Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova

 


Anul 2018
 

 

 

10.12.2018

 

03.12.2018

 

14.11.2018

 

07.11.2018

 

05.11.2018

 

18.10.2018

 

19.09.2018

 

06.09.2018

 

14.08.2018

 

30.06.2018

 

14.06.2018

 

29.05.2018

 

25.05.2018

 

22.05.2018

 

27.04.2018

 

17.04.2018

 

29.03.2018

 

22.02.2018

 

19.02.2018

 

16.02.2018

 

05.02.2018

 

30.01.2018

 

15.01.2018

 

05.01.2018

 

 

 

 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

HOTĂRĀRI 2018

 

 

 

10.12.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10 decembrie 2018, ora 16.30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 10 decembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.83

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,

prin suplimentarea de credite bugetare si asigurarea finantarii obiectivelor de investitii

 

03.12.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 03 decembrie 2018, ora 16.30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 03 decembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.82

privind aprobarea Proiectului Tehnic

" Reabilitare iluminat public stradal in municipiul Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.81

privind aprobarea proiectului " Cresterea eficientei energetice, construire centrala

termica si realizare rezervor ingropat, lichid la cladirea publica Colegiul Tehnic Dierna "

din Orsova si a cheltuielilor conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului

 

HOTĂRĀREA nr.80

privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie

" Cresterea eficientei energetice, construire centrala termica si realizare rezervor

ingropat, lichid la cladirea publica Colegiul Tehnic Dierna " si aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

 

HOTĂRĀREA nr.79

privind aprobarea proiectului " Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu " din Orsova, a valorii totale

a acestuia, a contributiei proprii in proiect si aprobarea cheltuielilor conexe ce pot

aparea pe durata implementarii proiectului

 

HOTĂRĀREA nr.78

privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie

" Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare la cladirea publica

Liceul Teoretic Traian Lalescu " si aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

14.11.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 noiembrie 2018, ora 16.30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 14 noiembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.77

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,

prin suplimentare de credite bugetare

 

07.11.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 07 noiembrie 2018, ora 16.30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 07 noiembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.76

privind aprobarea schimbarii denumirii Colegiului Tehnic " Dierna " din municipiul Orsova

in Liceul Tehnologic " Dierna " din municipiul Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.75

privind aprobarea studiului de oportunitate la proiectul

" Modernizare si Dotare Ambulatoriu - Spitalul Municipal Orsova "

 

05.11.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 05 noiembrie 2018, ora 16.30 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 05 noiembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.74

privind modificarea si completarea HCL nr.65(10) privind reconstituirea comisiei

locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova, adoptata la data de

21.07.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr.73

privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii de locuinte sociale din fondul

locativ (PF7), care intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor sociale

destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.72

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local

care pot fi anulate

 

HOTĂRĀREA nr.71

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2018

 

HOTĂRĀREA nr.70

privind aprobarea revizuirii Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie

" Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova "

si aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

HOTĂRĀREA nr.69

privind folosirea sumei de 2500 lei pentru plata

chiriei medicilor de la Spitalul Municipal Orsova

 

18.10.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18 octombrie 2018, ora 16.30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 18 octombrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.68

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,

prin virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul

 

HOTĂRĀREA nr.67

privind aprobarea proiectului Modernizare si Dotare Ambulatoriu - Spitalul Municipal

Orsova si a cheltuielilor legate de proiect

 

HOTĂRĀREA nr.66

privind modificarea bugetului local pe anul 2018, prin suplimentare de credite bugetare,

completarea si modificarea programului de investitii pe anul 2018

 

19.09.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19 septembrie 2018, ora 14.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 19 septembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.65

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin retragere

si virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul

 

HOTĂRĀREA nr.64

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.98

adoptata la data de 02.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr.63

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant

preuniversitar, de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2018/2019

 

HOTĂRĀREA nr.62

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

pentru anul scolar 2018/2019

 

