Primăria Municipiului Orșova

 
 

 

Hotarari

Consiliul Local Orsova


Anul 2008

 

30.01.2008
 

31.01.2008

28.02.2008

 
27.03.2008 

15.04.2008

24.04.2008

06.05.2008


29.05.2008


06.06.2008


21.06.2008


26.06.2008


27.06.2008 


10.07.2008


15.07.2008


22.07.2008


28.08.2008


15.09.2008


18.09.2008


25.09.2008


30.09.2008


14.10.2008


21.10.2008


30.10.2008


11.11.2008


26.11.2008


27.11.2008


08.12.2008


09.12.2008


17.12.2008


29.12.2008


 

Hotărîri ale Consiliului Local Orşova - jud. Mehedinti

 

 
 

 

 

 

A N U L   2 0 0 8

30.01.2008

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30.01.2008

 

PROCES-VERBAL  

          Încheiat astăzi 30 ianuarie 2008, ora 1800, în cadrul sedintei de îndată a

  Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

31.01.2008

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 31.01.2008

 

PROCES-VERBAL

          Încheiat astăzi 31 ianuarie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

28.02.2008

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea  organigramei si a statului de functii pentru  aparatul de

specialitate al primarului municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru

anul 2008 pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al

 Primarului municipiului Orsova

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale activitatilor subordonate Primariei municipiului Orsova

 

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 28 februarie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

27.03.2008

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27.03.2008

 

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 27 martie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare

a Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

15.04.2008

 

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 15.04.2008

 

PROCES-VERBAL  

            Încheiat astăzi 15 aprlie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orsova.

24.04.2008

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 24.04.2008

 

PROCES-VERBAL 

        Încheiat astăzi 24 aprilie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

06.05.2008

 

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 06.05.2008

 

 PROCES-VERBAL

     Încheiat astăzi 6 mai 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

29.05.2008

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29.05.2008

 

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 29 mai 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

06.06.2008

 

M I N U T A

sedintei de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 06.06.2008

 

 PROCES-VERBAL

       Încheiat astăzi, 6 iunie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

21.06.2008

 

M I N U T A

desfăsurării sedintei de constituire din data de 21 iunie 2008

a Consiliului Local al municipiului Orsova

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi, 21 iunie 2008 în cadrul sedintei de constituire 

a Consiliului Local al municipiului Orsova.

26.06.2008

 

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova 

din data de 26.06.2008

 

 PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 26 iunie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare 

a Consiliului Local al municipiului Orsova.


27.06.2008

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă si de Canalizare al municipiului Orsova prin concesiune nr. 41/2006, încheiat cu S.C Floricola S.A Orsova  

 

PROCES-VERBAL

                      Încheiat astăzi 27.06.2008, ora 1700, în cadrul sedintei de îndată 

                                     a Consiliului Local al municipiului Orsova.  

 

10.07.2008

 PROCES-VERBAL

                   Încheiat astăzi 10 iulie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Orsova.

15.07.2008

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 15 iulie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

22.07.2008

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 22.07.2008, ora 1700, în cadrul sedintei de îndată a 

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 
28.08.2008

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 28 august 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 28.08.2008

HOTĂRÂRE  nr. 74 (27)

privind înfiintarea serviciului de utilitate publică de transport de persoane

în regim de taxi si în regim de închiriere la nivelul municipiului Orsova si

aprobarea unor  reglementări privind transportul în regim de taxi

si în regim de închiriere 

PUNCTAJELE CRITERIILOR DE DEPARTAJARE

in procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

TARIFE

pentru eliberarea, prelungirea si vizarea autorizatiilor

INSEMNE  DISTINCTIVE  “TAXI”

HOTĂRÂRE nr.75 (28)

privind aprobarea vânzării către dl. Alexe Marian si d-na Alexe Niculina,

a terenului proprietatea privată a municipiului Orsova,  în suprafață de 311 mp,

parcela nr. 96, înscris în CF nr. 28 vol.II, situat în municipiul Orsova,

 str. Traian, nr.25 

HOTĂRÂRE nr. 76 (29)

privind reglementarea publicării în mass-media a anunturilor referitoare la

elaborarea unor proiecte de acte normative si a actelor normative emise/adoptate de Primarul si Consiliul Local al municipiului Orsova, în vederea asigurării transparenței decizionale

HOTARARE  nr. 77 (30)
privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orșova

nr.227 privind înființarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul

municipiului Orsova, adoptată la data de 28.12.2005;

HOTĂRÂRE nr. 78 (31)

privind darea în folosință, în vederea utilizării temporare a

 Stadionului municipal Orsova , către C.S. BUILDING V.M. Tr. Severin

HOTĂRÂRE nr. 79 (32)

privind aprobarea Actului Constitutiv al societătii comerciale

 „Servicii Publice Orsova”  SRL si desemnarea administratorului acesteia

ACTUL CONSTITUTIV

   al SOCIETATII COMERCIALE " SERVICII PUBLICE ORSOVA S.R.L.”

