Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova

 


Anul 2016
 

LEGISLATURA

2016-2020

 

 

13.12.2016

 

05.12.2016

 

24.11.2016

 

10.11.2016

 

07.11.2016

 

27.10.2016

 

04.10.2016

  

03.10.2016

 

26.09.2016

 

19.09.2016

 

15.09.2016

 

01.09.2016

 

29.08.2016

 

26.08.2016

 

22.08.2016

 

19.08.2016

 

29.07.2016

 

21.07.2016

 

18.07.2016

 

06.07.2016

 

23.06.2016

 

 

 

LEGISLATURA

2012 - 2016

 

 

15.06.2016

 

01.06.2016

 

26.05.2016

  

09.05.2016

   

21.04.2016

 

01.04.2016

 

24.03.2016

 

25.02.2016

 

29.01.2016

 

28.01.2016

 

06.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

   HOTARĀRI   2016

 

 

 

 

 

LEGISLATURA 2016 - 2020

 

 

 

13.12.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 13 decembrie 2016, ora 16.00, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

 sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 13.12.2016

 

HOTĂRĀREA nr.115(60)

privind stabilirea modalitatii de asistenta, consultanta si reprezentare

a intereselor Consiliului local al municipiului Orsova, in justitie

in dosarele nr.4401/101/2016, nr.4403/101/2016 si nr. 4631/101/2016

 

05.12.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 05 decembrie 2016, ora 16.00, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 05.12.2016

 

HOTĂRĀREA nr.114(59)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, prin suplimentare

 

24.11.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 noiembrie 2016, ora 15.00, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 24.11.2016

 

10.11.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 10 noiembrie 2016, ora 16.00, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

   

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 10.11.2016

 

HOTĂRĀREA nr.106(51)

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate - Instalare sistem incalzire care utilizeaza

energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

la Spitalul municipal Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.107(52)

privind participarea si contractarea finantarii nerambursabile in valoare de 831.090 lei

de la Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind instalarea

sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau

completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale,

institutii publice si unitati de cult, conform Ordinului nr.1818/2016, publicat in M.Of.

nr. 747 din 26 septembrie 2016

 

HOTĂRĀREA nr.108(53)

privind aprobarea asigurarii cotei de cofinantare necesara privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult, cu proiectul sistemelor clasice de incalzire

 cu sisteme care utilizeaza energie solara, in municipiul Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.109(54)

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate - Instalare sistem incalzire cu energie geotermala - cladire Primaria municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.110(55)

privind participarea si contractarea finantarii nerambursabile in valoare de 467.468 lei

de la Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind instalarea

sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau

completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale,

institutii publice si unitati de cult, conform Ordinului nr.1818/2016, publicat in M.Of.

nr. 747 din 26 septembrie 2016

 

HOTĂRĀREA nr.111(56)

privind aprobarea asigurarii cotei de cofinantare necesara privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult, cu proiectul sistemelor clasice de incalzire

 cu sisteme care utilizeaza energie solara, in municipiul Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.112(57)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, prin suplimentare,

cat si modificarea si completarea Programului de investitii pe anul 2016

 

HOTĂRĀREA nr.113(58)

privind aprobarea alocarii spatiului in str. Portile de Fier, nr.32,

in vederea infintarii si functionarii unui punct muzeal in municipiul Orsova

 

07.11.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 07 noiembrie 2016, in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 07.11.2016

 

27.10.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 octombrie 2016, ora 15.00, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

04.10.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 4 octombrie 2016, ora 13.00, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 04.10.2016

 

03.10.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 3 octombrie 2016, in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 03.10.2016

 

26.09.2016

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 26.09.2016

 

19.09.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19 septembrie 2016, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 19.09.2016

 

15.09.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15 septembrie 2016, ora 15.00, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 15.09.2016

 

01.09.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 01 septembrie 2016, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 01.09.2016

 

29.08.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 august 2016, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29.08.2016

 

HOTĂRĀREA nr.90(35)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

 

HOTĂRĀREA nr.91(36)

privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

26.08.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 august 2016, in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 26.08.2016

 

HOTĂRĀREA nr.89(34)

