Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anunturi
achizitii directe

 

2 0 1 3

 


29.01.2013
Anunt de licitatie

Achizitie :
- servicii de audit

- servicii de dirigentie de santier
- servicii de informare si publicitate

 

          28.02.2013
Achizitie :
-
lucrari reparatii pontoane
 

06.03.2013

Achizitie :
-
lucrari reabilitare emblema
intrare in municipiu ....

 

28.03.2013
Intentie :                         de contractare prin  cum-parare directa „Evaluare Pavilion insula.” situat in municipiul Orsova zona centru-insula Pescarus.

17.04.2013

INCHEIEREA UNUI ACORD

 DE PARTENERIAT CU UN PARTENER AUTORIZAT IN VEDEREA ORGANIZARII ZILELOR MUNICIPIULUI ORSOVA IN PERIOADA 15.08.2013 - 18.08.2013

15.05.2013
Cumparari directe:
Lucrari

Reabilitare WC inclusiv PT

28.05.2013

Intentie:                        
de contractare prin cum-parare directa „diriginte de santier pentru lucrarea intretinere strazi situate in municipiul Orsova”

21.06.2013

Cumparari directe
Servicii de organizare a Zilelor Municipiului Orsova

16.10.2013

Intentie:

de achizitie prin cumparare directa Lucrari pentru exe-cutarea obiectivului ZID DE SPRIJIN PENTRU SCOALA  GENERALA NR.2

-ETAPA  A II-A

08.11.2013

Intentie:

contractare prin cumparare directa„Studiu de Fezabili-tate Modernizare alimentare cu apa cartier Poiana Stelei”
 

27.11.2013

Intentie:

ACHIZIŢIONARE SERVICII DE EVALUARE DE BUNURI IMOBILIARE PENTRU TERENURILE CU DESTINAȚIA DE STRAZI DIN MUNICIPIUL ORȘOVA.
 

 

 

 


 

Anunturi achizitii directe
 

Anunturi

achizitii directe   

 

 

 

2  0  1  3

 

 

 

29.01.2013

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE AUDIT PENTRU PROIECTUL

„REABILITAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL ORŞOVA“

1.Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orşova

2.Informaţii generale cu privire la achizitor: Orşova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Mehedinţi, tel. 0252361233, fax 0252361337, municipiulorsova@gmail.com,( vizualizare integrala.... )

 

 

ACHIZIŢIE SERVICII  DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU PROIECTUL

„REABILITAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL ORŞOVA“

1.Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orşova

2.Informaţii generale cu privire la achizitor: Orşova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Mehedinţi, tel. 0252361233, fax 0252361337, municipiulorsova@gmail.com, ( vizualizare integrala .... )

 

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL

„REABILITAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL ORŞOVA“

1.Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orşova

2.Informaţii generale cu privire la achizitor: Orşova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Mehedinţi, tel. 0252361233, fax 0252361337, municipiulorsova@gmail.com, ( vizualizare integrala .... )

 

 

28.02.2013

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ LUCRĂRI, PENTRU “REPARAŢII PONTOANE PENTRU AMBARCAŢIUNI UŞOARE”, PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL ORŞOVA. ( vizualizare integrala .... )

 

 

06.03.2013

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

 ACHIZIŢIONEAZĂ LUCRĂRI, PENTRU „REABILITARE EMBLEMĂ INTRARE IN MUNICIPIUL ORSOVA SI REPARAŢII CIŞMEA PARC I.C.BRĂTIANU”. ( vizualizare integrala .... )

 

 

28.03.2013

 

ANUNT

           Primaria municipiului Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel/fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa „evaluare Pavilion insula.” situat in municipiul Orsova zona centru-insula Pescarus.

          Termenul de executie este de 8 zile de la semnarea contractului. ( vizualizare integrala .... )

 

 

17.04.2013

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORSOVA CU SEDIUL

IN BDUL.1 DECEMBRIE 1918 NR.20, REPREZENTATA PRIN PRIMAR MANEA ION, ESTE

INTERESATA DE INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU UN PARTENER

AUTORIZAT IN VEDEREA ORGANIZARII ZILELOR MUNICIPIULUI ORSOVA

IN PERIOADA 15.08.2013 - 18.08.2013 ( vizualizare integrala .... )

 

PROIECT ACORD DE PARTENERIAT

 

 

15.05.2013

 

Reabilitare WC inclusiv PT

( vizualizare integrala .... )

 

28.05.2013

 

ANUNT

           Primaria municipiului Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel/fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa „diriginte de santier pentru lucrarea intretinere strazi situate in municipiul Orsova”

( vizualizare integrala .... )

 

21.06.2013
 

Cumparari directe
Servicii de organizare a Zilelor Municipiului Orsova
( vizualizare integrala .... )

16.10.2013

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA 

INTENȚIONEAZĂ SĂ ACHIZIȚIONEZE PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ LUCRĂRI PENTRU EXECUTAREA OBIECTIVULUI ZID SPRIJIN PENTRU ȘCOALA GENERALĂ NR. 2-ETAPA A II-A (INCUSIV REFACEREA BRANȘAMENTULUI ELECTRIC AL ȘCOLII GENERALE). VALOAREA LUCRĂRILOR CE TREBUIESC EXECUTATE ESTE DE 70200 LEI FĂRĂ TVA.

( vizualizare integrala .... )

 


08.11.2013

 

ANUNT

           Primaria municipiului Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, tel/fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa

 „Studiu de Fezabilitate-Modernizare alimentare cu apa cartier Poiana Stelei”

          Termenul de executie este de 30 zile de la semnarea contractului.

          Valoarea estimata a Studiului de Fezabilitate este de 13.064,51 lei fara TVA.

          Ofertele se vor depune la sediul Primariei, pana la data de 13.11.2013.
( vizualizare integrala ... )
 

 

 

27.11.2013
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA  

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE EVALUARE DE BUNURI IMOBILIARE PENTRU TERENURILE CU DESTINAȚIA DE STRAZI DIN MUNICIPIUL ORȘOVA.

 EVENTUALELE LĂMURIRI SUPLIMENTARE POT FI SOLICITATE LA NR. TEL: 0252361233,          

FAX: 0252361337, EMAIL municipiulorsova@gmail.com

OFERTELE SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORŞOVA, DIN B-DUL 1 DEC 1918, NR. 20,

 LA BIROUL REGISTRATURĂ – SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 02.12.2013, ORA 16.30.