Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2012

04.01.2012

06.01.2012

16.01.2012

30.01.2012

03.02.2012

17.03.2012

02.04.2012

11.04.2012

28.04.2012

02.05.2012

11.05.2012

21.05.2012

06.06.2012

28.06.2012

09.07.2012

18.07.2012

31.07.2012

10.08.2012

30.08.2012

12.09.2012

14.09.2012

23.10.2012

30.10.2011

05.11.2012

28.11.2012

11.12.2012

20.12.2012

28.12.2012 

Hotărīri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

   HOTARĀRI   2012

 

04.01.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 4 ianuarie 2012, ora 1200, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 04 ianuarie 2012

 

HOTĂRĀREA NR.1

privind validarea domnului Nichescu Vasile-Nelu īn postul de consilier local

al municipiului Orşova
 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărārii  nr.1  privind validarea domnului Nichescu Vasile-Nelu

 īn postul de consilier local al municipiului Orşova, adoptată la data de 04.01.2012,

de Consiliul local al municipiului Orşova
 

HOTĂRĀREA NR.2

privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate

 

HOTĂRĀREA NR.3 

privind modificarea  pct C.1 şi C.2 din anexa nr.1 la Hotărārea Consiliului Local al

municipiului Orşova nr.41/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul 2012

 

HOTĂRĀREA NR.4

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei actului medical la nivel local şi regional prin implementarea la nivelul Spitalului Municipal Orşova a unei soluţii adaptate de tip e-sănătate”

 

HOTĂRĀREA NR.5

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare

 īn gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici şi personalul contractual şi modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială

 

HOTĂRĀREA NR.6

privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru

nevoile unei familii, pentru anul 2012

 

HOTĂRĀREA NR.7

privind aprobarea proiectelor planurilor de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013,

aferente unităţilor de īnvăţămānt de pe raza municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA NR.8

privind stabilirea plătitorului comisionului pentru operaţiunile de tranzacţionare

online aferente īncasării impozitelor şi taxelor locale prin intermediul SNEP

 

06.01.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 6 ianuarie 2012, ora 1200, īn cadrul şedinţei de īndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 06 ianuarie 2012

 

HOTĂRĀREA NR.9

privind aprobarea utilizării parţiale a excedentului anual al bugetului local

 

HOTĂRĀREA NR.10

privind aprobarea parteneriatului īntre Consiliul Local şi Primăria

municipiului Orşova pe de o parte şi Fundaţia cultural㠓Lumina”, īn vederea

organizării celei de a XXI-a ediţii a “Festivalului Internaţional de poezie – Eminescu”

 

HOTĂRĀREA NR.11

privind constatarea existenţei Ordinului Prefectului judeţului Mehedinţi nr.1/03.01.2012 avānd ca obiect constatarea īncetării de drept a mandatului primarului municipiului Orşova, Brăgaru Constantin Adrian, şi a constatării faptului că atribuţiile primarului, de drept, sunt exercitate de actualul viceprimar Ghergulescu Ion

 

16.01.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 16 ianuarie 2012, ora 1200, īn cadrul şedinţei de īndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.
 

M I N U T A

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 16.01.2012

 

HOTĂRĀREA NR.12

privind aprobarea cofinantarii pentru dotarea cu aparatura medicala

a Spitalului Municipal Orsova, in anul 2012

 

30.01.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 30 ianuarie 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30.01.2012

 

HOTĂRĀREA NR.13 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2012

 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărārii  nr.13  privind aprobarea bugetului local pe anul 2012,

 adoptată la data de 30.01.2012, de Consiliul local al municipiului Orşova

 

03.02.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 3 februarie 2012, orele 11,30, īn cadrul şedinţei de īndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 03 februarie 2012

 

HOTĂRĀREA NR.14 

privind revocarea HCL nr.13 privind aprobarea bugetului local pe anul 2012,

adoptată la data de 30.01.2012

 

