Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova

 


Anul 2015
 

 

 

30.12.2015

 

17.12.2015

 

08.12.2015

 

26.11.2015

 

03.11.2015

 

23.10.2015

  

03.09.2015

 

31.08.2015

 

10.08.2015

 

31.07.2015

 

23.07.2015

 

09.07.2015

 

25.06.2015

 

12.06.2015

 

27.05.2015

 

22.05.2015

 

14.05.2015

 

11.05.2015

 

07.05.2015

 

30.04.2015

 

21.04.2015

 

07.04.2015

 

26.03.2015

 

20.03.2015

 

09.03.2015

 

02.03.2015

 

25.02.2015

 

12.02.2015

 

26.01.2015

 

23.01.2015

 

19.01.2015

 

08.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

   HOTARĀRI   2015

 

 

 

 

30.12.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 30 decembrie 2015, ora 1530, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30.12.2015

 

HOTĂRĀREA nr.29(145)

privind declararea recursului si stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor

Consiliului Local al municipiului Orsova, in justitie, in cauzele avand ca obiect anularea hotararilor adoptate de Consiliul Local al municipiului Orsova, in care s-a admis cererea Prefectului judetului Mehedinti

 

 

17.12.2015

 

HOTĂRĀREA nr. 20(136)

privind aprobarea proiectelor planurilor de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017,

aferente unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.20(136)/17.12.2015

 

Anexa nr.2 la HCL nr.20(136)/17.12.2015

 

Anexa nr.3 la HCL nr.20(136)/17.12.2015

 

Anexa nr.4 la HCL nr.20(136)/17.12.2015

 

Anexa nr.5 la HCL nr.20(136)/17.12.2015

 

Anexa nr.6 la HCL nr.20(136)/17.12.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr. 21(137)

privind aprobarea conditiilor de incadrare in categoria terenurilor agricole

nelucrate timp de 2 ani consecutiv situate in extravilanul municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr. 22(138)

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii

vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2016 si a lucrarilor de interes local

pe care asistatii social le vor presta in anul 2016

 

Anexa nr.1 la HCL nr.22(138)/17.12.2015

 

Anexa nr.2 la HCL nr.22(138)/17.12.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr. 23(139)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in consiliile

de administratie ale unutatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

pentru anul scolar 2015-2016

 

 

HOTĂRĀREA nr. 24(140)

privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii a

Serviciului public de asistenta sociala, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.24(140)/17.12.2015

 

Anexa nr.2 la HCL nr.24(140)/17.12.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr. 25(141)

privind completarea si modificarea HCL nr.63/2013 privind stabilirea unor norme

locale pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul public si privat al

municipiului, strazi,trotuare, alei pietonale, spatii verzi, parcuri, parcari si locuri de

 joaca pentru copii, piete, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea localitatii, fluidizarea circulatiei in municipiul Orsova, precum si sanctiunile contraventionale ce se

aplica in cazul nerespectarii acestora de catre persoane fizice sau juridice

 

 

08.12.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr. 16(132)

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local

 care pot fi anulate

 

 

HOTĂRĀREA nr. 17(133)

privind modificarea Art.2 din contractul nr.10/2006 de delegare a gestiunii serviciului

public de salubrizare a municipiului Orsova prin concesiune

 

 

HOTĂRĀREA nr. 18(134)

privind instituirea taxei speciale de salubrizare in municipiul Orsova

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.18(134)/08.12.2015

 

Anexa nr.2 la HCL nr.18(134)/08.12.2015

 

Anexa nr.3 la HCL nr.18(134)/08.12.2015

 

 

 

26.11.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 26 noiembrie 2015, ora 1530, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 26.11.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.8(124)

privind alegerea viceprimarului municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.9(125)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.10(126)

privind aprobarea Proiectului Tehnic "Reabilitarea cladire centrala termica

(transformare in cresa de copii) pentru proiectul - Si noi avem nevoie de sprijin"

 

 

HOTĂRĀREA nr.11(127)

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.12(128)

privind anularea unei cote de 73.3% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local, de catre persoane fizice si juridice

 

 

