Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova

 


Anul 2019
 

 

20.12.2019

 

16.12.2019

 

29.11.2019

 

25.11.2019

 

13.11.2019

 

21.10.2019

 

30.09.2019

 

17.09.2019

 

06.09.2019

  

30.08.2019

 

17.07.2019

 

27.06.2019

 

19.06.2019

 

30.05.2019

 

30.04.2019

 

16.04.2019

 

20.03.2019

 

28.02.2019

 

15.02.2019

 

04.02.2019

 

31.01.2019

 

04.01.2018

 

 

 

 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

HOTĂRĀRI 2019

 

 

 

20.12.2019

 

HOTĂRĀREA nr.94

privind aprobarea modificării HCL nr.44 adoptată la data de 27.06.2019

 

16.12.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16 decembrie 2019, ora 17,00 in cadrul sedintei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.93

privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public local si a

Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.92

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2020-2021,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.91

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte din

fondul locativ de stat din blocul PF9, proprietatea municipiului Orsova,

 aflate in administrarea Consiliului local

 

HOTĂRĀREA nr.90

privind suplimentarea bugetului local pe anul 2019

 

HOTĂRĀREA nr.89

privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii de locuinte sociale din fondul

locativ (PF7), care intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor

sociale destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.88

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii

vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2020 si a lucrarilor de interes

local pe care asistatii sociali le vor presta in anul 2020

 

HOTĂRĀREA nr.87

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 

29.11.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 noiembrie 2019, ora 11,00 in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.86

privind aprobarea formei de gestiune a serviciului

de iluminat public al municipiului Orsova

 

25.11.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 noiembrie 2019, ora 17,00 in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.85

privind aprobarea modificarii pretului si tarifului pentru serviciul public de

alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova, practicate de

operatorul SC Floricola SA Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.84

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-

teritoriale si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului-teren

si constructie aferent centralei termice nr.8, in suprafata de 571 mp,

situat in municipiul Orsova, strada Crizantemelor, nr.8, inscris in

CF nr.53929 si CF nr. 53929-C1-U2

 

HOTĂRĀREA nr.83

privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor tip ANL, din

proprietatea Statului Roman, administrate de Consiliul Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.82

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant

preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2019-2020

 

HOTĂRĀREA nr.81

privind aprobarea modificarii HCL nr.44 privind aplicarea la Programul privind

inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme cu proiectul

" Inchidere groapa deseuri menajere Orsova ", adoptata la data de 17.06.2019

 

HOTĂRĀREA nr.80

privind trecerea in domeniul privat al unitatii administrativ-

teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului, inscris in

CF nr.50920, in suprafata de 115 mp, catre d-nul Margel Simion, in vederea

extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.79

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-

teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului, inscris in

CF nr.53560, in suprafata de 53 mp, catre d-nul Mangu Aurel, in vederea

intrarii in legalitate a terasei construite

 

HOTĂRĀREA nr.78

privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Local al Municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.77

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2019

 

HOTĂRĀREA nr.76

privind aprobarea Statutului si al Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara " Zona Metropolitana Drobeta Turnu Severin "

 

13.11.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13 noiembrie 2019, ora 9,30 in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

21.10.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 octombrie 2019, ora 9,30 in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.74

privind rectificarea bugetului local prin suplimentare, virari de credite bugetare

cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2019

 

30.09.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 septembrie 2019, ora 11,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.73

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a

terenului, inscris in CF nr.53952, in suprafata de 450 mp, la solicitarea domnului

Petre Rozalian Mihai in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.72

privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr.66

adoptata la data de 17.09.2019

 

HOTĂRĀREA nr.71

privind modificarea si completarea anexei nr.2 la HCL nr.74 din 06 iulie 2017

privind stabilirea salariilor de baza, conform coeficientilor prevazuti in nomenclatorul

functiilor pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Orsova,

Serviciului Public de Asistenta Sociala cu personalitate juridica, precum si

stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali 

 

