Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anunturi
achizitii directe

 

 

2016

 

 

 

20.12.2016

 

ANUNT

Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova,intentioneaza sa achizitioneze direct, urmatoarele bunuri pentru dotarea unei crese de copii finantate prin Mecanismul Financiar SEE 2009- 2014/RO11 :

...

 

 

07.12.2016

 

ANUNT

Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova,intentioneaza sa achizitioneze direct, urmatoarele bunuri pentru dotarea unei crese de copii finantate prin Mecanismul Financiar SEE 2009- 2014/RO11 :

...

 

 

16.11.2016

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Orșova

          Achiziționează: Studiu de fezabilitate  in vederea reabilitării termice prin Programul Operational Regional  2014 – 2020 ,  prioritatea de investiții 3.1 - "Creșterea eficientei energetice în clădirile publice – operatiunea B ”

...

 

 

14.11.2016

 

MUNICIPIUL ORȘOVA

Achiziționează: Servicii de

 elaborare Strategie de Dezvoltare Locala a municipiului Orșova, județul MH pentru perioada

2016 - 2026

 ...

 

 

04.11.2016

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Orșova

Achiziționează: Servicii de consultanță pentru Instalare sistem încălzire cu energie solara si centrala pe peleti clădire  Spital Municipal Orșova

-  în vederea accesării Programului Casa Verde – persoane juridice

...

 

 

03.11.2016

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Orșova

Achiziționează: Servicii de consultanță pentru Instalare sistem încălzire cu energie geotermală clădire  Primăria Municipiului Orșova

 -  în vederea accesării Programului Casa Verde – persoane juridice

...

 

02.11.2016

 

ANUNT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ:SERVICII DE MENTENANTA SEMAFOR

INTERSECTIE BULEVARDUL  PORTILE DE FIER -  STRADA EROILOR

...

 

 

14.09.2016

 

REABILITARE CLADIRE CENTRALA TERMICA

(TRANSFORMARE IN CRESA DE COPII)pentru proiectul

" SI NOI AVEM NEVOIE DE SPRIJIN "

PROIECT TEHNIC

 

AGREMENT LA GOLFUL ORSOVEI

PROIECT TEHNIC

Proiect nr. 8543

BROSURA 0

MEMORIU GENERAL

 

 

19.07.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZITIONEAZA:SERVICII DE DIRIGENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:

"CANALIZARE SI REFACERE COVOR ASFALTIC,INCLUSIV APA STRADA GRATCA"

 

 

18.07.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

Denumire achizitie :            EXECUTIE DOCUMENTATIE DE ACTUALIZARE DATE

CADASTRALE SI DEZMEMBRARE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL

ORSOVA - STATIE AUTOBUZ NICOLAE BALCESCU

 

 

22.06.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA

achiziționează servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea de investitii :

"INTRETINERE STRAZI"

 

 

14.06.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA

achiziționează servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea de investitii :„ Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord inclusiv iluminat "...

 

 

08.06.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA

achiziționează servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea de investitii :„ Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord inclusiv iluminat "...

 

 

07.04.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

ACHIZITIONEAZA: servicii de dirigentie de santier pentru lucrarea de investitii " EXTINDERE RETEA JOASA

TENSIUNE, LOCALITATEA ORSOVA - ZONA DEALUL MOSULUI "

 

 

30.03.2016

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

ACHIZITIONEAZA: servicii de dirigentie de santier pentru lucrarea de investitii " Executie sarpanta Ateliere Scoala Colegiul Tehnic Dierna "

 

 

22.03.2016

 

UAT ORSOVA

ACHIZITIONEAZA:LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL " EXTINDERE RETEA JT LOCALITATEA ORSOVA

ZONA DEALUL POSTEI "  ( AVIZ CTE ANEXAT )

 

 

15.03.2016

 

Intentie contractare prin cumparare directa:

 

-  servicii de proiectare tehnica pentru Reabilitare strada Banatului L-1300 ml, l-7ml si strada Dealul Mosului L- 400, l-7ml, inclusiv retea apa ( refacere camine de bransamente complet echipate )

 

 