 

HOTĂRÂRE  nr. 80 (33)

privind acordul de cumpărare în bloc a bunurilor proprietatea

SCGCL Orsova SA, societate aflată în lichidare judiciară

HOTĂRÂRE nr. 81 (34)

privind  completarea Hotărârii nr.54(7) privind aprobarea  rezilierii contractului

de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare  cu apă si canalizare

 a municipiului Orsova prin concesiune nr.41/2006, încheiat cu SC Floricola SA

Orsova, adoptată la data de 27.06.2008

HOTĂRÂRE nr.82 (35)

privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 74,00 mp situat in municipiul Orsova,

b-dul 1 Decembrie 1918 – Statie autobuz Mihai Viteazul, din domeniul public al

municipiului Orsova în domeniul prival al municipiului Orsova si a concesionarii

fara licitatie publica a acestui teren pentru extinderea construcției existente

 de catre SC BUSU TRADING COMPANY SRL


15.09.2008

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 15 septembrie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Orsova.

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 15.09.2008

HOTĂRÂRE nr. 84 (37)

privind aprobarea trecerii din domeniul  public al municipiului Orsova în domeniul

 prival al municipiului Orsova si în administrarea Consiliului local al municipiului Orsova,

 a terenului în suprafață de 7,6110 ha, cu folosința izlaz comunal,  situat în punctul „Drănac”, în vederea efectuării unui  schimb de terenuri cu Statul Român

HOTĂRÂRE  nr.85(38)

privind  aprobarea  Proiectului  „Amenajare  Faleză  Turistică  în

municipiul Orsova – etapa a II-a“ si a cofinanțării cheltuielilor aferente proiectului 

HOTĂRÂRE  nr. 86(39)

privind aprobarea organigramei si statului de functii

pentru SC „Servicii Publice Orsova” SRL

HOTĂRÂRE nr. 87(40)

privind asocierea în participatiune a  Consiliului Local al municipiului Orsova, cu

 SC Toplet  Energy  SRL  în  vederea  realizării  investitiei  „Parc eolian pe culmea

 Drănac-Meteriz si reabilitare drum de acces Orsova-Platou Toplet” 

 Anexă la HCL 87-40

CONTRACTUL DE ASOCIERE

18.09.2008

PROCES-VERBAL

                  Încheiat astăzi 18.09.2008, ora 1200, în cadrul sedintei de îndată a

Consiliului Local al municipiului Orsova.
 

M I N U T A

sedinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 18.09.2008

 

HOTĂRÂRE  nr. 88(41)

privind constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă cu privire la salariatul Trăilescu Ovidiu, consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Orsova

25.09.2008

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 25 septembrie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei ordinare 

a Consiliului Local al municipiului Orsova

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 25.09.2008

HOTĂRÂRE  nr.89 (42)

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ de pe raza municipiului Orsova, pentru anul scolar 2008/2009

HOTĂRÂRE nr.91 (44)

privind aprobarea Programului de ecologizare a municipiului Orsova pe

perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 si încheierii conventiei cu Agenția Judeteană

 pentru Ocuparea Fortei de Muncă  Mehedinti

 

30.09.2008

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 30 septembrie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare

a Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30.09.2008

 

ACTUL CONSTITUTIV

al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Mehedintiul de sub munte” 

HOTĂRÂRE nr.94 (47)

privind înfiintarea platformei pentru obtinerea de compost sau biomasă din deseuri

vegetale,  rezultate  din parcurile, grădinile si zonele verzi din municipiul Orsova

 

HOTĂRÂRE nr.95 (48)

privind aprobarea  reamenajării terenului din ogasul aferent

 str. Grigorie Alexandrescu, nr. 12, Orsova

HOTĂRÂRE nr.96 (49)

privind  renuntarea la elaborarea studiului de fundamentare si asistentă tehnică pentru

 accesarea fondurilor de finantare pentru elaborare proiectului tehnic si executia

 lucrărilor de canalizare si epurare a apelor uzate în municipiul Orsova

14.10.2008

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 13 octombrie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Orsova.
 

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 13.10.2008

 (suspendată si continuată în data de 14.10.2008)
 

 HOTĂRÂRE nr. 97(50)

privind litigiul ce face obiectul dosarului nr.431/274/2008, pe rol la Tribunalul Mehedinti
 

 HOTĂRÂRE  nr.98(51)

privind modificarea si completarea Hotărârii nr.8 privind aprobarea organigramei si a

statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului  municipiului Orsova, adoptată la data de 31.01.2008 si a Hotărârii nr.9 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi si a statului de functii ale activitătilor subordonate Primăriei municipiului Orsova, adoptată la data de 31.01.2008
 

HOTĂRÂRE nr. 100 (53)

        privind delegarea gestiunii activitătii de administrare a cimitirelor umane în municipiul   Orsova ,  prin procedura de negociere directă, cu

SC “Servicii Publice Orsova” SRL si  constituirea comisiei
 

HOTĂRÂRE nr.101(54)

privind delegarea gestiunii  serviciului public de ecarisaj si animale domestice fără

stăpân, aflate în libertate, nesupravegheate, prin procedura de negociere directă,

 cu SC “Servicii Publice Orsova” SRL si constituirea comisiei de negociere
 

HOTĂRÂRE nr.102(55)

privind delegarea gestiunii  activităţii de administrare şi exploatare a sălilor şi terenurilor

de sport din municipiul Orşova, prin procedura de negociere directă,

cu SC “Servicii Publice Orşova” SRL  şi constituirea comisiei de negociere
 

 HOTĂRÂRE nr.103(56)

privind modificarea si completarea hotărârii nr. 87(40) privind asocierea în

participatiune a Consiliului Local al municipiului Orsova, cu  SC Toplet  Energy  SRL  în  vederea  realizării  investitiei  „Parc eolian pe culmea Drănac-Meteriz si reabilitare

drum de acces Orsova-Platou Toplet”, adoptată la data de 15.09.2008

21.10.2008

PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 21 octombrie 2008, ora 1700, în cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Orsova.

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 21.10.2008


30.10.2008

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 30 octombrie 2008, ora 1430, în cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orșova.

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 30.10.2008

 

HOTĂRÂRE NR. 107(60)

privind  aprobarea  listei de priorităti  în  solutionarea cererilor de

 locuinte din fondul locativ de stat  din blocul PF9.

                                                 Anexă la HCL nr.107(60) din 30.10.2008

  L I S T Ă  D E  P R I O R I T Ă T I

în solutionarea cererilor de locuinte din blocul PF9

HOTĂRÂREA nr. 108(61)

privind reconstituirea Comisiei de Acorduri Unice de la nivelul municipiului Orsova

 HOTĂRÂRE nr.109 (62)

privind mentinerea  Hotărârii nr.81(43) privind completarea Hotărârii nr.54 (7) privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de

Alimentare  cu Apă si de Canalizare al municipiului Orsova prin concesiune nr.41/2006, încheiat cu SC Floricola SA Orsova, adoptată la data de 27.06.2008,

 adoptată la data de 28.08.2008

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor

 privind atribuirea terenurilor in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte tinerilor intre 18 si 35 ani

HOTĂRÂRE nr.111 (64)

privind modificarea  anexei la  Hotărârea nr.126 privind concesionarea fără licitație

 publică a terenului în suprafată  de 170 mp, situat  pe str.Eroilor nr.77A,

d-nei Pîrvulescu Elena, pentru extinderea constructiei cu destinatia de locuintă,

 adoptată la data de 30.06.2005

 

 HOTĂRÂRE nr.112 (65)

privind aprobarea domeniilor si locurilor în care contravenientii si beneficiarii de ajutor

social vor presta activităti în folosul comunitătii, în anul 2009

 

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea domeniilor si locurilor în care contravenientii

si beneficiarii de ajutor social vor presta activităti în folosul comunitătii în anul 2009

 

HOTĂRÂRE nr. 113 (66)

privind instituirea zonei de protectie a monumentului istoric Biserica “Sf. Nicolae”

si darea în folosință gratuită a terenului aferent acestei zone către Parohia Orsova Sud

 

HOTĂRÂRE nr. 114 (67)

privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a Consiliului Local al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂRE NR.115 (68)

                  privind modificarea organigramei, a numărului de posturi  si a statului de 

functii ale Serviciului public de asistență socială, cu personalitate juridică din cadrul Consiliului Local al municipiului Orsova, prin suplimentarea posturilor la personal

 de îngrijire în cresă  de la 3 la 10

HOTĂRÂRE nr.116(69)

privind regimul juridic al investitiei de interes national „Parc eolian pe culmea

 Drănac-Meteriz” si  al  drumului  de  acces  la  acest  obiectiv  de  interes național  

11.11.2008

PROCES-VERBAL

             Încheiat astăzi 11 noiembrie 2008, ora 1100 , în cadrul sedintei de îndată a 

                                    Consiliului Local al municipiului Orsova.

M I N U T A

sedintei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Orsova din

 data de 11 noiembrie 2008  

 

26.11.2008

 

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 26 noiembrie 2008, ora 1600 , în cadrul sedintei de îndată a 

Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Orsova din

 data de 26 noiembrie 2008

 

27.11.2008

 PROCES-VERBAL

            Încheiat astăzi 27 noiembrie 2008, ora 1300, în cadrul sedintei ordinare a 

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 27.11.2008

 

HOTARARE  nr. 121(74)
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orsova nr.227

privind înfiintarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Orsova,

adoptată la data de 28.12.2005, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂREA nr.122 (75)

privind aprobarea programului manifestărilor prilejuite de împlinirea a 90 de ani

de la Marea Unire din 1918 si aniversarea datei de 1 Decembrie,

 Ziua Națională a României

 

HOTĂRÂREA NR. 123 (76) 

privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită tinerilor cu vârstă între 18 si 35 de ani

 

HOTĂRÂREA NR. 124 (77)

privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2009,

pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr.125(78)

privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafată de

18,00 mp, situat în municipiul Orsova, str. Portile de Fier nr.12,  domnului

Lambucă Matei, pentru extinderea constructiei existente

 

HOTĂRÂREA nr.126(79)

privind aprobarea concesionării fără licitatie publică a terenului în suprafată de

15,00 mp, situat în municipiul Orsova, str. Portile de Fier nr.12, domnului Pantâru Constantin, pentru extinderea constructiei existente

HOTĂRÂRE nr. 127 (80)

privind mentinerea hotărârii Consiliului Local al municipiului Orsova nr. 105(58) privind

 preluarea de la SC Floricola SA a unor bunuri de retur prevăzute în contractul

nr.41/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă

si canalizare a municipiului Orsova  prin concesiune, adoptată la data de 21.10.2008 

 

HOTĂRÂREA NR.  128(81)    

privind licitația publică deschisă pentru închirierea terenului agricol situat

în strada Dealul Mosului, parcela  nr.73

 

HOTĂRÂREA NR. 129(82)    

privind licitatia publică deschisă pentru închirierea terenului situat în strada Ghioceilor

 

HOTĂRÂREA nr.130(83)

privind închirierea independentă a patru rezervoare si a terenului aferent fiecărui

  rezervor în parte din cadrul „Depozitului combustibil – Valea Cernei” situat în municipiul Orsova, pe str. Valea Cernei

 

HOTĂRÂREA  NR. 131( 84 )

privind aprobarea procesului verbal de negociere nr.13617/29.10.2008 pentru delegarea

gestiunii serviciului public de administrarea  cimitirelor umane de pe raza municipiului Orsova, prin procedura de  negociere directă cu SC Servicii Publice Orsova SRL

 HOTĂRÂREA NR. 132(85)

privind aprobarea procesului-verbal de negociere nr.13610/29.10.2008 pentru

 delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj si animale domestice fără stăpân,

 aflate în libertate, nesupravegheate de pe raza municipiului Orsova prin procedura de negociere directă cu SC Servicii  Publice Orsova SRL

 

HOTĂRÂRE NR. 133 (86)

privind aprobarea procesului verbal de negociere nr.13943/05.11.2008 pentru

delegarea gestiunii  activitătii de administrare si exploatare a sălilor si terenurilor

de sport din municipiul Orsova, prin procedura de negociere directă, cu

SC Servicii Publice Orsova SRL

 HOTĂRÂRE nr.134(87)

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne

 în valoare de 435.215 euro, de tip leasing financiar

 

08.12.2008

 

PROCES-VERBAL

       Încheiat astăzi 8 decembrie 2008, ora 9,30 , în cadrul sedinței de îndată a

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Orsova din

data de 8 decembrie 2008

 

09.12.2008

 

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi 9 decembrie 2008, ora 15,30 , în cadrul sedintei extraordinare a

  Consiliului Local al Municipiului Orsova.

 

M I N U T A

sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din

 data de 9 decembrie 2008

 

HOTĂRÂREA nr. 136(89)

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

 

Anexa nr.2

  la HCL nr.136(89)/09.12.2008  

 
17.12.2008
 

PROCES-VERBAL  

 incheiat astăzi 17 decembrie 2008, ora 1100 , în cadrul sedintei de îndată a 

 Consiliului Local al municipiului Orsova.

M I N U T A

sedintei de îndată  a Consiliului Local al municipiului Orsova din

 data de 17 decembrie 2008  

 

29.12.2008 

 

 PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29 decembrie 2008, ora 1300, în cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al municipiului Orsova.

M I N U T A

       sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Orsova din data de 29.12.2008

 

HOTĂRÂREA nr.138(91)

privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr.139(92)

   privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot  obtine din valorificarea

bunurilor ce depăsesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii,  pentru anul 2009

 

HOTĂRÂREA nr.140(93)

privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Orsova

HOTĂRÂREA nr.141(94)

privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Orsova, zona Centru, str. Centru Civic nr.9, Societătii Comerciale TRAFARM SRL, pentru extinderea construcției existente

 

HOTĂRÂREA nr.142(95)

privind mentinerea Hotărârii nr. 91(44) privind  aprobarea Programului de ecologizare

a municipiului Orsova pe perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 si încheierii conventiei cu Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mehedinti,

adoptată la data de 25.09.2008

 

HOTĂRÂREA nr. 143(96)

privind mentinerea Hotărârii nr.112(65)  privind aprobarea domeniilor si locurilor în care contravenientii si beneficiarii de ajutor social vor presta activităti în folosul

comunitătii, în anul 2009, adoptată la data de 30.10.2008

 

HOTĂRÂREA nr.144(97)

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009

pentru Serviciul Public de Asistență Socială al municipiului Orsova

 

HOTĂRÂREA nr.145(98)

privind evidentierea prin numerotare a ambarcatiunilor detinute în proprietate

de persoane juridice si persoane fizice cu sediul/domiciliul în municipiul Orsova

 

HOTĂRÂREA nr.146(99)

privind modernizarea si reorganizarea Bazarului Pietei 1800 Orsova

 

Anexa nr.2 la H.C.L nr.146(99)/29.12.2008

 

HOTĂRÂRE nr.147(100)

privind licitatia publică deschisă pentru închirierea spatiului în suprafată de 15,88 mp

situat în strada Eroilor, nr.1

 

HOTĂRÂREA nr.148(101)

privind aprobarea concesionării fără licitatie publică a terenului în suprafață de

150 mp, situat în municipiul Orsova, str. 1 Decembrie 1918 nr.13 B, Societătii

 Comerciale Popovici & CoRoyal SRL, pentru extinderea constructiei existente

 

HOTĂRÂREA nr.149(102)

privind aprobarea “PROGRAMULUI  DE INVESTITII PUBLICE

CE AU ASIGURATĂ FINANTAREA ÎN ANUL 2009”

 

HOTĂRÂREA nr.150(103)

privind stabilirea comisiei de examen si a datei sustinerii examenului de promovare

 în grad a d-lui Trăilescu Ovidiu consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al

 Consiliului Local al municipiului Orsova

HOTĂRÂREA nr.151(104)

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local si Primăria municipiului Orsova

pe de o parte si Fundația cultural㠓Lumina”,  în vederea organizării celei

de-a 18-a  editii a “Festivalului International de poezie – M.Eminescu”

 

HOTĂRÂREA nr.152(105)

privind constituirea fondului de premiere în limita a 5%  din cheltuielile cu

salariile, aferent anului 2008, precum si stabilirea criteriilor si conditiilor de utilizare a acestuia, pentru activitatea autofinantată Piata 1800, Serviciul Public de Asistentă

Socială si Cresă