HOTĂRĀREA nr.70

privind aprobarea organigramei si a statului de functii si a numarului de personal

al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova si al Serviciului

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova,

fara personalitate juridica

 

17.09.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 septembrie 2019, ora 11,00 in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.69

privind completarea comisiei de validare aleasa prin Hotararea Consiliului

Local al municipiului Orsova nr.56(1) adoptata la data de 23.06.2016

 

HOTĂRĀREA nr.68

privind aprobarea asocierii municipiului Orsova cu municipiul Drobeta Turnu Severin -

municipiul resedinta de judet si cu unitatile administrativ-teritoriale ale

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Zona Metropolitana Drobeta Turnu

Severin " in vederea aderarii municipiului la Asociatie

 

HOTĂRĀREA nr.67

privind aprobarea modificarii HCL nr.40 adoptata la data de 28.03.2017

 

HOTĂRĀREA nr.66

privind rectificarea bugetului local prin suplimentare, virari de credite bugetare

cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2019

 

06.09.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 septembrie 2019, ora 11,00 in cadrul sedintei extraordinare

convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.65

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului

Orsova, pentru anul scolar 2019 - 2020

 

30.08.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 august 2019, ora 12,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.64

privind aprobarea denumirii " Concurs de role Doctor Muller Francisc "

ce se desfasoara in cadrul evenimentului " Zilele municipiului Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.63

privind acordarea titlului de

" Cetatean de onoare al municipiului Orsova ", domnului Brandusoiu Ion

 

HOTĂRĀREA nr.62

privind aprobarea participarii Municipiului Orsova la programul

" WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale,

in Municipiul Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.61

privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la

31 decembrie 2018, datorate bugetului local al municipiului Orsova,

de catre persoanele fizice si juridice

 

HOTĂRĀREA nr.60

privind aprobarea cererilor si atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor

proprietate privata a Municipiului Orsova, pentru construirea de locuinte,

conform Legii nr.15/2003

 

HOTĂRĀREA nr.59

privind aprobarea transmiterii, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra

imobilului in suprafata de 18924 mp, in favoarea Manastirii " Sfanta Ana "

 

HOTĂRĀREA nr.58

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2019

 

HOTĂRĀREA nr.57

privind aprobarea modificarii HCL nr.8 adoptata la data de 31.01.2019

 

HOTĂRĀREA nr.56

privind validarea mandatului de consilier local al d-nei NEDELCU ECATERINA

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.55

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui CERGAN ADRIAN

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.54

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui ȘOFICAN DORIN

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.53

privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui CIORECAN IULIAN HORIA

si vacantarea unui post de consilier local in cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

17.07.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 iulie 2019, ora 14,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.52

privind aprobarea " Plan Urbanistic Zonal Construire Locuinte Sociale,

 municipiul Orsova, jud. Mehedinti "

 

HOTĂRĀREA nr.51

privind aprobarea organizarii sarbatorii cultural-artistice

 " Zilele municipiului Orsova " in perioada 15 - 18 august 2019

 

HOTĂRĀREA nr.50

privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 18.45 mp din

incinta imobilului situat in municipiul Orsova, b-dul Portile de Fier, nr.32

catre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind darea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata totala de 70.78 mp din

incinta imobilului situat in municipiul Orsova, b-dul Portile de Fier, nr.32

catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul judetean Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.48

privind aprobarea prelungirii Contractului nr.15/2014 de delegare a gestiunii activitatii

de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.47

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului

de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

 

HOTĂRĀREA nr.46

privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova

nr.71(16) adoptata in data de 21.07.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 

27.06.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 iunie 2019, ora 12,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 27 iunie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.45

