Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2010

 

07.01.2010

 

28.01.2010

 

08.02.2010

 

25.02.2010

 

05.03.2010

 

10.03.2010

 

11.03.2010

 

12.03.2010

 

25.03.2010

 

09.04.2010

29.04.2010

03.05.2010

04.05.2010

11.05.2010

26.05.2010

08.06.2010

21.06.2010

24.06.2010

28.06.2010

05.07.2010

29.07.2010

 
09.08.2010
   
31.08.2010
 
13.09.2010
 
29.09.2010
 
06.10.2010

27.10.2010

03.11.2010

08.11.2010

30.11.2010

22.12.2010

30.12.2010

31.12.2010 

Hotărîri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

HOTARÂRI   2010

 

 

07.01.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 7 ianuarie 2010, ora 1200, în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 7 ianuarie 2010

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1

privind acoperirea definitivă din fondul de rulment a sumei de 38.233,71 lei

 

HOTĂRÂREA Nr. 2

privind utilizarea temporară pentru acoperirea golului de casă, a disponibilului fondului de rulment în sumă de 52.603 lei

 

 

28.01.2010

 

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 28 ianuarie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orşova. 

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 ianuarie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 3

privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru anul 2010, pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orşova

 

PLAN DE OCUPARE

A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2010

pentru functiile publice din cadrul  aparatul de specialitate al primarului municipiului Orsova 

 

HOTĂRÂREA Nr. 5

privind aprobarea Programului de ecologizare a municipiului Orşova pe perioada

01.02.2010 – 31.12.2010 şi încheierii convenţiei cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi

 

Anexa la HCL nr.5/28.01.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 6

privind aprobarea transformarii unor posturi si modificarea statului de functii

al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

STAT FUNCTII - STAT PERSONAL

pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr. 8

     privind transformarea unor posturi şi modificarea ştatului de funcţii

 pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu personalitate juridică din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

Anexa la HCL nr.8/28.01.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 9

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010, al Serviciului Publicde Asistenţă Socială, cu personalitate juridică din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

Planul de ocupare

a functiilor publice pentru anul 2010 al Serviciul public de asistenta sociala,

cu personalitate juridica din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.10

privind  aderarea  Municipiului Orşova prin Consiliul Local

 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinţi

 

08.02.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 8 februarie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei extraordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 8 februarie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.12

privind aprobarea utilizării parţiale a fondului de rulment propriu

 

HOTĂRÂREA Nr. 13

privind aprobarea planului de şcolarizare la învăţământul preşcolar, primar, gimnazial

şi liceal pentru unităţile de învăţământ din municipiul Orşova, pentru anul şcolar 2010 – 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.14

privind modificarea şi completarea hotărârii nr.98 privind aprobarea modificării tarifelor din Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la HCL nr.22/30.03.2009 şi înlocuirea cu Anexele nr.1A şi nr.2A pentru Serviciul public de salubrizare din municipiul Orşova, jud. Mehedinţi,

adoptată la data de 22.12.2009

 

25.02.2010

 

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 25 februarie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 25 februarie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.15

privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 62,00 mp situat în municipiul Orşova,

str. Porţile de Fier nr.14 din domeniul public al municipiului Orşova în domeniul privat

al municipiului Orşova şi a concesionării directe domnului Niţu Pătru

 

05.03.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 5 martie 2010, ora 1300, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 5 martie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 16

privind stabilirea ordonatorilor  terţiari de credite ai bugetului local

al municipiului Orşova pe anul 2010

 

10.03.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 10 martie 2010, ora 1530, în cadrul şedinţei de îndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 10 martie 2010

 

11.03.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 11 martie 2010, ora 1600, în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 11 martie 2010

 

12.03.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 12 martie 2010, ora 1200, în cadrul şedinţei de îndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 12 martie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 17

privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

 

Anexa nr.1

la HCL nr.17/12.03.2010 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

 

25.03.2010

 

