă, informare relatii publice şi presă, registru agricol şi cadastru, juridic contencios, pregătirea şedinţelor consiliului local, acordarea vizei de legalitate.

       

                            VI. ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

                            - Cadru didactic agreat la catedra de Drept Administrativ şi Drept Vamal, Facultatea  
                              de Drept Tg. Jiu, din cadrul Universităţii Libere Internaţionale Moldova
                            - Membru al Institutului de Ştiinte Administrative al Romāniei "Paul Negulescu"

                            NUMELE, PRENUMELE ŞI ADRESA PERSOANELOR CARE POT DA RECOMANDĂRI:
                            1. Popescu Constantin, secretarul oraşului Baia de Arama, jud Mehedinţi
                            2. Bora Nela, secretarul comunei Greci, jud. Mehedinţi
                            3. Marghiţoiu Iuliana, referent stare civila Primăria oraşului Strehaia
                            4. Gruescu Gheorghe, director general Prefectura judeţului Mehedinţi
                            5. Negulescu Constantin, Primarul Municipiului Orşova

                            FUNCŢII AVUTE PĀNĂ LA 22 DECEMBRIE 1989, PE LINIE DE PARTID: NU

                            VII. STAGIUL MILITAR

                            Satisfăcut la UM 01210, īn perioada 20.10.1980 - 10.04.1982, cu gradul de caporal

                            VIII. OPŢIUNI CU PRIVIRE LA MUNCĂ

                                 Avānd īn vedere pregătirea juridică, vechimea de peste 21 de ani īn administraţia 
                            publică locală, din care 19 ani īn funcţii publice de conducere, cursurile de perfecţio-

                            nare şi de master absolvite īn acest domeniu şi nu īn ultimul rānd experienţa acumu-

                            lată īn toată această perioada, doresc să lucrez īn continuare īn acest domeniu, 
                            respectiv īn administraţia publică locală sau centrală ori īn domenii tangenţiale.
                                  Doresc de asemeni să-mi pun cunoştinţele īn slujba comunităţii, īn măsura īn 
                            care ar fi creat cadrul necesar şi totodată să acumulez noi cunoştinţe de specialitate, 
                            să-mi perfecţionez cunoştinţele acumulate pānă īn prezent, astfel īncāt să-mi aduc 
                            aportul la īndeplinirea obiectivelor, atribuţiilor şi sarcinilor, prezente şi viitoare.
 

            SERVICII SI COMPARTIMENTE

                        
                           Serviciu Administraţie Publică Locală

  1.

Boţilă Elena Şef Serviciu - Consilier juridic I superior 1


                                      Compartiment Juridic Contencios

  1.

Tolos Alina Maria Consilier juridic I principal 3
  2. Vacant

 
             Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,      

                                                   Stare civila           

  1. Patru Maria Referent III superior 3
  2. Sărariu Lavinia Maria Inspector I asistent 3
  3. Flocan Vasile Referent III superior 1
  4. Gherhes Cruceru Marius Referent III superior 1 

         Compartiment Relaţii cu publicul, audienţe, amagine şi relaţii  
                                                                   cu presa
  1. Lăpădărescu Răzvan Mihai Inspector I asistent 1


    Compartiment Administraţie publică locală, pregatire, elaborare

                                                 documente CLO

  1. Riscu Ileana (suspendat) Consilier I debutant
  2. Mihai Dana Maria - demisie Inspector I debutant

                    Compartiment cadastru si agricultura, Fond funciar
  1. Sicora Francisc Referent III superior 1
  2. Vacant

                                   Compartiment Registratură - Arhivă
  1. Sitaru Similia Lia Arhivar I

                                                                     Arhitect Sef
  1. Ianosi Erica Arhitect sef - Consilier I superior 1


Compartiment Emitere autorizaţii, certificate urbanism si avize acord unic
 

  1. Brīncoveanu Mircea Mihai Consilier I superior 1


Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, concesionari, inchirieri
 

  1. Vacant
  2. Plaveţiu Dina Graţiela Maria Consilier juridic I asistent 3


Compartiment Achizitii, licitaţii, investiţii, īntreţinere, reparaţii şi utilităţi
 

  1. Munteanu Emilia Referent de specialitate II superior 1
  2. Vacant


Compartiment Programe, integrare europeană
 

1.