HOTĂRĀREA nr.13(129)

privind aprobarea transformarii unui post din statul de functii aferent institutiilor invatamantului preuniversitar de stat din municipiul Orsova, urmare a promovarii in grade/trepte profesionale superioare

 

 

HOTĂRĀREA nr.14(130)

privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Local si Primaria municipiului Orsova

 pe de o parte si Fundatia culturala "Lumina". in vederea organizarii celei de-a XXVI-a editie a "Festivalului international de poezie - Mihai Eminescu"

 

 

HOTĂRĀREA nr.15(131)

privind aprobarea Regulamentului de stabilire si incadrare in categoria cladirilor

si a terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Orsova

 

 

 

03.11.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 03 noiembrie 2015, ora 1530, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 03.11.2015

 

HOTĂRĀREA nr.6 (122)

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

 

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE APROBATE

PENTRU ANUL 2016

 

HOTĂRĀREA nr.7(123)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

 

 

23.10.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 23 octombrie 2015, ora 1000, īn cadrul şedinţei de reconstituire

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de reconstituire a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 23 octombrie 2015

 

HOTĂRĀREA nr.1(117)

privind alegerea comisiei de validare a consilierilor supleanti in sedinta de

reconstituire a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.2(118)

privind validarea mandatelor consilierilor supleanţi, aleşi la 10 iunie 2012

in Consiliul Local reconstituit al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.3(119)

privind declararea Consiliului Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

ca legal reconstituit

 

HOTĂRĀREA nr.4(120)

privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local reconstituit

al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.5(121)

privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local reconstituit

al municipiului Orsova pe principalele domenii de activitate

 

 

 

03.09.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 03 septembrie 2015, ora 1200, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 03.09.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.113

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Eliminare efecte calamitati Ogasul Traian - etapa a II-a "

 

 

HOTĂRĀREA nr.114

privind aprobarea Raportului de evaluare a proprietatii imobiliare " Spatiu birou de

la parterul Centrului de Integrare Sociala a Copiilor cu cerinte specifice si dificultati

majore de invatare apartinand Primariei Orsova din B-dul Portile de Fier nr.32 judetul

Mehedinti, numar cadastral 50018-C11 " si inchirierea spatiului in suprafata de

18.35 mp catre AJOMF Mehedinti

 

 

HOTĂRĀREA nr.115

privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie (DP) privind

implementarea proiectului " Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in

 judetul Mehedinti "

( ACORD )

 

 

HOTĂRĀREA nr.116

privind aprobarea documentatie tehnico-economice

" Zid de sprijin strada Teiului "

 

SECTIUNE TRANSVERSALA

 

 

 

31.08.2015

 

PROCES-VERBAL

Incheiat astăzi 31 august 2015, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 august 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.105

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.106

privind preluarea prin protocol a Cinematografului " Dunarea " Orsova din domeniul

privat al Statului si in administrarea R.A.D.E.F. " Romania-Film" impreuna cu terenurile

si bunurile mobile aferente, in domeniul public al UAT Orsova si in administrarea

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.107

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare

in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului

Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al

municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

 

HOTĂRĀREA nr.108

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016,

pentru Serviciul Public de Asistenta Sociala al municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.109

privind darea in folosinta a obiectivului de investitie " Extindere retea joasa tensiune

strada Calea Moldovei " prin contract de comodat operatorului de retea

S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.

 

 

HOTĂRĀREA nr.110

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Sistem de supraveghere video in Municipiul Orsova "

 

 

HOTĂRĀREA nr.111

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Semaforizare intersectie b-dul Portile de Fier - str. Eroilor ",

municipiul Orsova, jud. Mehedinti

 

 

HOTĂRĀREA nr.112

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

" Extindere retea de alimentare cu apa Tufari ",

municipiul Orsova, jud. Mehedinti

 

 

10.08.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 10 august 2015, ora 1530, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 10.08.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.103

privind aprobarea Proiectului tehnic " Canalizare si refacere covor asfaltic,

inclusiv apa " strada Gratca, municipiul Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.104

privind aprobarea modificarii documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul

" Reabilitare strada Vasile Alecsandri, inclusiv retea de apa " in municipiul Orsova,

judetul Mehedinti

 

 