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 25 martie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 25 martie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 18

privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi a ştatului de funcţii 

 pentru aparatul de specialitateal Primarului municipiului Orşova, pentru anul 2010,  a numărului de posturi, a organigramei şi a ştatului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, cu personalitate juridică din cadrul Consiliului Local al municipiului Orşova, pentru anul 2010 şi a numărului de posturi, a organigramei şi a ştatului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Stare Civilă, fără personalitate juridică, pentru anul 2010

 

Anexa NR.1 la H.C.L nr.18/25.03.2010

 

Anexa NR.2 la H.C.L nr.18/25.03.2010

 

Anexa NR.3 la H.C.L nr.18/25.03.2010

 

Anexa NR.4 la H.C.L nr.18/25.03.2010

 

Anexa NR.5 la H.C.L. nr.18/25.03.2010

 

Anexa NR.6 la H.C.L nr.18/25.03.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 19

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z)

„Locuinţe ANL, str. Porţile de Fier nr.1 B, municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi"

 

Anexe la H.C.L. nr.19/25.03.2010

 

09.04.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 9 aprilie 2010, ora 1200, în cadrul şedinţei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 9 aprilie 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 20

privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Orşova,

 str.Tufări nr.4, punctul „Valea Slătinicului” înscris în CF la nr.50511/2009, în suprafaţă de 4132 mp, proprietar  SC Şantierul Naval Orşova SA

 

HOTĂRÂREA  Nr. 21

privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Orşova nr.17 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, adoptată la data de 12.03.2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 22

privind aprobarea executării în regie proprie a lucrărilor de reparaţii străzi, cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr.17 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010 adoptată la data de 12.03.2010, anexa nr.2, litera D, poziţia 1 „Reparaţii străzi: Banatului, V Alecsandri, Graţca, Poiana Stelei, Ghioceilor”

 

HOTĂRÂREA  Nr. 23

privind crearea şi amenajarea corespunzătoare a unor parcări publice,

precum şi reorganizarea celor existente în Piaţa 1800, în municipiul Orşova

 

HOTĂRÂREA  Nr. 24

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Orşova nr.60

 privind aprobarea  Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite prin A.N.L, în municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi, adoptată la data de 02.07.2009

 

HOTĂRÂREA  Nr. 25

privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în cartierul Poiana Stelei, Studiului de fezabilitate privind realizarea staţiei de epurare mecano-biologică în cartierul Coramnic şi Studiului de fezabilitate privind reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare cu treaptă terţială în municipiul Orşova, elaborate de SC Ministar Servicii SRL în conformitate cu Programul de etapizare

 

HOTĂRÂREA  Nr. 26

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.80(33) privind acordul de cumpărare în bloc a bunurilor proprietatea SCGCL Orşova SA, societate aflată în lichidare judiciară, adoptată la data de 28.08.2008 şi  Hotărârii Consiliului Local nr.117(70) privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 3.500.000 lei,

adoptată la data de 30.10.2008

 

29.04.2010

 

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 29 aprilie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 29 aprilie 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 27

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

ANEXA nr.1 la HCL nr. 27 din 29.04.2010

 

ANEXA nr.2 - 4 la  HCL  nr. 27 din 29.04.2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 28

privind aprobarea parteneriatului între Serviciul Public de Asistenţă Socială al municipiului Orşova şi ASOCIAŢIA COMUNITARĂ EQUILIBRE MEHEDINŢI în vederea continuării  programului de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi asigurarea cheltuielilor de salarizare a personalului care asigură servicii de îngrijire la domiciliu

 

HOTĂRÂREA  Nr. 29

 privind organizarea, împreună cu Clubul Copiilor Orşova a celei de-a  XI– a ediţii a Festivalului Naţional „Perla Dunării”, Orşova, 4-6 iunie 2010 şi  a Trofeului Naţional de Robotic㠄Robotor 2010”, ediţia a III –a, Orşova 5-7  iunie 2010 şi a alocării în acest scop a sumei de 3000 lei

 

HOTĂRÂREA nr. 30

privind aprobarea studiilor de fezabilitate ale proiectului " Biomasa - solutia Verde

de producere a energiei termice pentru institutiile publice din municipiul Orsova "

a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului

 

