Primăria Municipiului Orșova

 
   

       

 

 

 

 

    Legislatura

 

 2004 - 2008
     


  
Primar

 
Viceprimar

  
Secretar

 Servicii si
 Compartimente       

Primăria Municipiului Orşova

 

 

 

 

 

 

                                         Legislatura 2004 - 2008

 

 

 

 

 

                                  PRIMAR

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: col(r) ec. Negulescu Constantin

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 28.01.1946, comuna Livezile, Jud. Mehedinţi

STAREA CIVILĂ: căsătorit, 2 copii

STUDII:  - Liceul Teoretic (1968)
              - Academia de Studii Social-Politice (1979)
              - Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti 
                                                        - Fac. de Management (1992)
              - Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti
                                                        - Managementul Firmei (1997)

FUNCŢIA ACTUALĂ: Primar al Municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

PERIOADA EFECTUĂRII STAGIULUI MILITAR: 1968-1970

DATA PROMOVĂRII CA OFIŢER ACTIV: S.R.I. - 01.09.1994

DATA TRANSFERĂRII ĪN M.I. : 01.06.1999

                               DATA TRECERII ĪN REZERVĂ: 30.06.2001

                               DATA AVANSĂRII ĪN GRADUL ACTUAL DE COLONEL: mai 1999, la termen

                               GRADUL ĪN REZERVĂ: colonel

                               PERIOADA DE ACTIVITATE:                                                           
                                            - 1986-1989 - Primar al oraşului Orşova
                                            - 1990-1994 - Director general al S.C. Euroconf S.A. Vīnju Mare
                                            - iunie 1994 - iunie1999 - Director executiv Regia Autonomă            
                                                                                 "Rasirom" Bucureşti
                                            - iulie 1999 - iulie 2001 - Director executiv Regia Autonomă
                                                                                ROM-DACIA Bucureşti
                                            - iulie 2001 - iunie 2004 - Director general S.C. Cazanele S.A.
                                            - iunie 2004 - Primar al Municipiului Orşova

                               CALIFICATIVE OBTINUTE IN PERIOADA ACTIVITĂŢII CA OFIŢER:
                                            - 1994: F.B.
                                            - 1995: F.B.
                                            - 1996: F.B.
                                            - 1997: F.B.
                                            - 1998: F.B.
                                            - 1999: F.B.
                                            - 2000: F.B.
                                            - 2001: F.B.

                               SITUAŢIA FAMILIALĂ:
                                           - Soţia: NEGULESCU ANGELA - pensionară
                                           - Copii: NEGULESCU LAURA - director S.C. Donau Conf S.R.L.
                                                       NEGULESCU FLORIN - cadru militar
                                           - Tatăl: NEGULESCU ION - decedat
                                           - Mama: NEGULESCU IOANA - pensionară
                                           - Tatăl soţiei: MIŢU CONSTANTIN - decedat
                                           - Mama soţiei: MIŢU CONSTANŢA - pensionară

                               PUNCTE TARI:
                                           - Disponibilitate pentru activitatea īn echipa şi īn program de lucru prelungit
                                           - Recomandat pentru activităţi confidenţiale şi bună comunicare
                                           - Comportare foarte bună īn condiţii de stres şi presiune psihică

                                                      

 

                            VICEPRIMAR

                                                   

NUMELE ŞI PRENUMELE: Vesa Ioan

SITUATIA FAMILIALA : Casatorit - 2 copii

LOCUL DE MUNCĂ ŞI FUNCŢIA ACTUALĂ: Primăria Municipiului Orşova,   
                                                             viceprimar

STUDII DE SPECIALITATE: studii superioare economice Academia de Studii
                                        Economice şi Politice - 1984

                            EXPERIENŢA ĪN MUNCĂ:

                                     - 2004 - 2005 - administraţie publică locală: viceprimar
                                     - 2000 - 2004 - administraţie publică locală: primar
                                     - 1990 - 2000 - şef serviciu comercial
                                                          - director comercial; director economic SC Silicor SA
                                     - 1976 - 1990 - administraţie publică locală: primar; viceprimar
                                     - 1971 - 1976 - maistru
                                                          - şef secţie S.C. Silicor S.A.

                            ATESTĂRI, SPECIALIZĂRI:

                                     - anual cursuri de perfecţionare organizate de 
                                       Centrul Naţional de Formare continuă pentru 
                                       Administraţia Publică Locală Bucureşti

                            

                            ALTE INFORMAŢII: 


                                     - experienţa ca ordonator principal de credite īn derularea
                                       investiţiilor cu finanţare de la bugetul local şi de stat
                                     - implementare programe lansate de Guvern
                                     - elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţii 
                                       administrativ-teritorială şi īntocmirea contului de īncheiere 
                                       a exerciţiului bugetar

                                     - experienta in conducerea societatilor comerciale

 

                                                             SECRETAR

 

I. IDENTIFICARE

NUME ŞI PRENUME: Boţilă Marian

FUNCŢIA ŞI LOCUL DE MUNCĂ: Secretarul Municipiului Orşova

PREGĂTIREA ŞI PROFESIA: Facultatea de Drept, Jurist - Doctorand anul III

                            LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: Comuna Grozeşti, jud. Mehedinţi, 30 ianuarie 1961

                            ADRESA STABILĂ: Municipiul Orşova, jud. Mehedinţi, str. Graţca, nr. 98

                            CETĂŢENIA: Romā

                            II. DATE PERSONALE

                            STAREA SĂNĂTĂŢII (boli, accidente grave sau boli profesionale): NU

                            COPII: - Boţilă Eduard, avānd vārsta de 20 ani - student anul II la Facultatea de
                                         Arhitectură (zi) şi Facultatea de Drept (īnvăţămānt la distanţă)
                                       - Boţilă Viorel, avānd vārsta de 16 ani - elev clasa a-X-a

                            III. CALIFICAREA ŞI INSTRUIREA

Tipul şcolii Localitatea Perioada Calificarea/
Specializarea
Titlul obţinut
Şcoala generală cu
clasele I-VIII
Grozeşti 1968 - 1976 elev absolvent
Liceul Dr. Tr. Severin 1976 - 1980 elev absolvent cu diplomă de bacalaureat
Facultatea de Drept Bucuresti 1992 - 1996 student licentiat in drept
Master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti 2003 - 2004 student  
Universitatea Liberă Internaţională Moldova  Chişinău 2002 - prezent doctorand anul III  

                            PROGRAME ŞI CURSURI DE PERFECŢIONARE:

                            1. Program de perfecţionare a secretarilor birourilor executive ale Consiliilor Populare
                                comunale - 1987
                            2. Managementul calităţii totale aplicat exploatării şi īntreţinerii serviciilor publice.
                                Eficientizarea serviciilor publice - 1999
                            3. Comunicare - Facilitare - Negociere - 1999
                            4. Managementul alegerilor - 2000
                            5. Secretarul - funcţionar public de conducere - 2001
                            6. Protecţie civilă - 2002
                            7. Program master "Bună guvernare şi dezvoltare locală" - 2005, īn cadrul SNSPA
                                Bucureşti

                            IV. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Limba citit scris vorbit īnteles
fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil fără
dificultăţi
dificil
franceza X   X     X   X
germana   X   X   X   X

                            V. EVOLUTIE PROFESIONALA

                            Activitati de baza, posturi ocupate anterior: 

Instituţia / unitatea Funcţia Perioada

               Principalele atribuţii īndeplinite

CM Motru - IM Jilt muncitor
necalif. supraf.

 17.02.1982
 01.12.1983

activitate de producţie specifice sectorului minier
Consiliul Popular al
comunei Stīngăceaua
agent agricol 01.12.1983 01.05.1985 evidenţa terenurilor, a  culturilor, animalelor şi păsărilor, statistică
Consiliul Popular al
comunei Stīngăceaua
secretarul biroului executiv 01.05.1985 01.05.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Butoieşti
secretarul biroului executiv 01.05.1989 15.10.1989 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Consiliul Popular al
comunei Vlădaia
secretarul biroului executiv 15.10.1989 10.04.1990 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale plenarelor Consiliului Popular, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia şef birou administratie 10.04.1990 01.03.1992 organizarea şedinţelor biroului executiv şi ale Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, activitate notarială, statistică, activitate de personal
Primăria oraşului Strehaia secretar 01.03.1992 21.10.1996 organizarea şedinţelor Primăriei şi ale  Consiliului Local, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială, PSI, Cruce Roşie, statistică, activitate de personal, reprezentarea instituţiei īn instanţă
Primăria municipiului Orşova secretar 21.10.1996 prezent coordonare pe linie de administraţie publică,  stare civilă, arhivă, informare relatii publice şi presă, registru agricol şi cadastru, juridic contencios, pregătirea şedinţelor consiliului local, acordarea vizei de legalitate.

