Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2011

10.01.2011

25.01.2011

 
31.01.2011
 
11.02.2011
   
28.02.2011
 
31.03.2011
 

05.04.2011
 
28.04.2011
 
09.05.2011
 
16.05.2011
 
18.05.2011
 
30.05.2011
 
09.06.2011
 

27.08.2011
 
31.08.2011
 
12.09.2011
 
20.10.2011
 
31.10.2011

Hotărîri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

HOTARÂRI   2011

10.01.2011

 

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 10 ianuarie 2011, ora 1500, în cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 10 ianuarie 2011

 

HOTĂRÂREA  Nr.1

privind modificarea  pct C.1 şi C.2 din anexa nr.1 la HCLMO nr.27/2010

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.2

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2011 şi a lucrărilor de interes local

pe care asistaţii social le vor presta în anul 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.3

privind constituirea comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.4

privind modificarea şi completarea HCL nr.112 privind înfiinţarea Poliţiei Locale

a municipiului Orşova ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, adoptată la data de 22.12.2010

 

HOTĂRÂREA Nr.5

privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot  obţine din valorificarea bunurilor ce

depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile

unei familii, pentru anul 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.6

privind aprobarea utilizării parţiale a fondului de rulment
 

 HOTĂRÂREA Nr.7

privind aprobarea desfăşurării activităţilor cu caracter sportiv de către

Clubul Sportiv „Dierna”şi Clubul Sportiv Andrei Petrovici Sport Center pentru promovarea

şi dezvoltarea disciplinei taekwondo în rândul elevilor din municipiul Orşova,

 în incinta Sălii de sport Sud, cu titlu gratuit
 

 HOTĂRÂREA Nr.8   

privind emiterea acordului de principiu în vederea angajării de către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi

 a unui psiholog în cadrul Spitalului municipal Orşova 

 

25.01.2011

 

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 25 ianuarie 2011, ora 1200, în cadrul şedinţei de indata

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de indata a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 25 ianuarie 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.9   

privind aprobarea constituirii ca parte civila a Consiliului local al municipiului Orsova

si a sumelor in ceea ce priveste prejudiciul in Dosarul penal cu numarul unic 273/P/2009

 

  
 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 31 ianuarie 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 ianuarie 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.10

privind participarea la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care

utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice

de incalzire" cu proiectul "Biomasa solutia "verde" de producere a energiei termice

pentru institutiile publice din Municipiul Orsova"

 

HOTĂRÂREA Nr.11

privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru proiectul "Biomasa solutia "verde" de producere a energiei termice pentru institutiile publice din Municipiul Orsova"

 

HOTĂRÂREA Nr.12

privind asigurarea surselor financiare in vederea sustinerii contributiei proprii pentru

proiectul "Biomasa solutia "verde" de producere a energiei termice pentru institutiile

publice din Municipiul Orsova"

 

HOTĂRÂREA Nr.13

privind modificarea pct. C3 si C4 din anexa 1 la HCLMO nr.27/2010 privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011, adoptata la data de 29.04.2010

 

HOTĂRÂREA Nr.14

privind renegocierea tarifelor privind taxa de concesiune a locurilor de veci din

cimitirul "Poiana Stelei" cu SC Servicii Publice Orsova SRL si constituirea comisiei de renegociere

 

HOTĂRÂREA Nr.15

privind schimbarea amplasamentului terenului ce face obiectul

contractului de concesiune nr.56/2001, al doamnei Careba Violeta

 

HOTĂRÂREA Nr.16

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011, al

Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu personalitate juridica

din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.17

privind mandatarea administratorului SC Servicii Publice Orsova SRL pentru

inchirierea unor incaperi si a curtii interioare a imobilului din domeniul public al

municipiului Orsova aflat in B-dul Portile de Fier nr.28

 

HOTĂRÂREA Nr.18

privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

secretarului municipiului Orsova, pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010

 

11.02.2011  

 

PROCES –VERBAL

   Încheiat astăzi 11 februarie 2011, ora 1200, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 11 februarie 2011


HOTĂRÂREA Nr.19

privind aprobarea numarului maxim de posturi, a organigramei si a statului de functii

pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Orsova, fara personalitate juridica

 

Anexa nr.1 la HCL nr.19 din 11.02.2011

 

Obiectiuni contrasemnare HCL nr.19 din 11.02.2011

 