HOTĂRĀREA nr.61

privind modificarea HCL nr.45 privind aprobarea incheierii unor contracte de asociere

a Consiliului Local al municipiului Orsova privind realizarea obiectivelor de interes public,

adoptata la data de 14.06.2018

 

HOTĂRĀREA nr.60

privind validarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privata a

municipiului Orsova ce urmeaza a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de

locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

HOTĂRĀREA nr.59

privind incetarea aplicabilitatii HCL nr.86 privind interzicerea inchirierii de catre

unitatile de invatamant a cantinelor, salilor si terenurilor de sport in scopul desfasurarii

unor evenimente cu caracter festiv ( nunti, botezuri, banchete ), adoptata

in data de 12.09.2013

 

06.09.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 septembrie 2018, ora 18.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova

din data de 06 septembrie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.58

privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata totala de 39,33 mp

din Piata 1800, apartinand Municipiului Orsova, catre reprezentantul Circumscriptiei

Sanitar Veterinare de Control Oficial a D.S.V.S.A. Mehedinti, dr. Bordea Eugen

 

HOTĂRĀREA nr.57

privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al municipiului Orsova " ,

domnului VADASTREANU LUCIAN

 

HOTĂRĀREA nr.56

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2018

 

14.08.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 august 2018, ora 20.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 14 august 2018

 

HOTĂRĀREA nr.55

privind insusirea recursului declarat de Primarul municipiului Orsova, in numele si

pentru Consiliul Local al municipiului Orsova si Unitatea Administrativ-Teritoriala

municipiul Orsova, impotriva sentintei civile nr. 3084/2017 si incheierii de sedinta din

data de 08.12.2017, pronuntate in dosarul nr. 1038/101/2017, de Tribunalul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.54

privind aprobarea Programulu si Acordului de parteneriat pentru organizarea

festivitatilor cu ocazia " Zilelor municipiului Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.53

privind rectificarea bugetului local pe anul 1018 prin suplimentari de credite bugetare, completarea Programului de Investitii pe anul 2018 si completarea HCL nr.45/14.06.2018

 

 

30.06.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 iunie 2018, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30 iunie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.52

privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza

de servicii de ingrijire la domiciliu

 

HOTĂRĀREA nr.51

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al

Compartimentului Cantina ajutor social din cadrul

Directiei de Asistenta Sociala Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.50

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al

Compartimentului de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice din cadrul

Directiei de Asistenta Sociala Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Orsova

a unor imobile ( terenuri si/sau constructii ) situate in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.48

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

14.06.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 iunie 2018, ora 14.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 14 iunie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.47

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,

prin suplimentare

 

HOTĂRĀREA nr.46

privind modificarea si completarea art.1 si art.3 din HCL nr.40 privind aprobarea

constituirii Grupului de Initiativa Locala si al Regulamentului de functionare a acestuia, cooperarea cu Consiliul Local al Municipiului Orsova in vederea implementarii unor

proiecte de imbunatatire a situatiei romilor si a " Planului de actiune privind includerea

minoritatilr rome " 2013 - 2015, adoptata la data de 30.04.2013

 

HOTĂRĀREA nr.45

privind aprobarea incheierii unor contracte de asociere a consiliului Local

al municipiului Orsova privind realizarea obiectivelor de interes public

 

HOTĂRĀREA nr.44

privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Locuinte sociale, str.Ghioceilor, municipiul Orsova, judetul Mehedinti ", aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, aprobarea destinatiei de locuinte sociale si aprobarea surselor de finantare si aportul fiecareia la realizarea investitiei

 

 

29.05.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 mai 2018, ora 12.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29 mai 2018

 

HOTĂRĀREA NR.43

privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Orsova, in calitate de

organizator al sarbatorii " Zilele municipiului Orsova " in perioada 15-19 august 2018

si constituirea Comitetului de organizare

 