       

                            VI. ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

                            - Cadru didactic agreat la catedra de Drept Administrativ şi Drept Vamal, Facultatea  
                              de Drept Tg. Jiu, din cadrul Universităţii Libere Internaţionale Moldova
                            - Membru al Institutului de Ştiinte Administrative al Romāniei "Paul Negulescu"

                            NUMELE, PRENUMELE ŞI ADRESA PERSOANELOR CARE POT DA RECOMANDĂRI:
                            1. Popescu Constantin, secretarul oraşului Baia de Arama, jud Mehedinţi
                            2. Bora Nela, secretarul comunei Greci, jud. Mehedinţi
                            3. Marghiţoiu Iuliana, referent stare civila Primăria oraşului Strehaia
                            4. Gruescu Gheorghe, director general Prefectura judeţului Mehedinţi
                            5. Negulescu Constantin, Primarul Municipiului Orşova

                            FUNCŢII AVUTE PĀNĂ LA 22 DECEMBRIE 1989, PE LINIE DE PARTID: NU

                            VII. STAGIUL MILITAR

                            Satisfăcut la UM 01210, īn perioada 20.10.1980 - 10.04.1982, cu gradul de caporal

                            VIII. OPŢIUNI CU PRIVIRE LA MUNCĂ

                                  Avānd īn vedere pregătirea juridică, vechimea de peste 21 de ani īn administraţia 
                            publică locală, din care 19 ani īn funcţii publice de conducere, cursurile de 
                            perfecţionare şi de master absolvite īn acest domeniu şi nu īn ultimul rānd experienţa 
                            acumulată īn toată această perioada, doresc să lucrez īn continuare īn acest domeniu, 
                            respectiv īn administraţia publică locală sau centrală ori īn domenii tangenţiale.
                                  Doresc de asemeni să-mi pun cunoştinţele īn slujba comunităţii, īn măsura īn 
                            care ar fi creat cadrul necesar şi totodată să acumulez noi cunoştinţe de specialitate, 
                            să-mi perfecţionez cunoştinţele acumulate pānă īn prezent, astfel īncāt să-mi aduc 
                            aportul la īndeplinirea obiectivelor, atribuţiilor şi sarcinilor, prezente şi viitoare.
 

   

SERVICII SI COMPARTIMENTE

 

                        
                           Serviciu Administraţie Publică Locală

  1.

Boţilă Elena Şef Serviciu


                                      Compartiment Juridic Contencios

  1.

Ianculescu Doriana Naziana Consilier juridic gr.IV (S) - Transfer cu data de :
  2. Tolos Alina
 
         Serviciu Public comunitate locală de evidenţă a persoanelor
  1. Barbu Cornelia Maria Referent cl.III super. 1 - Pensionata cu data de :
  2.   Patru Maria
  3. Sărariu Lavinia Maria Inspector cl. I Asistent 3
  4. Flocan Vasile Referent IA
  5. Bădeţ Virgil Referent IA - Transfer cu data de :
  6. Gherhes Cruceru Marius

         Compartiment Relaţii cu publicul, audienţe, amagine şi relaţii  
                                                                   cu presa
  1. Lăpădărescu Răzvan Mihai Inspector cl. I, asistent 3

 Compartiment Administraţie publică locală, relaţia cu Consiliul Local
  1. Plaveţiu Dina Graţiela Maria Referent cl. III, principal 1 

                    Compartiment Registru Agricol şi fond funciar
  1. Sicora Francisc Referent cl. III, super. 1

                                   Compartiment Registratură - Arhivă
  1. Sitaru Similia Lia Arhivar tr. I

            Compartiment Sprijin şi īndrumare asociaţii de proprietari
  1. Sicora Francisc Referent cl. III, super. 1

                                               Compartiment Audit Intern
  1.  Caileanu Paul

                                           Compartiment Resurse Umane
  1. Alexa Simona Referent cl. III, super. 1

                                                     Secretariat - Protocol
 
  1. Burcu Gheorghiţa Secretar (M), dactilograf tr. I

                       Protecţie Civilă, Comitet local de Urgenţe Civile

  1. Peptan Gheorghe Referent cl. III, supr. 1

 
Compartiment Administrativ
 

1. Minea Marin Portar tr. I
2. Papavă Gheorghe Portar tr. I
3. Martalogu Valentin Portar tr. I
4. Kerestes Stefan Portar tr. I
5. Cherata Rozalia Īngrijitor tr. I
6. Birovescu Daniel Muncitor, calif. tr. IV
7. Miulescu Mihai Muncitor, calif. tr. I
8. Baloi Ion Portar tr. I


Compartiment Relaţia cu comunitatea de rromi
 

1.

Popa Florina Claudia Inspector cl. I, debutant (S)
 2. Popa Ioan Petre


Compartiment Integrare Europeană, proiecte
 

1.

