Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2013
 


08.01.2013

 

21.01.2013

30.01.2013

06.02.2013


28.02.2013

28.03.2013
 
30.04.2013
 
30.05.2013
 
07.06.2013
 
27.06.2013
 
10.07.2013
 
31.07.2013

 
05.08.2013

20.08.2013

30.08.2013

 
12.09.2013
 
26.09.2013
 
11.10.2013
 
31.10.2013
 
28.11.2013

11.12.2013

 
19.12.2013 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

   HOTARĀRI   2013

 

 

 

 

08.01.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 8 ianuarie 2013, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

21.01.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 21 ianuarie 2013, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 21 ianuarie 2013

 

HOTĂRĀREA  Nr.2

privind aprobarea continuitatii functionarii celei de-a doua linii de garda, pe profil chirurgical din cadrul Spitalului municipal Orsova, la nivelul de competenta IV

 

HOTĂRĀREA Nr.3

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

 

Anexa nr.1 la HCL nr.3 din 21.01.2013

 

Anexele nr.2 - 4 la HCL nr.3 din 21.01.2013

 

30.01.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 30 ianuarie 2013, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 ianuarie 2013

 

HOTĂRĀREA  Nr.5

privind constituirea comisiei speciale pentru completarea inventarului bunurilor

ce aparţin domeniului public al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA Nr.6

privind aprobarea protocolului īntre Consiliul Local al municipiului Orşova -

Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova  si U.S.L.I.-Mehedinţi – Grupa de sindicat a Colegiului Tehnic „Dierna” Orşova

 

Anexa la HCL nr.6 din 30.01.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.7

privind aprobarea protocolului īntre Consiliul Local al municipiului Orşova -

Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Orşova  si U.S.L.I.-Mehedinţi – Grupa de sindicat

a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” Orşova

 

Anexa la HCL nr.7 din 30.01.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.8

privind aprobarea protocolului īntre Consiliul Local al municipiului Orşova -

Şcoala Gimnazial㠄Petru Dumitriu” Orşova  si U.S.L.I. –Mehedinţi – Grupa de sindicat a Şcolii Gimnaziale „Petru Dumitriu” Orşova

 

Anexa la HCL nr.8 din 30.01.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.9

privind aprobarea protocolului īntre Consiliul Local al municipiului Orşova -

Şcoala Gimnazial㠄Pamfil Şeicaru” Orşova  si U.S.L.I. –Mehedinţi – Grupa de sindicat a Şcolii Gimnaziale „Pamfil Şeicaru” Orşova

 

Anexa la HCL nr.9 din 30.01.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.10

privind aprobarea proiectelor planurilor de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014,

aferente unităţilor de īnvăţămānt de pe raza municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA Nr.11

privind aprobarea Proiectului “Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”,

precum şi al cheltuielilor legate de proiect din municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi

 

Anexa la HCL nr.11 din 30.01.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.12

privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent

Proiectului “Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”

 

Anexa la HCL nr.12 din 30.01.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.13

privind aprobarea desfăşurării Sărbătorii Rusaliilor – „Ruga Orşoveană”

 īn municipiul Orşova  īn perioada  22-24 iunie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.14

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea terenurilor avānd categoria de folosinţă păşuni din domeniul public al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi, pentru realizarea lucrărilor de exploatare raţională şi īntreţinere a acestor pajişti, a caietului de sarcini şi a Programului de păşunat raţional

 

Anexa nr.1 la HCL nr.14 din 30.01.2013

 

Anexa nr.2 la HCL nr.14 din 30.01.2013

 

Anexa nr.3 la HCL nr.14 din 30.01.2013

 

 

06.02.2013

 

PROCES –VERBAL

              Īncheiat astăzi 06 februarie 2013, ora 1500, īn cadrul şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 06 februarie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.15

privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local

al municipiului Orşova, aprobat prin HCL nr.54(12) adoptată la data de 31 iulie 2012

 

HOTĂRĀREA Nr.16

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Orşova īn

 Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Natural Porţile de Fier

 

HOTĂRĀREA Nr.17

privind aprobarea īnfiinţării consorţiului şcolar „DANUBIUS” īntre Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Orşova  si Şcoala Gimnazial㠄Petru Dumitriu” Orşova

 

 

28.02.2013

 

PROCES –VERBAL

             Īncheiat astăzi 28 februarie 2013, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 februarie 2013

 