HOTĂRĀREA NR. 15 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2012

17.03.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 17 martie 2012, ora 1000, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 17 martie 2012

 

HOTĂRĀREA NR. 17

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012

al Poliţiei Locale a municipiului Orşova, instituţie publică de interes local

 

HOTĂRĀREA NR.18

privind aprobarea dotării sălii de şedinţă de la sediul Primăriei şi Consiliului

 Local al municipiului Orşova cu aparatură de īnregistrare audio-video

 

HOTĂRĀREA NR.19

privind aprobarea parteneriatului īntre Serviciul Public de Asistenţă Socială al municipiului Orşova şi Asociaţia Comunitară EQUILIBRE Mehedinţi, īn vederea continuării programului de servicii de īngrijire la domiciliu a persoanelor vārstnice şi asigurarea cheltuielilor de salarizare a personalului care asigură servicii de īngrijire la domiciliu

 

HOTĂRĀREA NR.20

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurilor īn care

contravenienţii vor presta activităţi īn folosul comunităţii īn anul 2012 şi a

lucrărilor de interes local pe care asistaţii social le vor presta īn anul 2012

 

HOTĂRĀREA NR.21

privind constituirea comisiei speciale pentru completarea inventarului

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA NR.22

privind aprobarea organizării reţelei şcolare 2012-2013,

a unităţilor de īnvăţămānt de pe raza municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA NR.23

privind prelungirea duratei contractelor de īnchiriere

a terenurilor pentru folosinţă agricolă

 

HOTĂRĀREA NR.24

privind aprobarea proiectului tehnic

 “Reabilitarea Ambulatorului Spitalului Municipal Orşova”

 

HOTĂRĀREA NR.25

privind aprobarea proiectului tehnic

“Modernizare Piaţa 1800 Orşova”

 

HOTĂRĀREA NR.26

privind aprobarea proiectului tehnic

“Istalaţie de īncălzire pentru Grădiniţa nr.2 din municipiul Orşova”

 

HOTĂRĀREA NR.27

privind aprobarea proiectului tehnic

“Amenajare adăpost cāini fără stăpān īn municipiul Orşova”

 

02.04.2012
 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 2 aprilie 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 02.04.2012

 

HOTĂRĀREA NR.28 

privind modificarea HCL nr.39 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn soluţionarea cererilor de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative şi constituirea comisiei sociale, adoptată la data de 26.05.2010

 

HOTĂRĀREA NR.29 

privind modificarea HCL nr.40 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, adoptată la data de 26.05.2010

 

11.04.2012

 

PROCES –VERBAL

              Īncheiat astăzi 11 aprilie 2012, ora 1500, īn cadrul şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 11 aprilie 2012

 

HOTĂRĀREA NR.30

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

 şi completarea şi modificarea Programului de investiţii pe anul 2012

 

PROGRAM DE INVESTIŢII

PE ANUL 2012 - modificat
 

28.04.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 28 aprilie 2012, ora 1000, īn cadrul şedinţei de īndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28.04.2012

 

HOTĂRĀRE  nr._____

privind  schimbarea  domnului Ghergulescu Ion, din funcţia de

 viceprimar al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRĀRE nr._____

privind alegerea viceprimarului municipiului Orşova

 

HOTĂRĀRE nr.____

privind delegarea unui consilier local pentru a

īndeplini temporar atribuţiile  viceprimarului municipiului Orşova

 

HOTĂRĀRE nr.______

privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier local īn cadrul

Consiliului Local al municipiului Orşova, al doamnei Roată Ana Ramona,

 īnainte de expirarea duratei normale a acestuia

 

HOTĂRĀRE  nr.____

privind  validarea  mandatului de consilier local al domnului Jianu Florea,

 īn Consiliul Local al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

02.05.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 2 mai 2012, ora 1700, īn cadrul şedinţei de īndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 02.05.2012

 