31.07.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 31 iulie 2015, ora 1300, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 iulie 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.99

privind aprobarea documentatiei de urbanism - Reactualizare Plan Urbanistic General Orşova si Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.100

privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de sarbatorirea

" Zilelor municipiului Orsova " in perioada 14-16 august 2015

 

Anexa nr.1 la HCL nr.100/31.07.2015

 

PROGRAMUL MANIFESTARILOR CULTURALE

PRILEJUITE DE

" ZILELE MUNICIPIULUI ORŞOVA "

IN PERIOADA 14 - 16 AUGUST 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.101

privind revocarea Hotararii nr.90 privind modificarea HCL nr.81 privind stabilirea

modalitatii de reprezentare a intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in justitie, in dosarele disjunse din dosarul nr.4209/101/2015, adoptata la data de 12.06.2015, adoptata la data de 25.06.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.102

privind necesitatea aprobarii listei de repartizare a locuintelor pentru tineri

destinate inchirierii, construite prin ANL, in municipiul Orsova

 

 

 

23.07.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 23 iulie 2015, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 23 iulie 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.92

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2015

 

Total venituri - Bugetul Local

 

Total venituri proprii

 

Total cheltuieli - Bugetul Local

 

Cheltuieli din venituri proprii - detaliat

 

 

HOTĂRĀREA nr.93

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de

locuinte pentru tineri destinate inchirierii construite prin ANL, in municipiul Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.94

privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

prin Compania Nationala de Investitii " C.N.I." S.A., a amplasamentului salii de sport

a Liceului Teoretic " Traian Lalescu" din municipiul Orsova si salii de sport a

Colegiului Tehnic " Dierna " din municipiul Orsova 

 

 

HOTĂRĀREA nr.95

privind modificarea art.1 din HCL nr.28/25.02.2015 privind asigurarea serviciilor

sociale de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice dependente

 

 

HOTĂRĀREA nr.96

privind sustinerea festivalului cultural-artistic " Profesor Constantin Juan-Petroi "

editia a VIII-a din perioada 2108.2015 - 22.08.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 23 iulie 2015, ora 1606, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 23 iulie 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.97

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor

Consiliului Local al municipiului Orsova, in justitie in dosarul nr.5755/101/2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.98

privind aprobarea rezilierii contractului nr.10/2006 de delegare a gestiunii

Serviciului Public de salubrizare a municipiului Orsova prin concesiune

 

 

 

09.07.2015

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 09 iulie 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.91

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor Consiliului Local

al municipiului Orsova, in justitie, in dosarul nr.5559/101/2015

 

 

 

25.06.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 25 iunie 2015, ora 1530, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 25 iunie 2015

 

 

HOTĂRĀREA NR.85

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul

" Reparatii fatada sediul Primariei Municipiului Orsova "

 

 

HOTĂRĀREA NR.86

privind modificarea HCL nr.126 privind stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi

care se atribuie pentru transportul de persoane in regim de taxi in municipiul Orsova

 pentru perioada 2014-2019 si stabilirea locurilor de asteptare sau de stationare a

taxiurilor de pe raza municipiului Orsova, adoptata la data de 19.12.2013

 

 

HOTĂRĀREA NR.87

privind modificarea HCL nr.74 privind revocarea mandatelor de membri in consiliile de

administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova precum si desemnarea unor noi reprezentanti in consiliile de administratie, pentru anul scolar

2014/2015, adoptata la data de 22.05.2015

 

 

HOTĂRĀREA NR.88

privind darea in administrare Muzeului Regiunii Portile de Fier a spatiului din

str. Portile de Fier nr.32 in vederea infiintarii si functionarii unei filiale cu trei sectii in

Municipiul Orsova

 

 

HOTĂRĀREA NR.89

privind modificarea Regulamentului pentru functionarea pietelor agroalimentare

din municipiul Orsova, aprobat prin HCL nr.17 din data de 07.02.2014

 

 

HOTĂRĀREA NR.90

privind modificarea HCL nr.82 privind stabilirea modalitatii de reprezentare a

intereselor Consiliului Local al municipiului Orsova, in justitie, in dosarele disjunse

din dosarul nr.4209/101/2015, adoptata la data de 12.06.2015

 