HOTĂRĀRE Nr.18

privind aprobarea organizarii retelei scolare 2013 - 2014

a unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA Nr.19

privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere

a terenurilor pentru folosinta agricola

 

Anexa la HCL nr.19 din 28.02.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.20

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2013

 

Anexa nr.1 la HCL nr.20 din 28.02.2013

 

Anexa nr.2 la HCL nr.20 din 28.02.2013

 

Anexa nr.3 la HCL nr.20 din 28.02.2013

 

Anexa nr.4 la HCL nr.20 din 28.02.2013

 

BILANT

 

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 

HOTĂRĀREA Nr.23

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat

 al municipiului Orsova a terenului in suprafata de 280 mp, situat in municipiul Orsova,

str. Gratca inscris in CF nr.51772 si concesionarea prin licitatie publica

 

Anexa nr.1 la HCL nr.23 din 28.02.2013

 

 Anexa nr.2 la HCL nr.23 din 28.02.2013

 

Anexa nr.3 la HCL nr.23 din 28.02.2013

 

Anexa nr.4 la HCL nr.23 din 28.02.2013

 

Anexa nr.5 la HCL nr.23 din 28.02.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.27

privind aprobarea listei de prioritati ramase definitiva in solutionarea cererilor de

locuinte din fondul locativ de stat, proprietatea municipiului Orsova

aflate in administrarea Consiliului Local

 

Anexa la HCL nr.27 din 28.02.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.28

privind aprobarea rezilierii contractului nr.20/2006 de delegare

a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Persoane

 

28.03.2013

 

PROCES-VERBAL

Īncheiat astăzi 28 martie 2013, ora 1700, īn cadrul şedinţei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 martie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.31

privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

 

Anexa nr.1 la HCL nr.31/28.03.2013

 

Anexa nr.2 la HCL nr.31/28.03.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.32

privind modificarea si aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de

functii a Serviciului public de asistenta sociala, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.32/28.03.2013

 

Anexa nr.2 la HCL nr.32/28.03.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.33

privind transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare

in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii a Serviciului public de asistenta sociala, cu personalitate

juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.33/28.03.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.34

privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2013,

pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului

Orsova si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al

municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

Anexa la HCL nr.34/28.03.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.35

privind aprobarea participarii Consiliului local al municipiului Orsova in calitate de

organizator al sarbatorii " Zilele municipiului Orsova " in perioada 15-18 august 2013,

constituirea Comitetului de organizare si aprobarea Acordului de parteneriat cu

S.C. FALMYRA EVENTS S.R.L. Targoviste

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

HOTĂRĀREA Nr.37

privind zonarea terenurilor extravilane din municipiul Orsova

in scopul stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2013

 

Anexa la HCL nr.37/28.03.2013

 

HOTĂRĀRE Nr.38

 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.38 incheiat la data de 04.07.2007, pentru cladirea centralei termice nr.1, situata in Orsova, str.Crizantemelor,

nr.8, intre Consiliul local al municipiului Orsova si SC Silva 91 SRL

 

30.04.2013

 

PROCES-VERBAL

Īncheiat astăzi 30 aprilieie 2013, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 aprilie 2013

 

HOTĂRĀRE Nr.39

privind aprobarea executiei bugetare la 31.03.2013

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 39/30.04.2013

Total venituri - Buget local

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 39/30.04.2013

Total venituri proprii

 

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 39/30.04.2013

Total cheltuieli - Bugetul local

 

Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 39/30.04.2013

Total cheltuieli din venituri proprii

 

HOTĂRĀRE Nr.40

privind aprobarea constituirii Grupului de Initiativa Local si a Regulamentului de functionare a acestuia, cooperarea cu Consiliul Local al Municipiului Orsova in vederea implementarii

unor proiecte de imbunatatire a situatiei romilor si a " Planului de actiune privind incluziunea minoritatii rome" 2013-2015

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.40/30.04.2013

GRUPUL DE LUCRU LOCAL PENTRU ROMI

la nivelul municipiului Orsova, pentru implementarea Strategiei Guvernului

Romaniei, de incluziune a cetatenilor romani, apartinand minoritatii romilor,

pentru perioada 2012-2020

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.40/30.04.2013

Planul local de actiune 2013-2015

Privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul municipiului Orsova

 

REGULAMENT DE FUNCTIONARE A GRUPULUI DE

INITIATIVA LOCALA ( G.I.L. ) ORSOVA

 

HOTĂRĀRE Nr.41

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀRE Nr.43

privind delimitarea zonelor din intravilanul municipiului Orsova,

judetul Mehedinti

 