03.05.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 3 mai 2010, ora 1700, în cadrul şedinţei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 3 mai 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 31

privind stabilirea datei şi orei la care se vor desfăşura şedinţele

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA  Nr. 32

privind aprobarea funcţionării SC SPO SRL în imobilul aparţinând domeniului

 public al municipiului Orşova, situat în Orşova, str. Porţile de Fier nr.28,

până la soluţionarea litigiului în instanţă

 

04.05.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 4 mai 2010, ora 14,00  în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 4 mai 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 33

privind declararea punctului de lucru al SC Servicii Publice Orşova SRL

în imobilul situat în Orşova, str.Porţile de Fier nr.28

 

Obiectiunile secretarului

municipiului Orsova la HCL nr. 31,32 din 03.05.2010 si HCL nr.33 din 04.05.2010

 

11.05.2010

 

PROCES –VERBAL 

            Încheiat astăzi 11 mai 2010, ora 18,00  în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 11 mai 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr. 34

privind aprobarea tarifelor  pentru prestări servicii cu utilajul

buldoexcavator JCB din administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr. 35

privind aprobarea tarifelor  pentru prestări servicii cu utilajul DAF/AUTOSPECIALIZATĂ

 CU SUPRASTRUCTURĂ  ROMPRIM AUTOVIDANJĂ COMBINATĂ CU VOLUM UTIL

de 10 m3 / FA – LF 55220 din  administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr. 36

privind aprobarea desfăşurării activităţii de transport auto de mărfuri în interes propriu cu utilajul DAF/AUTOBASCULANTĂ CU SUPRASTRUCTURĂ MOLCIK – BASCULABILĂ PE TREI

PĂRŢI ŞI MACARA HIAB – XS 066B – 1 DUO/FAT CF 75310, din administrarea

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA  Nr.37

privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii  cu utilajul DAF/AUTOSPECIALIZATĂ

 CU PLATFORMĂ DE LUCRU LA ÎNĂLŢIME CU NACELĂ OIL&STTEL/FALF 45140,

din administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova

 

26.05.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 26 mai 2010, ora 16,30 în cadrul şedinţei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 26 mai 2010

 

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 26 mai 2010, ora 1700, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 26 mai 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr.38

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

HOTĂRÂREA  Nr.39

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor

de locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, a punctajului aferent acestora, a actelor

justificative si constituirea comisiei sociale

 

Anexa la H.C.L. nr. 39

 

HOTĂRÂREA  Nr.40

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor

de locuinte sociale, a punctajului aferent acestora, a actelor justificative necesare si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale

 

Anexa la H.C.L. nr.40

 

HOTĂRÂREA  Nr.41

privind transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1444 mp, situat in municipiul Orsova, str. Portile de Fier nr.1B, judetul Mehedinti, catre Agentia Nationala

 pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

 

Anexa la H.C.L. nr.41

 

HOTĂRÂREA  Nr.42

privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Orsova, in calitate de

organizator al sarbatorii "Zilele municipiului Orsova" in perioada 13-15 august 2010

si constituirea Comitetului de organizare

 

08.06.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 43

privind reintegrarea în muncă a d-lui Trăilescu Ovidiu, respectiv pe postul deţinut

anterior concedierii şi anume de consilier juridic gradul III  în aparatul permanent al

Consiliului Local al municipiului Orşova

 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărârii nr.43  privind reintegrarea în muncă a d-lui Trăilescu Ovidiu, respective pe postul deţinut anterior concedierii  şi anume de consilier juridic gradul III în aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Orşova, adoptată la data de 08.06.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 44

privind renunţarea la recursul împotriva Sentinţei nr.113/11.02.2010,

pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.6413/101/2009

 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărârii nr.44  privind renunţarea la recursul împotriva Sentinţei nr.113/11.02.2010, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.6413/101/2009, adoptată la data de 08.06.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 45

Privind desemnarea unui consilier local ca reprezentant al Consiliului Local

al municipiului Orşova în Adunarea Generală a Asociaţilor de la SC SERVICII PUBLICE SRL