HOTĂRĀRE nr.36

privind acordarea unui drept de folosinţă temporară şi parţială īn favoarea

Sindicatului Judeţean al Pensionarilor Mehedinţi-Filiala Orşova, asupra imobilului

„Clădire atelier şcoală incinta Liceul Traian Lalescu Centru de integrare socială a

copiilor cu cerinţe majore de īnvăţare”, din municipiul Orşova, b-dul Porţile de Fier nr.32

 

11.05.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 11 mai 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 11.05.2012

 

HOTĂRĀRE nr.37

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

 

 HOTĂRĀRE   nr.38

privind completarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀRE nr.39

privind modificarea Hotărārii nr.34 privind darea īn administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului situat īn municipiul Orşova, str.Tufări nr.4, punctul “Valea  Slătinicului” īnscris īn CF nr.50511, īn suprafaţă de 4132 mp,pentru construcţia obiectivului de investiţii “Staţie de transfer şi platformă de compost” , aferent

proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide īn judeţul Mehedinţi”, adoptată la data de 31.03.2011

 

HOTĂRĀRE nr.40

privind aprobarea vānzării terenului īn suprafaţă de 115 mp, situat īn

municipiul Orşova, str.Bradului, zona centru, către S.C. GABI'S S.R.L

 

21.05.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 21 mai 2012, ora 15,30, īn cadrul şedinţei de īndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

06.06.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 6 iunie 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

M I N U T A

şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 06.06.2012

 

HOTĂRĀREA nr.41

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 şi modificarea

 „Programului de investiţii pe anul 2012”

 

HOTARARE nr.42

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare

 in gradul profesional imediat superior celui deţinut de catre funcţionarii publici şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului

 Orşova şi al  Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

 al municipiului Orşova, fara personalitate juridica

 

28.06.2012

 

PROCES-VERBAL + MINUTA

Incheiat astazi 28 iunie 2012 in cadrul sedintei de constituire a

Consiliului Local al municipiului Orsova
 

HOTARARE NR.43(1)

privind alegerea comisiei de validare
 

HOTARARE NR.44(2)

privind validarea mandatelor consilierilor alesi in data de 10 iunie 2012

in Consiliul Local al municipiului Orsova

 

HOTARARE NR.45(3)

privind declararea Consiliului Local al municipiului Orsova legal constituit

 

HOTARARE NR.46(4)

privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTARARE NR.47(5)

privind alegerea viceprimarului municipiului Orsova

 

HOTARARE NR.48(6)

privind alegerea comisiilor de specialitate ale Cosiliului Local al municipiului Orsova

pe principalele domenii de activitate

 

09.07.2012

 

HOTĂRĀREA nr.49

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 şi modificarea

 „Programului de investiţii pe anul 2012”

 

HOTĂRĀREA nr. 50

privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Orşova,

īn calitate de organizator al sărbătorii „Zilele municipiului Orşova”

īn perioada 15-17 august 2012 şi constituirea Comitetului de organizare

 

HOTĂRĀREA nr. 51 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova

 īn Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Orşova

 

18.07.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 18 iulie 2012, ora 1500, īn cadrul şedinţei de īndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de īndată  a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 18.07.2012

 

HOTĂRĀREA nr. 52(10) 

privind modificarea HCL nr. 50(8) privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Orşova,īn calitate de organizator al sărbătorii „Zilele municipiului Orşova”

īn perioada 15-17 august 2012 şi constituirea Comitetului de organizare,

 adoptată la data de 09.07.2012

 

HOTĂRĀREA nr. 53(11)

privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de sărbătorirea

 „Zilelor  municipiului Orşova”   īn perioada 15-19 august 2012

 

31.07.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 31 iulie 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 iulie 2012

 

HOTĂRĀREA NR. 55(13)

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova, īn consiliile de

administraţie ale unităţilor de īnvăţămānt de pe raza municipiului Orşova, pentru anul şcolar 2012/2013

 