 Anexa la obiectiuni contrasemnare HCL nr.19 din 11.02.2011

 

HOTĂRÂREA Nr.20

privind aprobarea numarului maxim de posturi, a organigramei si a statului de functii

pentru Politia Locala a municipiului Orsova, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica

 

Anexa nr.1 la HCL nr.20 din 11.02.2011

 

HOTĂRÂREA Nr.21

privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011

(Anexa nr.1 la HCL nr.21/11.02.2011)

 

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2011

(Anexa nr.2 la HCL nr.21/11.02.2011)

 

HOTĂRÂREA Nr.22

privind aprobarea incetarii contractului nr.7/29.01.2009 de delegare a gestiunii

 serviciului public de ecarisaj si animale domestice fara stapan, aflate in libertate, nesupravegheate, incheiat cu SC Servicii Publice Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.23

privind aprobarea constituirii unei comisii pentru stabilirea oportunitatii si conditiilor de incheiere a unui parteneriat public-privat in vederea derularii activitatii de gestionare a cainilor fara stapan si ecarisaj, stabilire locatie, atributii, pret si buget

 

28.02.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 28 februarie 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 februarie 2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 28 februarie 2011, ora 1615, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 februarie 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.24

privind interzicerea comercializării şi distribuirii plantelor, substanţelor

 şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, denumite generic

etnobotanice, pe raza municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.25

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

 şi completarea Programului de investiţii pe anul 2011


31.03.2011

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 31 martie 2011, ora 1330, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 31 martie 2011, orele 13,30

 

PROCES–VERBAL

  Încheiat astăzi 31 martie 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 martie 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.27

privind completarea art.3 lit.a) din contractul nr.1/06.01.2009 de delegare a gestiunii

activităţii de administrare a cimitirelor umane de pe raza municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr. 28

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a terenurilor pentru folosinţă agricolă

 

Anexa la HCL nr.28/31.03.2011
 

 HOTĂRÂREA   Nr.30

privind completarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului public al municipiului Orşova

 

Anexa la HCL nr.30/31.03.2011

 

 HOTĂRÂREA Nr.31

 privind aprobarea taxei pentru soluţionarea cererilor privind divorţul prin

acordul părţilor pe cale administrativă, depuse la Primăria municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.32

privind aprobarea documentaţiilor tehnice “Expertiză tehnică stare hidroizolaţie” şi

“Proiect tehnic hidroizolaţie” aferente Corp Clădire Administrativă Spital Municipal Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.33

privind rectificarea bugetului local  pe anul 2011 şi completarea

„Programului de investiţii publice pe anul 2011”

 

HOTĂRÂREA  Nr.34

privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului situat în municipiul Orşova, str.Tufări nr.4, punctul  “Valea  Slătinicului “înscris în CF nr.50511, în suprafaţă

de 4132 mp, pentru construcţia obiectivului de investiţii “Staţie de transfer şi platformă

 de compost ”, aferent proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”

 

 HOTĂRÂREA Nr.36

privind reglementarea comercializării  plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante,

 halucinogene, euforice şi psihotrope în municipiul Orşova

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 31 martie 2011, orele 18,00, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al mun.Orşova

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 31 martie 2011, orele 18,00

 

05.04.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 5 aprilie 2011, orele 16,00, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 HOTĂRÂREA  Nr.39

 privind aprobarea  ajustării tarifului pentru activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice, activitatea de curaţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi modificării tarifului pentru  activitatea de precolectare, colectare şi transport deşeuri municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, activitatea de depozitare controlată a deşeurilor municipale , activitatea de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici neasimilabile celor menajere, activitatea de colectare, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări,activităţi ale Serviciului de salubrizare din municipiul Orşova, prestat de S.C. Floricola S.A.