 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărârii nr.45  privind desemnarea unui consilier local ca reprezentant  

al Consiliului Local al municipiului Orşova în Adunarea Generală a Asociaţilor de la

SC SERVICII PUBLICE SRL, adoptată la data de 08.06.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 46

Privind transferul folosinţei utilajelor municipiului Orşova, luate în leasing financiar, către

SC SERVICII PUBLICE SRL, respectiv societatea la care municipiul Orşova este asociat

unic, în vederea prestării de servicii legale către terţe persoane

 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărârii nr.46  privind transferal folosinţei utilajelor municipiului Orşova, luate în leasing financiar, către SC SERVICII PUBLICE SRL, respectiv societatea la care municipiul Orşova este asociat unic, în vederea prestării de servicii  legale către terţe persoane, adoptată la data de 08.06.2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 47

privind alocarea sumelor bugetate pe anul 2010,

în cazul salubrizării domeniului public al municipiului Orşova

 

OBIECŢIUNI

la contrasemnarea hotărârii nr.47  privind alocarea sumelor bugetate pe anul 2010,

în cazul salubrizării domeniului public al municipiului Orşova,

adoptată la data de 08.06.2010

 

21.06.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 21 iunie 2010, ora 17,00 în cadrul şedinţei de îndată a

 Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 21 iunie 2010

 

24.06.2010

 

PROCES-VERBAL

  Încheiat astăzi 24 iunie 2010, ora 1700, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 24 iunie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.49

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a terenurilor pentru folosinţă agricolă

 

Anexa la H.C.L. nr.49

 

HOTĂRÂREA Nr.50

privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului Centrală Termică nr.3, în suprafaţă totală de 370,58 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 633,09 mp, situate în municipiul Orşova, str.Porţile de Fier, nr.16, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Drobeta” al judeţului Mehedinţi în vederea înfiinţării unui serviciu medical de urgenţă,

reanimare şi descarcerare

 

Anexe la H.C.L. nr.50

 

HOTĂRÂREA Nr.51

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 şi modificarea şi completarea

„Programului de investiţii publice pe anul 2010”

 

Anexa nr.1 la H.C.L.  nr. 51

 

Anexa nr.3  la H.C.L. nr.51

 

HOTĂRÂREA Nr. 52

privind aprobarea cumpărării terenului situat în municipiul Orşova, str.Tufări nr.4, punctul „Valea Slătinicului” înscris în CF la nr.50511/2009, în suprafaţă de 4132 mp,

 de la SC „Şantierul Naval Orşova” SA

 

 HOTĂRÂREA Nr. 53

 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

Orşova cu Regulamentul local de urbanism

 

HOTĂRÂREA Nr. 54

privind desemnarea reprezentantului municipiului Orşova în AGA a SC Mehedinţi Gaz SA şi acordarea manadatului pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor la SC Mehedinţi Gaz SA, din data de 29.06.2010

 

28.06.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 28 iunie 2010, ora 1600, în cadrul şedinţei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28 iunie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.55

privind aprobarea protocolului de transfer a managementului asistenţei medicale

pentru Spitalul municipal Orşova către Consiliul Local al municipiului Orşova.

 

Anexa nr.1  la H.C.L. nr. 55

 

HOTĂRÂREA Nr.56

privind mandatarea consilierului juridic Trăilescu Ovidiu din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Orşova pentru a reprezenta  unitatea administrativ teritorială în instanţă, în litigiile privitoare la obiectivul „Ştrand orăşenesc Orşova” ce aparţine domeniului public al municipiului Orşova, în contradictoriu cu SC Acapulco SRL

 şi administratorul acesteia Roată Costel

 

Obiectiuni

la contrasemnarea H.C.L. nr.56 de catre Secretarul mun.Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.57

privind delegarea şi competenţele reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului

Orşova în vederea soluţionării amiabile a problemelor legate de folosinţa utilajelor

municipiului Orşova, luate în leasing financiar, prin intermediul finanţatorului

SC IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN SA

 