HOTĂRĀREA nr. 56(14)

privind modificarea HCL nr. 92 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Orşova” şi a cofinanţării cheltuielilor aferente proiectului, adoptată la data de 30.11.2009

 

HOTĂRĀREA  nr. 57(15)

privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) „Dotări sportive şi agrement”,

punctul  Lunca Cernei, Orşova,  īntocmit de către  S.C Stil Proiect SRL,

pentru beneficiarul Truşcă Aurelian

 

HOTĂRĀREA nr. 58(16)

privind darea īn administrare a Sălii de Sport “Profesor Ion Cernescu” din

municipiul Orşova, Şcolii  Generale cu clasele I-VIII “Petru Dumitriu”

 

HOTĂRĀREA nr. 59(17)

privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2012

 

HOTĂRĀREA nr. 60(18)  

privind modificarea HCL nr.39 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn soluţionarea cererilor de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative şi constituirea comisiei sociale, adoptată la data de 26.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĀREA nr. 61(19) 

privind modificarea HCL nr.40 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, adoptată la data de 26.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

10.08.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 10 august 2012, ora 1200, īn cadrul şedinţei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 10.08.2012

 

HOTĂRĀREA nr. 62(20)

privind aprobarea intabularii drumului de acces Orsova-Platou Toplet

 

HOTĂRĀREA nr. 63(21)

privind modificarea contractului de asociere in participatiune a Consiliului Local al municipiului Orsova cu SC Toplet Energy SRL,

 incheiat in baza HCL nr.87(40)/15.09.2008 la data de 16.09.2008

 

HOTĂRĀREA nr. 64(22)

privind trecerea di domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al

municipiului Orsova a suprafetei totale de teren de 20.195 mp si acordarea unui drept de superficie, servitute, uz si acces catre SC MEHEDINTI EURO WIND ENERGY SRL

 

30.08.2012

 

PROCES-VERBAL

 Īncheiat astăzi 30 august 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30.08.2012

 

HOTĂRĀREA nr. 65(23)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 si completarea

" Programului de investitii pe anul 2012"

 

HOTĂRĀREA nr. 66(24)

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orsova in domeniul privat al municipiului Orsova a terenurilor aferente centralelor termice ce au fost concesionate prin HCL nr.55 din 26.04.2007 si concesionarii directe a terenurilor aferente centralelor termice catre concesionarii cladirilor

 

HOTĂRĀREA nr. 67(25)

privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit prin HCL nr.29/30.03.2009, beneficiarului Handea Nicolae Constantin

 

HOTĂRĀREA nr. 68(26)

privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit prin HCL nr.28/30.03.2009, beneficiarei Stancu Emilia

 

HOTĂRĀREA nr. 69(27)

privind aprobarea Documentului de pozitie pentru proiectul

" Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mehedinti"

 

HOTĂRĀREA nr. 70(28)

privind reconstituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA nr. 71(29)

privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Orsova,

a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor fara personalitate juridica

si a Politiei Locale a municipiului Orsova, institutie publica de interes local

cu personalitate juridica

 

12.09.2012
 

PROCES-VERBAL

 Īncheiat astăzi 12 septembrie 2012, ora 1400, īn cadrul şedinţei de indata a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 12.09.2012

 

HOTĂRĀREA nr. 72(30)
privind mandatarea Primarului municipiului Orsova pentru a reprezenta unitatea administrativ teritoriala in instanta, in litigiile privitoare la obiectivul

" Strand orasenesc Orsova " ce apartine domeniului public al municipiului Orsova in contradictoriu cu SC Acapulco SRL si administratorul acesteia Roata Costel
 

23.10.2012

 

HOTĂRĀRE  nr.82(40)

privind aprobarea īntocmirii raportului de evaluare pentru 15 rezervoare  din cadrul

Depozitului combustibil – Valea Cernei şi  pentru rezervoarele aferente fostelor

centralele termice

 

30.10.2012

 

PROCES –VERBAL

 Īncheiat astăzi 30 octombrie 2012, ora 1500, īn cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30.10.2012