 

Anexa A la HCL nr.39 din 05.04.2011

 

Anexa B la HCL nr.39 din 05.04.2011

 

Anexa C la HCL nr.39 din 05.04.2011

 

Anexa D la HCL nr.39 din 05.04.2011

 

 HOTĂRÂREA  Nr.40

privind mandatarea şefului Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru încheierea

 şi semnarea în numele Consiliului local al municipiului Orşova a convenţiilor

 cu furnizorii de servicii de strictă necesitate

 

28.04.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 28 aprilie 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 aprilie 2011

 

HOTĂRÂREA  Nr.41

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.41/28.04.2011

 

ANEXA nr.2,3,4  la HCL  nr.41/28.04.2011

 

HOTĂRÂREA Nr.42

privind aprobarea organizării acţiunii “Memorialul Profesor Ion Cernescu”,

în perioada 21-22 mai 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.43

privind însuşirea raportului de evaluare şi înregistrarea în evidenţele contabile a

bunurilor rezultate din reabilitarea Falezei Turistice a Municipiului Orşova

Anexa la HCL nr.43
 

HOTĂRÂREA  Nr.44

privind aprobarea executiei bugetare incheiate la data de 31.03.2011

 

Anexa nr.1 la HCL nr.44/28.04.2011

 

Anexa nr.2 la HCL nr.44/28.04.2011

 

HOTĂRÂREA  Nr.45

 

Anexa nr.1 la HCL nr.45/28.04.2011

 

HOTĂRÂREA Nr.46

privind schimbarea domnului Ungureanu Valeru, din funcţia

de viceprimar al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRÂREA  Nr.47

privind revocarea HCL nr.9 privind aprobarea constituirii ca parte civila a

Consiliului Local al municipiului Orsova si a sumelor in ceea ce priveste prejudiciul

in Dosarul penal cu numarul unic 273/P/2009, adoptata la data de 25.01.2011

 

HOTĂRÂREA  Nr.48

privind constituirea Municipiului Orsova

ca parte civila in Dosarul penal cu numarul unic 273/P/2009

 

09.05.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 9 mai 2011, ora 1100, în cadrul şedinţei de îndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

16.05.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 16 mai 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 16 mai 2011

 

HOTARAREA  Nr.49

privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de conducere,  şef serviciu  Poliţie Locală a municipiului Orşova, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică

Anexa la HCL nr 49 - REGULAMENT

privind organizarea şi defăşurarea concursului de promovare pentru ocuparea

funcţiei publice vacante de conducere şef Serviciu Poliţie Locală al municipiului Orşova,

instituţie publică de interes local cu personalitate juridică

 

18.05.2011

 

 PROCES –VERBAL       

Încheiat astăzi 18 mai 2011, orele 13,00, în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 18 mai 2011,

 orele 13,00

 

HOTĂRÂREA  Nr.50

privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenului situat în municipiul Orşova, cartierul Poiana Stelei în suprafaţă de 3089,50 mp pentru construcţia obiectivului de investiţii “Reabilitare şi extindere reţea de canalizare în cartierul Poiana Stelei, municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi”

 

HOTĂRÂREA  Nr. 51

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la investiţia

Reabilitare şi extindere reţea de canalizare în cartierul Poiana Stelei, Municipiul Orşova

 

30.05.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 30 mai 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 mai 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.52

privind aprobarea cumpărării unui număr de 20 volume de carte “RĂDĂCINI ŞI RAVENIC

– baladă şi cântec, obiceiuri şi legende din Plaiul Muntelui Mehedinţi“ volumul I

 

HOTĂRÂREA Nr.53

 privind utilizarea sumei  rămasă disponibilă după finalizarea proiectului

 „Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Orşova” la proiectul

”Amenajare Faleză Turistică în municipiul Orşova – etapa a II-a”,

în valoare de până la 500.000 lei

 

 HOTĂRÂREA Nr.54

privind împuternicirea Primarului municipiului Orşova pentru a depune la A.P.I.A.

în numele Consiliului Local al municipiului Orşova, cererea unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 şi orice alte acte ce derivă din aceasta, pentru suprafeţele agricole ce aparţin domeniului public al municipiului Orşova, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 

 HOTĂRÂREA Nr.55

privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a municipiului Orşova, aferent construcţiei proprietatea SC HOBBY MUSIC SRL, în vederea finalizării executării silite

 

 HOTĂRÂREA Nr.56

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor imobile (teren şi/sau construcţii) aparţinând domeniului privat al Municipiului Orşova

 

Anexă la HCL nr.56  din 30.05.2011

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor imobile (teren şi/sau construcţii) aparţinând domeniului privat al municipiului Orşova

 

 HOTĂRÂREA Nr.57

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

 şi modificarea Programului de investiţii pe anul 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.58

privind aprobarea documentaţiei tehnice - Proiect tehnic

“Reabilitare trotuar faleză sud”, Municipiul Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.59

privind instrumentarea proiectului „Amenajarea drumului fermierilor în municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi”, în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, măsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea  agriculturii şi silviculturii şi aprobarea studiului de fezabilitate al acestui proiect