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei locale

de ordine publica la nivelul municipiului Orsova

 

Anexa la HCL nr.89(34)/26.08.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI

LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI ORSOVA

 

22.08.2016 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22 august 2016, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

19.08.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19 august 2016, in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 19.08.2016

 

HOTĂRĀREA nr.75(20)

privind modificarea Hotărārii nr.56(1)

 privind alegerea comisiei de validare

 

HOTĂRĀREA nr.76(21)

privind revocarea Hotărārii nr.11 privind instituirea taxei speciale de salubrizare

in municipiul Orsova, adoptata la data de 29.01.2016

 

HOTĂRĀREA nr.77(22)

privind constituirea unei Comisii speciale de analiza si verificare

a derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare

cu apa si de canalizare din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.78(23)

privind constituirea unei Comisii speciale de analiza si verificare

a derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

a municipiului Orsova prin concesiune

 

HOTĂRĀREA nr.79(24)

privind modificarea anexei nr.37 alin.a la Contractul nr.41 din 01.09.2006 privind

delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare

a municipiului Orsova, prin preluarea bunului de retur " imobil (teren si constructii) situat

in municipiul Orsova, str. Portile de Fier, nr.28 " ( fost sediu SCGCL Orsova SA )

 

HOTĂRĀREA nr.80(25)

privind modificarea Hotararii nr.68(13)

privind instituirea sarbatorii comunitare " Nunta de Aur " in municipiul Orsova

si organizarea celei de-a 2 editii, in anul 2016, adoptata la data de 21.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.81(26)

privind modificarea si completarea Hotararii nr.67(12)

privind instituirea sarbatorii comunitare anuale " Ziua majoratului "

in municipiul Orsova si organizarea primei editii, in anul 2016, adoptata la data de 21.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.82(27)

privind premierea elevilor unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul

Orsova, cu rezultate deosebite la olimpiadele judetene, nationale si internationale

si a profesorilor indrumatori, sub titulatura de " OLIMPICUL ORSOVEAN "

  

HOTĂRĀREA nr.83(28)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului

Orsova, pentru anul scolar 2016/2017

 

HOTĂRĀREA nr.84(29)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.85(30)

privind modificarea si completarea Hotararii nr.65(10) privind reconstituirea comisiei

locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova, adoptata la data de 21.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.86(31)

privind modificarea Hotararii nr.69(14) privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea

ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a

solicitarilor de locuinte sociale, adoptata la data de 21.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.87(32)

privind modificarea Hotararii nr.70(15) privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea

ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a

solicitarilor de locuinte destinate inchirierii, adoptata la data de 21.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.88(33)

privind modificarea Hotararii nr.71(16) privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea

ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,

 construite prin ANL, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri, destinate

 inchirierii, construite prin ANL adoptata la data de 21.07.2016

 

 

29.07.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 iulie 2016, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29.07.2016

 

 

HOTĂRĀREA nr.74(19)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, prin suplimentare

 

 

21.07.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 iulie 2016, ora 15.00, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 21.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.63(8)

privind prelungirea contractului de concesiune nr.18/2005, incheiat cu

S.C. ROMTELECOM S.A. - Divizia de Telecomunicatii Dolj, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale

   

HOTĂRĀREA nr.64(9)

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.65(10)

privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.66(11)

privind achizitionarea serviciilor de consultanta

destinate accesarii fondurilor europene

 

HOTĂRĀREA nr.67(12)

privind instituirea sarbatoririi comunitare anuale " Ziua majoratului "

in municipiul Orsova si organizarea primei editii, in anul 2016

 

HOTĂRĀREA nr.68(13)

privind instituirea sarbatoririi comunitare " Nunta de Aur "

in municipiul Orsova si organizarea celei de-a 2 editii, in anul 2016

 

HOTĂRĀREA nr.69(14)

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea

cererilor de locuinte destinate inchirierii, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor

de locuinte destinate inchirierii

  

Anexa la HCL nr.69(14) din 21.07.2016

CRITERII PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA

CERERILOR DE LOCUINTE SOCIALE

 

HOTĂRĀREA nr.70(15)

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea

cererilor de locuinte sociale, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative

necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale

 

HOTĂRĀREA nr.71(16)

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea

cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor

de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL

 

HOTĂRĀREA nr.72(17)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

pentru anul scolar 2016-2017

 

HOTĂRĀREA nr.73(18)

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2016

 

Anexa la HCL nr.73(18) din 21.07.2016

Total venituri - Bugetul Local

 

Anexa la HCL nr.73(18) din 21.07.2016

Total venituri proprii

 

Anexa la HCL nr.73(18) din 21.07.2016

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Anexa la HCL nr.73(18) din 21.07.2016

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

 

18.07.2016

 

PROCES VERBAl

Incheiat astazi 18 iulie 2016, in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 

06.07.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 iulie 2016, in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 06.07.2016

 

HOTĂRĀREA nr.62(7)

privind rectificarea bugetulkui local pe anul 2016

prin virari de credite bugetare

 

 

23.06.2016

 

PROCES VERBAL

incheiat astazi 23 iunie 2016 in cadrul sedintei de constituire

a Consiliului local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de constituire a Consiliului local al municipiului Orsova

din data de 23 iunie 2016

 

HOTĂRĀREA nr.56(1)

privind alegerea comisie de validare

 

HOTĂRĀREA nr.57(2)

privind validarea mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie 2016

in Consiliul local al muncipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.58(3)

privind declararea Consiliului local al municipiului Orsova legal constituit

 

HOTĂRĀREA nr.59(4)

privind alegerea Presedintelui de sedinta al

Consiliului local al amuncipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.60(5)

privind alegerea viceprimarului municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.61(6)

privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Orsova pe principalele domenii de activitate

 

 

 

 

 

LEGISLATURA 2012 - 2016

 

15.06.2016

 

HOTĂRĀREA nr.53

privind necesitatea aprobarii listei de repartizare a locuintelor

din fondul locativ, destinate inchirierii, municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.54

privind necesitatea aprobarii listei de repartizare a locuintelor

sociale, din fondul locativ, destinate inchirierii, municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.55

privind aprobarea desfasurarii Sarbatorii Rusaliilor - " Ruga Orsoveana"

in municipiul Orsova, in perioada 19 iunie - 20 iunie 2016

 

 

01.06.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 01 iunie 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 1 iunie 2016

 

HOTĂRĀREA nr. 50

privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al municipiului Orsova "

doamnei SCHIOPU I.ANA

 

HOTĂRĀREA nr. 51

privind organizarea impreuna cu Clubul Sportiv Scolar Orsova

a regatei " Portile de Fier ", editia nr.41, ce va avea loc in perioada

03.06.2016 - 05.06.2016 si a alocarii in acest scop a sumei de 5000 lei

 

HOTĂRĀREA nr. 52

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Reparatii imprejmuire Scoala Generala Nord - inclusiv iluminat"

 

 

26.05.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 mai 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 26.05.2016

 

HOTĂRĀREA nr.41

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2016

 

Anexa nr.1 la HCL nr.41/26.05.2016

Total venituri - Bugetul Local

 

Anexa nr.2 la HCL nr.41/26.05.2016

Total venituri proprii

 

Anexa nr.1 la HCL nr.41/26.05.2016

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Anexa nr.2 la HCL nr.41/26.05.2016

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

HOTĂRĀREA nr.42

privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al municipiului Orsova "

domnului ALEXANDRU FOLKER

 

HOTĂRĀREA nr.43

privind aprobarea participarii Consiliului local al municipiului Orsova, in calitate de

organizator al sarbatorii " Zilele municipiului Orsova " in perioada 12-15 august 2016,

a Programului cadru al manifestarilor si constituirea Comitetului de organizare

 

HOTĂRĀREA nr.44

privind necesitatea aprobarii listei de repartizare a locuintelor pentru tineri

destinate inchirierii, construite prin ANL, municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.45

privind modificarea si copletarea anexei nr.3 a inventarului bunurilor care apartin

domeniului public al municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.63/26.08.1999,

atestat prin HGR nr.963/2002

 

HOTĂRĀREA nr.46

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Reabilitare sala sport Colegiul Tehnic Dierna "