Vīlceanu Georgeta Daniela Consilier I asistent 1
  2. Slavoia George Daniel Inspector I asistent 3


Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat
 

  1. Vacant Sef serviciu - Inspector I superior 1


Compartiment Administrarea, intretinerea patrimoniului public si privat
 

  1. Traistaru Ion Inspector I superior 3
  2. Alexa Puiu Mircea Administrator I
  3. Nicorescu Gheorghe Administrator III


               Compartiment Evidenta, valorificare patrimoniu, intocmire

                                                  documentatie

  1.   Tuinea Elisabeta Referent specialitate II superior 3


                Compartiment Autorizare transport public local, energetic si

                                               protectia mediului

  1. Ispir Mircea Consilier I superior 3
  2. Carstoi Simona Paula Inspector I principal 3

            Compartiment Sprijin si indrumare asociatii de proprietari
  1. Untaru Dumitru Sorin Inspector I asistent 3

 
Compartiment Administrativ - personal deservire
 

1. Papavă Gheorghe Portar I
2. Dinulescu Iulica Portar I
3. Martalogu Valentin Portar I
4. Kereztes Stefan Portar I
5. Cherata Rozalia Īngrijitor I
6. Liubici Nicolae Mihail Muncitor calificat I
7. Miulescu Mihai Muncitor, calificat I
6. Birovescu Daniel Muncitor, calificat IV
8. Minea Marin Portar I


Direcţia Economică
 

  1. Ispir Letiţia Director executiv - Consilier I superior 1


Compartiment Buget, contabilitate financiara
 

  1. Miulescu Ioana Consilier I principal 1
  2. Ghergulescu Maria Inspector I asistent 3
  3. Vior Gabriel Inspector I asistent 3
  4. Deacu Livia Referent III superior 1
  5. Nedelcu Alisa Cristina Referent III superior 1
  6. Vacant


Serviciu Impozite şi taxe
 

  1. Cocīlnău Magdalena Şef serviciu - consilier I superior 1
  2. Golopenţa Pepşilă Ecaterina Inspector I principal 1
  3. Nodiţ Ionela Referent III principal 1
  4. Ungureanu Maria Referent III principal 1
  5. Fundătureanu Pişleagă Sorin Inspector I superior 1
  6.  Curici Dorina Elena Inspector I asistent 1
  7. Oniga Gabriel Referent III superior 1 
  8. Buşe Luca Referent III asistent 1 
  9. Dascălescu Petru Referent III asistent 1 
 10. Iacobescu Maria Referent III superior 1 
 11. Vacant Consilier juridic I principal 3

                                    Serviciul Public de Politie Comunitara 
1. Popescu Ion Şef serviciu - Inspector I superior 1


      Birou ordine publica

1. Văleanu Romeo Valeriu Şef birou - Inspector I superior 1
2. Peşchir Gheorghe Referent III superior 1
3. Rogobete Petrişor Referent III superior 1
4. Midan Marinel Referent III superior 1
5. Moţ Cristian Lucian Referent III principal 1
6. Erdeli Ciprian Gheorghe Referent III principal 1
7. Budulică Sergiu Referent III asistent 1
8. Ciocīrlie Romeo Alex Referent III asistent 1
9. Pīrvănescu Ion Referent III asistent 2
10. Mitroi Ion Gabi Referent III asistent 2
11. Coroviţă Nicolae Referent III asistent 2
12. Ispir Mircea Valeriu Referent III asistent 3

                                                       Birou paza bunuri 
1. Ungureanu Valeriu C Şef birou - Inspector I superior 1
2. Burcu Dumitru Referent III superior 1
3. Burtan Iulian Referent III superior 1
4. Ciof Finel Referent III asistent 1
5. Mărculescu Constantin Referent III asistent 2
6. Bucşă Ovidiu Nicolae Referent III asistent 2
7. Cocoană Costel Referent III asistent 2
8. Codreş Dumitru Referent III asistent 2
  9. Mihalcea Violeta Referent III asistent 2
 10. Vacant Referent III asistent 3
 11. Stolojescu Maria Referent III asistent 3
 12. Firan Ionut Referent III asistent 3

                                               Compartiment Audit Intern
  1. Caileanu Paul  Auditor I asistent 3

                                           Compartiment Resurse Umane
  1. Alexa Simona Referent III superior 1
  2. Burcu Gheorghita Referent III asistent 1

                        Compartiment Relatii cu publicul, presa,audiente
 
  1. Lepadatescu Razvan Mihai Inspector I asistent 1

               Compartiment Protecţie Civilă, Comitet local de urgenţa 

  1. Peptan Gheorghe Referent III superior 1


Compartiment Unitatea locala municipala de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice
 

1.

Oprea Dragos Jan Consilier I superior 1


Compartiment Autorizari comercianti, protectia consumatorului, relatia cu comunitatea de rromi
 

  1. Popa Ioan Petre Referent III superior 3


Administrarea Pieţii şi a Fondului Locativ
 

1. Ivan Cosmina Ana Administrator tr. I
2. Păcurariu Ioana Casier tr. I
3. Dugăiaşu Petre Casier tr. II
4. Birovescu Titica Casier tr. II
5. Covaciu Ion Paznic tr. I
6. Negru Petru Paznic tr. I
7. Budu Emilia Īngrijitor tr. I
8. Brānzei Cornelia Muncitor necalificat
9. Rujan Ştefana Muncitor necalificat
10. Nicola Constanţa  Muncitor necalificat
11. Bărbulescu Maria Muncitor necalificat
12. Slavoia Ioan Paznic tr. I
13. Baloi Ioan Paznic tr. I
14. Miutescu Constantin Paznic tr. I


Bibliotecă
 

  1.