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale

si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului, inscis in CF nr.52543, in suprafata de 468 mp, la solicitarea doamnei Horescu maria in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.44

privind aplicarea la Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale

neconforme cu proiectul " Inchidere groapa deseuri menajere Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.43

privind mandatarea reprezentantului municipiului Orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA

pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la

SC Mehedinti Gaz SA, din data de 02.07.2019 si din data de 09.07.2019

 

19.06.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19 iunie 2019, ora 13,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 19 iunie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.42

privind reorganizarea activitatii Primariei municipiului Orsova, aprobarea

organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta

a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

HOTĂRĀREA nr.41

privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Orsova

nr.70(15) adoptata  la data de 21.07.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr.40

privind desfiintarea SERVICIULUI DE UTILITATI PUBLICE

" SALUBRIZARE, APA-CANAL SI TRANSPORT LOCAL ",

in subordinea Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.39

privind modificarea art.2 si art.3 din Hotararea

Consiliului Local al municipiului Orsova nr.28 adoptata in data de 30.04.2019

 

HOTĂRĀREA nr.38

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, prin suplimentare,

cāt si modificarea Programului de investitii pe anul 2019

 

HOTĂRĀREA nr.37

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare, completarea Caietului

de sarcini al serviciului, completarea si modificarea Contractului nr.10/2006

de delegarea a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Orsova

prin concesiune 

 

30.05.2019

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 30 mai 2019, ora 14,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 30 mai 2019

 

HOTĂRĀREA nr.36

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.53682, in suprafata de 69 mp, catre domnul Mircea Robert

Cristian in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.35

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.50732, in suprafata de 256 mp, la solicitarea domnului Macovei Mitica

 in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.34

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii

administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii prin atribuire directa a terenului,

inscris in CF nr.51977, in suprafata de 30 mp, la solicitarea domnului Marius Mihai

 in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.33

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2019

 

Anexa nr.1 - Total venituri buget local - 31.03.2019

 

Anexa nr.1 - Total cheltuieli buget local - 31.03.2019

 

Anexa nr.2 - Total venituri proprii, subventii buget local - 31.03.2019

 

Anexa nr.2 - Total cheltuieli din venituri proprii - 31.03.2019

 

30.04.2019

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 30 aprilie 2019, ora 14,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 30 aprilie 2019

 

HOTĂRĀREA NR.32

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - teren si constructie

aferenta spatiului comercial, situat in Piata 1800, Municipiul Orsova, strada Eroilor

nr.1, sc.A, ap.4 Parter, judetul Mehedinti, inscris in C.F. nr.50810/19.04.2018

 

HOTĂRĀREA NR.31

privind votul reprezentantului Consiliului Local al UAT Orsova,

in Adunarea Generala a ADIS MH din data de 14.05.2019

 

HOTĂRĀREA NR.30

privind modificarea si completarea Programului de investitii publice pe anul 2019

 

HOTĂRĀREA NR.29

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul Consultativ de Administratie al Parcului Natural Portile de Fier

 

HOTĂRĀREA NR.28

privind emiterea Acordului de Ocupare temporara teren din domeniul public si stabilirea

unor reguli menite sa asigure un climat optim si echitabil pentru toti cei care detin in proprietate pontoane plutitoare amplasate pe luciul de apa al Golfului Cerna de-a lungul Falezei Turistice a municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA NR.27

privind aprobarea documentatiei de atribuire a " Contractului de delegare prin concesiune

 a serviciului public de salubritate ( colectarea separata, administrarea statiei de transfer zonala, transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, provenite din activitatile comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Mehedinti, Lot 1 - zona Orsova "

 

HOTĂRĀREA NR.26

privind aprobarea unor masuri si criterii referitoare la punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea

 unei locuinte proprietate personala

 

HOTĂRĀREA NR.25

privind actualizarea si validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea

privata a municipiului Orsova ce urmeaza a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile

 Legii nr.15/2003

 

HOTĂRĀREA NR.24

privind acceptul autoritatii locale pentru folosinta zonei

malului fluviului Dunarea in mod nelimitat de catre Politia de Frontiera Romana

 

