Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anunturi
achizitii directe
 

 


2 0 1 2
 

 

 

19.04.2012

-achizitioneaza 90 de banci 

-achizitioneaza echip. joaca

23.05.2012

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL

ÎNTREŢINERE STRĂZI

DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT

20.07.2012

Intentie achizitionare servicii de elaborare si implementare a
sistemului de control intern

 
30.07.2012
Intentie achizitionare servicii de elaborare a documentatiei pentru proiectele:.....
 
12.10.2012

Primaria municipiului Orsova achitioneaza servicii de evaluare cu experti autorizati, pentru unele imobile aflate in proprietatea primariei

 

Primaria municipiului Orsova intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa " diriginte de santier pentru domeniul instalatii termice la obiectivul - Reabilitare termica Gradinita nr.2 municipiul Orsova" ....

15.10.2012

ACHIZIŢIE ORNAMENTE LUMINOASE PENTRU EXTERIOR, ŞI MATERIALELE

NECESARE AMENAJĂRII  MUNICIPIULUI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, CARE CONSTAU ÎN:.....

 

02.11.2012

Intentie contractare

prin cumparare directa

„ scenariu la securitate la incendiu insotit de referat verificator atestat.”.

19.11.2012
INTENŢIE CONTRACTARE PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ PUBLICAREA ÎN MASS-MEDIA A ANUNŢURILOR ....


29.11.2012

 Intentie contractare

prin cumparare directa serviciul de asistenta tehnica pentru obiectivul

" Modernizare Piata 1800-Orsova "


21.12.2012

Intentie contractare

prin cumparare directa a serviciilor de dirigentie de santier, informare si publicitate, audit pentru proiectul " Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orsova

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

Anunturi achizitii directe
 

Anunturi

achizitii directe   

 

 

 

2   0   1   2

 

 

 

 

19.04.2012

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ 90 DE BĂNCI DIN LEMN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII ACESTORA

PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI.....

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ ECHIPAMENTE DE JOACĂ PENTRU COPII DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- COMPLEX JOACĂ 7-14 ANI – 2 BUC.      

- COMPLEX JOACĂ 4-14 ANI – 2 BUC......

 

23.05.2012

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL ÎNTREŢINERE STRĂZI

DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT

20.07.2012
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de elaborare si implementare a
sistemului de control intern

 

30.07.2012

 

A N U N T

          PRIMARIA ORSOVA, cu sediul: str. 1 Decembrie 1918, nr.20, Orsova, jud. Mehedinti, cod postal 225200 intentioneaza sa achizitioneze:

Servicii de elaborare a documentatiei pentru proiectele:

· Reabilitarea Parcului “General Ion Dragalina”,

        · Reabilitarea Parcului I.C. Bratianu(zona Nord), .....

 

12.10.2012

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZITIONEAZA SERVICII DE EVALUARE CU EXPERTI AUTORIZATI,

PENTRU UNELE IMOBILE AFLATE IN PROPIETATEA PRIMARIEI ....

 

ANUNT

Primaria municipiului Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20,

tel/fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa " diriginte de

santier pentru domeniul instalatii termice la obiectivul - Reabilitare termica

Gradinita nr.2 municipiul Orsova" ....
 

15.10.2012
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ ORNAMENTE LUMINOASE PENTRU EXTERIOR, ŞI MATERIALELE

NECESARE AMENAJĂRII  MUNICIPIULUI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, CARE CONSTAU ÎN:.....

 

02.11.2012

 

ANUNT

      Primaria municipiului Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20,

 tel/fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa

„ scenariu la securitate la incendiu insotit de referat verificator atestat.”.

 

19.11.2012

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA,

CU SEDIUL ÎN ORŞOVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20, INTENŢIONEAZĂ SĂ CONTRACTEZE PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ PUBLICAREA ÎN MASS-MEDIA A ANUNŢURILOR REFERIOTARE LA ELABORAREA UNOR PROIECTE DE ACTE NORMATIVE CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ÎNSOŢITE DE EXPUNERI DE MOTIVE, NOTE DE FUNDAMENTARE ŞI RAPOARTE, A HOTĂRÂRILOR CU CARACTER NORMATIV ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORŞOVA, A DISPOZIŢIILOR CU CARACTER NORMATIV EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI ORŞOVA ŞI A MINUTELOR ŞI PROCESELOR VERBALE ALE ŞEDINŢELOR CONSILULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI ORŞOVA. ......

 

29.11.2012

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

cu sediul in Orsova, Blv. 1 Decembrie 1918, nr.20, intentioneaza sa contracteze

prin cumparare directa serviciul de asistenta tehnica pentru obiectivul

" Modernizare Piata 1800-Orsova "

 

21.12.2012

 

ANUNT

      Primaria municipiului Orsova, cu sediul in Orsova, str. 1 Decembrie 1918, nr.20,

 tel/fax 0252/361337, intentioneaza sa contracteze prin cumparare directa serviciile de dirigentie de santier, informare si publicitate, audit" pentru proiectul " Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orsova