 

 

12.06.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 12 iunie 2015, ora 1330, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 12 iunie 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.80

privind schimbarea domnului STOICA MARIUS - SIMION

din functia de viceprimar al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

 

HOTĂRĀREA nr.81

privind alegerea viceprimarului municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

 

HOTĂRĀREA nr.82

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor

Consiliului Local al municipiului Orsova, in justitie,

in dosarele disjunse din dosarul nr.4209/101/2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.83

privind darea in administrare si exploatare a microbuzului marca FORD TRANZIT 16+1

locuri apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Orsova,

Clubului Sportiv Scolar Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.84

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru investitia

" Extindere retea electrica de joasa tensiune Calea Moldovei " din municipiul Orsova

 

 

 

27.05.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 27 mai 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 27 mai 2015

 

HOTĂRĀREA nr.76

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

 

HOTĂRĀREA nr.77

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a

Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.78

privind modificarea si completarea HCL nr.53 privind stabilirea unor norme locale

pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul public si privat al municipiului,

 strazi, trotuare, alei pietonale, spatii verzi, parcuri, parcari si locuri de joaca pentru

copii, piete, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea localitatii, fluidizarea

circulatiei in municipiul Orsova, precum si sanctiunile contraventionale ce se aplica

in cazul nerespectarii acestora de catre persoane fizice sau juridice, adoptata

la data de 10.07.2013

 

HOTĂRĀREA nr.79

privind acordarea titlului post-mortem de " Cetatean de onoare al municipiului Orsova "

pentru Stefan Stangu

 

 

22.05.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 22 mai 2015, ora 1330, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 22 mai 2015

 

HOTĂRĀREA nr.73

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor

Consiliului local al municipiului Orsova, in justitie, in dosarele aflate pe rol

 

HOTĂRĀREA nr.74

privind revocarea mandatelor de membri in consiliile de administratie ale unitatilor

de invatamant de pe raza municipiului Orsova precum si desemnarea unor noi

reprezentanti in consiliile de administratie pentru anul scolar 2014/2015

 

HOTĂRĀREA nr.75

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

 

14.05.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 14 mai 2015, ora 1500, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 14 mai 2015

 

HOTĂRĀREA nr.68

privind validarea mandatului de consilier local al domnului SOFICAN DORIN

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA  nr.69

privind aprobarea Proiectului tehnic

" Reparatii scari de acces intre strazi in municipiul Orsova "

 

HOTĂRĀREA  nr.70

privind amplasarea centrului de vizitare naval in zona Insulei Pescarus

 

HOTĂRĀREA  nr.71

privind aprobarea Proiectului tehnic

" Inlocuire conducta apa de la CT Decebal pana la blocuri Decebal "

 

HOTĂRĀREA  nr.72

privind aprobarea lucrarilor ce vor fi executate in cadrul obiectivului

" Intretinere strazi Pamfil Seicaru, Traian, Eminescu,Banatului, Dealul Mosului,

Rozelor, Eroilor, Salcamilor, Al.Vlahuta, Barbuceanu, Marasesti, Linistii, Viilor

 si altele + documentatie "

 

 

11.05.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 11 mai 2015, ora 1000, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 11.05.2015

 

HOTĂRĀREA nr.67

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor

Consiliului Local al municipiului Orsova, in justitie, in dosarul nr.4209/101/2015

 

 

07.05.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 07 mai 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 07.05.2015

 

HOTĂRĀREA nr.65

privind organizarea impreuna cu Clubul Sportiv Scolar Orsova a celei de-a XI.a

editii a Regatei " Portile de Fier ", in perioada 05.06.2015 - 07.06.2015 si a alocarii

 in acest scop a sumei de 9914.80 lei

 

HOTĂRĀREA nr.66

privind premierea elevilor unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul

Orsova, cu rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale si a profesorilor indrumatori, pentru anul scolar 2015 - 2016

 

 

30.04.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 30 APRILIE 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 aprilie 2015

 

HOTĂRĀREA nr. 52

privind aprobarea vanzarii celor 295 actiuni, cu o valoare nominala de 100 lei actiunea,

in suma totala de 29.500 lei detinute de Primaria municipiului Orsova la Societatea Comerciala Mehedinti Gaz SA