 

HOTĂRĀREA nr.47

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Reabilitare sala sport Liceul Teoretic Traian Lalescu "

 

HOTĂRĀREA nr.48

privind necesitatea aprobarii listei cu solicitantii de locuinte din fondul locativ, care

intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor din fondul locativ

destinate inchirierii, municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind necesitatea aprobarii listei cu solicitantii de locuinte din fondul locativ, care

intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor sociale, municipiul Orsova

 

 

09.05.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 9 mai 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 09.05.2016

 

HOTĂRĀREA nr.39

privind aprobarea Consiliului Local al Municipiului Orsova pentru reprezentantul

imputernicit in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru

Salubritate - A.D.I.S Mehedinti, de a vota problemele aflate pe Ordinea de zi

a sedintei Asociatiei

 

HOTĂRĀREA nr.40

privind necesitatea aprobarii listei cu solicitantii de locuinte din fondul locativ,

care intrunesc criteriile restrictive de repartizare a locuintelor pentru tineri,

destinate inchirierii, construite prin ANL, municipiul Orsova

 

 

21.04.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 21 aprilie 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

  sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 21.04.2016

 

HOTĂRĀREA nr. 32

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

 

Anexa nr.1 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

Anexa nr.2 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

Anexa nr.3 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

Anexa nr.4 la HCL nr.32 din 21.04.2016

 

HOTĂRĀREA nr. 33

privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnice

" Canalizare si refacere covor asfaltic, inclusiv apa pe, strada Gratca "

 

HOTĂRĀREA nr. 34

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare

in gradul profesional imediat superior celui detinut, de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al Serviciului public de asistenta sociala cu personalitate

juridica, din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 35

privind aprobarea costului/tarifului pe ora, pentru serviciile sociale de ingrijire la

domiciliul persoanelor varstnice dependente, in functie de stabilirea salariului de baza

minim brut pe tara, garantat in plata

 

HOTĂRĀREA nr. 36

privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de inchiriere nr.9/2009

incheiat cu SC NAFRAMA COM SRL

 

HOTĂRĀREA nr. 37

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Comisia de solutionare a contestatiilor, la concursul pentru ocuparea functiei de

manager-persoana fizica din cadrul Spitalului Municipal Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 38

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Reparatii scari de acces intre strazile Dierna-Banatului

si cimitirul Eroilor, inclusiv documentatie "

 

 

 

01.04.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 1 aprilie 2016, ora 13,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 1 aprilie 2016

 

HOTĂRĀREA nr. 30

privind rectificarea bugetului local, completarea si modificarea

Programului de investitii pe anul 2016

 

HOTĂRĀREA nr. 31

privind acordarea mandatului Primarului municipiului Orsova pentru stabilirea

modului si a perioadei de incetare a contractului nr.10/2006 de delegare a gestiunii

serviciului public de salubrizare a municipiului Orsova prin concesiune, incheiat cu

S.C. FLORICOLA S.A.

 

 

 

24.03.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24 martie 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 24 martie 2016

 

HOTĂRĀREA nr.24

privind aprobarea asocierii Municipiului Orsova, prin Consiliul local al municipiului

Orsova cu Asociatia Organizatia Artistilor, Muzicologilor  Producatori si Interpreti in

vederea organizarii evenimentului cultural artistic " Festivalul de Muzica si Petrecere "

in zilele de 1 si 2 Mai 2016

 

HOTĂRĀREA nr.25

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare

in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre personalul contractual

si modificarea statului de functii al Serviciului public de asistenta sociala, cu

personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.26

privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere

a terenurilor pentru folosinta agricola

 

HOTĂRĀREA nr.27

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale ale debitorilor

persoane fizice si juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante

 

HOTĂRĀREA nr.28

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea investitiei

constand in acoperis tip sarpanta la cladirea Ateliere - Colegiul Tehnic Dierna

 

HOTĂRĀREA nr.29

privind modificarea Horararii nr.74 privind aprobarea trecerii din proprietatea

privata a municipiului Orsova in proprietatea publica a municipiului Orsova a imobilului

amplasat in str. Portile de Fier nr.16 si exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la transmiterea, fara plata, din proprietatea publica a municipiului Orsova in proprietatea

publica a statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru

Situatii de Urgenta " Drobeta " al judetului Mehedinti, adoptata la data de 31.07.2013

 

 

 

25.02.2016

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25 februarie 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 25.02.2016

 

HOTĂRĀREA nr. 17

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile permanente

ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 18

privind aprobarea metodologiei de identificare si de solutionare a situatiilor identificate

in vederea stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii

defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

 

HOTĂRĀREA nr. 19

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri

destinate inchirierii prin ANL, municipiul Orsova

  

HOTĂRĀREA nr. 20

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin suplimentare

 

HOTĂRĀREA nr. 21

privind aprobarea Proiectului tehnic si caietului de sarcini pentru realizarea investitiei

" Extindere iluminat Cimitir Poiana Stelei ", in municipiul Orsova, jud. Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr. 22

privind aprobarea Proiectelor tehnice si caietului de sarcini pentru realizarea investitiei

" Extindere retea joasa tensiune, zona Dealul Postei ", " Extindere retea joasa tensiune,

zona Calea Moldovei tronson 2 " si " Extindere retea joasa tensiune, zona Calea

Slatinicului ", in municipiul Orsova, jud. Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr. 23

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor Consiliului

Local al municipiului Orsova, in justitie in dosarul nr.25/101/2015

 

 

29.01.2016

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 ianuarie 2016, ora 14,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29 ianuarie 2016

 

 

HOTĂRĀREA nr.11

privind instituirea taxei speciale de salubrizare in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.12

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016

 

VENITURI - PROPUNERI

( Anexa nr.1 la HCL nr.12 din 29.01.2016 )

 

CHELTUIELI - PROPUNERI

( Anexa nr.2 la HCL nr.12 din 29.01.2016 )

 

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2016

( Anexa nr.3 la HCL nr.12 din 29.01.2016 )

 

 

HOTĂRĀREA nr.13

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

 

28.01.2016

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 ianuarie 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28 ianuarie 2016

 

 

HOTĂRĀREA nr.3

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2016-2017,

a unitatilor de invatamat de pe raza municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri

destinate inchirierii, construite prin ANL, in municipiul Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare

in gradul profesional imediat superior celui detinut, de catre personalul contractual si

modificarea statului de functii al Serviciului public de asistenta sociala,

cu personalitate juridica, din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova 

 

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind modificarea HCL nr.60(18) privind modificarea HCL nr.39 privind aprobarea

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte

cu chirie din fondul locativ de stat, a punctajului aferent acetora, a actelor

justificative si constituirea comisiei sociale, adoptata in data de 26.05.2010,

adoptata la data de 31.07.2012

 

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind modificarea HCL nr.61(19) privind modificarea HCL nr.40 privind aprobarea

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte

sociale, a punctajului aferent acetora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, adoptata in data de 26.05.2010,

 cu modificarile si complectarile ulterioare,  adoptata la data de 31.07.2012

 

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Orsova" domnilor

capitan Danut NICOLA si locotenent colonel Adrian Eugen DOBRE

 

 

HOTĂRĀREA nr.9

privind aprobarea Regulamentului de Functionare al cimitirelor aflate in administrarea

Consiliului Local al municipiului Orsova ( Cimitirul vechi Poiana Stelei, Cimitirul nou

 Poiana Stelei si Cimitirul Eroilor ) 

 

 

HOTĂRĀREA nr.10

privind aprobarea Caietului de sarcini, a Actului aditional la Contractul de delegare,

a Regulamentului si Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe

termen mediu si lung al serviciului de salubrizare al municipiului Orsova

 

 

06.01.2016

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06 ianuarie 2016, ora 15,00 in cadrul sedintei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 06 ianuarie 2016

 

 HOTĂRĀREA nr.1

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local

 

 HOTĂRĀREA nr.2

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

Orsova cu Regulamentul Local de Urbanism, aprobat prin HCL nr.81/25.11.1999 pana

la solutionarea definitiva a dosarului nr.6478/101/2015

 

 

 

ianuarie