Anexa la H.C.L. nr.43/30.04.2013

 

HOTĂRĀRE Nr.44

privind delimitarea zonelor din extravilanul municipiului Orsova,

judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀRE Nr.45

privind desemnarea reprezentantului municipiului Orsova in AGA a SC Mehedinti Gaz SA

si acordarea mandatului pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunarii Generale

Ordinare a Actionarilor la SC Mehedinti Gaz SA din data de 22.05.2013

 

Anexa la H.C.L. nr.45/30.04.2013

 

30.05.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 30 mai 2013, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 mai 2013

 

HOTĂRĀRE Nr.47

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Impozitele si taxele locale aferente anului 2014

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Scutiri si facilitati de la plata impozitului pe cladiri si teren

persoane fizice

 

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv

hotararile Consiliului Local al municipiului Orsova, prin care s-au instituit/stabilit

impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.47/30.05.2013

Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al

municipiului Orsova in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o

perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

 

HOTĂRĀRE Nr.48

privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de sarbatorirea

Rusaliilor " Ruga Orsoveana " in perioada 22-24 iunie 2013

 

Anexa la H.C.L. nr.48/30.05.2013

Programul manifestarilor prilejuite de sarbatorirea

Rusaliilor " Ruga Orsoveana " in perioada 22-24 iunie 2013

 

HOTĂRĀRE Nr.49

privind modificarea HCL nr.14 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea terenurilor avand categoria de folosinta pasuni din domeniul public al municipiului Orsova, judetul Mehedinti, pentru realizarea lucrarilor de exploatare rationala

si intretinere a acestor pasuni, a caietului de sarcini si a Programului de pasunat rational, adoptata la data de 30.01.2013

 

Anexa la H.C.L. nr.49/30.05.2013

Caiet de sarcini

privind concesionarea terenurilor avand categoria de folosinta pasune din domeniul public al municipiului Orsova, judetul Mehedinti, pentru realizarea lucrarilor de exploatare

rationala si intretinere a acestor pasuni

 

HOTĂRĀRE Nr.50

privind modificarea si completarea HCL nr.46 privind aprobarea concesionarii prin

licitatie publica a terenurilor avand categoria de folosinta pasune, a rapoartelor de evaluare si stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor, adoptata la data de 15.05.2013

 

HOTĂRĀRE Nr.51

privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de sarbatorirea

" Zilelor municipiului Orsova " in perioada 15-18 august 2013

si a bugetului aferent organizarii acestui eveniment

 

Anexa la H.C.L. nr.51/30.05.2013

Programul manifestarilor prilejuite de sarbatorirea

" Zilelor municipiului Orsova " in perioada 15-18 august 2013

 

HOTĂRĀRE Nr.52

privind aprobarea realizarii proiectului " Implementarea la nivelul judetului Mehedinti a sistemelor integrate de e-tax, e-payments si e-guvernare precum si a asigurarii

conexiunilor la broadband " si imputernicirea primarului pentru semnarea

declaratiei de Angajament si a Acordului de parteneriat

 

 

07.06.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 07 iunie 2013, ora 1300, īn cadrul şedinţei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 07.06.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.53

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 şi

modificarea „Programului de investiţii pe anul 2013”

 

HOTĂRĀREA Nr.55

privind darea īn administrare şi folosinţă gratuită pe termen de 25 ani,

Parohiei Orşova Nord (Tufări), a unui teren īn suprafaţă de 11790 mp, aflat īn domeniul public al municipiului Orşova, pentru amenajarea unui nou cimitir īn zona Nord

 

 

27.06.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 27 iunie 2013, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 27 iunie 2013

 

 

10.07.2013

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 10 iulie 2013, ora 1700, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 10 iulie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.58

privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al

domnului Botila Eduard, ca urmare a demisiei acestuia

 

HOTĂRĀREA Nr.59

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Iovanovici Oana Mirela,

in Consiliul Local al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRĀREA Nr.60

privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor penru serviciul public

 de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Orsova,

 practicate de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

HOTĂRĀREA Nr.61

privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea

stradala in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA Nr.62

privind aprobarea Regulamentului privind cresterea

si detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte in municipiul Orsova

 