11.03.2016

 

UAT ORSOVA

este interesata de

INCHEIEREA UNUI ACORD

 DE PARTENERIAT CU UN PARTENER AUTORIZAT IN VEDEREA ORGANIZARII ZILELOR MUNICIPIULUI ORSOVA IN PERIOADA 12.08.2015 - 15.08.2015

 

PROIECT ACORD DE PARTENERIAT

 

 

10.03.2016

 

Intentie contractare prin cumparare directa:

 

- Reparatii imprejmuire Scoala Generala „ Pamfil Seicaru” , iluminat nocturn teren sala sport

( inclusiv documentatie)

 

Documentatie de atribuire

 

 

01.03.2016

 

UAT Municipiul Orșova achiziționează Servicii de dirigentie de santier pt.

Proiectul SI NOI AVEM NEVOIE DE SPRIJIN

 

 

23.02.2016

 

Intentie contractare prin cumparare directa:

 

 - servicii de proiectare tehnica pentru Reabilitare strada Banatului

- Reparatii scarii acces intre strazi (Dierna-Banatului, cimitir Eroilor)
-
 Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord+ iluminat nocturn

- Registrul spatiilor verzi din municipiul Orsova

 

  - servicii de dirigentie de santier

Anunturi achizitii directe
 

Anunturi

achizitii directe   

 

 

 

2016

 

 

 

20.12.2016

 

ANUNT

           Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, fax 0252/361337, intentioneaza sa achizitioneze direct, urmatoarele bunuri pentru dotarea unei crese de copii finantate prin Mecanismul Financiar SEE 2009- 2014/RO11 :

   Linie buget 2.1-achizitie de aparatura electrocasnica

   Linie buget 2.5- achizitie de vesela si tacamuri

   ● Linie buget 2.6 achizitie de echipamente de birotica

   Linie buget 2.8 dotare cabinet medical

   ● Linie buget 3.1 achizitie mobilier

   Linie  buget 4.1 achizitie de cazarmament

                  Ofertele se vor depune,  pana la data de 22.12.2016, ora 12, pentru una sau mai multe linii de buget,  la

sediul Primariei, str.1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, 0735168011, fax.0252/361337, pmourbanism@gmail.com ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

07.12.2016

 

ANUNT

           Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, fax 0252/361337, intentioneaza sa achizitioneze direct, urmatoarele bunuri pentru dotarea unei crese de copii finantate prin Mecanismul Financiar SEE 2009- 2014/RO1 :

Linie buget 2.1-achizitie de aparatura electrocasnica

Linie buget 2.5- achizitie de vesela si tacamuri

Linie buget 2.6 achizitie de echipamente de birotica

Linie buget 2.8 dotare cabinet medical

Linie buget 3.1 achizitie mobilier

Linie  buget 4.1 achizitie de cazarmament

                  Ofertele se vor depune,  pana la data de 12.12.2016, ora 10, pentru una sau mai multe linii de buget,  la

sediul Primariei, str.1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, 0735168011, fax.0252/361337, pmourbanism@gmail.com ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

16.11.2016

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Orșova

          Achiziționează: Studiu de fezabilitate elaborat conform HG 28 / 2008, expertiză tehnică, audit energetic, documentații in vederea obținerii avizelor , acordurilor și a autorizației de construire, proiect tehnic ,asistență tehnică pe durata execuției (din partea proiectantului), in vederea reabilitării termice prin Programul Operational Regional  2014 – 2020 ,  prioritatea de investiții 3.1 - "Creșterea eficientei energetice în clădirile publice – operatiunea B ”, inclusiv întocmirea cererii de finantare ,  pentru următoarele obiective:

                 1. Cladire  Spital Municipal Orșova , inclusiv întocmirea strategiei de eficienta energetică a municipiului – valoare estimată 35.000 lei ,

                  2. Cladire Școala Generală „Petre Dimitriu” Orșova – valoare estimată( numai audit energetic)  6.000 lei

                  3. Cladire Colegiul Tehnic „Dierna” Orșova – valoare estimată 25.000 lei

                  4. Cladire grădinița nr. 1 Orșova – valoare estimată 20.000 lei

                  5. Cladire Liceul „Traian Lalescu” Orșova – valoare estimată 30.000 le

             Oferta va fi exprimata in lei , fără TVA. Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe obiective.