 

HOTĂRĀREA nr. 53

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2015

 

HOTĂRĀREA nr. 54

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 si

modificarea si completarea " Programului de investitii pe anul 2015 "

 

HOTĂRĀREA nr. 55

privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Orsova, in calitate de

organizator al sarbatorii " Zilele municipiului Orsova " in perioada 12-16 august 2015

a Programului cadru al manifestarilor si constituirea Comitetului de organizare

 

HOTĂRĀREA nr. 56

privind aprobarea desfasurarii Sarbatorii Rusaliilor - " Ruga Orsoveana "

in municipiul Orsova, in perioada 31 mai - 1 iunie 2015

 

HOTĂRĀREA nr. 57

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte sociale

din blocul PF7, proprietatea municipiului Orsova, aflate in administrarea

Consiliului Local

 

HOTĂRĀREA nr. 58

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de

locuinte din fondul locativ de stat din blocul PF9, proprietatea municipiului Orsova

aflate in administrarea Consiliului Local

 

HOTĂRĀREA nr. 59

privind aprobarea organizarii evenimentului " Nunta de Aur " la care participa

toate familiile pereche din municipiul Orsova, care in anul 2015 implinesc

50 de ani de casatorie

 

HOTĂRĀREA nr. 60

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, al domnului Caprioru Nicolae,

inainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRĀREA nr. 61

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, al domnului Gutuleanu Poenaru Sorin Claudiu, inainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRĀREA nr. 62

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, al domnului Popescu Mihaela Codruta

 ( Nemes ), inainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRĀREA nr. 63

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, al domnului Stoica Marius Simion,

inainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRĀREA nr. 64

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, al domnului Neghina Stefan,

inainte de expirarea duratei normale

 

 

21.04.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 21 aprilie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 21.04.2015

 

HOTĂRĀREA nr.50

privind stabilirea modalităţii de reprezentare a intereselor

Consiliului Local al municipiului Orşova, īn justiţie īn dosarele aflate pe rol

 

HOTĂRĀREA nr.51

privind stabilirea modalităţii de reprezentare a intereselor

Consiliului Local al municipiului Orşova, īn justiţie īn dosarele aflate pe rol

 

 

07.04.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 07 aprilie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 07.04.2015

 

HOTĂRĀREA nr.45

privind aprobarea modificarii proiectului tehnic pentru investitia " Reabilitare strada

Vasile Alecsandri, inclusiv retea de apa in municipiul Orsova, judetul Mehedinti"  

 

HOTĂRĀREA nr.46

privind aprobarea modificarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul

 " Eliminare efecte calamitati paraul Slatinic, municipiul Orsova "

 

HOTĂRĀREA nr.47

privind necesitatea aprobarii modificarii si completarii

" PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2015 "

aprobat prin HCL nr.14 la data de 12.02.2015

 

HOTĂRĀREA nr.48

privind aprobarea unor schimburi de locuinte ANL, situate in starda Bujorului nr.1A,

in municipiul Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si personalul contractual si modificarea statului de functii al Serviciului public de asistenta sociala, cu personalitate juridica din cadrul Consiliului Loal al municipiului Orsova

 

 

 

26.03.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 26 martie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 26.03.2015

 

HOTĂRĀREA nr.38

privind constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a derularii

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.39

privind dezmembrarea imobilului in suprafata de 75345 mp din suprafata totala

de 310000 mp inscris in Cartea Funciara cu nr.52123

 

Anexa la HCL nr.39 din 26.03.2015

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

 

Dosarul nr. 7743/03-10-2013

INCHEIERE Nr. 7743

 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

 

CARTE FUNCIARA NR.52123 Comuna/Oras/Municipiu: Orsova

Lungime Segmente

 

CARTE FUNCIARA NR.52123 Comuna/Oras/Municipiu:Orsova

Anexa Nr.1 la Partea I

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

S=310000 din CF 52123

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

S=75345 din CF 52596

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

S=234655 din CF 52597

 

HOTĂRĀREA nr.40

privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.5 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Orsova, a listei de acte justificative necesare si a structurii comisiei sociale, adoptata la data de 29.01.2009

 

HOTĂRĀREA nr.41

privind aprobarea Documentatiei de atribuire privind concesionarea prin licitatie

 publica a terenului apartinand domeniului public al municipiului Orsova, situat in extravilanul municipiului Orsova, avand categoria de folosinta " Pasune ",

 situat in punctul " Tufari ". in suprafata de 84.09 ha

 

HOTĂRĀREA nr.42

privind modificarea HCL nr.70(28) privind reconstituirea comisiei locale de

ordine publica la nivelul municipiului Orsova, adoptata la data de 30.08.2012, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr.43

privind caile ce urmeaza a fi parcurse in dosarele nr. 250/101/2015, dosarul

nr. 7354/101/2014 si dosarul nr. 7424/101/2014

 

HOTĂRĀREA nr.44

privind aprobarea Conventiei de Implementare a obiectivului de investitii

" Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si extinderea retelei de canalizare in cartierul Poiana Stelei, municipiul Orsova, judetul Mehedinti "

 

 

Anexa la HCL nr.44 din 26.03.2015

CONVENTIE DE IMPLEMENTARE

 

 

 

20.03.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 20 martie 2015, ora 1300, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 20 martie 2015, ora 1300, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 

 

09.03.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 09 martie 2015, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 09.03.2015

 

HOTĂRĀREA nr.33

privind aprobarea proiectului tehnic

" MANSARDARE GRUP ADMINISTRATIV SPITAL MUNICIPAL ORSOVA"

 

HOTĂRĀREA nr.34

privind modificarea HCL nr.46 de aprobare a concesionarii prin licitatie publica a

terenurilor avand categoria de folosinta pasuni, a rapoartelor de evaluare si stabilirea

comisiei de evaluare a ofertelor, adoptata in data de 15.05.2013, cu modificarile si

completarile ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr.35

privind aprobarea taxei pentru eliberarea carnetelor

de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

HOTĂRĀREA nr.36

privind transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 50 de ani a postului trafo

situat pe B-dul Portile de Fier langa imobilul nr.13 care asigura alimentarea cu energie

electrica a Scolii gimnaziale " Petru Dumitriu " prin contract de comodat, operatorului

de retea SC CEZ DISTRIBUTIE SA CRAIOVA

 

HOTĂRĀREA nr.37

privind stabilirea modalitatii de reprezentare a intereselor

Consiliului local al municipiului Orsova, in justitie, in dosarele aflate pe rol

 

 

02.03.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 02 martie 2015, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 02.03.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.30

privind aprobarea Proiectului tehnic " Reabilitarea, modernizarea si punerea in valoare

a Centrului Civic din municipiul Orsova" si modificarea cap.B " INVESTITII NOI"

pct.nr.2 din " Programul de investitii pe anul 2015"

 

 

HOTĂRĀREA nr.31

privind aprobarea modificarii documentatiilor tehnico-economice - Proiecte tehnice

" Lucrari de constructii-refacere/reparare pentru aducerea la nivelul tehnic al

obiectivului afectat de calamitati paraul Gratca" si " Lucrari de constructii-refacere/reparare pentru aducerea la nivelul tehnic al obiectivului afectat de

calamitati zid de sprijin str. Decebal 2A - 2B "

 

 

HOTĂRĀREA nr.32

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice --Proiect tehic

" Reabilitare strada Vasile Alexandri inbclusiv retea de apa in municipiul Orsova,

 judetul Mehedinti "

 

 

 

25.02.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 25 febuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 25.02.2015

 

HOTĂRĀREA NR.27

privind metodologia de furnizare a serviciilor sociale de ingrijire

la domiciliul persoanelor fizice dependente

 

Anexa la HCL nr.27/25.02.2015

 

HOTĂRĀREA NR.28

privind asigurarea furnizarii serviciilor sociale de ingrijire

la domiciliul persoanelor fizice dependente

 

Anexa la HCL nr.28/25.02.2015

 

HOTĂRĀREA NR.29

privind aprobarea recalcularii chiriei pentru locuintele pentru tineri, destinate

inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in municipiul

 Orsova, aplicabile titularilor de contracte

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.29/25.02.2015

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.29/25.02.2015

 

 