HOTĂRĀREA Nr.63

privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curateniei si salubritatii pe domeniul

public si privat al municipiului, strazi, trotuare, alei pietonale, spatii verzi, parcuri, parcari

si locuri de joaca pentru copii, piete, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea

localitatii, fluidizarea circulatiei in municipiul Orsova, precum si sanctiunile contraventionale

ce se aplica in cazul nerespectarii acestora de catre persoane fizice sau juridice

 

HOTĂRĀREA Nr.65

privind modificarea si completarea HCL nr.14 privind aprobarea Studiului de oportunitate

privind concesionarea terenurilor avand categoria de folosinta pasuni din domeniul public

al municipiului Orsova, judetul Mehedinti, pentru realizarea lucrarilor de exploatare

rationala si intretinere a acestor pajisti, a caietului de sarcini si a Programului de

 pasunat rational, adoptata la data de 30.01.2013, modificata prin HCL nr.49,

 adoptata in data de 30.05.2013  

 

 

31.07.2013
 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 31 iulie 2013, ora 15,00 īn cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

HOTĂRĀREA  Nr.71

privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.74

 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a municipiului Orşova īn proprietatea publică a  municipiului Orşova a imobilului amplasat īn str. Porţile de Fier, nr.16 şi exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la transmiterea, fără plată, din proprietatea publică a municipiului Orşova īn proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Drobeta” al judeţului Mehedinţi

 

HOTĂRĀREA Nr.75  

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea vānzării, a rezervoarelor aferente

fostelor centrale termice cāt şi cele aflate īn  depozitul de  combustibil Valea Cernei

 

HOTARAREA Nr.77

privind aprobarea numarului maxim de posturi, a organigramei si a statului de functii al  aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova şi al  Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica, ca urmare a reorganizarii

 

ORGANIGRAMA - Anexa la HCL nr.77/31.07.2013

 

STAT DE FUNCTII/PERSONAL - Anexa la HCL nr.77/31.07.2013

 

 

05.08.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 05 august 2013, ora 1100, īn cadrul şedinţei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 

20.08.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.79

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
 

 

30.08.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 30 august 2013, ora 1530, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 august 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.82

privind modificarea anexei nr.37 la contractul nr.41 din 01.09.2006 privind delegarea

gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare

a municipiului Orsova, prin preluarea bunului de retur Centrala Termica nr.4 si predarea

ca bun de retur a imobilului situat in mun. Orsova, str. Portile de Fier, nr.28

 

HOTĂRĀREA Nr.84

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova, in

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

pentru anul scolar 2013/2014

 


12.09.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 12 septembrie 2013, ora 1600, īn cadrul şedinţei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 12 septembrie 2013

 

 

26.09.2013

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astăzi 26 septembrie 2013, ora 1600, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 26 septembrie 2013

 

HOTARAREA Nr.87

privind  aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2014,

pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova  si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

al municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

HOTĂRĀREA Nr. 88

privind modificarea organizării reţelei şcolare 2013-2014,

a unităţilor de īnvăţămānt de pe raza municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA Nr. 89

privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  al  municipiului  Orşova,

īn Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii īn unităţile de īnvăţămānt

preuniversitar, de pe raza municipiului Orşova,  pentru anul şcolar 2013-2014

 

HOTĂRĀREA Nr. 91

privind īnscrierea īn cartea funciară a imobilului

situat pe str.Bradului avānd suprafaţa de 841 mp

 

 

11.10.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 11 OCTOMBRIE 2013, ora 14,00 īn cadrul şedinţei extraordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 11 octombrie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr. 92

privind aprobarea proiectului " AGREMENT LA GOLFUL ORŞOVEI ",

a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile

 

Anexa la HCL nr.92 din 11.10.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.93

privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale

bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Orsova, pentru perioada 2013-2014

 

Anexa nr.1 la HCL nr.93 din 11.10.2013

 

Anexa nr.2 la HCL nr.93 din 11.10.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.94

privind aprobarea unor masuri pentru siguranta traficului rutier

pe DN 57 de la km 3+000 la km 4-093

 

 

31.10.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 31 OCTOMBRIE 2013, ora 15,00 īn cadrul şedinţei ordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 31 octombrie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.95

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.96

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 si modificarea

" Programului de investitii pe anul 2013 "

 

HOTĂRĀREA Nr.97

privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului

" Reabilitarea, modernizarea si punerea in valoare a Centrului Civic si a

Bisericii Romano-Catolice din Municipiul Orsova "

 