Obiectiuni

la contrasemnarea H.C.L. nr.57 de catre Secretarul mun. Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.58

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.54 privind desemnarea reprezentantului municipiului Orşova în AGA a SC Mehedinţi Gaz SA şi acordarea mandatului pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor la SC Mehedinţi Gaz SA, din data de 29.06.2010, adoptată la data de 25.06.2010

 

05.07.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 5 iulie 2010, ora 1600, în cadrul şedinţei extraordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 05 iulie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.59

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova

 în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Orşova

 

29.07.2010

 

 PROCES-VERBAL

  Încheiat astăzi 29 iulie 2010, ora 1700, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 29 iulie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.60

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

 în Consiliul de Administraţie al Gradinitei nr.1,pentru anul scolar 2009/2010

 

HOTĂRÂREA Nr.61

privind modifcarea HCL nr.42 privind aprobarea participarii Consiliului Local

al municipiului Orsova in calitate de organizator al sarbatorii " Zilele municipiului Orsova "

in perioada 13-15 august 2010 si constituirea Comitetului de organizare,

 adoptata la data de 26.05.2010 

 

HOTĂRÂREA Nr.62

privind aprobarea Regulamentului de publicitate,reclama si afisaj in municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.62

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.62

 

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.62

 

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.62

 

Anexa nr.5 la H.C.L. nr.62

 

HOTĂRÂREA Nr.63

privind aprobarea relocarii a doua laturi componente ale pontonului din zona Insulei Pescarus, in zona Sud - Popasul Pescarilor

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.63

 

HOTĂRÂREA Nr.64

privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de sarbatorirea

" Zilelor municipiului Orsova " in perioada 13 - 15 august 2010
 

Anexa la H.C.L. nr.64

 Programul manifestarilor prilejuite de sarbatorirea " Zilelor municipiului Orsova "

in perioada 13 - 15 august 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.65

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010, modificarea si completarea

" Programului de investitii publice pe anul 2010 "

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.65

 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.65

 

HOTĂRÂREA Nr.66

privind organizarea impreuna cu Asociatia Club Femina, a proiectului

" Ziua Internationala a Tineretului ", in perioada 12 august - 13 august 2010

si a alocarii in acest scop a sumei de 2000 lei

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.66

 

HOTĂRÂREA Nr.67

privind prelungirea acordului cadru de servicii nr.250/160/22.01.2009

precum si a actului aditional nr.425/29.01.2010

 

09.08.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 9 august 2010, ora 1700, în cadrul şedinţei extraordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 9 august 2010

 

HOTARARE Nr.68

privind aprobarea numărului maxim de posturi,  a  organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova şi pentru  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Orşova,

 fără personalitate juridică

 

Anexa nr.1 la HCL nr.68/09.08.2010

O R G A N I G R A M A

 

Anexa nr.2 la HCL nr.68 /09.08.2010

S T A T   DE   F U N C T I I

 

HOTĂRÂRE Nr.69

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi  şi a statului de funcţii

ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, cu personalitate juridică, din

cadrul Consiliului Local al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂRE  Nr.70

privind  aprobarea  Proiectului  „Modernizarea şi utilarea Târgului – Piaţa 1800 Orşova,

structură locală de importanţă regională  de sprijinire a micilor întreprinzători, producători

locali  şi agricultori, în vederea revigorării economice regionale”, în parteneriat cu

Consiliul Judeţean Mehedinţi  şi  cofinanţarea cheltuielilor aferente proiectului

 

31.08.2010

 

 PROCES-VERBAL

  Încheiat astăzi 31 august 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 august 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr.71

privind revocarea hotărârii nr.44 privind renunţarea la recursul împotriva Sentinţei nr.113/11.02.2010, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.6413/101/2009, adoptată la data de  08.06.2010 şi însuşirea cererii de renunţare la recurs formulată  de Primarul municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.72

privind aprobarea  execuţiei  bugetare la data de 30.06.2010

 

HOTĂRÂREA Nr.73

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova în  Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Orşova, ca membrii supleanţi

 