16.04.2019

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 16 aprilie 2019, ora 16,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 16 aprilie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.23

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019

 

20.03.2019

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 20 martie 2019, ora 16,30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 20 martie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.22

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.17 privind aprobarea alocarii din bugetul local a cotei de 2%, cofinantare pentru proiectul transfrontalier Romania - Serbia, cu numar de identificare RORS-225 " Folosirea potentialului ascuns: sinergiile institutionale transfrontaliere ca solutie eficienta pentru imbunatatirea serviciilor de sanatate oferite de Spitalul Municipal Orsova si Centrul de Sanatate Kladovo in domeniul prevenirii si tratarii cancerului ", adoptata la data de 15.02.2019

 

28.02.2019

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 28 februarie 2019, ora 16,30 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 28 februarie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.21

privind darea in folosinta a obiectivului de investitie " Extindere retea joasa tensiune

Dealul Postei " prin contract de comodat operatorului de retea

Distributie Energie Oltenia S.A.

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta

in cazurile de violenta domestica

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2019

 

15.02.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15 februarie 2019, ora 16,30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 15 februarie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.18

privind aprobarea rectificarii valorii surselor de finantare din HCL nr.44/14.06.2018

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind aprobarea alocarii din bugetul local a cotei de 2%, cofinantare pentru proiectul transfrontalier Romania - Serbia, cu numar de identificare RORS-225 " Folosirea potentialului ascuns: sinergiile institutionale transfrontaliere ca solutie eficienta pentru imbunatatirea serviciilor de sanatate oferite de Spitalul Municipal Orsova si Centrul de Sanatate Kladovo in domeniul prevenirii si tratarii cancerului "

 

04.02.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 04 februarie 2019, ora 16,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 04 februarie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind constituirea unei comisii in vederea verificarii activitatii managerului

Spitalului Municipal Orsova din perioada 05.04.2017 - 15.01.2019

 

31.01.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31 ianuarie 2019, ora 16,30 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 31 ianuarie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale

si aprobarea concesionarii prin licitatie directa a terenului, inscris in CF nr.51072 si

CF nr.53818, in suprafata de 297 mp, la solicitarea domnului Barbulescu Gheorghe in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale,

din fondul locativ (PF7), destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii,

construite prin ANL, in municipiul Orsova, jud. Mehedinti, care au intrunit criteriile

restrictive si care au fost inscrisi pe lista aprobata prin Hotararea Consiliului Local al

municipiului Orsova nr.4 din 30.01.2018

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma

de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ

al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a

Directiei de Asistenta Sociala Orsova pentru perioada 2019 - 2024

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind aprobarea Planului anual de actiune

al Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.31 privind modificarea si completarea

Hotararii Consiliului Local nr.98 din 02.10.2017, adoptata in data de 22.05.2018

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici

actualizati si a asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli

care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, al obiectivului de investitii

" Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati ( apa potabila, apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind aprobarea modificarii tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare si

transport deseuri municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, activitatea de depozitare controlata a deseurilor municipale, activitatea de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici neasimilabile celor menajere, activitatea de colectare, transportul si depozitarea

deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari, activitati ale Serviciului

de salubrizare din municipiul Orsova, prestat de S.C. Floricola S.A.

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui CIORECAN IULIAN-HORIA

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

04.01.2019

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 04 ianuarie 2019, ora 16,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiului Local al municipiului Orsova din data de 04 ianuarie 2019

 

HOTĂRĀREA nr.3

privind mandatarea reprezentantului municipiului Orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA

pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

la SC Mehedinti Gaz SA, din data de 14.01.2019 si alternativ din 17.01.2019

 

HOTĂRĀREA nr.2

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii

vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2019 si a lucrarilor de interes local

pe care asistatii sociali le vor presta in anul 2019

 

HOTĂRĀREA nr.1

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie