Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2014
 

 

 

 

23.12.2014

 

22.12.2014

 

18.12.2014

 

16.12.2014

 

02.12.2014

 

28.11.2014

 

27.11.2014

 

25.11.2014

 

20.11.2014

 

11.11.2014

 

06.11.2014

 

29.10.2014

 

24.10.2014

 

08.10.2014

 

30.09.2014

 

29.05.2014

 

16.05.2014

 

30.04.2014

 

04.04.2014

 

19.03.2014

 

28.02.2014

 

07.02.2014

 

15.01.2014


08.01.2014

 

 

 

 

 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

   HOTARĀRI   2014

 

 

 

23.12.2014

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 23 decembrie 2014, ora 1400, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 23 decembrie 2014, ora 1400, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.90

privind aprobarea planului de scolarizare pentru Clubul Sportiv Scolar

din municipiul Orsova, pentru anul scolar 2015 - 2016

 

 

HOTĂRĀREA nr.91

privind aprobarea modificarii documentatiei tehnico-economice

Proiecte tehnice " Eliminare efecte calamitati strada Pamfil Seicaru "

 

 

 

22.12.2014

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 22 decembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 22 decembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.80

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Orsova,

in consiliul de administratie la Clubul Sportiv Scolar Orsova de Kaiak-Canoe de pe

raza municipiului Orsova pentru anul scoilar 2014-2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.81

privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii a

Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.82

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local

care pot fi anulate

 

 

HOTĂRĀREA nr.83

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor

presta activitati in folosul comunitatii in anul 2015 si a lucrarilor de interes local

pe care asistatii sociali le vor presta in anul 2015

 

 

HOTĂRĀREA nr.84

privind aprobarea planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant

din municipiul Orsova, pentru anul scolar 2015 - 2016

 

 

HOTĂRĀREA nr.85

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova

in comisia pentru titularii contractelor de inchiriere a locuintelor ANL

 

HOTĂRĀREA nr.86

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2015-2016,

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

 

HOTĂRĀREA nr.87

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

si suplimentarea Programului de investitii pe anul 2014

 

 

HOTĂRĀREA nr.88

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul

" Eliminarea efecte calamitati Canalizare Ogasul Traian Municipiul Orsova - Judetul

Mehedinti " si aprobarea completarii programului de investitii

 

 

HOTĂRĀREA nr.89

privind revocarea Hotararii nr.127 privind aprobarea baremului privind

consumul de apa in sistem pausal, practicat de operatorul

SC Floricola SA Orsova, adoptata la data de 19.12.2013

 

 

 

18.12.2014

 

PROCES-VERBAL

Incheiat astăzi 18 decembrie 2014, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

HOTĂRĀREA nr.77

privind incetarea aplicabilităţii HCL nr.43 adoptată la data de 30.09.2014 de către

Consiliul Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.78

privind alegerea viceprimarului municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.79

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mitru Margareta in

cadrul Consiliului Local al Municipiului Orşova, judetul Mehedinţi

 

 

16.12.2014

 

HOTĂRĀREA nr.76

privind luarea unor măsuri de ordin administrativ la nivelul autorităţii executive in sensul revocării din funcţia de viceprimar a domnului Negulescu Constantin

 

 

02.12.2014

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 02 decembrie 2014, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 02 decembrie 2014, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 HOTĂRĀREA nr.74

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele "Eliminare

efecte calamităţi str. Decebal, municipiul Orşova", "Eliminare efecte calamităţi str. Eminescu, municipiul Orşova", şi "Eliminare efecte calamităţi str. V.Alexandri,

municipiul Orşova"

 

 

28.11.2014

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 28 noiembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 28 noiembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.73

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele "Eliminare

efecte calamităţi Ogaşul Traian municipiul Orşova", "Eliminare efecte calamităţi pārāul Slătinic municipiul Orşova", şi "Eliminare efecte calamităţi str. Pamfil Şeicaru municipiul Orşova"

 

 

27.11.2014

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 27 noiembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 27 noiembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.70

privind aprobarea numărului maxim de posturi, a organigramei si a statului de funcţii

al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orşova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Orşova, fara personalitate juridică, ca urmare a reorganizării

 

HOTĂRĀREA nr.71

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orşova, ca formă de sprijin in activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului şi aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.72

privind aprobarea inchirierii sălii de sedinţă situată in imobilul din municipiul Orşova,

str. Porţile de Fier, nr.32, aflate in proprietatea publică a municipiului Orşova şi in administrarea Serviciului Public de asistenţă Socială a municipiului Orşova

 

 

25.11.2014

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 25 noiembrie 2014, ora 1430, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Incheiata astăzi 25 noiembrie 2014, ora 1430, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.69

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele "Lucrări de construcţii refacere reparare/readucere la nivelul tehnic afectat de calamităţi -ZID DE SPRIJIN CIMITIR POIANA STELEI", "Lucrări de construcţii refacere reparare/readucere la nivelul tehnic afectat de calamităţi - Strada Banatului", " Lucrări de construcţii refacere reparare/readucere la nivelul tehnic afectat de calamităţi - DN57"

 

 

20.11.2014

 

HOTĂRĀREA nr.68

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul " Lucrări

de construcţii - refacere - reparare pentru readucerea la nivelul tehnic afectat

de calamităţi - Pārāul Graţca Poz. 6,7 din Municipiul Orşova "

 

 

11.11.2014

 

HOTĂRĀREA nr.67

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi

suplimentarea " Programului de investiţii pe anul 2014 "

 

 

06.11.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 06 noiembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Īncheiata astăzi 06 noiembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.65

privind constatarea valabilităţii mandatului de consilier local

al doamnei Iovanovici Oana Mirela

 

HOTĂRĀREA nr.66

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat

cu Asociaţiile de Proprietari nr.8 şi nr.9 din municipiul Orşova

 

 

29.10.2014

 

HOTĂRĀREA nr. 53

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2014

 

HOTĂRĀREA nr. 54

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada

2014 - 2024 si a Planului local de actiuni in domeniul serviciilor sociale la

nivelul municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 55

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015,

pentru Serviciul Public de Asistenta Sociala al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 56

privind modificarea art.4 din HCL nr.15 privind aprobarea vanzarii prin licitatie

 publica a unui numar de 105 mese din beton armat dezafectate ca urmare

a modernizarii Pietii 1800

 

HOTĂRĀREA nr. 57

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte

din fondul locativ de stat, proprietatea municipiului Orsova, aflate

in administrarea Consiliului Local

 

HOTĂRĀREA nr. 58

privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte

sociale din blocul PF7, proprietatea municipiului Orsova, aflate

in administrarea Consiliului Local

 

HOTĂRĀREA nr. 59

privind darea in folosinta gratuita a obiectivului de investitie " Extindere retea joasa

tensiune strada Gratca - tronson II " prin contract de comodat, operatorului de retea

S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. CRAIOVA

 

HOTĂRĀREA nr. 60

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43 privind delimitarea zonelor din

intravilanul municipiului Orsova, judetul Mehedinti, adoptata la data de 30.04.2013

 

HOTĂRĀREA nr. 61

privind modificarea taxei de concesionare pentru locurile de inhumare

din cimitirele umane din municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 62

privind modificarea si completarea HCL nr.5 privind aprobarea organizarii retelei

scolare 2014 - 2015, a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

adoptata la data de 15.01.2014

 

HOTĂRĀREA nr. 63

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2014

 

HOTĂRĀREA nr. 64

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 si modificarea

Programului de investitii pe anul 2014

 

 

24.10.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 24 octombrie 2014, ora 1300, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Īncheiata astăzi 24 octombrie 2014, ora 1300, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr.52

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local

al municipiului Orşova, aprobat prin HCL nr.54(12) adoptată la data de 31 iulie 2012

 

 

08.10.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 08 octombrie 2014, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 24 octombrie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.48

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova, in

consiliile de administraţie ale unităţilor de invăţămānt de pe raza municipiului Orşova,

pentru anul şcolar 2014/2015

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind aprobarea Proiectului " Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică ",

precum şi al cheltuielilor legate de proiect din municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRĀREA nr.51

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova,

in Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in unităţile de invăţămānt

preuniversitar, de pe raza municipiului Orşova, pentru anul şcolar 2014-2015

 

 

30.09.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 30 septembrie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 30 septembrie 2014

 

HOTĂRĀREA nr. 42

privind schimbarea domnului Negulescu Constantin din funcţia de viceprimar al

municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRĀREA nr. 43
 privind alegerea viceprimarului municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA nr. 44

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local. in cadrul

 Cosiliului Local al municipiului Orşova al domnului PĂTĂŞANU PETRE,

inainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRĀREA nr. 45

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local. in cadrul

 Cosiliului Local al municipiului Orşova al domnului GHERGULESCU ION,

inainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRĀREA nr. 46

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) " Construire Staţie Distribuţie

Carburant Rompetrol ", intocmit de catre SC Proiect RA-ARH SRL,

 pentru beneficiarul SC Rompetrol Downstream SRL

 

 

29.05.2014

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 29 mai 2014, ora 1600, īn cadrul şedinţei de īndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

16.05.2014

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 16 mai 2014, ora 1630, īn cadrul şedinţei de īndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

30.04.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 30 aprilie 2014, ora 1300, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indată a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 30 aprilie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.33

privind aprobarea proiectului " AGREMENT LA GOLFUL ORŞOVEI ",

şi a cheltuielilor legate de proiect

 

 

04.04.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 04 aprilie 2014, ora 1200, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 04 aprilie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.25

privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Orsova, in calitate

de organizator al sărbătoririi " Zilele municipiului Orsova"

in perioada 15 - 17 august 2014 si constituirea Comitetului de organizare

 

HOTĂRĀREA nr.26

privind aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor pentru organizarea procedurilor

de licitatie publica pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.26 din 04.04.2014

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii a activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

Anexa nr.2 la HCL nr.26 din 04.04.2014

INSTRUCTIUNI

privind organizarea procedurilor de licitatie publica pentru delegarea gestiunii a

activitatii de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA nr.27

privind aprobarea Devizului estimativ

" Lucrari de intretinere si reparatii la parterul sediului Primariei"

 

Anexa la HCL nr.27 din 04.04.2014

DEVIZ ESTIMATIV

Lucrari de intretinere si reparatii la parterul sediului Primariei

 

HOTĂRĀREA nr.28

privind preluarea de la SC Floricola SA Orsova a rezervorului hidrosfera apa, ca bun de retur, prevazut in contractul nr.41/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Orsova prin concesiune, precum si

scoaterea acestuia din functiune

 

HOTĂRĀREA nr.29

privind revocarea Hotărārii Consiliului Local nr.12 privind aprobarea modificarii

proiectului " Modernizare Piata 1800 Orsova " adoptata la data de 30.01.2014

 

HOTĂRĀREA nr.30

privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Orsova si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor,

 al municipiului Orsova, fara personalitate juridica 

 

Anexa la HCL nr.30 din 04.04.2014

STAT DE FUNCTII

 

HOTĂRĀREA nr.31

privind participarea Consiliului Local si a Primariei municipiului Orsova in calitate de coorganizatori alaturi de Consiliul Judetean Mehedinti la organizarea Festivalului

-concurs de muzica populara " CONSTANTIN GHERGHINA ", ce se va desfasura

 in municipiul Orsova, in data de 21 mai 2014

 

HOTĂRĀREA nr.32

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la Biserica Neprihanita Zamislire Resursa Importanta din Orsova si aprobarea proiectului Biserica Neprihanita Zamislire Resursa Importanta din Orsova

 

 

19.03.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 19 martie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 19 martie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.24

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi

modificarea " Programului de investiţii pe anul 2014 "

 

Anexa la HCL nr.24 din 19.03.2014

 

 

28.02.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 28 februarie 2014, ora 1300, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 28 februarie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.19

privind aprobarea Devizului ofertă - Instalaţii Termomecanice pentru

" Centrala Termică Colegiul Tehnic Dierna "

 

Anexa la HCL nr.19 din 28.02.2014

 

HOTĂRĀREA nr.20

privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi

suplimentarea şi completarea " Programului de investiţii pe anul 2014 "

 

Anexa la HCL nr.20 din 28.02.2014

 

HOTĂRĀREA nr.21

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

" CAPELA MORTUARĂ ĪN CIMITIRUL VECHI-ZONA VEST "

 

Anexa la HCL nr.21 din 28.02.2014

 

HOTĂRĀREA nr.22

privind aprobarea desfăşurării Sărbătoririi Rusaliilor - " Ruga Orşoveană"

in municipiul Orşova in perioada 08 - 09 iunie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.23

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului

situat in municipiul Orşova, str. Coramnic nr.1

 

 

07.02.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 07 februarie 2014, ora 1300, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 07 februarie 2014

 

HOTĂRĀREA nr.14

privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.2013

 

HOTĂRĀREA nr.15

privind aprobarea vānzării prin licitaţie publică a unui număr de 105

mese de beton armat dezafectate ca urmare a modernizării Pieţii 1800

 

HOTĂRĀREA nr.16

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

" Complex penru activităţi sportive si recreative Dierna - Stadion "

 

HOTĂRĀREA nr.17

privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea pieţelor

agroalimentare din municipiul Orşova

 

 

15.01.2014

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 15 ianuarie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indată a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 15 ianuarie 2014

 

HOTĂRĀREA Nr.5

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2014-2015

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA Nr.7

privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local

 

HOTĂRĀREA Nr.8

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Local al municipiului Orsova, aprobat prin HCL nr.54(12)

adoptata la data de 31.07.2012

 

 

08.01.2014

 

PROCES – VERBAL

            Īncheiat astăzi 8 ianuarie 2014, ora 1500, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indată a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 08 ianuarie 2014

 

HOTĂRĀREA  Nr.1

privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anual al bugetului local

 

HOTĂRĀREA  Nr.2

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

" Modernizare-Alimentare cu apă cartier Poiana Stelei- municipiul Orsova"

 

HOTĂRĀREA  Nr.3

privind aprobarea documentatiei " Relocare retea cu apa str. Herculane "

municipiul Orsova, jud. Mehedinti

 

HOTĂRĀREA  Nr.4

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

" Reabilitare retele strazi urbane, apa-canal si iluminat public stradal

in municipiul Orsova - jud. Mehedinti "

 

 

 

 

HO