 

  HOTĂRĀREA  Nr. 86(44)

privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.09.2012

 

Anexa nr.1 la HCL nr.86(44)

 

Anexa nr.2 la HCL nr.86(44)

 

05.11.2012

 

PROCES –VERBAL

           Īncheiat astăzi 05 noiembrie 2012, ora 1600, īn cadrul şedinţei de īndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 05 noiembrie 2012

 

HOTĂRĀREA Nr. 89(47)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 şi

virarea de credite bugetare

28.11.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 28 noiembrie 2012, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 noiembrie 2012

 

HOTARAREA  Nr.90(48)

privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2013, al  Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu personalitate juridica din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRĀREA Nr.91(49)

privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului Local al municipiului Orşova, aprobat prin

HCL nr.54(12) adoptată la data de 31 iulie 2012

 

HOTĂRĀREA  Nr.92(50)

privind aprobarea trecerii terenurilor īn suprafaţă de 58 mp şi 45 mp, situate īn municipiul Orşova, str.Dierna, din domeniul public al municipiului Orşova īn domeniul privat al municipiului Orşova şi a concesionării fără licitaţie publică a acestor terenuri către

 domnul GIURŞĂ GHEORGHE, in vederea extinderii constructiei existente

 

HOTĂRĀREA  Nr.93(51)

privind modificarea  HCL nr.70(28) privind reconstituirea comisiei locale

 de ordine publică la nivelul municipiului Orşova, adoptată la data de 30.08.2012

 

HOTARAREA  Nr.94(52)

  privind modificarea Hotărārii Consiliului Local al municipiului Orşova nr.227

privind īnfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Orşova,

adoptată la data de 28.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĀREA  Nr.95(53)

privind īmputernicirea Primarului municipiului Orşova pentru a depune la A.P.I.A.

īn numele Consiliului Local al municipiului Orşova, cererea unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 şi orice alte acte ce derivă din aceasta, pentru suprafeţele agricole ce aparţin domeniului public al municipiului Orşova aflate īn administrarea

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRĀREA  Nr.96(54)

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare

a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Orşova

 

11.12.2012

 

PROCES –VERBAL

              Īncheiat astăzi 11 decembrie 2012, ora 1600, īn cadrul şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de īndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 11 decembrie 2011

 

HOTĂRĀREA Nr.97(55)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

 

HOTĂRĀREA  Nr.98(56)

privind aprobarea Documentului de pozirie pentru proiectul

" Sistem de management integrat al deseurilor, in judetul Mehedinti "

 

Acord

Document de pozitie (DP) privind modul de implementare a proiectului

" Sistem de management integrat al deseurilor, in judetul Mehedinti "

(Anexa la HCL nr.98(56)/11.12.2012)

 

Anexa nr.1

 Planul financiar

 

Anexa nr.2

Distibutia sumelor necesare cofinantarii de la bugetele locale

 

Anexa nr.3

Costurile de investitie a sistemului (preturi curente)

 

Anexa nr.4

Planul anual de evolutie a taxelor

 

Anexa nr. 5

Esalonarea costurilor de investitii pe ani si categorii de cheltuieli

 

Anexa nr.6

Mecanismul de plata

 

HOTĂRĀREA  Nr.99(57)

privind aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului

" Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Pentru Salubritate Mehedinti"

 

Anexa nr.1

ACT CONSTITUTIV

al " Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Pentru Salubritate Mehedinti"

 

Anexa nr.2

STATUT

al " Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Pentru Salubritate Mehedinti"

 

20.12.2012

 

PROCES –VERBAL

            Īncheiat astăzi 20 decembrie 2012, ora 1500, īn cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

HOTĂRĀREA Nr.100(58)

privind aprobarea procedurii de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară

activitate de alimentaţie publică, pe raza municipiului Orşova

 

Anexa 1 la HCL  nr. 100 (58)/ 20.12.2012

 