             Termenul de finalizare a documentațiilor este 22.12.2016 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

14.11.2016

 

MUNICIPIUL ORȘOVA

       Achiziționează: Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Locala a municipiului Orșova, județul MH pentru perioada 2016 - 2026

        Descrierea contractului: Municipiul Orșova în calitate de autoritate contractanta intenționează să achiziționeze servicii de realizare "Strategie de Dezvoltare Locala a municipiului Orșova, județul Mehedinți pentru perioada 2016 - 2026" necesara realizării unei abordări unitare și multisectoriale pentru îmbunătățirea sistemelor locale de planificare si dezvoltare, de atragere a investițiilor, de sprijinire a mediului economic si turistic, dezvoltarea resurselor umane, în vederea creșterii bunătății și calității vieții. 

          Valoarea estimata fără TVA: 29.167 RON

          Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut 

          Termen limita primire oferte: 17.11.2016 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

04.11.2016

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Orșova

Achiziționează: Servicii de consultanță pentru Instalare sistem încălzire cu energie

solara si centrala pe peleti clădire  Spital Municipal Orșova

-  în vederea accesării Programului Casa Verde – persoane juridice

       Oferta va cuprinde :

              - întocmirea Studiului de fezabilitate , elaborat conform HG 28 / 2008 , care va conține informațiile cerute la art. 11 , lit l) din ordinul nr. 1818 / 2016 al Ministerului Mediului , Apelor si Pădurilor;

              - intocmirea proiectului tehnic , a  documentațiilor in vederea obținerii avizelor , acordurilor și a autorizației de construire;

               - asistență tehnică pe durata execuției .

         Ofertele se pot depune la sediul primăriei Orşova, din b-dul 1 Dec 1918, nr. 20, la biroul registratură – secretariat sau pe e-mail municipiulorsova@gmail.com până la data de 08.11.2016, orele 15.00 ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

03.11.2016

 

ANUNȚ

Primăria Municipiului Orșova

Achiziționează: Servicii de consultanță pentru Instalare sistem încălzire cu energie geotermală clădire  Primăria Municipiului Orșova

 -  în vederea accesării Programului Casa Verde – persoane juridice

       Oferta va cuprinde :

            - intocmirea Studiului de fezabilitate , elaborat conform HG 28 / 2008 , care va conține informațiile cerute la art. 11 , lit l) din ordinul nr. 1818 / 2016 al Ministerului Mediului , Apelor si Pădurilor;

             - intocmirea proiectului tehnic , a  documentațiilor in vederea obținerii avizelor , acordurilor și a autorizației de construire;

              - asistență tehnică pe durata execuției .

        Ofertele se pot depune la sediul primăriei Orşova, din b-dul 1 Dec 1918, nr. 20, la biroul registratură – secretariat sau pe e-mail municipiulorsova@gmail.com până la data de 04.11.2016, orele 13.00. ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

02.11.2016

 

ANUNT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ:SERVICII DE MENTENANTA SEMAFOR

INTERSECTIE BULEVARDUL  PORTILE DE FIER -  STRADA EROILOR

 

·         OFERTA VA FI EXPRIMATĂ ÎN LEI FĂRĂ TVA.

      OFERTELE VOR FI OBLIGATORIU ÎNSOŢITE DE:

      CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ,

      Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016 privind achizitiile publice

      Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice

      Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016 privind achizitiile publice

         Criteriul de adjudecare : Pretul cel  mai scazut

       OFERTELE SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORŞOVA, DIN B-DUL 1 DEC 1918, NR. 20, LA BIROUL REGISTRATURĂ – SECRETARIAT, PÂNĂ LA DATA DE 02.11.2016, ORELE 16.00.

( vizualizare integrala ... )

 

 

14.09.2016

 

UAT MUNICIPIUL ORSOVA

REABILITARE CLADIRE CENTRALA TERMICA

(TRANSFORMARE IN CRESA DE COPII)

pentru proiectul " SI NOI AVEM NEVOIE DE SPRIJIN "

PROIECT TEHNIC

Proiect nr.5521

(vizualizare integrala ...)