HOTĂRĀREA NR.42

privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova

in AGA ADIS Mehedinti, pentru a vota punctele de pe ordinea de zi

a Adunarii Generale din data de 15.06.2018

 

HOTĂRĀREA NR.41

privind trecerea in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea

concesionarii fara licitatie publica a terenului, inscris in CF nr.53678, in suprafata de

24 mp, catre d-nul Stoicovici Ionel in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA NR.40

privind completarea HCL nr.63 din 10.07.2013 - privind stabilirea unor norme locale

pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul public si privat al municipiului, strazi, trotuare, alei pietonale, spatii verzi, parcuri, parcari si locuri de joaca pentru copii, piete, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea localitatii, fluidizarea circulatiei in

municipiul Orsova, precum si sanctiunile contraventionale ce se aplica in cazul nerespectarii acestora de catre persoane fizice sau juridice

 

HOTĂRĀREA NR.39

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Erimescu Filip

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA NR.38

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Bogasieru Adrian-Marin

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA NR.37

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Enasescu Ion

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

 

25.05.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 mai 2018, ora 12.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 25 mai 2018

 

HOTĂRĀREA nr.36

privind aprobarea reproducerii in anul 2018 a logo-ului dedicat Centenarului Marii Uniri

 de la 1918 pe prima pagina a actelor administrative ale autoritatilor publice locale

ale municipiului Orsova si ale institutiilor din subordine

 

HOTĂRĀREA nr.35

privind aprobarea raportului de evaluare, trecerea din domeniul public in domeniul privat

al Unitatii Administrativ Teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a

terenului in suprafata de 408 mp, inscris in CF nr.50562, situat in municipiul Orsova,

B-dul 1 Decembrie 1918 catre SC Flamad SRL, pentru extinderea constructiei existente 

 

HOTĂRĀREA nr.34

privind aprobarea Planului anual de actiune al

Directiei de Asistenta Sociala Orsova privind serviciile sociale

 

HOTĂRĀREA nr.33

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2018

 

Total venituri buget local - 31.03.2018

 

Total venituri proprii buget local - 31.03.2018

 

Total cheltuieli buget local - 31.03.2018

 

Total cheltuieli din venituri proprii - 31.03.2018

 

 

22.05.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 mai 2018, ora 10.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 22 mai 2018

 

HOTĂRĀREA nr.32

privind desemnarea reprezentantului municipiului Orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA

si acordarea mandatului pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale

Ordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA, din data de 23.05.2018 si alternativ

din 30.05.2018 

 

HOTĂRĀREA nr.31

privind modificarea si completarea

Hotărārii Consiliului Local nr.98 din 02.10.2018

 

27.04.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 aprilie 2018, ora 09.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27 aprilie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.30

privind aprobarea cofinantarii cu suma de 820 lei la care se adauga TVA,

a unui " Echipament Medical de Screening Auditiv prin Otoemisiuni Acustice la Nou

Nascuti " la Spitalul municipal Orsova, judetul Mehedinti, in valoare totala de

8200 lei la care se adauga TVA

 

HOTĂRĀREA nr.29

privind completarea Programului de investitii,

ca anexa a bugetului local pe anul 2018

 

HOTĂRĀREA nr.28

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale,

din fondul locativ (PF7), destinate inchirierii, din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.27

privind modificarea HCL nr.71(6) privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirirerii, construite prin ANL, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL, adoptata la data de 21.07.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr.26

privind modificarea HCL nr.70(5) privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte destinate inchirierii, adoptata la data de 21.07.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 

17.04.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 aprilie 2018, ora 16.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 17 aprilie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.25

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

al Clubului Sportiv Municipal Dierna Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.24

privind aprobarea modalitatii de calculare a taxei pentru eliberarea atestatelor

de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

HOTĂRĀREA nr.23

privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica

organizata in vederea atribuirii " Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare ( colectare separata, administrarea statiei de transfer zonala, transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori) din judetul Mehedinti, Lot 1 - zona Orsova " ...