HOTĂRĀREA Nr.98

privind vanzarea cladirii centralei termice nr.5 in suprafata de 359,68 mp si a

terenului aferent in suprafata de 398,34 mp, situate in B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28A

municipiul Orsova, judetul Mehedinti, prin licitatie publica

 

HOTĂRĀREA Nr.99

privind vanzarea cladirii centralei termice nr.1 in suprafata de 383,89 mp si a

terenului aferent in suprafata de 839,73 mp, situate pe strada Crizantemelor, nr.8

municipiul Orsova, judetul Mehedinti, prin licitatie publica

 

HOTĂRĀREA Nr.100

privind preluarea de la S.C. Floricola S.A. Orsova, a unor bunuri de retur prevazute

in contractul nr.41/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare

cu apa si canalizare a municipiului Orsova prin concesiune

 

HOTĂRĀREA Nr.101

privind transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 50 de ani a

posturilor trafo PT Statie Apa Valea Cernei catre S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. CRAIOVA

 

HOTĂRĀREA Nr.102

privind emiterea acordului de principiu in vederea amplasarii a

centrului de vizitare ce se va realiza de catre R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului Natural Portile de Fier R.A.

 

HOTĂRĀREA Nr.103

privind aprobarea unor masuri pentru siguranta traficului rutier

pe Valea Slatinicului de la km 1+493.387 la km 1+706,799

 

HOTĂRĀREA Nr.104

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul

privat al municipiului Orsova a suprafetei de teren de 6411 mp si concesionarea

prin licitatie publica a 6 parcele de teren situate in municipiul Orsova,

 zona Coramnic, identificate prin CF nr.52112

 

HOTĂRĀREA Nr.105

privind darea in folosinta gratuita a obiectivului de investitie " Extindere retea

de joasa tensiune strada Gratca " prin contract de comodat operatorului de retea

S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. CRAIOVA

 

HOTĂRĀREA Nr.106

privind achizitionarea serviciilor de consultanta

destinate accesarii fondurilor europene

 

 

28.11.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 28 NOIEMBRIE 2013, ora 15,00 īn cadrul şedinţei ordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 28 noiembrie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.109

privind aprobarea programului manifestarilor prilejuite de implinirea a 95 de ani de la

Marea Unire de la 1918 si aniversarea datei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei

 

HOTĂRĀREA Nr.110

privind luarea unor masuri in vederea restituirii obiectivului " Strand orasenesc Orsova",

ca urmare a incetarii de drept a contractului nr.458/2005

 

HOTĂRĀREA Nr.113

privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.101 privind transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 50 de ani a posturilor trafo PT Statie Apa Valea Cernei

catre SC CEZ DISTRIBUTIE SA CRAIOVA, adoptata la data de 31.10.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.114

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale datorate bugetului local

care pot fi anulate

 

HOTĂRĀREA Nr.115

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.116

privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Local si Primaria

municipiului Orsova pe de o parte si Fundatia culturala "Lumina", in vederea organizarii

 celei de-a XXIII-a editie a " Festivalului International de poezie - Mihai Eminescu"

 

 

11.12.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 11 DECEMBRIE 2013, ora 15,00 īn cadrul şedinţei de indata

 a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 11 decembrie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.118

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 si suplimentarea

finantarii la " Programul de investitii pe anul 2013 "

 

Anexa la HCL nr.118 din 11.12.2013

 

 

19.12.2013

 

PROCES - VERBAL

Īncheiat astăzi 19 DECEMBRIE 2013, ora 15,00 īn cadrul şedinţei ordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 19 decembrie 2013

 

HOTĂRĀREA Nr.120

privind stabilirea taxelor si chiriilor in vederea folosirii terenurilor si spatiilor

din pietele apartinand domeniului public al municipiului Orsova, pentru anul 2014

 

ANEXA la HCL nr.120 din 19.12.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.121

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.121 din 19.12.2013

 

ANEXA nr.2 la HCL nr.121 din 19.12.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.122

 

ANEXA la HCL nr.122 din 19.12.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.123

 

ANEXA la HCL nr.123 din 19.12.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.124

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.124 din 19.12.2013

 

ANEXA nr.2 la HCL nr.124 din 19.12.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.125

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.125 din 19.12.2013

 

ANEXA nr.2 la HCL nr.125 din 19.12.2013

 

ANEXA nr.3 la HCL nr.125 din 19.12.2013

 

ANEXA nr.4 la HCL nr.125 din 19.12.2013

 

HOTĂRĀREA Nr.126

 

HOTĂRĀREA Nr.127