Anexa nr.3 la HCL nr.29/25.02.2015

 

 

Anexa nr.4 la HCL nr.29/25.02.2015

 

 

12.02.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 12 febuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 12.02.2015

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2014

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat

al municipiului Orsova a doua suprafete de teren, una de 1377 mp si a doua de 337 mp

situate in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind aprobarea participarii in cadrul Proiectului " Sistem integrat de reabilitare a

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori" asigurarea cofinantarii si punerea la dispozitie a terenurilor necesare realizarii

obiectivului de investitii " Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu

apa si extinderea retelei de canalizare in cartierul Poiana Stelei, municipiul

Orsova, judetul Mehedinti "

 

HOTĂRĀREA nr.18

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu

apa si extinderea retelei de canalizare in cartierul Poiana Stelei, municipiul

Orsova, judetul Mehedinti " din cadrul Proiectului " Sistem integrat de reabilitare a

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori"

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind aprobarea documentatiei " Eliminare efecte calamitati colector pluvial Ogasul

Traian " si " Eliminare efecte calamitati Ogas Traian - etapa II " , " Lucrari eliminare calamitati Paraul Gratca - etapa II " 

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind aprobarea avizarii documentatiei de urbanism - Planul Urbanistic General

Orsova cu Regulamentul local de urbanism al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.21

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Local al municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.54(12) adoptata

la data de 31 iulie 2012

 

HOTĂRĀREA nr.22

privind completarea comisiei de validare

 

HOTĂRĀREA nr.23

privind modificarea Hotararii nr.48(6) privind alegerea comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al municipiului Orsova pe principalele domenii de activitate,

adoptata la data de 28.06.2012

 

HOTĂRĀREA nr.24

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.25

privind modificarea Hotararii nr.48 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului

Local al municipiului Orsova in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

de pe raza municipiului Orsova pentru anul scolar 2014/2015,

adoptata in data de 08.10.2014

 

HOTĂRĀREA nr.26

privind declararea recursului impotriva sentintei civile nr.175/2015, pronuntata

la data de 11.02.2015, de Tribunalul Mehedinti, in dosarul nr. 4401/101/2014

 

 

 

26.01.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 26 ianuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 26 ianuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTARĀREA nr.10

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova, al doamnei Iovanovici Oana Mirela,

inainte de expirarea duratei normale a acestuia

 

HOTARĀREA nr.11

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Draghicescu Laurentiu Ioan,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTARĀREA nr.12

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Brancoveanu Mircea Mihai,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTARĀREA nr.13

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cheberle Ferdinand,

in cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

 

 

23.01.2015

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 23 ianuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 23 ianuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTARĀREA nr.9

privind modificarea taxei de concesionare pentru

locurile de inhumare din cimitirele umane din municipiul Orsova

 

 

19.01.2015

 

 

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 19 ianuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

MINUTA

Incheiata astăzi 19 ianuarie 2015, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 

HOTĂRĀREA nr.6

privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2015,

pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orşova si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

din municipiul Orşova, fara personalitate juridică

 

 

HOTĂRĀREA nr.7

privind transmiterea imobilului in suprafata de 228.7 mp. care a avut destinatia de

sediu al Judecatoriei Orsova, din domeniul public al statului si din administrarea

 Ministerului Justitiei, in domeniul public al municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.8

privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Orsova, de catre persoanele fizice si juridice

 

 

 

08.01.2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.1

privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Local şi Primăria municipiului Orşova

pe de o parte şi Şcolile de pe raza municipiului Orşova,

in vederea organizării " Zilei - Mihai Eminescu "

 

 

HOTĂRĀREA nr.2

privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere

a terenurilor pentru folosinţă agricolă

 

 

HOTĂRĀREA nr. 3

privind aprobarea utilizării parţiale a excedentului anual al bugetului local

 

 

HOTĂRĀREA nr.4

privind aprobarea modificării documentaţiei tehnico-economică

Proiecte tehnice " Eliminare efecte calamităţi Canalizare Ogaşul Traian "

 

 

HOTĂRĀREA nr.5

privind aprobarea acordării normei de hrană personalului

din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Orşova

 

 

 

ianuarie