( vizualizare integrala ... )

 

HOTĂRĀREA nr.22

privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Orsova

in AGA - ADIS pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale

din data de 20.04.2018

 

29.03.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 martie 2018, ora 16.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29 martie 2018

 

HOTĂRĀREA nr.21

privind acordarea titlului de " Cetățean de onoare al municipiului Orsova "

domnului IULICĂ RUICAN

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind acordarea titlului de " Cetățean de onoare al municipiului Orsova "

domnului NICOLAE VULPE

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii de locuinte sociale din fondul locativ

(PF7), care intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor sociale

destinate inchirierii, municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.18

privind aprobarea raportului de evaluare, trecerea din domeniul public in domeniul privat

al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a

terenului in suprafata de 90 mp, inscris in CF nr.53372, situat in municipiul Orsova,

b-dul Portile de Fier, catre SC Paticom SRL, pentru extinderea constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind aprobarea raportului de evaluare, trecerea din domeniul public in domeniul privat

al unitatii administrativ-teritoriale si aprobarea concesionarii fara licitatie publica a

terenului in suprafata de 101 mp, inscris in CF nr.53646, situat in municipiul Orsova,

str. Eroilor, catre Stretcu Adrian, pentru extinderea constructiei existente

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind prelungirea contractelor de inchiriere

a terenurilor pentru folosinta agricola

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu Agentia Judeteana

pentru Ocuparea Fortei de Munca Mehedinti nr.12014/12.10.2015, pentru spatiul

situat in strada Portile de Fier nr.32, Orsova, Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al

Directiei de Asistenta Sociala Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind aprobarea constituirii Colegiului Director al

Directie de Asistenta Sociala Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala al municipiului Orsova, cu

personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, in Directia de

Asistenta Sociala a municipiului Orsova, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,

prin utilizarea din excedentul anului 2017

 

22.02.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 februarie 2018, ora 16.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 22.02.2018

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, prin suplimentare

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a cuantumului alocatiei de

hrana si a contributiei de intretinere suportata de parinte/reprezentant legal, pentru

un copil care frecventeaza cresa in municipiul Orsova - " Centru de educare si

ingrijire pe timpul zilei pentru copii cu varste cuprinse intre 0-3 ani ", pentru anul 2018

 

19.02.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19 februarie 2018, ora 13.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 19.02.2018

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

 

ANEXA NR.1 - PROPUNERI VENITURI PT. ANUL 2018

 

ANEXA NR.2 - PROPUNERI CHELTUIELI PT. ANUL 2018

 

ANEXA NR.3 - PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2018

 

16.02.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 16 februarie 2018, ora 17.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

 sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 16.02.2018

 

05.02.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 05 februarie 2018, ora 16.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 05.02.2018

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind modificarea HCL nr.98, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si

Functionare al Comitetului Director si al bazei materiale necesare functionarii

Clubului Sportiv municipal Dierna, adoptata la data de 02.10.2017

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind aprobarea Regulamentului de functionare si de ordine interioara a

Salii de Sport cu Nivel de Practica Sportiva - Scoala gimnaziala " Petru Dumitriu ",

din municipiul Orsova

 

30.01.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 ianuarie 2018, ora 16.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30.01.2018

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova

in AGA ADIS Mehedinti, pentru a vota punctele de pe ordinea de zi

a Adunarii Generale din data de 02.02.2018

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind aprobarea listei cu solicitantii de locuinte, care intrunesc criteriile

restrictive de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii

construite prin ANL, din municipiul Orsova

 

15.01.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15 ianuarie 2018, ora 16.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 15.01.2018

 

HOTĂRĀREA nr.3

privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2018-2019, de pe raza municipiului Orsova

 

05.01.2018

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 05 ianuarie 2018, ora 13.30 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 05.01.2018

 

HOTĂRĀREA nr.2

privind modificarea punctelor C2 si C3 din anexa nr.1 la HCL nr.63/31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.1

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie