Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2009

 

28.01.2009

29.01.2009

18.02.2009

 

26.02.2009

 

23.03.2009
 

30.03.2009

 

30.04.2009

 

27.05.2009

 

28.05.2009

 

29.05.2009

 

30.05.2009

 

03.06.2009

 

19.06.2009

 

22.06.2009

 

30.06.2009

 

02.07.2009

 

07.07.2009

 

27.07.2009

 

31.07.2009

 

28.08.2009

 

03.09.2009

 

14.09.2009

 

15.09.2009

 

16.09.2009

 

17.09.2009

 

18.09.2009

 

21.09.2009

 

26.10.2009

 

30.10.2009

 

03.11.2009

 

17.11.2009

 

30.11.2009

 

14.12.2009

 

22.12.2009

 

23.12.2009

 

29.12.2009 

Hotărîri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

HOTARÂRI   2009

 

 

28.01.2009

 

PROCES-VERBAL

         Încheiat astăzi 28 ianuarie 2009, ora 14,00, în cadrul sedintei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28 ianuarie 2009

 

29.01.2009

 

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 29 ianuarie 2009, ora 1500, în cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29 ianuarie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 2

privind modificarea pct.C3 si C4 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.34/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009,

 adoptată la data de 24.04.2008

 

HOTĂRÂREA nr. 3

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea structurilor plutitoare - pontoane

 

HOTĂRÂREA nr. 5

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuințe si repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agentia Natională pentru Locuinte în municipiul Orsova, a listei de acte justificative necesare si a structurii comisiei sociale

 

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de către Agentia Natională pentru Locuinte in municipiul Orsova

 

LISTA

cu actele justificative pe care solicitantii de locuinte trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor de locuinte destinate închirierii, realizate de către

Agentia Natională pentru Locuinte în municipiul Orsova

HOTĂRÂREA nr. 7

privind reorganizarea activitătii subordonate „Administrarea pietelor si bazarelor”

 

HOTĂRÂREA nr. 8

privind reglementarea circulatiei rutiere pe str.Crizantemelor

 

NOTĂ

    privind rectificarea  HOTĂRÂRII nr.134(87) privind aprobarea contractării unei

finantări rambursabile interne în valoare de 435.215 euro, de tip leasing financiar,

adoptată la data de 21.11.2008  

 

HOTĂRÂREA nr. 11

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.146(99) privind

modernizarea si reorganizarea Bazarului Pietei 1800 Orsova,

adoptată la data de 29.12.2008

 

TABEL NOMINAL

cu societătile comerciale din bazarul Pietii 1800 Orsova

rezultat în urma negocierii amplasamentelor

 

CONTRACT DE ASOCIERE  

 

18.02.2009

 

PROCES-VERBAL

       Încheiat astăzi 18 februarie 2009, ora 16,00, în cadrul ședinței de îndată a  Consiliului 

Local al municipiului Orșova.

 

26.02.2009

 

D I S P O Z I T I A  nr. 104

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova

în sedinta ordinară din data de 26.02.2009

 

D I S P O Z I T I A nr. 111

privind completarea dispoziției nr.104 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova în sedința ordinară din data de 26.02.2009, emisă la data de 20.02.2009

 

 PROCES  VERBAL,

            Încheiat astăzi 26 februarie 2009, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 26 februarie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 13

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 75,56 mp, situat

în municipiul Orsova, str.Eroilor nr.12, către S.C. MERIDIAN C.C. SRL,

 

HOTĂRÂREA  nr. 14

privind modificarea Regulamentului de organizare si funcționare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr. 15

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orsova

 nr.146(99) privind modernizarea si reorganizarea Bazarului Pietei 1800 Orsova,

adoptată la data de 29.12.2008

 

HOTĂRÂREA nr. 16

privind  constatarea pierderii valabilitătii unor concesiuni

 

HOTĂRÂREA nr.17

privind desfiintarea aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Orsova

si concedierea salariatului Trailescu Ovidiu, consilier juridic, gradul III  

 

23.03.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 23 martie 2009, ora 16,45, în cadrul sedintei de îndată a

  Consiliului Local al municipiului Orsova

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 23 martie 2009

 

   HOTĂRÂREA nr. 18

privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT

 LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2009

 

 BUGETUL 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2009

51,02 AUTORITATI EXECUTIVE

 

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2009

70.02.50 ALTE SERVICII DE DEZVOLTARE

 

Anexa nr. 2 la HCL nr.18/23.03.2009

                                         PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2009

 

30.03.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 30 martie 2009, ora 1700, în cadrul sedinței ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30 martie 2009

 

HOTĂRÂREA nr.19

 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.124(77) privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru  anul 2009,

pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Orsova, adoptată la data de 27.11.2008

 

HOTĂRÂREA nr.20

privind privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.78(31) privind darea

în folosintă, în vederea utilizării temporare a Stadionului municipal Orsova,

către C.S. BUILDING V.M. Tr.Severin, adoptată la data de 28.08.2008

 

 HOTĂRÂREA nr. 21

privind aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de amenajare,

întretinere si înfrumusetare a zonelor verzi din municipiul Orsova,

 practicate de operatorul SC Floricola SA Orsova

 

HOTĂRÂREA nr. 22

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru Serviciul public de salubrizare din

municipiul Orsova, practicate de operatorul S.C Floricola S.A

 

HOTĂRÂREA nr.23

privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.5 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuințe si repartizarea

locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către Agentia Natională pentru Locuinte în municipiul Orsova, a listei de acte justificative necesare si a

structurii comisiei sociale adoptată la data de 29.01.2009

 

HOTĂRÂREA  NR.24

privind aprobarea organigramei, numărului de posturi  si  Statului de functii

pentru Serviciul public de asistentă socială, cu personalitate juridică din cadrul

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

ORGANIGRAMA

Serviciului Public de Asistentă Socială cu personalitate juridică al

 Consiliului Local al municipiului Orșova

 

STAT NOMINAL DE PERSONAL

Serviciul Public de Asistentă Socială cu personalitate juridică al

Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr.25

privind avizarea desfăsurării cursurilor universitare ale Centrului de Studii Universitare

de Învătământ la Distantă din cadrul Universitătii „Eftimie Murgu” din Resita,

 în localul Scolii cu clasele I – VIII „ Petru Dumitriu” Orsova

 

HOTĂRÂREA nr.26

privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 107,75 mp, situat în municipiul

Orsova, str.Eroilor, către sotii Stoicovici Maria-Alina si Stoicovici Ionel,

 

HOTĂRÂREA nr.27

 privind aprobarea cererii si atribuirea în folosintă gratuită a terenului, în suprafată

de 300 mp, lotul nr.1, situat în municipiul Orsova, str.Ghioceilor,

doamnei Borakovic Gheorghita-Elena

 

HOTĂRÂREA nr.28

 privind aprobarea cererii si atribuirea în folosintă gratuită a terenului în suprafată

 de 250 mp, lotul nr.4, situat în municipiul Orsova, str.Ghioceilor, doamnei Stancu Emilia

 

HOTĂRÂREA nr.29

privind aprobarea cererii si atribuirea în folosintă gratuită a terenului, în suprafată

de 250 mp, lotul nr.5, situat în municipiul Orsova, str.Ghioceilor,

domnului Hândea Nicolae Constantin

 

HOTĂRÂREA nr.30

privind aprobarea cererii si atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață

de 251 mp, lotul nr.6, situat în municipiul Orsova, str.Ghioceilor,

 domnului Bologa Marian Ilie

 

HOTĂRÂREA NR.31

privind aprobarea ajustării prețului/tarifului pentru serviciul public de alimentare

cu apă si de canalizare din municipiul Orsova, practicate de operatorul

 SC Floricola SA Orsova

 

HOTĂRÂREA NR. 32

privind acordarea titlului de “Cetătean de onoare al municipiului Orsova”,

 sportivei Talida Teodora Stoica

 

HOTĂRÂREA nr. 33

privind privind aprobarea organigramei si Statului de functii pentru

aparatul de specialitate al Primarului  municipiului Orsova

 

PLAN  DE  OCUPARE A  FUNCTIILOR  PUBLICE  PENTRU  ANUL  2009 

pentru functiile publice din cadrul  aparatul de specialitate

al primarului municipiului Orsova 

 

STAT FUNCTII - STAT PERSONAL

pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova 

 

HOTĂRÂREA NR.34

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009, modificarea

si completarea Programului de investiții publice pe anul 2009

 

30.04.2009

 

 PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 30 aprilie 2009, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30 aprilie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 37

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z)   „Zona Falezei Dunării,

Str.1 Decembrie 1918 - statiile de autobuz  Tudor Vladimirescu – Mihai Viteazul,

U.T.R. 6  oras Orsova,  judetul Mehedinti “

 

HOTĂRÂREA nr. 38

privind  modificarea si completarea  anexelor nr.1 si nr.2 la Hotărârea Consiliului

 Local nr.146(99) privind modernizarea si reorganizarea Bazarului Pietei 1800 Orsova, adoptată la data de 29.12.2008, modificată si completată prin Hotărârea

Consiliului Local nr.11, adoptată la data de 29.01.2009

 

HOTĂRÂREA nr. 39

privind modificarea si completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al

 municipiului Orsova nr.18 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009,

 adoptată la data de 23.03.2009, cu modificările si completările ulterioare

 

Anexa la HCL nr.39 din 30.04.2009 

                         PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2009

 

27.05.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 27 mai 2009, ora 15,00 în cadrul sedintei de îndată a

  Consiliului Local al municipiului Orsova 

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27 mai 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 40

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.35 privind aprobarea Programului de Etapizare pentru realizarea lucrărilor si măsurilor pentru protectia calitătii apelor, în vederea emiterii autorizatiei de gospodărire a apelor pentru obiectivul

“Alimentare cu apă si de canalizare menajeră”, în municipiul Orsova,

judetul Mehedinti, adoptată la data de 03.04.2009

 

HOTĂRÂREA nr. 41

privind stabilirea situatiilor deosebite care justifică  acordarea ajutoarelor de urgentă,

altele decât situatiile de necesitate cauzate de calamităti naturale, incendii, accidente

 

28.05.2009

 

 PROCES –VERBAL  

            Încheiat astăzi 28 mai 2009, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28 mai 2009

 

29.05.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 29 mai 2009, ora 18,00 în cadrul sedintei de îndată a

  Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29 mai 2009

 

30.05.2009

 

PROCES -VERBAL

 Încheiat astăzi 30 mai 2009, ora12,00, în cadrul sedintei de îndată a

  Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30 mai 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 42

privind aprobarea situatiilor financiare asupra executiei bugetare

încheiate la data de 31.12.2008  

 

 HOTĂRÂREA nr. 43

privind organizarea, împreună cu Clubul Copiilor Orsova a celei de-a X – a editii a Festivalului „Perla Dunării” si a celei de a II-a Editii a „Raliului Dunării” Orsova,

 în perioada 29 mai - 1 iunie 2009 si alocarea în acest scop a sumei de 5000 lei

 

HOTĂRÂREA nr. 44

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009  

 

03.06.2009

 

DISPOZITIA nr. 409

           privind convocarea Consiliului Local al municipiului Orsova 

în sedința de îndată din data de 03.06.2009

 

PROCES –VERBAL  

 Încheiat astăzi 3 iunie 2009, ora 13,00, în cadrul sedintei de îndată a 

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 3 iunie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 45

privind aprobarea Listei de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri destinate închirierii,  construite prin Agentia Natională pentru Locuinte,

 în municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.45 adoptată la data de 03.06.2009

LISTA

privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte pentru

tineri destinate închirierii construite prin A.N.L, în municipiul Orsova

 

Anexa nr.2 la HCL nr.45 adoptată la data de 03.06.2009

LISTA

 cu solicitantii care nu îndeplinesc în totalitate criteriile de acces la o locuintă

pentru tineri destinată închirierii, în municipiul Orsova

 

CONTESTATII 

Termen de depunere

 

19.06.2009

 

 PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 19 iunie 2009, ora 13,45 în cadrul sedintei extraordinare a 

                                    Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 19 iunie 2009, ora 14,00 în cadrul sedintei extraordinare a 

                                    Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

22.06.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 22 iunie 2009, ora 13,00 în cadrul sedintei de îndată a 

                                     Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 22 iunie 2009

 

HOTĂRÂREA NR. 46

Privind schimbarea domnului Ungureanu Valeru

din functia de Viceprimar al municipiului Orsova, judetul Mehedinti

 

HOTĂRÂREA NR. 47

privind alegerea viceprimarului municipiului Orsova  

 

30.06.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 30 iunie 2009, ora 15,00 în cadrul sedintei de îndată a  Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30 iunie 2009

 

PROCES -VERBAL 

            Încheiat astăzi 30 iunie 2009, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a Consiliului

                                          Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30 iunie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 49

privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului

Orsova, judetul Mehedinti, în domeniul public al statului

 

HOTĂRÂREA nr. 50

privind transformarea  unor posturi din Statul de functii al aparatului

de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr. 51

privind stabilirea cadrului juridic, a obiectivelor, a competențelor si atribuțiilor

 necesare organizării, gestionării, finantării, exploatării si controlului functionării

 serviciului public de iluminat public în municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.51 din 30.06.2009

 

Anexa nr.2 la HCL nr.51 din 30.06.2009

 

 HOTĂRÂREA nr. 56

privind numirea a 2 reprezentanți în consiliul consultativ al Spitalului Municipal Orsova

 

 HOTĂRÂREA nr. 57

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

Anexa nr.1 la HCL nr.57/30.06. 2009

 

Anexa nr.2 la HCL nr.57/30.06.2009

 

HOTĂRÂREA nr. 58

privind aprobarea Listei definitive de prioritate a locuintelor

pentru tineri destinate închirierii construite prin A.N.L, în municipiul Orsova

 

Anexa nr.1 la HCL nr.58 din 30.06.2009

 

  Anexa nr.2 la HCL nr.58 din 30.06.2009

Anunt depunere contestatii la Listele de repartizare

 

HOTĂRÂREA nr. 59

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.40 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.35 adoptată la data de 03.04.2009 privind aprobarea Programului de Etapizare pentru realizarea lucrărilor si măsurilor pentru protectia calitătii apelor, în vederea

 emiterii autorizatiei de gospodărire a apelor pentru obiectivul

“Alimentare cu apă si de canalizare menajeră”, în municipiul Orsova, judetul Mehedinti, adoptată la data de 27.05.2009

 

02.07.2009

 

PROCES –VERBAL

 Încheiat astăzi 2 iulie 2009, ora 17,00, în cadrul sedintei de îndată a

  Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 2 iulie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 60

privind aprobarea  Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate

închirierii construite prin A.N.L, în municipiul Orsova, judetul Mehedinți

 

Anexă la HCL nr.60 din 02.07.2009

 

07.07.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 7 iulie 2009, ora 16,00 în cadrul sedintei de îndată a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 7 iulie 2009

 

27.07.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 27 iulie 2009, ora 17,00 în cadrul sedintei extraordinare a 

                                 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei extaordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27 iulie 2009

 

31.07.2009

 

 PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 31 iulie 2009, ora 12,00 în cadrul sedinței extraordinare a 

                                    Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 31 iulie 2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 31 iulie 2009, ora 1300, în cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei  ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 31 iulie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 65

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public

de Asistentă Socială, cu personalitate juridică din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, ca urmare a preluării personalului care îsi desfăsoară activitatea medicală în unitătile de învătământ

 

HOTĂRÂREA nr. 66

privind constituirea unei comisii speciale de analiză si verificare pe perioada

 determinată a Consiliului Local al municipiului Orsova, privind contractele de leasing,

încheiate de Consiliul Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr. 67

privind mentinerea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.34 privind

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009,

 adoptată la data de 24.04.2008

 

HOTĂRÂREA nr. 68

privind constituirea unei comisii speciale de analiză si verificare pe perioada

determinată a Consiliului Local al municipiului Orsova, privind contractele

de concesionare nr.10/2006, 41/2006 si 70/2006, încheiate între Consiliul Local al municipiului Orsova, în calitate de concedent si SC FLORICOLA SA Orsova,

 în calitate de concesionar

 

HOTĂRÂREA nr. 69

privind aprobarea raportului de evaluare a terenurilor aferente centralelor termice

concesionate prin HCL nr.53 din 26.04.2007 si stabilirea redeventei în vederea concesionării

 

HOTĂRÂREA nr. 70

privind concesionarea fără licitatie publică a terenului în suprafată de 653 mp,

situat în municipiul Orsova, str.Privighetorii nr.1A, Directiei Apelor Jiu Craiova

 

HOTĂRÂREA nr. 71

privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Orsova, în calitate de organizator al sărbătorii  „Zilele  municipiului Orsova” în  perioada 14-16 august 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 72

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

28.08.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 28 august 2009, ora 1300, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 28-29 august 2009

 

03.09.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 03 septembrie 2009, ora 1000, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei extaordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data

de 03 septembrie 2009

 

14.09.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 14 septembrie 2009, ora 14,00 în cadrul şedinţei de îndată a  Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data

de 14 septembrie 2009

 

15.09.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 15 septembrie 2009, ora 19,00 în cadrul şedinţei de îndată a  Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data

de 15 septembrie 2009

 

16.09.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 16 septembrie 2009, ora 13,00 în cadrul şedinţei de îndată a  Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data

 de 16 septembrie 2009

 

HOTĂRÂREA NR. 75

privind aprobarea locaţiei staţiei de transfer şi sortare

din municipiul Orşova, judeţul Mehedinţi

 

17.09.2009

 

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 17 septembrie 2009, ora 14,00, în cadrul şedinţei extraordinare a  Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

 

M I N U T A

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din

data de 17 septembrie 2009

 

 

HOTĂRÂREA nr. 76

privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local, în cadrul

Consiliului Local al municipiului Orşova, al domnului Stoica Marius Simion,

înainte de expirarea duratei normale

 

HOTĂRÂREA nr. 77

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Lungu Nicolae,

în Consiliul Local al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRÂREA NR. 78

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 şi

completarea Programului de investiţii publice pe anul 2009

 

Anexa nr. 1 la HCL nr.78 din 17.09.2009

 

Anexa nr.2 la HCL nr. 78 din 17.09.2009

 

HOTĂRÂREA NR.79          

privind  transformarea în ştatul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Orşova a unui post de consilier clasa I grad profesional debutant în consilier clasa I grad profesional asistent treapta 3 de salarizare

 

STAT FUNCTII - STAT PERSONAL

pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova 

 

HOTĂRÂREA NR. 80             

privind modificarea şi completarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru

aparatul de specialitate al Primarului  municipiului Orşova

 

STAT FUNCTII - STAT PERSONAL

pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA NR.81

privind modificarea unor clauze din contractul de delegare a gestiunii serviciului public

de ecarisaj şi animale domestice fără stăpân aflate în libertate, nesupravegheate,

de pe raza municipiului Orşova, încheiat cu S.C. „Servicii Publice Orşova” S.R.L

 

HOTĂRÂREA NR.82

privind stabilirea numărului maxim de locuri din creşă şi a condiţiilor minime pe care

trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în colectivitate, părinţii/reprezentanţii legali,

precum şi prioritatea cazurilor sociale

 

HOTĂRÂREA NR.83

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile

de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Orşova,

pentru anul şcolar 2009/2010

 

18.09.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 18 septembrie 2009, ora 11,00 în cadrul şedinţei de îndată a  Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din

data de 18 septembrie 2009

 

21.09.2009

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 21 septembrie 2009, ora 17,00 în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din

data de 21 septembrie 2009

 

HOTĂRÂREA NR. 84

privind revocarea hotărârilor nr.76, 77, 78, 80, 81, 82 şi 83 adoptate în şedinţa

extraordinară din data de 17 septembrie 2009 de către Consiliul Local al municipiului Orşova, jud. Mehedinţi

 

26.10.2009

 

PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 26 octombrie 2009, ora 19,00 în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 26 octombrie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 85

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Valeru,

consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Orşova

 

30.10.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 30 octombrie 2009, ora 1200, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova

din data de 30 octombrie 2009

 

HOTĂRÂREA NR. 86

privind stabilirea numărului maxim de locuri din creşă şi a condiţiilor minime pe care

trebuie să le îndeplinească copiii la intrarea în colectivitate, părinţii/reprezentanţii legali,

precum şi prioritatea cazurilor sociale

 

HOTĂRÂREA NR. 87

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Orşova,

din administrarea Consiliului Local al municipiului Orşova în administrarea

Inspectoratului de Poliţie al judeţului Mehedinţi, pentru Poliţia municipiului Orşova

 

Anexă la HCL nr. 87 adoptată la data de 30.10.2009

 

03.11.2009

 

PROCES -VERBAL 

            Încheiat astăzi 3 noiembrie 2009, ora 17,00 în cadrul şedinţei de îndată a 

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 3 noiembrie 2009

 

17.11.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 17 noiembrie 2009, ora 16,00 în cadrul şedinţei de îndată a 

 Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 17 noiembrie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 88

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

 

Anexa nr. 1  la HCL 88/17.11.2009

 

Anexa nr.2 la HCL nr.88/17.11.2009

 

30.11.2009

 

 PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 30 noiembrie 2009, ora 1400, în cadrul şedinţei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

Minuta

 

HOTĂRÂREA nr. 89

privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot  obtine din valorificarea bunurilor ce

depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate

pentru nevoile unei familii, pentru anul 2010

 

HOTĂRÂREA nr. 90

privind aprobarea domeniilor şi locurilor în care contravenienţii şi beneficiarii de ajutor social vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2010

 

Anexa nr. 1la HCL nr.90 din 30.11.2009

 

Anexa nr.2 la HCL nr.90 din 30.11.2009

 

HOTĂRÂREA nr. 91

privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al

municipiului Orşova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, cu rolul de a stabili atribuţiile ce le revin în funcţionarea Centrului de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare,

din municipiul Orşova

 

HOTĂRÂREA nr. 92

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Orşova”

 şi a cofinanţării cheltuielilor aferente proiectului

 

HOTĂRÂREA nr. 93

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a  Planului Urbanistic

General Orşova cu Regulamentul local de urbanism până la aprobarea noului PUG

 

14.12.2009

 

PROCES -VERBAL

      Încheiat astăzi 14 decembrie 2009, ora 1400, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

Minuta

 

HOTĂRÂREA nr. 94

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

ANEXA nr.1 la HCLMO nr. 94 / 14.12.2009

 

ANEXA nr.2,3,4  la HCL nr.94 din 14.12.2009

 

HOTĂRÂREA nr. 95

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a Analizei

cost-beneficiu aferente proiectului „Reabilitarea Ambulatoriului

Spitalului Municipal Orşova”

 

HOTĂRÂREA nr. 96

privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale datorate bugetului local care pot fi anulate,

 

HOTĂRÂREA nr. 97

privind transformarea unor posturi şi modificarea ştatului de funcţii

al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orşova

 

22.12.2009

 

 PROCES -VERBAL

        Încheiat astăzi 22 decembrie 2009, ora 1530, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

HOTĂRÂREA NR. 98

privind aprobarea modificării tarifelor din Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la

HCL nr.22/30.03.2009 şi înlocuirea cu Anexele nr.1A şi nr.2A pentru Serviciul

public de salubrizare din municipiul Orşova, jud.Mehedinţi

 

23.12.2009

 

PROCES -VERBAL

            Încheiat astăzi 23 decembrie 2009, ora 10,00 în cadrul şedinţei de îndată a 

 Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

HOTĂRÂREA nr. 99

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Lungu Nicolae,

în Consiliul Local al municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi

 

HOTĂRÂREA nr. 100

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

ANEXA nr.1 la HCL nr.100 din 23.12.2009

 

ANEXA nr.2,3,4 la HCL nr.100 din 23.12.2009

 

HOTĂRÂREA NR. 101

privind aprobarea utilizării din Disponibil din fondul de rulment a sumei de 42.151 lei, reprezentand plata ajutoarelor sociale si a salariilor personalului contractual A.J.O.F.M.

 

29.12.2009

 

 PROCES –VERBAL

            Încheiat astăzi 29 decembrie 2009, ora 1200, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova.

 

M I N U T A

şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orşova din data de 29 decembrie 2009

 

HOTĂRÂREA nr. 103

privind manifestarea intenţiei de cumpărare a terenului în suprafaţă de 4132 mp situat

în punctul „Valea Slătinicului”(Fabrica de Oxigen), înscris în CF la nr.50511/2009,

proprietar SC „Şantierul Naval Orşova” SA

 

HOTĂRÂREA  nr.104

privind  revocarea hotărârii nr.85 privind încetarea mandatului de consilier local al

 domnului Ungureanu Valeru, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Orşova,

 adoptată la data de 26.10.2009