 

MUNICIPIUL ORSOVA

AGREMENT LA GOLFUL ORSOVEI

PROIECT TEHNIC

Proiect nr. 8543

BROSURA 0

MEMORIU GENERAL

(vizualizare integrala ...)

 

 

19.07.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

            ACHIZITIONEAZA:

                        SERVICII DE DIRIGENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:

                        "CANALIZARE SI REFACERE COVOR ASFALTIC, INCLUSIV APA

                                                         STRADA GRATCA"

            VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 15.000 LEI (FARA TVA)

                     * OFERTA VA FI EXPRIMATA IN LEI FARA TVA ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

18.07.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

 

Denumire achizitie : EXECUTIE DOCUMENTATIE DE ACTUALIZARE DATE

CADASTRALE SI DEZMEMBRARE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL

ORSOVA - STATIE AUTOBUZ NICOLAE BALCESCU

 

            Descrierea contractului:

                     ● REALIZAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE PENTRU DEZMEMBRAREA SI

                        INTABULAREA IN CARTEA FUNCIARA A TERENULUI SITUAT INB ZONA NORD A

                        MUNICIPIULUI ORSOVA, AFERENT SPATIULUI COMERCIAL DIN STATIA DE

                        AUTOBUZ NICOLAE BALCESCU

            Conditii contract:

                     ● ELABORAREA DOCUMENTATIILOR CADASTRALE, INCLUSIV PLANURI DE

                        AMPLASAMENT, ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR SI

                        IN PERIOADA DE GARANTIE ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

22.06.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA

         achiziționează servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea de investitii :

  INTRETINERE STRAZI "

         Valoarea estimata a contractului: 8.000 lei fara TVA

            Alte precizari:

                 - oferta va fi exprimata in lei fara TVA

         Ofertele vor fi obligatoriu insotite de:

             - autorizație de diriginte șantier (domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri, piste de aviatie),

             - declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34  /2006

             - declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr.34/2006

             - declaratie privind eligibilitatea ( neincadrarea in situatiile prevazute de art.180 din OUG 34/2006) ...

( vizualizare integrala ... )

        

 

14.06.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA

         achiziționează servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea de investitii :

 „ Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord inclusiv iluminat .

         Ofertele vor fi insotite de: copia autorizație de diriginte șantier (constructii civile), copia certificatului de inregistrare la registrul comertului, de declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006, declaratia privind calitatea de participant la procedura, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 si autorizatiile ce se impun.

         Valoarea estimata 1.000 lei fara TVA ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

08.06.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA

          achiziționează servicii de dirigenție de șantier pentru lucrarea de investitii :      

  „ Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord inclusiv iluminat ".

         Ofertele vor fi insotite de: copia autorizație de diriginte șantier (constructii civile), copia certificatului de inregistrare la registrul comertului, de declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006, declaratia privind calitatea de participant la procedura, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 si autorizatiile ce se impun.

          Valoarea estimata 1.000 lei fara TVA ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

07.04.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

               ACHIZITIONEAZA:

              servicii de dirigentie de santier pentru lucrarea de investitii " EXTINDERE RETEA JOASA

TENSIUNE, LOCALITATEA ORSOVA - ZONA DEALUL MOSULUI "

               VALOAREA ESTIMATA: 1.500 LEI ( FARA TVA ) ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

30.03.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

               ACHIZITIONEAZA:

              servicii de dirigentie de santier pentru lucrarea de investitii " Executie sarpanta Ateliere Scoala Colegiul Tehnic Dierna " .

               VALOAREA CONTRACTULUI: 560 LEI ( FARA TVA ) ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

22.03.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

               ACHIZITIONEAZA:

               LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL " EXTINDERE RETEA JT LOCALITATEA ORSOVA

ZONA DEALUL POSTEI " ( AVIZ CTE ANEXAT )

               VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 154.477 LEI ( FARA TVA ) ...

 ( vizualizare integrala ... )

   

 

15.03.2016

 

A N U N T

 

           Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa, urmatoarele:

            -  servicii de proiectare tehnica pentru Reabilitare strada Banatului L-1300 ml, l-7ml si strada Dealul Mosului L- 400, l-7ml, inclusiv retea apa

( refacere camine de bransamente complet echipate )

             Val. estimata: 18.333 lei fara TVA.

( vizualizare integrala ... )

 

 

11.03.2016

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORSOVA CU SEDIUL

IN BDUL.1 DECEMBRIE 1918 NR.20, REPREZENTATA PRIN PRIMAR MANEA ION, ESTE

INTERESATA DE INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU UN PARTENER

AUTORIZAT IN VEDEREA ORGANIZARII ZILELOR MUNICIPIULUI ORSOVA

IN PERIOADA 12.08.2016 - 15.08.2016

( vizualizare integrala ... )

 

PROIECT ACORD DE PARTENERIAT

 

 

10.03.2016

 

A N U N T

 

                Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Orsova , cu sediul in Orsova , str. 1 Decembrie 1918 , nr. 20 , tel.0372765054, fax 0252361337 , intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa , urmatoarele:

                          - Reparatii imprejmuire Scoala Generala „ Pamfil Seicaru” , iluminat nocturn teren sala sport

(inclusiv documentatie).

                   Valoarea estimata : 112.500 lei fara TVA ...

( vizualizare integrala ... )

 

Documentatie de atribuire

“ Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord , inclusiv iluminat”

 

 

01.03.2016

 

UAT Municipiul Orșova

achiziționează Servicii de dirigentie de santier pt.

Proiectul SI NOI AVEM NEVOIE DE SPRIJIN

 

              Tip anunt:  Cumparari directe 

              Tip contract: Lucrari 

              CPV: 71530000-2-Servicii de consultanta in constructii (Rev.2) 

              Descrierea contractului: Servicii de dirigentie de santier pt. Proiectul SI NOI AVEM NEVOIE DE SPRIJIN-reabilitare centrala termica si transformare in cresa de copii 

                   Valoarea estimata fara TVA: 4500.00 RON ...

( vizualizare integrala ... )

 

 

23.02.2016
 

ANUNT

 

           Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa, urmatoarele:

 

          - servicii de proiectare tehnica pentru Reabilitare strada Banatului L-1300 ml, l-7ml si strada Dealul Mosului L- 400, l-7ml, inclusiv retea apa ( refacere camine de bransamente complet echipate )

       Val. estimata: 18.333 lei fara TVA.

 

          - Reparatii scarii acces intre strazi (Dierna-Banatului, cimitir Eroilor) inclusiv realizare documentatiei tehnice ( documentatia tehnica se realizeaza inaintea demararii lucrarilor de reparatii, in oferta se va specifica valoarea documentatiei si valorea lucrarilor).

       Val estimata: 31.666 lei fara TVA

 

           - Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord+ iluminat nocturn( inclusiv documentatie tehnica .

        Val estimata:112.500 lei fara TVA

 

           - Registrul spatiilor verzi din municipiul Orsov ( spatii verzi apartinand domeniului public/privat din intravilanul localitatii) .

       Registrul spatiilor verzi va fi intocmit conform Normei tehnice a MDRT publicata in MO, partea I nr.365/03.06.2010.

         Val estimata: 16.666 lei

( vizualizare integrala ... )
 

ANUNT

 

           Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel. 0372765054, fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa, in cadrul proiectului „SI NOI AVEM NEVOIE DE SPRIJIN, pentru obiectivul de investitie Reabilitare cladire Centrala Termica (transformare in cresa de copii) cu finantare nerambursabila, urmatoarele:

 

-                                 - servicii de dirigentie de santier (diriginte de santier autorizat pentru constructii civile categoria C, instalatii termice, sanitare si electrice pentru lucrari interioare si eletrice pentru lucrari exterioare de linii electrice de alimentare cu energie de LES 20kv si montare si echipare  PTAB de 250KVA )- val estimata 4.500 lei fara TVA.

( vizualizare integrala ... )