Primăria Municipiului Orșova

 
 


 

 

Anunturi
achizitii directe
 

 

 

 

2 0 1 1  
 

 

 

 

21.02.2011

 
02.03.2011
 
14.03.2011
 
01.04.2011

 
14.04.2011

29.04.2011

08.06.2011

24.06.2011

04.07.2011

 

05.07.2011

22.07.2011

04.08.2011

14.09.2011
 
22.09.2011

26.09.2011

29.09.2011

06.10.2011

13.10.2011

01.11.2011

16.12.2011
  


 

 

 

 

 

 

 

Anunturi achizitii directe
 

Anunturi

achizitii directe   

 

 

 

2   0   1   1
 

 

 

21.02.2011
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE INGINERIE PRIVIND REALIZAREA DE: EXPERTIZĂ TEHNICĂ A ACOPERIŞULUI  PENTRU CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ SPITAL MUNICIPAL ORŞOVA  ŞI PROIECT TEHNIC PENTRU REMEDIEREA HIDROIZOLAŢIEI CLĂDIRII ADMINISTRATIVE A SPITALULUI MUNICIPAL ORŞOVA.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII PENTRU PUBLICAREA ÎN MASS-MEDIA A ANUNŢURILOR REFERITARE LA ELABORAREA UNOR PROIECTE DE ACTE NORMATIVE, A HOTĂRÂRILOR CU CARATER NORMATIV ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL ŞI A DISPOZIŢIILOR CU CARACTER NORMATIV EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI ORŞOVA.

02.03.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE REALIZARE A UNUI STUDIU TEHNICO-ECONOMIC

PRIVIND EVOLUŢIA GRADULUI DE POLUARE APĂ, AER, SOL DIN ZONA DRUMURILOR

ORĂŞENEŞTI, EVOLUŢIA CHELTUIELILOR BUGETARE ALE ÎNTREŢINĂTORULUI DE DRUMURI, FLUIDIZAREA TRANSPORTULUI RUTIER PE DRUMURILE INTERIOARE ALE MUNICIPIULUI ORŞOVA, PRECUM ŞI INFLUENŢELE ECONOMICE ASUPRA POPULAŢIEI ŞI AGENŢILOR ECONOMICI

DIN MUNICIPIUL ORŞOVA.

 

14.03.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

        ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE REALIZARE DE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU URMĂTOARELE OBIECTIVE:

                                     -REABILITARE PARC DRAGALINA CU TEREN PATINE ROLE,

ZONĂ CONCURSURI CANOTAJ+RAMPE ACCES APĂ

-ELECTRIFICARE LAC RUDINA

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA  

         ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE REALIZARE DE PROIECTE TEHNICE PENTRU URMĂTOARELE OBIECTIVE:

                                         - PT STR. GRAŢCA INCLUSIV ADUCŢIUNE APĂ

                                         - PT ZID DE SPRIJIN PENTRU ŞCOALA GENERALĂ NR. 2

                                         - PT STR. VASILE ALECSANDRI INCLUSIVE REŢEA APĂ

                                         - PT+EXPERTIZARE LICEU TRAIAN LALESCU

 


01.04.2011
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ANGAJEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL “CONSTRUIRE CANTINĂ AJUTOR SOCIAL , DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT PENTRU DOMENIUL CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ C.

 

14.04.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

                ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL “CONSTRUIRE CANTINĂ AJUTOR SOCIAL, DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT PENTRU DOMENIUL CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INSTALAŢII

 AFERENTE CONSTRUCŢIILOR CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ C.

 

 

29.04.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVELE “CONSTRUIRE CANTINĂ AJUTOR SOCIALŞI „REABILITARE TROTUAR FALEZĂ SUD“ , DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT PENTRU DOMENIUL CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ C.

 

08.06.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ADĂPOST CAINI FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA“.

 

24.06.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ADĂPOST CAINI FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA“.

 
04.07.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA   

ACHIZIŢIONEAZĂ LUCRĂRI DE :

 PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REABILITARE SCĂRI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRĂZILE DIN MUNICIPIU, PENTRU OBIECTIVUL „REABILITARE PUNCT ACCES ÎNTRE STRĂZI”.

 

CAIET DE SARCINI

Scopul contractului: Reabilitare punct acces între străzi – proiectare şi execuţie

Amplasamentul: Lucrările se vor executa pe raza municipiului Orşova

 

05.07.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ADĂPOST CAINI FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA“.

 

22.07.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL “ÎNTREŢINERE STRAZI” , DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT PENTRU DOMENIUL DRUMURI, PODURI, TUNELE.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ADĂPOST CAINI FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA“.

 

04.08.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE EVALUARE DE BUNURI IMOBILIARE

PENTRU CONSTRUCŢIILE C1, C2 ŞI C3 CU TERENUL AFERENT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 292mp SITUAT ÎN ORŞOVA, STR. GHIOCEILOR.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE ÎNTOCMIRE DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA.

 

14.09.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL “REABILITARE PUNCT ACCES ÎNTRE STRĂZI” , DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT.

 

22.09.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVUL REABILITAREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL”, DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE ÎNTOCMIRE DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA CU O VALOARE ESTIMATĂ DE 15.000 LEI  INCLUSIV TVA.

 

26.09.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE EVALUARE DE BUNURI IMOBILIARE PENTRU TERENURILE

DESTINATE PARCULUI EOLIAN (4 PARCELE DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 225mp/PARCELĂ).

 

29.09.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVELE REABILITARE STR. GRAŢCA INCLUSIV ADUCŢIUNE APĂ-ETAPA I” ŞI “REABILITARE STR. V. ALECSANDRI INCLUSIV REŢEA APĂ-ETAPA I” DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT. SE POT DEPUNE OFERTE PENTRU UNUL SAU PENTRU AMBELE OBIECTIVE.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE PROIECTARE PENTRU “PROIECT TEHNIC ADĂPOST CÂINICU O VALOARE ESTIMATĂ DE 15.000 LEI (INCLUSIV TVA).

 

06.10.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE ÎNTOCMIRE DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA CU O VALOARE ESTIMATĂ DE 15.000 LEI  INCLUSIV TVA.

 

13.10.2011

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ PENTRU OBIECTIVELE ZID DE SPRIJIN PENTRU ŞCOALA GENERALĂ NR. 2  ORŞOVA – Etapa I” ŞI “REABILITARE SALĂ SPORT LICEUL TRAIAN LALESCU – ETAPA I” DIRIGINTE DE ŞANTIER ATESTAT. SE POT DEPUNE OFERTE PENTRU UNUL SAU PENTRU AMBELE OBIECTIVE

 

01.11.2011
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORŞOVA

ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICII DE PROIECTARE PENTRU “PROIECT TEHNIC INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE  GRĂDINIŢA NR. 2” CU O VALOARE ESTIMATĂ DE 15.000 LEI (INCLUSIV TVA).

16.12.2011
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

Achizitioneaza servicii pentru publicarea in mass-media a anunturilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative cu proiectele de hotarari insotite de expuneri de motive, note de fundamentare si rapoarte a hotararilor cu caracter normativ adoptate de consiliul local , a dispozitiilor cu caracter normativ emise de primarul municipiului Orsova si a minutelor si proceselor verbale ale sedintelor consiliului local al municipiului Orsova