HOTĂRÂREA Nr.74

privind emiterea acordului  de principiu pentru asocierea în participaţiune cu SC VIDOM RENEWABLE  ENERGIE S.R.L, în vederea realizării unui parc eolian,  pe Culmea Osoina

 

HOTĂRÂREA Nr.75

privind prelungirea contractelor de închiriere nr.458/2005 cu

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Mehedinţi şi nr.459/2005 cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi

 

HOTĂRÂREA Nr.76

privind prelungirea contractului de concesiune nr.18/2005,

încheiat cu SC ROMTELECOM  S.A – Divizia de Telecomunicaţii Dolj

 

HOTĂRÂREA Nr.77

privind constituirea comisiei speciale pentru completarea inventarului bunurilor

ce aparţin domeniului public al municipiului Orşova

 

HOTĂRÂREA Nr.78

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orşova în domeniul privat al municipiului Orşova a imobilului în care funcţionează cabinetul medical MRF şi a terenului aferent, în suprafaţă de 26,91 mp şi aprobarea vânzării potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/28.05.2008 prin licitaţie publică cu strigare

 

HOTARAREA  Nr.79

privind modificarea ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orşova şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Orşova, fără personalitate juridică

 

HOTĂRÂREA Nr.80

privind aprobarea încheierii Contractului  pentru asigurarea unor cheltuieli de natura

cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a

cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,

de pe raza municipiului Orşova şi  mandatarea Primarului municipiului Orşova pentru semnarea acestuia

 

13.09.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 13 septembrie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei extraordinare

 a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 13 septembrie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 81

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Orşova, pentru anul şcolar 2010/2011

 

HOTĂRÂREA Nr.82

privind desemnarea reprezentantului municipiului Orşova în AGA a SC Mehedinţi Gaz SA

 şi acordarea manadatului pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor la SC Mehedinţi Gaz SA, din data de 30.09.2010

 

Anexa nr.1 la HCL nr.82/13.09.2010

 

Anexa nr.2 la HCL  nr.82/13.09.2010

 

 HOTĂRÂREA Nr. 83

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 şi modificarea 

„Programului de investiţii publice pe anul 2010”

 

Anexa nr.1 la HCL nr.83/ 13.09.2010

 

Anexa nr.2 la HCL nr.83/ 13.09.2010 

 

29.09.2010

 

PROCES-VERBAL

  Încheiat astăzi 29 septembrie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 29 septembrie 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr.84

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Caietului de Sarcini pentru realizarea

investiţiei “Extindere reţea joasă tensiune, Calea Moldovei”

 

HOTĂRÂREA Nr.85

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Caietului de Sarcini pentru realizarea

investiţiei “ Extindere reţea iluminat public str.Coramnic – relaţia Mărăşeşti”

 

HOTĂRÂREA Nr.86

privind  aderarea  la Asociaţia Grupul Local „Dunăre” Mehedinţi, precum

şi desemnarea reprezentantului municipiului Orşova în cadrul acesteia

 

06.10.2010

 

 PROCES –VERBAL

   Încheiat astăzi 6 octombrie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

      şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 6 octombrie 2010

 

27.10.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 27 octombrie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 27 octombrie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr.87

privind solicitarea adresata Consiliului Judetean Mehedinti pentru darea in administrare

a conductei de aductiune a apei potabile din sursa Toplet pana la Valea Cernei,

bun apartinand domeniului privat al judetului Mehedinti, catre Consiliul Local

al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.88

privind aprobarea Proiectului Tehnic si Caietului de sarcini pentru realizarea

investitiei " Extindere retea iluminat public str. Pamfil Seicaru "

 

HOTĂRÂREA Nr.89

privind aprobarea locurilor de amplasare pe domeniul public a containerelor

destinate colectarii deseurilor municipale pe raza municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA Nr.90

privind rectificarea bugetului local si modificarea + completarea

" Programului de investitii publice pe anul 2010 "

 

HOTĂRÂREA Nr.91

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a salii de sport situata

in b-dul Portile de Fier nr.64 din municipiul Orsova

 

03.11.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 3 noiembrie 2010, ora 15,30, în cadrul şedinţei de îndată

a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 3 noiembrie 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 92

privind avizarea reţelei unităţilor de învăţământ,

pentru anul şcolar 2011-2012, pe raza municipiului Orşova

 

Anexele 1 - 4 la H.C.L. nr.92

 

HOTĂRÂREA Nr. 93

privind aprobarea Listei de priorităţi

în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale din blocul PF 7

 

Anexele 1 - 2 la H.C.L. nr.93

 

HOTĂRÂREA Nr. 94

privind aprobarea Listei de priorităţi

în soluţionarea cererilor de locuinţe din fondul locativ de stat

 

Anexele 1 - 2 la H.C.L. nr.94

 

08.11.2010

 

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 8 noiembrie 2010, ora 12.00, in cadrul sedintei de indata a

 Consiliului Local al municipiului Orşova

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 8 noiembrie 2010

 

HOTĂRÂREA nr. 95

privind aprobarea organizarii " Festivalului Toamnei "

in perioada 13-14 noiembrie 2010

 

30.11.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 30 noiembrie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 noiembrie 2010

 

HOTĂRÂREA  Nr.96

privind aprobarea statelor de funcţii de execuţie pentru unităţile de învăţământ

din municipiul Orşova, pentru anul şcolar 2010 - 2011

 

HOTĂRÂREA Nr.97

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Orşova în comisia

pentru vânzarea spaţiului medical MRF şi a terenului aferent şi în comisia de contestaţie

 

HOTĂRÂREA Nr.98

privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate

 

HOTĂRÂREA Nr.99

  privind implementarea pentru anul şcolar 2010-2011, la nivelul unităţilor şcolare

 cu clasele I-VIII de  pe raza municipiului Orşova, a măsurii adiacente distribuţiei de mere

 

HOTĂRÂREA Nr. 100

privind aprobarea Proiectului Tehnic “Cantina de ajutor social”

 

HOTĂRÂREA Nr.101

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local şi Primăria municipiului Orşova

pe de o parte şi Fundaţia cultural㠄Lumina”, în vederea organizării celei

de a XX-a ediţii a „Festivalului Internaţional de poezie-Eminescu”

 

HOTĂRÂREA Nr. 102

privind aprobarea Studiului de Soluţie şi a Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Extindere reţea joasă tensiune, zona Graţca, localitatea Orşova,

 judeţul Mehedinţi”

 

HOTĂRÂREA Nr.103

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

22.12.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 22 decembrie 2010, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

MINUTA

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 22 decembrie 2010

 

 

HOTĂRÂREA Nr.104

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

 HOTĂRÂREA  Nr.105

 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General

Orşova cu Regulamentul local de urbanism până la aprobarea noului PUG

 

 HOTĂRÂREA Nr.107

privind  aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Orşova în domeniul privat

al municipiului Orşova a terenului în suprafaţă de 240 mp, situat în Orşova, b-dul 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr.50933 şi concesionarea prin licitaţie publică

 

HOTĂRÂREA  Nr.109

privind aprobarea parteneriatului între Serviciul Public de Asistenţă Socială

 al municipiului Orşova şi ASOCIAŢIA COMUNITARĂ EQUILIBRE MEHEDINŢI în vederea con-tinuării programului de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi asigurarea cheltuielilor de salarizare a personalului care asigură servicii de îngrijire la domiciliu

 

HOTĂRÂREA Nr.111

privind  aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru  anul 2011,

 pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Orşova şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

 al municipiului Orşova, fără personalitate juridică

 

 HOTĂRÂREA Nr.112

privind înfiinţarea Poliţiei Locale a municipiului Orşova

ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică

 

30.12.2010

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 30 decembrie 2010, ora 1600, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 MINUTA

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 30 decembrie 2010

 

HOTĂRÂREA NR.113

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 

31.12.2010

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 31 decembrie 2010, ora 1500, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 MINUTA

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 31 decembrie 2010

 

HOTĂRÂREA NR.114

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Poliţiei Locale a municipiului Orşova