Vīlceanu Georgeta Daniela Consilier cl. I, asistent 3


Direcţia Economică
 

  1. Ispir Letiţia Director executiv


Compartiment Buget, Contabilitate, Finanţe de gestiune
 

  1. Miulescu Ioana Referent cl. III, supr. 1
  2. Curici Dorina Elena Inspector debutant (S)
  3. Nedelcu Alisa Cristina Referent I(M)
  4. Vior Gabriel


Compartiment Salarizare, Cheltuieli financiare
 

  1. Ghergulescu Maria Inspector cl. I, asistent 3


Casierie generală
 

  1. Deacu Livia Casier tr. I


Serviciu Impozite şi taxe
 

  1. Cocalnău Magdalena Şef serviciu


Compartiment Impunere, constatare, urmărire, īncasare ITL şi alte venituri proprii persoane fizice
 

  1. Nodiţ Ionela Referent cl. III, prin. 1
  2. Ungureanu Maria Referent cl. III, prin. 1


Compartiment Impunere, constatare, urmărire, īncasare ITL şi alte venituri proprii persoane fizice
 

  1. Golopenţa Pepşilă Inspector cl. I, princip. 1


Compartiment Prelucrare automată a datelor
 

1. Fundătureanu Pişleagă Sorin Inginer sistem


Casieri īncasări impozite şi taxe
 

  1. Oniga Gabriel Casier tr. I
  2. Buşe Luca Casier tr. II
  3. Dascălescu Petru Casier tr. I


Compartiment Emitere autorizaţii, certificate urbanism, avize, acord unic
 

  1. Brīncoveanu M M Consilier cl. I, superior 1


Compartiment Disciplina īn construcţii, concesionări, īnchirieri, cadastru, agricultură
 

  1. Voicu Valentina Consilier cl. I, superior 1 - Transferata cu data de : 
  2. Ianos Erika


Compartiment Licitaţii, investiţii, īntreţinere, reparaţii şi utilităţi
 

  1. Munteanu Emilia Referent sp. cl. II sup. 1


Compartiment Protecţia mediului, a consumatorului şi autorizări comercianţi
 

  1. Lăpădătescu Răzvan Inspector cl. I asistent 3


Compartiment Administrarea Patrimoniului Public şi Privat
 

  1. Traistaru Ion
  2. Oprea Dragoş Consilier cl. I, superior 1
  3. Alexa Puiu Mircea Administrator tr. I


Compartiment Fond Silvic
 

  1. Trutan Sorin Dumitru 
  1. Nicorescu Gheorghe


Serviciu Public de Poliţie Comunitară
 

1. Popescu Ion Şef serviciu
2. Văleanu Romeo V Şef birou
3. Ungureanu Valeriu C Şef birou
4. Peşchir Gheorghe Ref. sup. 1
5. Rogobete Petrişor Ref. sup. 1
6. Burtan Iulian Ref. sup. 1
7. Burcu Dumitru Ref. sup. 1
8. Midan Marinel Ref. sup. 1
9. Moţ Cristian Lucian Ref. prin. 1
10. Erdeli Ciprian Gheorghe Ref. prin. 1
11. Budulică Sergiu Ref. asis. 1
12. Ciof Finel Ref. asis. 1
13. Ciocīrlie Romeo Alex Ref. asis. 1
14. Mărculescu Constantin Ref. asis. 3
15. Codreş Dumitru Ref. asis. 3
16. Pīrvănescu Ion Ref. asis. 3
17. Dumbrava Vasile Ref. asis. 3 - Lichidare cu data de :
18. Mitroi Ion Gabi Ref. asis. 3
19. Coroviţă Nicolae Ref. asis. 3
20. Baicu Marian Silviu Ref. debutant
21. Bucşă Ovidiu Nicolae Ref. debutant
22. Cocoană Costel Ref. debutant
 23. Mihalcea Violeta Ref. debutant


Administrarea Pieţii şi a Fondului Locativ
 

1. Ivan Cosmina Ana Res. piaţa
2. Păcurariu Ioana Casier tr. I
3. Dugăiaşu Petre Casier tr. II
4. Birovescu Titica Casier tr. II
5. Godinac Vasile Petre Paznic tr. I
6. Constantin Gheorghe Paznic tr. I
7. Budu Emilia Īngrijitor tr. I
8. Brānzei Cornelia Muncitor necalificat
9. Rujan Ştefana Muncitor necalificat
10. Nicola Constanţa S Muncitor necalificat
11. Bărbulescu Maria Muncitor necalificat
12. Iacobescu Maria Casier tr. I
13. Negru Petru Paznic tr. I
14. Covaciu Ion Paznic tr. I


Bibliotecă
 

  1. Pasoi Serban Sever Mircea Biblitecar II