Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova

 


Anul 2017
 

 

 

22.12.2017

 

14.12.2017

 

28.11.2017

 

27.11.2017

  

17.11.2017

 

02.11.2017

 

31.10.2017

 

11.10.2017

 

02.10.2017

 

28.09.2017

 

31.08.2017

 

21.08.2017

 

27.07.2017

 

06.07.2017

 

31.05.2017

 

26.05.2017

  

25.04.2017

 

11.04.2017

 

28.03.2017

 

09.03.2017

 

28.02.2017

 

17.02.2017

 

13.02.2017

 

 01.02.2017 

 

26.01.2017

 

 

 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

HOTĂRĀRI 2017

 

 

 

 

22.12.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 decembrie 2017, ora 10.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 22 decembrie 2017

 

14.12.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 14 decembrie 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 14.12.2017

 

HOTĂRĀREA nr.113

privind rectificarea bugetului ,ocal pe anul 2017, prin suplimentare si virare de

credite bugetare de la un capitol bugetar la altul, cat si de la un obiectiv de investitii

la altul

 

HOTĂRĀREA nr.114

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

" Reabilitare sala de sport a Liceului Traian Lalescu " si aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

 

HOTĂRĀREA nr.115

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

" Reabilitare sala de sport a Colegiului Dierna " si aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

 

HOTĂRĀREA nr.116

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor

presta activitati in folosul comunitatii in anul 2018 si a lucrarilor de interes local

pe care asistatii social le vor presta in anul 2018

 

HOTĂRĀREA nr.117

privind aprobarea schimbului de locuinta, in imobilul din str.Bujorului, nr.1A,

de la ap.1, sc.B, la ap.11, sc.A, Orsova, jud. Mehedinti

 

28.11.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 noiembrie 2017, ora 12.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28 noiembrie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.112

 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare

 

27.11.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 noiembrie 2017, ora 10.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27 noiembrie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.106

privind aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

 

HOTĂRĀREA nr.107

privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale

 

HOTĂRĀREA nr.108

privind necesitatea aprobarii listei cu repartizarea locuintelor destinate

inchirierii care intrunesc criteriile de acces, pentru solicitantii de locuinte din fondul

locativ, din municipiul Orsova, jud.Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.109

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului - teren si constructie

aferent centralei termice nr.5, in suprafata de 425 mp, situat in municipiul Orsova,

b-dul 1 Decembrie 1918, nr.28A, inscris in C.F. nr.50582

 

HOTĂRĀREA nr.110

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, de catre personalul contractual si modificarea Statului de functii al Serviciului public de asistenta sociala, cu personalitate juridica, din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.111

privind aprobarea sustinerii financiare in vederea editarii

operei poetului Honoriu Spataru

 

17.11.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 noiembrie 2017, ora 13.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 17.11.2017

 

HOTĂRĀREA nr.105

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, prin suplimentare de

credite bugetare si complectarea programului de investitii pe anul 2017

 

02.11.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 02 noiembrie 2017, ora 12.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 02 noiembrie 2017

 

31.10.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31 octombrie 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 31 octombrie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.100

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, al doamnei Iovanovici Oana Mirela

 

HOTĂRĀREA nr.101

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Macovei Mitică

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

11.10.2017

 

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 11 octombrie 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei de indată a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 11 octombrie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.99

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

 

02.10.2017

 

HOTĂRĀREA nr.94

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, completarea si modificarea

Programului de investitii pe anul 2017

 

Anexa la HCL nr.94/02.10.2017

 

HOTĂRĀREA nr.95

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

pentru anul scolar 2017 - 2018

 

HOTĂRĀREA nr.96

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar

 de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2017 - 2018

 

HOTĂRĀREA nr.97

privind necesitatea aprobarii listei de repartizare a locuintelor pentru tineri,

construite prin ANL, din fondul locativ, destinate inchirierii, in municipiul Orsova

 

Anexa la HCL nr.97/02.10.2017

LISTA DE REPARTIZARE

 

HOTĂRĀREA nr.98

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare,

al Comitetului Director si al bazei materiale necesare functionarii

Clubului Sportiv Municipal Orsova

 

Anexa la HCL nr.98/02.10.2017

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL DIERNA ORSOVA

 

 

28.09.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 septembrie 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 

31.08.2017

 

HOTĂRĀREA nr.86

privind aprobareatarifelor de inchiriere pentru prestari servicii a utilajelor din

dotarea Serviciului de Utilitati Publice cu personalitate juridica, salubrizare, apa-canal

si transport local, in subordinea Consiliului Local al municipiului Orsova,

in interes propriu si tert

 

HOTĂRĀREA nr.87

privind modificarea si completarea art.nr.1 la HCL nr.57 privind darea in administrare

si exploatare a utilajelor catre Serviciul de Utilitati Publice cu personalitate juridica, salubrizare, apa-canal si transport local, in subordinea Consiliului Local al municipiului Orsova, adoptata in 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.88

privind trecerea din proprietatea publica a municipiului Orsova in proprietatea publica

a Statului si darea in administrare Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii

Stiintifice, a unor bunuri

 

HOTĂRĀREA nr.89

privind aprobarea folosirii resurselor financiare din bugetul local al UATM Orsova,

pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare Serviciului de Utilitati Publice cu personalitate juridica, salubrizare, apa-canal si transport local,

in subordinea Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.90

pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea, exploatarea si administrarea

locuintelor sociale din fondul locativ al municipiului Orsova, precum si a contractului

de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinte 

 

HOTĂRĀREA nr.91

privind stabilirea criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele sociale, cu chirie

din fondul locativ de stat, precum si a cererii de atribuire a unei locuinte sociale

 

HOTĂRĀREA nr.92

privind aprobarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie,

" Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova "

si aprobarea indicatorilor

 

HOTĂRĀREA nr.93

privind aprobarea proiectului " Imbunatatirea consumurilor energetice ale Spitalului Municipal din Orsova ", a valorii totale a acestuia, a contributiei proprii in proiect si aprobarea cheltuielilor conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului

 

 

21.08.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 august 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 21 august 2017

 

HOTĂRĀREA nr.85

privind aprobarea rectificarii anexei nr.1 la HCL nr.29 din 09.03.2017

 

Anexa la HCL nr. 85 din 21.08.2017

 

 

27.07.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 iulie 2017, ora 14.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.76

privind aprobarea documentatiei de urbanism - Reactualizare Plan Urbanistic

General Orsova si Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Orsova

 

Anexa la HCL nr.76 din 27.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.77

privind aprobarea " Strategiei de dezvoltare locala a

municipiului Orsova pentru perioada 2017-2020 "

 

Anexa la HCL nr.77 din 27.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.78

privind aprobarea " Strategiei de eficienta energetica a

municipiului Orsova pentru perioada 2017-2020 "

 

Anexa la HCL nr.78 din 27.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.79

privind infiintarea Clubului Sportiv municipal CSM Dierna

 

HOTĂRĀREA nr.80

privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de reprezentare

a autoritatilor locale in fata instantelor judecatoresti

 

HOTĂRĀREA nr.81

privind aprobarea Programului si Contractului pentru organizarea festivitatilor

cu ocazia " Zilelor municipiului Orsova "

 

Anexa nr.1 la HCL nr.81 din 27.07.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.81 din 27.07.2017

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA

" ZILELOR MUNICIPIULUI ORȘOVA " IN PERIOADA 13-15 AUGUST 2017

 

HOTĂRĀREA nr.82

privind stabilirea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare ce se vor aplica in

activitatea de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor solide, cu exceptia

celor toxice, periculoase sau cu regim special de la populatie

 

Anexele nr.1 si 2 la HCL nr.82 din 27.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.83

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a centrului de educare

si ingrijire pe timpul zilei pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 3 ani

( cresa )

 

Anexa la HCL nr. 83 din 27.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.84

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Anghel Antanasie

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

 

06.07.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 iulie 2017, ora 14.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 06 iulie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.73

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, prin suplimentari,

virari si completarea Programului de investitii pe anul 2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.73/06.07.2017

 

HOTĂRĀREA nr.74

privind stabilirea salariilor de baza, conform coeficientilor prevazuti in nomenclatorul functiilor pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Orsova,

Serviciului Public de Asistenta Sociala cu personalitate juridica, precum si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali

 

Anexa nr.1 la HCL nr.74/06.07.2017

NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR - PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

 

Anexa nr.2 la HCL nr.74/06.07.2017

 NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR - Serviciului Public de Asistenta Sociala al

municipiului Orsova, cu personalitate juridica

 

HOTĂRĀREA nr.75

privind aprobarea criteriilor de selectie, a conditiilor de participare si a clauzelor contractuale minime pentru organizarea festivitatilor cu ocazia

" Zilelor municipiului Orsova "

 

 

31.05.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31 mai 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.63

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 

Anexa nr.1 la HCL nr.63/31.05.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.63/31.05.2017

 

Anexa nr.3 la HCL nr.63/31.05.2017

 

Anexa nr.4 la HCL nr.63/31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.64

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2017

 

Total venituri - Bugetul local

 

Total venituri proprii - Bugetul local

 

Total cheltuieli - Bugetul local

 

Cheltuieli din venituri proprii - Bugetul local

 

HOTĂRĀREA nr.65

privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului

de venituri si cheltuieli al municipiului Orsova, pentru perioada 2017-2019 pentru

" Reabilitare strada Banatului, inclusiv retea de apa "

 

Anexa nr.1 la HCL nr.65/31.05.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.65/31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.66

privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului

de venituri si cheltuieli al municipiului Orsova, pentru perioada 2017-2019 pentru

" Agrement la Golful Orsova "

 

Anexa nr.1 la HCL nr.66/31.05.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.66/31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.67

privind aprobarea schimbului de locuinta, in imobilul din str. Portile de Fier, nr.7,

de la Ap.63, in imobilul din str. Portile de Fier, nr.9, ap.21 si ap.22, Orsova, jud.Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.68

privind metodologia de furnizare a serviciilor sociale de ingrijire

la domiciliul persoanelor varstnice dependente

 

Anexa la HCL nr.68/31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.69

privind organizarea impreuna cu Clubul Sportiv Scolar Orsova a Regatei internationale

" Portile de Fier ", ce va avea loc in perioada 02.06.2017 - 04.06.2017 si a alocarii

in acest scop a sumei de 5000 lei

 

Anexa la HCL nr.69/31.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.70

privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Orsova, in calitate de

organizator al sarbatorii " Zilele municipiului Orsova " in perioada 13-15 august 2017

si constituirea Comitetului de organizare

 

HOTĂRĀREA nr.71

privind aprobarea desfasurarii Sarbatorii Rusaliilor - " Ruga Orsoveana "

in municipiul Orsova in perioada 04 iunie - 05 iunie 2017, a Sfintei Marii in perioada

07 septembrie - 08 septembrie 2017, in cartierele SUD, NORD si MAGRINI

 

HOTĂRĀREA nr.72

privind aprobarea asocierii Municipiului Orsova, prin Consiliul Local al municipiului Orsova

cu S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. in vederea organizarii evenimentului cultural-artistic

Serbarile Timisoreana " Festivalul Traditional al Mestesugarilor " editia a I-a

in perioada 16-18 iunie 2017

 

Anexa la HCL nr.72/31.05.2017

 

 

26.05.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 MAI 2017, ora 15.00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.55

privind darea in administrare a Serviciului de Utilitati Publice cu personalitate

juridica, salubrizare, apa-canal si transport local, in subordinea Consiliului Local

al municipiului Orsova si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale serviciului de

utilitati publice infiintat in baza HCL nr.30 din 09.03.2017,

pentru perioada 01.04.2017 - 31.12.2017

 

Anexa la HCL nr.55 din 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.56

la proiectul de hotarare privind organizarea a Serviciului de Utilitati Publice cu

personalitate juridica, salubrizare, apa-canal si transport local, in subordinea

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.56 din 26.05.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.56 din 26.05.2017

 

Anexa nr.3 la HCL nr.56 din 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.57

privind darea in administrare si exploatare a utilajelor catre Serviciul de Utilitati Publice

cu personalitate juridica, salubrizare, apa-canal si transport local, in subordinea

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

Anexa la HCL nr.57 din 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.58

privind stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare ce se vor

aplica in activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor solide, cu

exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special de la populatie

 

Anexa nr.1 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

Anexa nr.3 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

Anexa nr.4 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

Anexa nr.5 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

Anexa nr.6 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

Anexa nr.7 la HCL nr.58 din 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.59

privind aprobarea Strategiei de Implementare a unui Sistem de Management

Integrat al Deseurilor in municipiul Orsova

 

Anexa la HCL nr.59 din 26.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.60

privind apararea intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in dosarul

nr.1038/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului mehedinti, dupa declinarea dosarului

nr.1237/274/2016, de catre Judecatoria Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.61

privind votul reprezentantului Consiliului Local Orsova in

Adunarea Generala ADIS Mehedinti din data de 29.05.2017

 

HOTĂRĀREA nr.62

privind darea in administrare Serviciului Public de Asistenta Sociala cu personalitate

juridica al  Consiliului Localal municipiului Orsova, a blocului de locuinte sociale PF 7,

situat in str. Portil de Fier nr.7 din municipiul Orsova, judetul Mehedinti

 

Anexa la HCL nr.62 din 26.05.2017

 

25.04.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 aprilie 2017, ora 15.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 25 aprilie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.51

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local

 

HOTĂRĀREA nr.52

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Baratky N. Felix

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.53

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local

 

HOTĂRĀREA nr.54

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

 

11.04.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 11 aprilie 2017, ora 14.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 11 aprilie 2017

 

 

28.03.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 martie 2017, ora 15.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28 martie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.32

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local

 

HOTĂRĀREA nr.33

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Jianu Florea

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.34

privind revocarea art.1 lit.d si lit.e din HCL nr.11/26.01.2017, privind retragerea

dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite prin HCL nr.39/29.04.2004

 

HOTĂRĀREA nr.35

privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere

a terenurilor pentru folosinta agricola

 

Anexa la HCL nr.35/28.03.2017

 

HOTĂRĀREA nr.36

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017

 

Anexa nr.1 la HCL nr.36/28.03.2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.36/28.03.2017

 

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2017

 

HOTĂRĀREA nr.37

privind transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 50 de ani a postului trafo,

situat in B-dul Portile de Fier langa imobilul nr.13 care asigura alimentarea cu energie electrica a Scolii Gimnaziale " Petru Dumitriu " prin contract de comodat operatorului de

retea S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. CRAIOVA

 

HOTĂRĀREA nr.38

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a cuantumului alocatiei de hrana

si a contributiei de intretinere suportata de parinte/reprezentant legal, pentru un copil care frecventeaza cresa in municipiul Orsova - " Centru de educare si ingrijire pe timpul zilei, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 3 ani " pentru anul 2017

 

HOTĂRĀREA nr.39

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica

" Eliminare efecte calamitati strada Linistii "

 

HOTĂRĀREA nr.40

privind aprobarea proiectului

" AGREMENT LA GOLFUL ORSOVEI - varianta septembrie 2016 "

 

HOTĂRĀREA nr.41

privind aprobarea Proiectului Tehnic

" Reabilitare strada BANATULUI inclusiv retea de apa " din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.42

privind aprobarea Proiectului Tehnic

" Reabilitare strada DEALUL MOSULUI inclusiv retea de apa " din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.43

privind aprobarea cotei parte de 50% din sumele incasate din inchirierea salii de sport

 

 

09.03.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 09 martie 2017, ora 15.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 09 martie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.26

privind apararea intereselor Consiliului local al municipiului Orsova,

in dosarul nr.4789/101/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.27

privind apararea intereselor Consiliului local al municipiului Orsova, in dosarul nr.4787/101/2016 conexat la dosarul nr.3598/101/2016

aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti

  

HOTĂRĀREA nr.28

privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului local

al municipiului Orsova, ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova si

ale Primarului municipiului Orsova in justitie

 

HOTĂRĀREA nr.29

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

" Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati (apa potabila, apa uzata, apa pluviala)

in municipiul Orsova " si aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

Anexa la HCL nr.29 din 09.03.2017

Devize generale - stadiu S.F. - actualizate 2017

 

HOTĂRĀREA nr.30

privind infiintarea Serviciului de Utilitati Publice cu personalitate juridica, salubrizare, apa-canal si transport local, in subordinea Consiliului Local

al municipiului Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.30 din 09.03.2017

ORGANIGRAMA SERVICIULUI DE UTILITATI PUBLICE

  

Anexa nr.2 la HCL nr.30 din 09.03.2017

STAT DE FUNCTII AL SERVICIULUI DE UTILITATI PUBLICE

 

HOTĂRĀREA nr.31

privind aprobarea taxei de salubrizare, pe deseuri municipale menajere si asimilate

pentru persoanele fizice si juridice care locuiesc pe teritoriul administrativ

al municipiului orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.31 din 09.03.2017

REGULAMENT PRIVIND APLICAREA TAXEI DE SALUBRIZARE

 

Anexa nr.2 la HCL nr.31 din 09.03.2017

CONTRACT

de prestare a serviciului de depozitare a deseurilor menajere

nr. 2311 din 09.03.2017

 

 

28.02.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 februarie 2017, ora 15.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28 februarie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.22

privind insusirea Raportului privind activitatea Comisiei speciale de analiza si verificare

a derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

din municipiul Orsova prin concesiune

 

Anexa la HCL nr.22/28.02.2017

RAPORT FINAL

privind activitatea Comisiei speciale de analiza si verificare a derularii contractului

de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.23

privind insusirea Raportului privind activitatea Comisiei speciale de analiza si verificare

a derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa

 si de canalizare din municipiul Orsova prin concesiune

 

Anexa la HCL nr.23/28.02.2017

RAPORT FINAL

privind activitatea Comisiei speciale de analiza si verificare a derularii contractului

de delegare a gestiunii serviciului public de apa si de canalizare din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.24

privind rezilierea contractului nr.10 de delegare a gestiunii serviciului public de

salubrizare a municipiului Orsova prin concesiune, incheiat la data de 21.03.2006 cu

 SC Floricola SA

 

HOTĂRĀREA nr.25

privind rezilierea contractului nr.41 de delegare a gestiunii serviciului public de

alimentare cu apa si canalizare a municipiului Orsova prin concesiune,

 incheiat cu SC Floricola SA

 

 

17.02.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 17 februarie 2017, ora 15.15 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 17 februarie 2017

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind analiza Raportului privind activitatea Comisiei speciale de analiza si verificare

a derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

din municipiul Orsova

 

Anexa la HCL nr.20 din 17.02.2017

 

HOTĂRĀREA nr.21

privind analiza Raportului privind activitatea Comisiei speciale de analiza si verificare

a derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare

cu apa si de canalizare din municipiul Orsova

 

Anexa la HCL nr.21 din 17.02.2017

 

 

13.02.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13 februarie 2017, ora 16.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 13 februarie 2017

 

 

01.02.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 01 februarie 2017, ora 12.00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 

26.01.2017

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 ianuarie 2017, ora 13.00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 HOTĂRĀREA nr.1

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Orsova, in Consiliul de

Administratie al Liceului Teoretic Traian Lalescu Orsova, Mehedinti, pentru anul scolar 2016/2017

 

HOTĂRĀREA nr.2

privind modificarea si aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de

functii a Serviciului public de asistenta sociala, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.3

privind modificarea HCL nr.71(16)/21.07.2016, modificata prin HCL nr.88(33)/19.08.2016, privind

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru

tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL

 

Anexa la HCL nr.3/26.01.2017

CRITERII PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA

CERERILOR DE LOCUINTE SOCIALE

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind asigurarea furnizarii serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu

a persoanelor varstnice dependente

 

Anexa la HCL nr.4/26.01.2017

TIPURI DE SERVICII SOCIALE

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova ca forma de sprijin

in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regulamentului de organizare

si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii

vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2017 si a lucrarilor de interes local

pe care asistatii social le vor presta in anul 2017

 

Anexa nr.1 la HCL nr.6/26.01.2017

Domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii

vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2017

 

Anexa nr.2 la HCL nr.6/26.01.2017

Lucrarile de interes local pe care asistatii social

le vor presta in anul 2017

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind necesitatea aprobarii listei cu solicitantii de locuinte sociale, din fondul locativ,

care intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor sociale, municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.7/26.01.2017

LISTA

cu solicitantii de locuinte sociale care intrunesc conditiile restrictive

si stabilirea ordinii de prioritate in baza punctajelor obtinute de fiecare solicitant

 

Anexa nr.2 la HCL nr.7/26.01.2017

LISTA

cu solicitantii de locuinte sociale care nu intrunesc criteriile restrictive

neavand anchetele sociale efectuate

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat de Agentia Judeteana pentru

Ocuparea Fortei de Munca Mehedinti nr.12014/12.10.2015, pentru spatiul situat

in strada Portile de Fier nr.32, Orsova, Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu I.I. Parvulescu Badita Satos

nr.20/2011, pentru terenul in suprafata de 0.22 mp, situat pe b-dul 1 Decembrie 1918, nr.16A,

Orsova, Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri

atribuite prin HCL nr.60/31.03.2005

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri

atribuite prin HCL nr.39/29.04.2004

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind darea in administrarea cu titlu gratuit Serviciului public de asistenta sociala, cu

personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, imobilul din domeniul

privat al municipiului Orsova, identificat prin CF nr.50055-C1_U5 municipiul Orsova,

situat la adresa str.Bujorului, nr.1, sc.A,et.4, ap.73

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2017-2018,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 ianuarie 2017, ora 16.10 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local

 

 

 

 

 

ianuarie