Anexa 2 la HCL  nr. 100 (58)/ 20.12.2012

 

Anexa  3 la HCL nr. 100 (58)/20.12.2012

 

Anexa 4 la HCL nr. 100 (58)/20.12.2012

 

Anexa 5 la HCL  nr. 100 (58)/20.12.2012

 

Anexa 6 la HCL nr. 100 (58)/20.12.2012

 

HOTĂRĀREA Nr.101(59)

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comercializare

a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Orşova

 

Anexă la HCL nr.101(59)/20.12.2012

 

ANEXA 1 la Regulament

 

ANEXA 2 la Regulament

 

ANEXA 3 la Regulament

 

HOTĂRĀREA  Nr.102(60)

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.102(60)/20.12.2012

 

ANEXA nr.2,3,4 la HCL nr.102(60)/20.12.2012

 

HOTĂRĀREA Nr.103(61)

privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Orşova

 

ANEXA la HCL nr.103(61)/20.12.2012

 

HOTĂRĀREA Nr.104(62)

privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate

 

HOTĂRĀREA  Nr.105(63)

privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului

īn elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanim şi amenajare a teritoriului”

 

Anexă la HCL nr.105 (63)/20.12.2012

 

HOTĂRĀREA  Nr.106(64)

privind aprobarea parteneriatului īntre Consiliul Local şi Primăria

municipiului Orşova pe de o parte şi Fundaţia cultural㠓Lumina”, īn vederea

organizării celei de-a XXII-a ediţie a “Festivalului Internaţional de poezie –Mihai Eminescu”

 

HOTĂRĀREA  Nr.107(65)

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Orşova

 

Anexă la HCL nr.107(65)/20.12.2012

 

HOTĂRĀREA  Nr. 108(66)

privind  aprobarea  listei de priorităţi  īn  soluţionarea cererilor de

 locuinţe din fondul locativ de stat,  proprietatea municipiului Orşova

aflate īn administrarea Consiliului Local

 

Anexa nr. 1 la HCL nr.108(66) din 20.12.2012

 

Anexa nr. 2 la HCL nr.108(66)din 20.12.2012

 

HOTĂRĀREA  Nr.109(67)

privind  aprobarea  listei de priorităţi  īn  soluţionarea cererilor de

 locuinţe sociale din blocul PF 7, proprietatea municipiului Orşova

aflate īn administrarea Consiliului Local

 

Anexa nr. 1 la HCL nr.109(67)din  20.12.2012

 

Anexa nr. 2 la HCL nr.109(67) din 20.12.2012

 

 HOTĂRĀREA  Nr.110(68)

privind aprobarea parteneriatului īntre Serviciul Public de Asistenţă Socială al municipiului Orşova şi ASOCIAŢIA COMUNITARĂ EQUILIBRE MEHEDINŢI īn vederea continuării  programului de servicii de īngrijire la domiciliu a persoanelor vārstnice şi asigurarea cheltuielilor de salarizare a personalului care asigură servicii de īngrijire la domiciliu

 

Anexă la HCL nr.110(68) din 20.12.2012

 

HOTĂRĀREA Nr.111(69)

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 29.11.2012

 

Anexa nr.1  la HCL nr.111(69)  din 20.12.2012

 

Anexa nr.2  la HCL  nr.111(69)   din  20.12.2012

 

HOTĂRĀREA  Nr.112(70)

privind aprobarea Proiectului Tehnic “Alimentare cu apă cartier Poiana Stelei”,

din municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRĀREA  Nr.113(71)

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurilor īn care contravenienţii vor

presta activităţi īn folosul comunităţii īn anul 2013 şi a lucrărilor de interes local

pe care asistaţii social le vor presta īn anul 2013

 

HOTARAREA  Nr.114(72)

privind  modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de Specialitate

al Primarului municipiului Orsova şi al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor fără personalitate juridica

 

28.12.2012

 

HOTĂRĀREA  Nr.115(73)

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013