 

 HOTĂRÂREA Nr.60

privind constituirea comisiei speciale pentru modificarea şi completarea

 inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Orşova

 

 HOTĂRÂREA Nr.61

privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea şi motivarea cetăţenilor municipiului Orşova pentru participarea la acţiunile de înfrumuseţare a municipiului, în cadrul Programului concurs „Orşova-oraşul florilor, Orşova-oraş curat” 2011

 

09.06.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 9 iunie 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 9 iunie 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.62

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.59 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Orşova, adoptată la data de 05.07.2010

 

HOTĂRÂREA Nr.63

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Orşova

 

28.07.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 28 iulie 2011, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 iulie 2011

 

HOTĂRÂREA  Nr.79

privind aprobarea opririi/staţionării în staţiile de transport public local de persoane

de pe teritoriul municipiului Orşova, a mijloacelor de transport ce efectuează transport

public de persoane prin curse regulate şi tranzitează municipiul Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.80

privind aprobarea taxei de concesionare pentru locurile de înhumare din cimitirele umane

din municipiul Orşova, din momentul preluării acestora în gestiune directă

 

HOTĂRÂREA Nr.81

privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă

şi de canalizare din municipiul Orşova, practicate de operatorul SC Floricola SA Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.82

privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2011

 

HOTĂRÂREA  Nr.83

privind aprobarea tarifelor  pentru prestări servicii a utilajului cilindru compactor

AMMAN din administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.84

privind modificarea HCL nr.77 privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de sărbătorirea „Zilelor  municipiului Orşova”   în perioada 12-15 august 2011, adoptată la data de 06.07.2011

 

Anexă la HCL nr.84/ 28.07.2011

 PROGRAMUL  MANIFESTĂRILOR  PRILEJUITE  DE  SĂRBĂTORIREA

“ZILELOR MUNICIPIULUI ORŞOVA” ÎN PERIOADA 12-15 AUGUST 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.85

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

şi completarea  „Programului de investiţii pe anul 2011”

 

HOTĂRÂREA  Nr.86

privind aprobarea Studiului de fezabilitate –

 “Reabilitarea  reţelelor de apă şi canalizare pentru cantina de ajutor social”

 din municipiul Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.87

privind respingerea Proiectului Protocolului de predare-preluare a sectorului de drum naţional DN 57 km 0+000 – 4+093 situat în intravilanul municipiului Orşova, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, în administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

31.08.2011

 

PROCES VERBAL

Incheiat azi 31 august 2011, ora 14.00, in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

12.09.2011

 

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 12 septembrie 2011, ora 16.00, in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

MINUTA

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 12 septembrie  2011

 

20.10.2011

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 20 octombrie 2011, ora 1500, în cadrul şedinţei extraordinare/de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare/de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 20.10.2011

 

HOTĂRÂREA Nr.110

privind alegerea viceprimarului municipiului Orşova

 

 HOTĂRÂREA Nr.111

privind completarea Comisiei  pentru amenajarea teritoriului  şi urbanism,

 ecologie şi protecţia mediului, integrare şi dezvoltare regională

 

31.10.2011

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 31 octombrie 2011, ora 16,00 în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

Şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 octombrie 2011

 

PROCES –VERBAL

Încheiat astăzi 31 octombrie 2011, orele 1840, în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova, desfăşurată după declararea ca închise a lucrărilor şedinţei ordinare.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova

 din data de 31 octombrie 2011, orele 18,40

 

HOTĂRÂREA Nr.112

privind aprobarea schimbarii denumirii Salii de sport

de la Scoala cu clasele I-VIII " Petru Dumitriu "

in Sala de sport " Profesor Ion Cernescu "
 

HOTĂRÂREA NR.113

privind transformarea unor posturi, ca urmare a promovării examenului de promovare

 în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici şi modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Orşova


HOTĂRÂREA Nr.11
4

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Orsova,

in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Orsova,

pentru anul scolar 2011/2012

 

HOTĂRÂREA Nr. 115

privind reintegrarea în muncă a salariatului Trăilescu Ovidiu, respectiv pe postul deţinut anterior concedierii şi anume de consilier juridic gradul III  în aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Orşova


HOTĂRÂREA Nr.11
6

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011